ไฟล์ที่พบ 29 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7073)

ตรวจรับบ้านก่อนโอนแบบผู้ไม่รู้ (อ.วิญญู วานิชศิริโรจน์)

(By : tumcivil)
เมื่อ :26 กรกฏาคม 2560 16:41
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 กรกฏาคม 2560 16:42

838.69 KB..

โหลดแล้ว : 1,640 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,142 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 13


(รหัส 6904)

121.62 KB

โหลดแล้ว : 240 ครั้ง
ดูแล้ว : 430 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 5


(รหัส 6591)

2.81 MB..

โหลดแล้ว : 530 ครั้ง
ดูแล้ว : 922 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 1


(รหัส 6220)

28.04 MB

โหลดแล้ว : 459 ครั้ง
ดูแล้ว : 876 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 4


(รหัส 5277)

Handbook of Hydraulics

(By : thiprat)
เมื่อ :19 เมษายน 2559 08:04

54.37 MB

โหลดแล้ว : 89 ครั้ง
ดูแล้ว : 201 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 5275)

Concrete Repair and Maintenance การซ่อมแซมคอนกรีตและการบำรุงรักษา by SCG

(By : thiprat)
เมื่อ :19 เมษายน 2559 07:07
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 กรกฏาคม 2559 00:22

21.45 MB..

โหลดแล้ว : 65 ครั้ง
ดูแล้ว : 238 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 4879)

6.27 MB

โหลดแล้ว : 232 ครั้ง
ดูแล้ว : 570 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 1


(รหัส 4878)

3.07 MB

โหลดแล้ว : 175 ครั้ง
ดูแล้ว : 355 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 4877)

2.24 MB

โหลดแล้ว : 99 ครั้ง
ดูแล้ว : 290 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 4876)

4.36 MB

โหลดแล้ว : 109 ครั้ง
ดูแล้ว : 260 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 4875)

7.94 MB

โหลดแล้ว : 89 ครั้ง
ดูแล้ว : 245 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 4874)

10.56 MB

โหลดแล้ว : 86 ครั้ง
ดูแล้ว : 224 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 4873)

6.81 MB

โหลดแล้ว : 102 ครั้ง
ดูแล้ว : 267 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 4872)

3.41 MB

โหลดแล้ว : 96 ครั้ง
ดูแล้ว : 254 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 4871)

10.72 MB

โหลดแล้ว : 142 ครั้ง
ดูแล้ว : 365 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 3673)

Deformation Monitoring & Control Surveying - ENGINEER MANUAL By U.S. ARMY

(By : gesuscv)
เมื่อ :04 มิถุนายน 2557 16:56

1.44 MB..

โหลดแล้ว : 27 ครั้ง
ดูแล้ว : 120 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3141)

แนวทางการสำรวจเพื่อเสริมกำลังอาคารและรับรองความมั่นคงแข็งแรง

(By : admin)
เมื่อ :07 มิถุนายน 2556 00:35
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 มิถุนายน 2556 00:40

6.53 MB

โหลดแล้ว : 496 ครั้ง
ดูแล้ว : 844 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 4


(รหัส 3140)

611.92 KB..

โหลดแล้ว : 196 ครั้ง
ดูแล้ว : 374 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 3127)

การตรวจสอบรอยร้าวและการวิบัติของอาคาร

(By : admin)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2556 23:16
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 พฤษภาคม 2556 09:53

2.45 MB

โหลดแล้ว : 1,215 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,177 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 8


(รหัส 3046)

69.58 MB..

โหลดแล้ว : 388 ครั้ง
ดูแล้ว : 906 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 4