ไฟล์ที่พบ 3,396 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8138)

14.76 MB

โหลดแล้ว : 45 ครั้ง
ดูแล้ว : 377 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8137)

Segmental Concrete Box Girder Bridges

(By : tumcivil)
เมื่อ :14 เมษายน 2564 20:19

17.99 MB

โหลดแล้ว : 18 ครั้ง
ดูแล้ว : 36 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8136)

14.90 MB

โหลดแล้ว : 19 ครั้ง
ดูแล้ว : 38 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8135)

17.22 MB

โหลดแล้ว : 22 ครั้ง
ดูแล้ว : 48 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8134)

18.44 MB

โหลดแล้ว : 39 ครั้ง
ดูแล้ว : 178 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8133)

19.70 MB

โหลดแล้ว : 320 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,355 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8132)

12.51 MB

โหลดแล้ว : 275 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,101 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 8121)

หนังสือทฤษฎีโครงสร้าง (Theory o f Simple Structures) - รศ.ชาญชัย จารุจินดา

(By : somsak)
เมื่อ :02 กุมภาพันธ์ 2564 18:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 03 กุมภาพันธ์ 2564 22:29

14.40 MB..

โหลดแล้ว : 772 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,404 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 8115)

Guide to Concrete for Housing - Cement Concrete & Aggregates Australia

(By : gesuscv)
เมื่อ :29 มกราคม 2564 23:40

2.42 MB..

โหลดแล้ว : 37 ครั้ง
ดูแล้ว : 223 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8114)

Structural Design Guide - To the AISC (LRFD) Specification for Buildings 2nd - Edward S. Hoffman, Albert S. Gouwens, David P. Gustafson and Paul F. Rice

(By : gesuscv)
เมื่อ :29 มกราคม 2564 22:18
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 29 มกราคม 2564 22:19

15.83 MB..

โหลดแล้ว : 91 ครั้ง
ดูแล้ว : 421 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8113)

Reinforced Concrete Design 4th (Low-Priced Edition) - W. H. Mosley and J. H. Bungey

(By : gesuscv)
เมื่อ :29 มกราคม 2564 22:16

22.69 MB..

โหลดแล้ว : 98 ครั้ง
ดูแล้ว : 319 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8112)

Reinforced Concrete Design - W. H. Mosley and J. H. Bungey

(By : gesuscv)
เมื่อ :29 มกราคม 2564 22:16

20.19 MB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 320 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8111)

Design of Structural Elements to Eurocodes - William M. C. McKenzie

(By : gesuscv)
เมื่อ :29 มกราคม 2564 22:14

8.88 MB..

โหลดแล้ว : 34 ครั้ง
ดูแล้ว : 199 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8110)

479.05 MB..

โหลดแล้ว : 0 ครั้ง
ดูแล้ว : 354 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8109)

95.25 MB..

โหลดแล้ว : 68 ครั้ง
ดูแล้ว : 225 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8108)

40.89 MB..

โหลดแล้ว : 40 ครั้ง
ดูแล้ว : 174 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8107)

2.68 MB..

โหลดแล้ว : 77 ครั้ง
ดูแล้ว : 275 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8106)

5.54 MB..

โหลดแล้ว : 38 ครั้ง
ดูแล้ว : 164 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8105)

Significant changes to the International Building Code (2015 Edition)

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 19:48

20.40 MB..

โหลดแล้ว : 57 ครั้ง
ดูแล้ว : 205 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8104)

87.70 MB..

โหลดแล้ว : 88 ครั้ง
ดูแล้ว : 324 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0