ไฟล์ที่พบ 86 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7938)

1.14 MB

โหลดแล้ว : 143 ครั้ง
ดูแล้ว : 880 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7928)

17.38 MB

โหลดแล้ว : 876 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,454 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7926)

คู่มือการอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับหัวหน้างาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2563 09:31
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 กรกฏาคม 2563 09:31

18.33 MB

โหลดแล้ว : 315 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,481 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7667)

17.60 MB

โหลดแล้ว : 370 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,796 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7599)

Safety Management: Near Miss Identification, Recognition, and Investigation

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:50

3.84 MB..

โหลดแล้ว : 64 ครั้ง
ดูแล้ว : 574 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7591)

Handbook of Building Materials for Fire Protection

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 19:30

5.57 MB..

โหลดแล้ว : 54 ครั้ง
ดูแล้ว : 594 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7219)

OSHA 3150 Guide to Scaffold Use in the Construction Industry (2002)

(By : javiss)
เมื่อ :23 ธันวาคม 2560 20:34

2.11 MB..

โหลดแล้ว : 223 ครั้ง
ดูแล้ว : 838 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6812)

Introduction to Health and Safety in Construction 2nd - Phil Hughes and Ed Ferrett

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 พฤษภาคม 2560 00:29

39.57 MB..

โหลดแล้ว : 175 ครั้ง
ดูแล้ว : 755 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 6724)

Safety at Work 7th - John Ridley and John Channing

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2560 21:58

8.12 MB..

โหลดแล้ว : 145 ครั้ง
ดูแล้ว : 793 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 6591)

2.81 MB..

โหลดแล้ว : 611 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,901 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 1


(รหัส 6581)

47.51 MB

โหลดแล้ว : 701 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,410 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 8


(รหัส 6565)

Construction Project Safety-Management Best-Practices Handbook

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 กุมภาพันธ์ 2560 02:33

7.64 MB..

โหลดแล้ว : 356 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,107 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 6