ไฟล์ที่พบ 1,908 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7659)

351.3R-18 Report on Foundations for Dynamic Equipment.pdf

(By : raywat)
เมื่อ :15 เมษายน 2562 19:14

6.11 MB

โหลดแล้ว : 38 ครั้ง
ดูแล้ว : 97 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7658)

2.76 MB

โหลดแล้ว : 40 ครั้ง
ดูแล้ว : 82 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7314)

23.77 MB..

โหลดแล้ว : 120 ครั้ง
ดูแล้ว : 321 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7313)

9.14 MB..

โหลดแล้ว : 88 ครั้ง
ดูแล้ว : 260 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7312)

25.67 MB..

โหลดแล้ว : 182 ครั้ง
ดูแล้ว : 405 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7311)

1.59 MB..

โหลดแล้ว : 33 ครั้ง
ดูแล้ว : 140 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7309)

10.12 MB..

โหลดแล้ว : 128 ครั้ง
ดูแล้ว : 317 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7308)

11.09 MB..

โหลดแล้ว : 83 ครั้ง
ดูแล้ว : 226 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7307)

3.14 MB..

โหลดแล้ว : 140 ครั้ง
ดูแล้ว : 301 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7306)

The 8th International Workshop on Connections in Steel Structures

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 ตุลาคม 2561 03:53

37.63 MB..

โหลดแล้ว : 208 ครั้ง
ดูแล้ว : 473 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7303)

ACI 533R-11 Guide for Precast Concrete Wall Panels - American Concrete Institute (ACI)

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 กันยายน 2561 02:18

2.95 MB..

โหลดแล้ว : 238 ครั้ง
ดูแล้ว : 494 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7302)

Computational Modelling of Concrete Structures EURO-C 2018

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 กันยายน 2561 02:11

25.35 MB..

โหลดแล้ว : 115 ครั้ง
ดูแล้ว : 289 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7290)

Recommendations for the Inspection, Maintenance and Management of Car Park Structures - ICE

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 14:26

16.02 MB..

โหลดแล้ว : 111 ครั้ง
ดูแล้ว : 257 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7289)

2.52 MB..

โหลดแล้ว : 256 ครั้ง
ดูแล้ว : 474 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7288)

10.18 MB..

โหลดแล้ว : 222 ครั้ง
ดูแล้ว : 442 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7285)

1.88 MB..

โหลดแล้ว : 215 ครั้ง
ดูแล้ว : 411 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7275)

507.14 KB..

โหลดแล้ว : 107 ครั้ง
ดูแล้ว : 255 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7274)

1.61 MB..

โหลดแล้ว : 124 ครั้ง
ดูแล้ว : 257 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7263)

7.01 MB..

โหลดแล้ว : 128 ครั้ง
ดูแล้ว : 341 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 4


(รหัส 7255)

Manual for the Design of Steelwork Building Structures to Eurocode 3 (October 2010) - Institution of Structural Engineers

(By : javiss)
เมื่อ :28 กุมภาพันธ์ 2561 20:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 มีนาคม 2561 23:18

4.73 MB..

โหลดแล้ว : 71 ครั้ง
ดูแล้ว : 188 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1