ไฟล์ที่พบ 3,331 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8053)

5.91 MB..

โหลดแล้ว : 82 ครั้ง
ดูแล้ว : 250 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 8052)

19.81 MB..

โหลดแล้ว : 41 ครั้ง
ดูแล้ว : 164 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8051)

Prestressed Concrete Design to Eurocodes - Prab Bhatt

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 กันยายน 2563 23:40

6.18 MB..

โหลดแล้ว : 74 ครั้ง
ดูแล้ว : 191 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 8050)

13.09 MB..

โหลดแล้ว : 56 ครั้ง
ดูแล้ว : 190 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8049)

Prestressed Concrete Briges - C. Menn

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 กันยายน 2563 23:38

19.85 MB..

โหลดแล้ว : 81 ครั้ง
ดูแล้ว : 211 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8048)

12.37 MB..

โหลดแล้ว : 61 ครั้ง
ดูแล้ว : 186 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8047)

The Design Life of Structures - G. Somerville

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 กันยายน 2563 23:36

12.05 MB..

โหลดแล้ว : 49 ครั้ง
ดูแล้ว : 162 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8046)

Reliability Analysis for Structural Design - Milan Holicky

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 กันยายน 2563 23:35

1.49 MB..

โหลดแล้ว : 38 ครั้ง
ดูแล้ว : 134 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8044)

1.29 MB..

โหลดแล้ว : 34 ครั้ง
ดูแล้ว : 114 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8043)

Quality Assurance and Quality Control for Post-Tensioned Concrete Structures

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กันยายน 2563 12:50

1.43 MB..

โหลดแล้ว : 34 ครั้ง
ดูแล้ว : 110 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8042)

Port Designers Handbook - Recommendations and Guidelines - Carl A. Thoresen

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กันยายน 2563 12:49

28.32 MB..

โหลดแล้ว : 60 ครั้ง
ดูแล้ว : 167 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8040)

489.00 KB..

โหลดแล้ว : 52 ครั้ง
ดูแล้ว : 174 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8039)

3.51 MB..

โหลดแล้ว : 35 ครั้ง
ดูแล้ว : 136 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8038)

118.91 MB..

โหลดแล้ว : 48 ครั้ง
ดูแล้ว : 170 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8026)

2.30 MB..

โหลดแล้ว : 54 ครั้ง
ดูแล้ว : 182 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8024)

An Introduction to Meshfree Methods and Their Programming - G. R. Liu and Y. T. Gu

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 กันยายน 2563 12:37

38.71 MB..

โหลดแล้ว : 20 ครั้ง
ดูแล้ว : 96 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8021)

7.77 MB..

โหลดแล้ว : 70 ครั้ง
ดูแล้ว : 219 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8020)

Bridge Standards and Procedure Manual - Volume 2 Procedures and Directions

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กันยายน 2563 11:04

3.32 MB..

โหลดแล้ว : 50 ครั้ง
ดูแล้ว : 146 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8019)

Bridge Standards and Procedure Manual - Volume 1 Supplement to CHBDC S6-06

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กันยายน 2563 11:04

4.81 MB..

โหลดแล้ว : 55 ครั้ง
ดูแล้ว : 163 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8018)

Building Fire Performance Analysis - Robert W. Fitzgerald

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กันยายน 2563 11:03

7.97 MB..

โหลดแล้ว : 31 ครั้ง
ดูแล้ว : 89 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0