ไฟล์ที่พบ 528 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8516)

23.87 MB

โหลดแล้ว : 209 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,046 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 8514)

คู่มือการใช้งาน Autodesk Revit Architecture 2019

(By : winwin)
เมื่อ :27 มิถุนายน 2567 15:09

23.91 MB

โหลดแล้ว : 283 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,108 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 8513)

หนังสือ 95 Revit Tips&Tricks

(By : somsak)
เมื่อ :25 มิถุนายน 2567 21:52

39.79 MB

โหลดแล้ว : 177 ครั้ง
ดูแล้ว : 387 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 8483)

32.71 MB

โหลดแล้ว : 49 ครั้ง
ดูแล้ว : 166 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8110)

479.05 MB..

โหลดแล้ว : 0 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,470 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8109)

95.25 MB..

โหลดแล้ว : 141 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,274 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8108)

40.89 MB..

โหลดแล้ว : 82 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,092 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7933)

7.35 MB

โหลดแล้ว : 829 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,881 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 3


(รหัส 7915)

2.62 MB..

โหลดแล้ว : 157 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,509 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7914)

Sustainable Construction Techniques - Sebastian El khouli, Viola John and Martin Zeumer

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 มิถุนายน 2563 03:13

31.72 MB..

โหลดแล้ว : 104 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,325 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7913)

7.19 MB..

โหลดแล้ว : 148 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,403 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7912)

16.21 MB..

โหลดแล้ว : 147 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,365 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7911)

11.44 MB..

โหลดแล้ว : 122 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,294 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7878)

Architects Guidebooks to Structures - Steel Design

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:50

7.43 MB..

โหลดแล้ว : 234 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,792 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7768)

Architecturally Exposed Structural Steel - Specifications, Connections, Details

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 มีนาคม 2563 04:15

31.40 MB..

โหลดแล้ว : 159 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,735 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7741)

Mini Workshop Revit Architecture Step by Step - Sport Arena

(By : theviewdesk)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2563 18:22

21.67 MB

โหลดแล้ว : 730 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,488 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 7720)

27.04 MB

โหลดแล้ว : 359 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,341 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7719)

Mini Workshop สอน Autodesk Revit Architecture Step by Step - THE VIEW Coffee

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 16:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 18:22

22.07 MB

โหลดแล้ว : 1,209 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,421 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 2


(รหัส 7716)

คู่มือรอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม Steel Connection (2)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 14:45
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 มกราคม 2563 14:49

12.04 MB

โหลดแล้ว : 1,142 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,400 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 4