ไฟล์ที่พบ 132 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7280)

7.17 MB..

โหลดแล้ว : 128 ครั้ง
ดูแล้ว : 216 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7279)

Low-Volume Road Engineering - Design, Construction and Maintenance - Robert A. Douglas

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 03:48

14.22 MB..

โหลดแล้ว : 91 ครั้ง
ดูแล้ว : 169 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7278)

30.58 MB..

โหลดแล้ว : 92 ครั้ง
ดูแล้ว : 153 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7277)

Road Construction (Enthusiast Color Series) - Robert Genat

(By : javiss)
เมื่อ :05 มิถุนายน 2561 03:55

14.43 MB..

โหลดแล้ว : 208 ครั้ง
ดูแล้ว : 341 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7269)

Contractors Handbook - Labour-Based Road Works

(By : javiss)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2561 01:51

4.95 MB..

โหลดแล้ว : 197 ครั้ง
ดูแล้ว : 348 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7212)

3.46 MB..

โหลดแล้ว : 124 ครั้ง
ดูแล้ว : 187 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7211)

Transport Planning and Traffic Engineering - C.A. O Flaherty

(By : javiss)
เมื่อ :23 ธันวาคม 2560 19:28

38.00 MB..

โหลดแล้ว : 122 ครั้ง
ดูแล้ว : 214 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7114)

A Guide on Geometric Design of Roads

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 สิงหาคม 2560 00:57

5.14 MB..

โหลดแล้ว : 205 ครั้ง
ดูแล้ว : 329 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 5


(รหัส 7004)

9.98 MB..

โหลดแล้ว : 257 ครั้ง
ดูแล้ว : 461 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 6925)

Concrete Structures Under Impact and Impulsive Loading - CEB

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 พฤษภาคม 2560 20:15

15.45 MB..

โหลดแล้ว : 100 ครั้ง
ดูแล้ว : 204 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 6820)

NCHRP REPORT 704 - A Performance-Related Specification for Hot-Mixed Asphalt

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 พฤษภาคม 2560 02:43

11.77 MB..

โหลดแล้ว : 50 ครั้ง
ดูแล้ว : 86 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6817)

NCHRP REPORT 454 - Calibration of Load Factors for LRFR Bridge Evaluation

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 พฤษภาคม 2560 02:35

407.41 KB..

โหลดแล้ว : 54 ครั้ง
ดูแล้ว : 108 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6816)

NCHRP REPORT 348 - Access Management Guidelines for Activity Centers

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 พฤษภาคม 2560 02:34

12.41 MB..

โหลดแล้ว : 36 ครั้ง
ดูแล้ว : 82 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6613)

Stresses in Steel Girder Bridges (1996)

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 มีนาคม 2560 14:41

10.19 MB..

โหลดแล้ว : 136 ครั้ง
ดูแล้ว : 278 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 6612)

10.80 MB..

โหลดแล้ว : 93 ครั้ง
ดูแล้ว : 209 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 6611)

5.18 MB..

โหลดแล้ว : 114 ครั้ง
ดูแล้ว : 233 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 6536)

NCHRP REPORT 645 - Blast-Resistant Highway Bridges - Design and Detailing Guidelines

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2560 13:33

7.07 MB..

โหลดแล้ว : 64 ครั้ง
ดูแล้ว : 112 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6512)

ICE Manual of Highway Design and Management

(By : gesuscv)
เมื่อ :12 กุมภาพันธ์ 2560 10:29

15.53 MB..

โหลดแล้ว : 80 ครั้ง
ดูแล้ว : 155 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 6446)

Geometric Design of Roads Handbook - Keith M. Wolhuter

(By : gesuscv)
เมื่อ :22 มกราคม 2560 05:04

19.87 MB..

โหลดแล้ว : 211 ครั้ง
ดูแล้ว : 324 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 6414)

Pavement Design and Materials - A. T. Papagiannakis and E. A. Masad

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 มกราคม 2560 20:31

26.82 MB..

โหลดแล้ว : 218 ครั้ง
ดูแล้ว : 357 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 2