ไฟล์ที่พบ 501 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7616)

Building Smart Cities Analytics, ICT and Design Thinking by Carol L. Stimmel

(By : popkhee)
เมื่อ :23 กุมภาพันธ์ 2562 09:51

16.73 MB..

โหลดแล้ว : 2 ครั้ง
ดูแล้ว : 3 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7561)

Steel Structures in Infrastructure Projectsโครงสร้างเหล็กในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :02 มกราคม 2562 14:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 มกราคม 2562 14:26

3.81 MB

โหลดแล้ว : 415 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,372 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7423)

2.80 MB

โหลดแล้ว : 249 ครั้ง
ดูแล้ว : 775 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7421)

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Revit Architecture ภายใต้แนวคิด BIM (Building Information Modeling)

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 พฤศจิกายน 2561 00:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:02

11.20 MB

โหลดแล้ว : 369 ครั้ง
ดูแล้ว : 789 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7318)

คู่มือการออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป ระบบโครงถัก Steel Truss SM520

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 ตุลาคม 2561 03:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:33

9.20 MB

โหลดแล้ว : 319 ครั้ง
ดูแล้ว : 661 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7317)

คู่มือออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป ระบบโครงข้อแข็ง SM520

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 ตุลาคม 2561 03:21
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:33

13.70 MB

โหลดแล้ว : 238 ครั้ง
ดูแล้ว : 442 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 7316)

คู่มือออกแบบอาคารพาณิชย์โครงสร้างเหล็ก SM520

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 ตุลาคม 2561 03:16
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:33

9.53 MB

โหลดแล้ว : 247 ครั้ง
ดูแล้ว : 454 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 3


(รหัส 7257)

คู่มือรอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม Steel Connection

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 มีนาคม 2561 15:21
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 ตุลาคม 2561 03:11

39.29 MB..

โหลดแล้ว : 917 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,748 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 5


(รหัส 7117)

Steel Truss Design Handbook - คู่มือการออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป

(By : takechi)
เมื่อ :24 สิงหาคม 2560 11:07
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:35

7.46 MB

โหลดแล้ว : 1,367 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,300 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 12


(รหัส 7110)

8.66 MB..

โหลดแล้ว : 163 ครั้ง
ดูแล้ว : 318 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7109)

Space Planning Basics 4th - Mark Karlen and Rob Fleming

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 สิงหาคม 2560 22:59

46.01 MB..

โหลดแล้ว : 119 ครั้ง
ดูแล้ว : 233 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 7108)

Portable Architecture - Design and Technology - Robert Kronenburg

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 สิงหาคม 2560 22:52

27.42 MB..

โหลดแล้ว : 93 ครั้ง
ดูแล้ว : 195 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 7107)

The Architecture of Country Houses - Andrew J. Downing

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 สิงหาคม 2560 22:48

24.59 MB..

โหลดแล้ว : 80 ครั้ง
ดูแล้ว : 182 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7106)

Detail in Contemporary Concrete Architecture - David Phillips and Megumi Yamashita

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 สิงหาคม 2560 22:45

67.23 MB..

โหลดแล้ว : 142 ครั้ง
ดูแล้ว : 278 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7105)

55.19 MB..

โหลดแล้ว : 137 ครั้ง
ดูแล้ว : 245 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 3


(รหัส 7104)

111.06 MB..

โหลดแล้ว : 124 ครั้ง
ดูแล้ว : 256 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 5


(รหัส 7103)

American Arcadia - California and the Classical Tradition - Peter J. Holliday

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 สิงหาคม 2560 22:06

15.74 MB..

โหลดแล้ว : 48 ครั้ง
ดูแล้ว : 142 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7102)

36.45 MB..

โหลดแล้ว : 147 ครั้ง
ดูแล้ว : 280 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 3


(รหัส 7101)

18.45 MB..

โหลดแล้ว : 79 ครั้ง
ดูแล้ว : 182 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 3


(รหัส 7088)

85.21 MB..

โหลดแล้ว : 131 ครั้ง
ดูแล้ว : 284 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3