ไฟล์ที่พบ 3,430 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8229)

เฉลยข้อสอบสภาวิศวกร พร้อมวิธีทำ วิชา Timber and Steel Design 261 ข้อ

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 ตุลาคม 2564 15:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 25 ตุลาคม 2564 19:16

50.58 MB

โหลดแล้ว : 270 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,785 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8228)

เทคนิคการออกแบบโครงสร้างโดยโปรแกรม MIDAS GEN

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 ตุลาคม 2564 06:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 ตุลาคม 2564 12:45

22.25 MB

โหลดแล้ว : 766 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,834 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 4


(รหัส 8227)

Spreadsheet ตรวจสอบฐานถังไนโตรเจน

(By : tumcivil)
เมื่อ :18 ตุลาคม 2564 09:48

1.03 MB

โหลดแล้ว : 67 ครั้ง
ดูแล้ว : 164 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8190)

230.12 MB..

โหลดแล้ว : 28 ครั้ง
ดูแล้ว : 73 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8187)

403.79 KB

โหลดแล้ว : 514 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,006 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 8186)

เฉลยข้อสอบสภาวิศวกร พร้อมวิธีทำ วิชา Reinforced Concrete Design 384 ข้อ

(By : tumcivil)
เมื่อ :01 ตุลาคม 2564 09:23
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 ตุลาคม 2564 17:08

134.05 MB

โหลดแล้ว : 592 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,121 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 1


(รหัส 8182)

77.44 MB..

โหลดแล้ว : 165 ครั้ง
ดูแล้ว : 420 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8181)

67.12 MB..

โหลดแล้ว : 118 ครั้ง
ดูแล้ว : 354 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8180)

FIB 81 Punching Shear of Structural Concrete Slabs - Honoring Neil M. Hawkins

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2564 02:59

79.01 MB..

โหลดแล้ว : 53 ครั้ง
ดูแล้ว : 147 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8179)

Theory of Transformations in Steels - Harshad K. D. H. Bhadeshia

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2564 02:57

115.75 MB..

โหลดแล้ว : 44 ครั้ง
ดูแล้ว : 143 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8178)

Structural Analysis Fundamentals - Ramez Gayed and Amin Ghali

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2564 02:56

16.86 MB..

โหลดแล้ว : 76 ครั้ง
ดูแล้ว : 228 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8177)

4.02 MB..

โหลดแล้ว : 39 ครั้ง
ดูแล้ว : 120 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8176)

The Practice of Engineering Dynamics - Ronald J. Anderson

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2564 02:29

5.98 MB..

โหลดแล้ว : 35 ครั้ง
ดูแล้ว : 108 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8175)

Ground Motion and Engineering Seismology - A. S. Cakmak

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2564 02:06

50.48 MB..

โหลดแล้ว : 28 ครั้ง
ดูแล้ว : 101 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8174)

A Case for Partial Prestressing - Bruno Thürlimann

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2564 02:04

3.09 MB..

โหลดแล้ว : 20 ครั้ง
ดูแล้ว : 83 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8173)

Partial Prestressing, From Theory to Practice - Volume I Survey Reports - M. Z. Cohn

(By : gesuscv)
เมื่อ :23 สิงหาคม 2564 11:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 สิงหาคม 2564 02:05

33.17 MB..

โหลดแล้ว : 31 ครั้ง
ดูแล้ว : 204 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8171)

AE RC Optimize v0.1.0

(By : ekaraj1)
เมื่อ :06 กรกฏาคม 2564 14:30
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 กรกฏาคม 2564 14:55

38.77 KB

โหลดแล้ว : 169 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,403 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8170)

Progress in Structural Engineering, Mechanics and Computation - Alphose Zingoni

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 พฤษภาคม 2564 03:23

3.45 MB..

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 745 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 8169)

Structural Stability in Engineering Practice - Lajos Kollar

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 พฤษภาคม 2564 03:22

17.64 MB..

โหลดแล้ว : 117 ครั้ง
ดูแล้ว : 583 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0