ไฟล์ที่พบ 86 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7938)

1.14 MB

โหลดแล้ว : 153 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,031 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7928)

17.38 MB

โหลดแล้ว : 934 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,867 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 7926)

คู่มือการอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับหัวหน้างาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 กรกฏาคม 2563 09:31
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 กรกฏาคม 2563 09:31

18.33 MB

โหลดแล้ว : 334 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,707 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7667)

17.60 MB

โหลดแล้ว : 398 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,128 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7599)

Safety Management: Near Miss Identification, Recognition, and Investigation

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:50

3.84 MB..

โหลดแล้ว : 66 ครั้ง
ดูแล้ว : 648 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7591)

Handbook of Building Materials for Fire Protection

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 19:30

5.57 MB..

โหลดแล้ว : 57 ครั้ง
ดูแล้ว : 685 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7219)

OSHA 3150 Guide to Scaffold Use in the Construction Industry (2002)

(By : javiss)
เมื่อ :23 ธันวาคม 2560 20:34

2.11 MB..

โหลดแล้ว : 231 ครั้ง
ดูแล้ว : 929 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6812)

Introduction to Health and Safety in Construction 2nd - Phil Hughes and Ed Ferrett

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 พฤษภาคม 2560 00:29

39.57 MB..

โหลดแล้ว : 179 ครั้ง
ดูแล้ว : 833 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 6724)

Safety at Work 7th - John Ridley and John Channing

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2560 21:58

8.12 MB..

โหลดแล้ว : 146 ครั้ง
ดูแล้ว : 865 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 6591)

2.81 MB..

โหลดแล้ว : 628 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,049 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 1


(รหัส 6581)

47.51 MB

โหลดแล้ว : 714 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,566 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 8


(รหัส 6565)

Construction Project Safety-Management Best-Practices Handbook

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 กุมภาพันธ์ 2560 02:33

7.64 MB..

โหลดแล้ว : 361 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,213 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 6