ไฟล์ที่พบ 3,246 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7924)

3.10 MB

โหลดแล้ว : 220 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,294 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7915)

2.62 MB..

โหลดแล้ว : 68 ครั้ง
ดูแล้ว : 191 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7913)

7.19 MB..

โหลดแล้ว : 75 ครั้ง
ดูแล้ว : 186 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7912)

16.21 MB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 206 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7911)

11.44 MB..

โหลดแล้ว : 59 ครั้ง
ดูแล้ว : 175 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7910)

Civil Engineering Systems Analysis - Luis Amador-Jimenez

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 05:11

8.56 MB..

โหลดแล้ว : 89 ครั้ง
ดูแล้ว : 244 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7909)

12.84 MB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 220 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7908)

Seismic Behaviour and Design of Composite Steel Concrete Structures

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:42

3.81 MB..

โหลดแล้ว : 53 ครั้ง
ดูแล้ว : 152 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7907)

Design Manual - Composite Floor System

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:35

46.25 MB..

โหลดแล้ว : 72 ครั้ง
ดูแล้ว : 190 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7906)

Python for Civil and Structural Engineers - Vittorio Lora

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:33

2.25 MB..

โหลดแล้ว : 149 ครั้ง
ดูแล้ว : 518 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7905)

15.94 MB..

โหลดแล้ว : 45 ครั้ง
ดูแล้ว : 145 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7904)

34.50 MB..

โหลดแล้ว : 69 ครั้ง
ดูแล้ว : 187 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7903)

Classical and Computational Solid Mechanics 2nd - Y. C. Fung, Pin Tong and Xiao Hong Chen

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:30

32.74 MB..

โหลดแล้ว : 41 ครั้ง
ดูแล้ว : 154 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7902)

Computational Structural Engineering - Yong Yuan, Junzhi Cui and Herbert A. Mang

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:30

26.58 MB..

โหลดแล้ว : 32 ครั้ง
ดูแล้ว : 116 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7901)

Computational Structural Analysis and Finite Element Methods - A. Kaveh

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:28

24.39 MB..

โหลดแล้ว : 42 ครั้ง
ดูแล้ว : 145 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7900)

19.68 MB..

โหลดแล้ว : 29 ครั้ง
ดูแล้ว : 120 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7899)

12.47 MB..

โหลดแล้ว : 33 ครั้ง
ดูแล้ว : 124 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7898)

18.42 MB..

โหลดแล้ว : 34 ครั้ง
ดูแล้ว : 123 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7896)

The CLT Handbook - CLT Structures–Facts and Planning - Swedish Wood

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤษภาคม 2563 23:41

16.03 MB..

โหลดแล้ว : 56 ครั้ง
ดูแล้ว : 280 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7894)

Design of Timber Structures Volume 2 (Edition 2-2016) - Examples - Swedish Wood

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤษภาคม 2563 23:37

4.13 MB..

โหลดแล้ว : 83 ครั้ง
ดูแล้ว : 310 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0