ไฟล์ที่พบ 511 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7741)

Mini Workshop Revit Architecture Step by Step - Sport Arena

(By : theviewdesk)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2563 18:22

21.67 MB

โหลดแล้ว : 37 ครั้ง
ดูแล้ว : 74 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7720)

27.04 MB

โหลดแล้ว : 125 ครั้ง
ดูแล้ว : 254 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7719)

Mini Workshop สอน Autodesk Revit Architecture Step by Step - THE VIEW Coffee

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 16:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 18:22

22.07 MB

โหลดแล้ว : 278 ครั้ง
ดูแล้ว : 660 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7716)

คู่มือรอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม Steel Connection (2)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 14:45
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 มกราคม 2563 14:49

12.04 MB

โหลดแล้ว : 446 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,747 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7676)

1.88 MB

โหลดแล้ว : 419 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,147 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7648)

9.57 MB

โหลดแล้ว : 471 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,026 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7647)

9.85 MB

โหลดแล้ว : 246 ครั้ง
ดูแล้ว : 635 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7616)

Building Smart Cities Analytics, ICT and Design Thinking by Carol L. Stimmel

(By : popkhee)
เมื่อ :23 กุมภาพันธ์ 2562 09:51

16.73 MB..

โหลดแล้ว : 42 ครั้ง
ดูแล้ว : 300 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7561)

Steel Structures in Infrastructure Projectsโครงสร้างเหล็กในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :02 มกราคม 2562 14:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 มกราคม 2562 14:26

3.81 MB

โหลดแล้ว : 556 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,246 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7423)

2.80 MB

โหลดแล้ว : 298 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,272 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7421)

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Revit Architecture ภายใต้แนวคิด BIM (Building Information Modeling)

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 พฤศจิกายน 2561 00:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:02

11.20 MB

โหลดแล้ว : 947 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,393 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7318)

คู่มือการออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป ระบบโครงถัก Steel Truss SM520

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 ตุลาคม 2561 03:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:33

9.20 MB

โหลดแล้ว : 575 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,079 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7317)

คู่มือออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป ระบบโครงข้อแข็ง SM520

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 ตุลาคม 2561 03:21
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:33

13.70 MB

โหลดแล้ว : 345 ครั้ง
ดูแล้ว : 949 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7316)

คู่มือออกแบบอาคารพาณิชย์โครงสร้างเหล็ก SM520

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 ตุลาคม 2561 03:16
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:33

9.53 MB

โหลดแล้ว : 361 ครั้ง
ดูแล้ว : 930 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7257)

คู่มือรอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม Steel Connection (1)

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 มีนาคม 2561 15:21
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 มกราคม 2563 14:50

39.29 MB

โหลดแล้ว : 1,303 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,752 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 6


(รหัส 7117)

Steel Truss Design Handbook - คู่มือการออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป

(By : takechi)
เมื่อ :24 สิงหาคม 2560 11:07
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:35

7.46 MB

โหลดแล้ว : 1,532 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,011 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 14


(รหัส 7110)

8.66 MB..

โหลดแล้ว : 209 ครั้ง
ดูแล้ว : 668 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1