ไฟล์ที่พบ 1,974 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8052)

19.81 MB..

โหลดแล้ว : 103 ครั้ง
ดูแล้ว : 479 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8051)

Prestressed Concrete Design to Eurocodes - Prab Bhatt

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 กันยายน 2563 23:40

6.18 MB..

โหลดแล้ว : 129 ครั้ง
ดูแล้ว : 459 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 8048)

12.37 MB..

โหลดแล้ว : 107 ครั้ง
ดูแล้ว : 404 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8041)

2.93 MB..

โหลดแล้ว : 70 ครั้ง
ดูแล้ว : 306 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8020)

Bridge Standards and Procedure Manual - Volume 2 Procedures and Directions

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กันยายน 2563 11:04

3.32 MB..

โหลดแล้ว : 64 ครั้ง
ดูแล้ว : 297 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8019)

Bridge Standards and Procedure Manual - Volume 1 Supplement to CHBDC S6-06

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กันยายน 2563 11:04

4.81 MB..

โหลดแล้ว : 69 ครั้ง
ดูแล้ว : 297 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7999)

Buried Flexible Steel Pipe - Design and Structural Analysis - American Society of Civil Engineers (ASCE)

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2563 13:15
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 สิงหาคม 2563 13:18

2.86 MB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 401 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7989)

Reinforced Concrete Design to Eurocode 2 7th - Bill Mosley, John Bungey and Ray Hulse

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 03:28

13.43 MB..

โหลดแล้ว : 80 ครั้ง
ดูแล้ว : 414 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7968)

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 8th (2017)

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 02:46

105.67 MB..

โหลดแล้ว : 101 ครั้ง
ดูแล้ว : 426 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7960)

43.74 MB..

โหลดแล้ว : 27 ครั้ง
ดูแล้ว : 170 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7959)

761.71 KB..

โหลดแล้ว : 25 ครั้ง
ดูแล้ว : 161 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7958)

Technical Report No.71 - Concrete Petrography - The Concrete Society(CS)

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 สิงหาคม 2563 03:23

19.56 MB..

โหลดแล้ว : 19 ครั้ง
ดูแล้ว : 143 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7957)

2.52 MB..

โหลดแล้ว : 27 ครั้ง
ดูแล้ว : 168 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7956)

1.08 MB..

โหลดแล้ว : 26 ครั้ง
ดูแล้ว : 140 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7947)

5.98 MB..

โหลดแล้ว : 31 ครั้ง
ดูแล้ว : 216 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7943)

FIP Handbook on Practical Design - Examples of the Design of Concrete Structures

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 สิงหาคม 2563 23:12

7.25 MB..

โหลดแล้ว : 93 ครั้ง
ดูแล้ว : 362 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7940)

9.58 MB..

โหลดแล้ว : 131 ครั้ง
ดูแล้ว : 614 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7923)

AISC Design Guide 10 Erection Bracing of Low-Rise Structural Steel Buildngs 2nd Edition 2020

(By : raywat)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2563 07:26

2.74 MB

โหลดแล้ว : 165 ครั้ง
ดูแล้ว : 608 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7909)

12.84 MB..

โหลดแล้ว : 94 ครั้ง
ดูแล้ว : 510 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7887)

28.90 MB..

โหลดแล้ว : 80 ครั้ง
ดูแล้ว : 529 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0