ไฟล์ที่พบ 53 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7461)

เทคนิคการประมาณราคาก่อสร้าง

(By : tumcivil)
เมื่อ :02 ธันวาคม 2561 00:01

2.49 MB

โหลดแล้ว : 239 ครั้ง
ดูแล้ว : 507 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7201)

Williss Elements of Quantity Surveying 12th - Sandra Lee, William Trench and Andrew Willis

(By : javiss)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2560 13:53

8.79 MB..

โหลดแล้ว : 125 ครั้ง
ดูแล้ว : 190 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 6700)

Construction Estimating Using Excel 2nd - Steven J. Peterson

(By : gesuscv)
เมื่อ :04 เมษายน 2560 02:47

13.39 MB..

โหลดแล้ว : 348 ครั้ง
ดูแล้ว : 561 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 7


(รหัส 6577)

Fundamentals of Construction Estimating 3rd - David Pratt

(By : gesuscv)
เมื่อ :23 กุมภาพันธ์ 2560 01:16

20.98 MB..

โหลดแล้ว : 230 ครั้ง
ดูแล้ว : 329 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 3


(รหัส 6558)

Process Planning and Cost Estimation 2nd - R. Kesavan, C. Elanchezhian and B. Vijaya Ramnath

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 กุมภาพันธ์ 2560 02:11

2.48 MB..

โหลดแล้ว : 166 ครั้ง
ดูแล้ว : 275 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 3


(รหัส 6557)

Practical Guide to Cost Estimating - AASHTO

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 กุมภาพันธ์ 2560 02:05

16.70 MB..

โหลดแล้ว : 196 ครั้ง
ดูแล้ว : 319 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 6493)

Project and Cost Engineers Handbook 4th - Kenneth K. Humphreys

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กุมภาพันธ์ 2560 00:34

3.59 MB..

โหลดแล้ว : 307 ครั้ง
ดูแล้ว : 445 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 4


(รหัส 6342)

Spons External Works and Landscape Price Book 2015 - AECOM

(By : gesuscv)
เมื่อ :12 มกราคม 2560 03:00

3.41 MB..

โหลดแล้ว : 63 ครั้ง
ดูแล้ว : 109 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 6287)

6.06 MB..

โหลดแล้ว : 199 ครั้ง
ดูแล้ว : 291 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 6221)

3.07 MB

โหลดแล้ว : 650 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,141 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 4


(รหัส 6115)

Construction Cost Management - Learning from Case Studies 2nd - Keith Potts and Nii Ankrah

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 พฤศจิกายน 2559 23:32

1.84 MB..

โหลดแล้ว : 276 ครั้ง
ดูแล้ว : 390 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 5


(รหัส 6114)

10.12 MB

โหลดแล้ว : 935 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,230 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 7


(รหัส 5935)

884.80 KB..

โหลดแล้ว : 86 ครั้ง
ดูแล้ว : 154 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 5868)

4.80 MB..

โหลดแล้ว : 143 ครั้ง
ดูแล้ว : 256 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 5


(รหัส 5723)

Construction Cost Index 3rd (2007)

(By : gesuscv)
เมื่อ :10 กันยายน 2559 00:40

109.56 MB..

โหลดแล้ว : 102 ครั้ง
ดูแล้ว : 258 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 5417)

Green Building - Project Planning & Cost Estimating 3rd - R. S. Means

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2559 20:20

19.21 MB..

โหลดแล้ว : 202 ครั้ง
ดูแล้ว : 366 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 5


(รหัส 5330)

Estimating Building Costs - Calin M.Popescu, Kan Phaobunjong and Nuntapong Ovararin

(By : gesuscv)
เมื่อ :29 เมษายน 2559 18:17

9.18 MB..

โหลดแล้ว : 140 ครั้ง
ดูแล้ว : 240 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 3


(รหัส 5171)

Project Cost Estimating Manual

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 มีนาคม 2559 20:03

6.68 MB..

โหลดแล้ว : 419 ครั้ง
ดูแล้ว : 772 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 4


(รหัส 5035)

Construction Cost Management - Karim Eldash

(By : gesuscv)
เมื่อ :14 ธันวาคม 2558 01:43

1,001.40 KB..

โหลดแล้ว : 197 ครั้ง
ดูแล้ว : 313 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 5002)

59.54 MB..

โหลดแล้ว : 248 ครั้ง
ดูแล้ว : 432 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 5