ไฟล์ที่พบ 519 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7933)

7.35 MB

โหลดแล้ว : 498 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,011 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7915)

2.62 MB..

โหลดแล้ว : 109 ครั้ง
ดูแล้ว : 429 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7914)

Sustainable Construction Techniques - Sebastian El khouli, Viola John and Martin Zeumer

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 มิถุนายน 2563 03:13

31.72 MB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 311 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7913)

7.19 MB..

โหลดแล้ว : 105 ครั้ง
ดูแล้ว : 360 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7912)

16.21 MB..

โหลดแล้ว : 98 ครั้ง
ดูแล้ว : 376 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7911)

11.44 MB..

โหลดแล้ว : 82 ครั้ง
ดูแล้ว : 338 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7878)

Architects Guidebooks to Structures - Steel Design

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:50

7.43 MB..

โหลดแล้ว : 147 ครั้ง
ดูแล้ว : 601 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7768)

Architecturally Exposed Structural Steel - Specifications, Connections, Details

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 มีนาคม 2563 04:15

31.40 MB..

โหลดแล้ว : 104 ครั้ง
ดูแล้ว : 578 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7741)

Mini Workshop Revit Architecture Step by Step - Sport Arena

(By : theviewdesk)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2563 18:22

21.67 MB

โหลดแล้ว : 321 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,123 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7720)

27.04 MB

โหลดแล้ว : 196 ครั้ง
ดูแล้ว : 619 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7719)

Mini Workshop สอน Autodesk Revit Architecture Step by Step - THE VIEW Coffee

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 16:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 18:22

22.07 MB

โหลดแล้ว : 619 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,831 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7716)

คู่มือรอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม Steel Connection (2)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 14:45
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 มกราคม 2563 14:49

12.04 MB

โหลดแล้ว : 685 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,996 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7676)

1.88 MB

โหลดแล้ว : 505 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,656 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7648)

9.57 MB

โหลดแล้ว : 525 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,610 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7647)

9.85 MB

โหลดแล้ว : 280 ครั้ง
ดูแล้ว : 830 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7616)

Building Smart Cities Analytics, ICT and Design Thinking by Carol L. Stimmel

(By : popkhee)
เมื่อ :23 กุมภาพันธ์ 2562 09:51

16.73 MB..

โหลดแล้ว : 52 ครั้ง
ดูแล้ว : 509 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7561)

Steel Structures in Infrastructure Projectsโครงสร้างเหล็กในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :02 มกราคม 2562 14:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 มกราคม 2562 14:26

3.81 MB

โหลดแล้ว : 591 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,706 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1