ไฟล์ที่พบ 83 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7667)

17.60 MB

โหลดแล้ว : 159 ครั้ง
ดูแล้ว : 891 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7599)

Safety Management: Near Miss Identification, Recognition, and Investigation

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:50

3.84 MB..

โหลดแล้ว : 39 ครั้ง
ดูแล้ว : 125 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7591)

Handbook of Building Materials for Fire Protection

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 19:30

5.57 MB..

โหลดแล้ว : 28 ครั้ง
ดูแล้ว : 116 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7219)

OSHA 3150 Guide to Scaffold Use in the Construction Industry (2002)

(By : javiss)
เมื่อ :23 ธันวาคม 2560 20:34

2.11 MB..

โหลดแล้ว : 197 ครั้ง
ดูแล้ว : 385 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6812)

Introduction to Health and Safety in Construction 2nd - Phil Hughes and Ed Ferrett

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 พฤษภาคม 2560 00:29

39.57 MB..

โหลดแล้ว : 163 ครั้ง
ดูแล้ว : 343 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 6724)

Safety at Work 7th - John Ridley and John Channing

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2560 21:58

8.12 MB..

โหลดแล้ว : 135 ครั้ง
ดูแล้ว : 336 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 6591)

2.81 MB..

โหลดแล้ว : 544 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,038 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 1


(รหัส 6581)

47.51 MB

โหลดแล้ว : 602 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,399 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 8


(รหัส 6565)

Construction Project Safety-Management Best-Practices Handbook

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 กุมภาพันธ์ 2560 02:33

7.64 MB..

โหลดแล้ว : 325 ครั้ง
ดูแล้ว : 658 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 6


(รหัส 6302)

7.40 MB..

โหลดแล้ว : 33 ครั้ง
ดูแล้ว : 170 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6232)

Lets Talk Safety - 52 Talks on Common Utility Safety Practices for Water Professionals - American Water Works Association (AWWA)

(By : gesuscv)
เมื่อ :29 ธันวาคม 2559 23:35
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2559 12:59

3.74 MB..

โหลดแล้ว : 83 ครั้ง
ดูแล้ว : 264 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2