ไฟล์ที่พบ 504 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7676)

1.88 MB

โหลดแล้ว : 98 ครั้ง
ดูแล้ว : 178 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7648)

9.57 MB

โหลดแล้ว : 392 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,367 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7647)

9.85 MB

โหลดแล้ว : 183 ครั้ง
ดูแล้ว : 356 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7616)

Building Smart Cities Analytics, ICT and Design Thinking by Carol L. Stimmel

(By : popkhee)
เมื่อ :23 กุมภาพันธ์ 2562 09:51

16.73 MB..

โหลดแล้ว : 26 ครั้ง
ดูแล้ว : 122 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7561)

Steel Structures in Infrastructure Projectsโครงสร้างเหล็กในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :02 มกราคม 2562 14:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 มกราคม 2562 14:26

3.81 MB

โหลดแล้ว : 484 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,635 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7423)

2.80 MB

โหลดแล้ว : 261 ครั้ง
ดูแล้ว : 899 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7421)

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Revit Architecture ภายใต้แนวคิด BIM (Building Information Modeling)

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 พฤศจิกายน 2561 00:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:02

11.20 MB

โหลดแล้ว : 516 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,628 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7318)

คู่มือการออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป ระบบโครงถัก Steel Truss SM520

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 ตุลาคม 2561 03:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:33

9.20 MB

โหลดแล้ว : 399 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,024 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7317)

คู่มือออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป ระบบโครงข้อแข็ง SM520

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 ตุลาคม 2561 03:21
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:33

13.70 MB

โหลดแล้ว : 283 ครั้ง
ดูแล้ว : 583 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 7316)

คู่มือออกแบบอาคารพาณิชย์โครงสร้างเหล็ก SM520

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 ตุลาคม 2561 03:16
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:33

9.53 MB

โหลดแล้ว : 291 ครั้ง
ดูแล้ว : 608 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 3


(รหัส 7257)

คู่มือรอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม Steel Connection

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 มีนาคม 2561 15:21
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 ตุลาคม 2561 03:11

39.29 MB..

โหลดแล้ว : 1,021 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,256 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 5


(รหัส 7117)

Steel Truss Design Handbook - คู่มือการออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป

(By : takechi)
เมื่อ :24 สิงหาคม 2560 11:07
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:35

7.46 MB

โหลดแล้ว : 1,419 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,479 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 13


(รหัส 7110)

8.66 MB..

โหลดแล้ว : 169 ครั้ง
ดูแล้ว : 404 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7109)

Space Planning Basics 4th - Mark Karlen and Rob Fleming

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 สิงหาคม 2560 22:59

46.01 MB..

โหลดแล้ว : 125 ครั้ง
ดูแล้ว : 300 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 3


(รหัส 7108)

Portable Architecture - Design and Technology - Robert Kronenburg

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 สิงหาคม 2560 22:52

27.42 MB..

โหลดแล้ว : 98 ครั้ง
ดูแล้ว : 266 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 7107)

The Architecture of Country Houses - Andrew J. Downing

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 สิงหาคม 2560 22:48

24.59 MB..

โหลดแล้ว : 84 ครั้ง
ดูแล้ว : 244 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7106)

Detail in Contemporary Concrete Architecture - David Phillips and Megumi Yamashita

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 สิงหาคม 2560 22:45

67.23 MB..

โหลดแล้ว : 148 ครั้ง
ดูแล้ว : 356 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7105)

55.19 MB..

โหลดแล้ว : 147 ครั้ง
ดูแล้ว : 323 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 3


(รหัส 7104)

111.06 MB..

โหลดแล้ว : 127 ครั้ง
ดูแล้ว : 323 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 5


(รหัส 7103)

American Arcadia - California and the Classical Tradition - Peter J. Holliday

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 สิงหาคม 2560 22:06

15.74 MB..

โหลดแล้ว : 48 ครั้ง
ดูแล้ว : 208 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1