ไฟล์ที่พบ 1,983 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8182)

77.44 MB..

โหลดแล้ว : 165 ครั้ง
ดูแล้ว : 420 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8180)

FIB 81 Punching Shear of Structural Concrete Slabs - Honoring Neil M. Hawkins

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2564 02:59

79.01 MB..

โหลดแล้ว : 53 ครั้ง
ดูแล้ว : 147 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8128)

978.54 KB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 531 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8107)

2.68 MB..

โหลดแล้ว : 101 ครั้ง
ดูแล้ว : 495 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8106)

5.54 MB..

โหลดแล้ว : 51 ครั้ง
ดูแล้ว : 360 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8105)

Significant changes to the International Building Code (2015 Edition)

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 19:48

20.40 MB..

โหลดแล้ว : 70 ครั้ง
ดูแล้ว : 431 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8104)

87.70 MB..

โหลดแล้ว : 119 ครั้ง
ดูแล้ว : 593 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8103)

IBC 2018 International Building Code 2018 - International Code Council (ICC)

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 19:44

25.84 MB..

โหลดแล้ว : 78 ครั้ง
ดูแล้ว : 438 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8102)

2015 NEHRP Recommended Seismic Provision - Design Examples - FEMA

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 19:43

19.35 MB..

โหลดแล้ว : 69 ครั้ง
ดูแล้ว : 454 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8052)

19.81 MB..

โหลดแล้ว : 112 ครั้ง
ดูแล้ว : 713 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8051)

Prestressed Concrete Design to Eurocodes - Prab Bhatt

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 กันยายน 2563 23:40

6.18 MB..

โหลดแล้ว : 160 ครั้ง
ดูแล้ว : 796 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 8048)

12.37 MB..

โหลดแล้ว : 136 ครั้ง
ดูแล้ว : 773 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8041)

2.93 MB..

โหลดแล้ว : 89 ครั้ง
ดูแล้ว : 623 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8020)

Bridge Standards and Procedure Manual - Volume 2 Procedures and Directions

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กันยายน 2563 11:04

3.32 MB..

โหลดแล้ว : 79 ครั้ง
ดูแล้ว : 621 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8019)

Bridge Standards and Procedure Manual - Volume 1 Supplement to CHBDC S6-06

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กันยายน 2563 11:04

4.81 MB..

โหลดแล้ว : 88 ครั้ง
ดูแล้ว : 634 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7999)

Buried Flexible Steel Pipe - Design and Structural Analysis - American Society of Civil Engineers (ASCE)

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2563 13:15
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 สิงหาคม 2563 13:18

2.86 MB..

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 720 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7989)

Reinforced Concrete Design to Eurocode 2 7th - Bill Mosley, John Bungey and Ray Hulse

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 03:28

13.43 MB..

โหลดแล้ว : 95 ครั้ง
ดูแล้ว : 801 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7968)

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 8th (2017)

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 02:46

105.67 MB..

โหลดแล้ว : 201 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,044 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7960)

43.74 MB..

โหลดแล้ว : 32 ครั้ง
ดูแล้ว : 338 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7959)

761.71 KB..

โหลดแล้ว : 32 ครั้ง
ดูแล้ว : 397 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0