ไฟล์ที่พบ 1,989 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8297)

6.58 MB..

โหลดแล้ว : 91 ครั้ง
ดูแล้ว : 369 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8265)

Structural Load Determination - 2018 IBC and ASCE-SEI 7-16 - David A. Fanella

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 11:52

50.41 MB..

โหลดแล้ว : 96 ครั้ง
ดูแล้ว : 465 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8264)

CSA A23.3-19 Design of Concrete Structures - CSA Group

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 11:51

3.35 MB..

โหลดแล้ว : 68 ครั้ง
ดูแล้ว : 336 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8263)

30.57 MB..

โหลดแล้ว : 47 ครั้ง
ดูแล้ว : 347 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8262)

13.46 MB..

โหลดแล้ว : 54 ครั้ง
ดูแล้ว : 363 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8253)

26.09 MB..

โหลดแล้ว : 75 ครั้ง
ดูแล้ว : 375 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8182)

77.44 MB..

โหลดแล้ว : 359 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,319 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8180)

FIB 81 Punching Shear of Structural Concrete Slabs - Honoring Neil M. Hawkins

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2564 02:59

79.01 MB..

โหลดแล้ว : 89 ครั้ง
ดูแล้ว : 487 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8128)

978.54 KB..

โหลดแล้ว : 83 ครั้ง
ดูแล้ว : 834 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8107)

2.68 MB..

โหลดแล้ว : 121 ครั้ง
ดูแล้ว : 872 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8106)

5.54 MB..

โหลดแล้ว : 61 ครั้ง
ดูแล้ว : 650 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8105)

Significant changes to the International Building Code (2015 Edition)

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 19:48

20.40 MB..

โหลดแล้ว : 80 ครั้ง
ดูแล้ว : 747 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8104)

87.70 MB..

โหลดแล้ว : 134 ครั้ง
ดูแล้ว : 928 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8103)

IBC 2018 International Building Code 2018 - International Code Council (ICC)

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 19:44

25.84 MB..

โหลดแล้ว : 102 ครั้ง
ดูแล้ว : 921 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8102)

2015 NEHRP Recommended Seismic Provision - Design Examples - FEMA

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 19:43

19.35 MB..

โหลดแล้ว : 84 ครั้ง
ดูแล้ว : 808 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8052)

19.81 MB..

โหลดแล้ว : 121 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,020 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8051)

Prestressed Concrete Design to Eurocodes - Prab Bhatt

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 กันยายน 2563 23:40

6.18 MB..

โหลดแล้ว : 175 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,224 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 8048)

12.37 MB..

โหลดแล้ว : 156 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,171 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8041)

2.93 MB..

โหลดแล้ว : 98 ครั้ง
ดูแล้ว : 922 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8020)

Bridge Standards and Procedure Manual - Volume 2 Procedures and Directions

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กันยายน 2563 11:04

3.32 MB..

โหลดแล้ว : 96 ครั้ง
ดูแล้ว : 929 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0