ไฟล์ที่พบ 731 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8227)

Spreadsheet ตรวจสอบฐานถังไนโตรเจน

(By : tumcivil)
เมื่อ :18 ตุลาคม 2564 09:48

1.03 MB

โหลดแล้ว : 67 ครั้ง
ดูแล้ว : 164 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8226)

Spreadsheet EASY CALCULATION FOR SINGLE PILE CAPACITY (Bangkok Clay Only)

(By : tumcivil)
เมื่อ :08 ตุลาคม 2564 14:47

875.34 KB

โหลดแล้ว : 400 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,652 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8183)

136.36 MB..

โหลดแล้ว : 86 ครั้ง
ดูแล้ว : 303 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8175)

Ground Motion and Engineering Seismology - A. S. Cakmak

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2564 02:06

50.48 MB..

โหลดแล้ว : 28 ครั้ง
ดูแล้ว : 101 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8156)

12.16 MB..

โหลดแล้ว : 54 ครั้ง
ดูแล้ว : 312 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8152)

45.11 MB..

โหลดแล้ว : 105 ครั้ง
ดูแล้ว : 499 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8140)

Spreadsheet ออกแบบเสาเข็ม กลุ่มรับแรงอัด (Pile Group) (อัพเดท 13-10-64)

(By : tumcivil)
เมื่อ :27 เมษายน 2564 22:04
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 ตุลาคม 2564 22:15

1.53 MB

โหลดแล้ว : 717 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,529 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8131)

Analysis, Design and Construction of Foundations

(By : raywat)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2564 07:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 เมษายน 2564 09:31

243.91 MB..

โหลดแล้ว : 271 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,055 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 0


(รหัส 8130)

Basics of Foundation Design 2014 - Bengt H. Fellenius

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2564 21:56

6.60 MB..

โหลดแล้ว : 148 ครั้ง
ดูแล้ว : 866 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8129)

Basics of Foundation Design 2011 - Bengt H. Fellenius

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2564 21:55

8.91 MB..

โหลดแล้ว : 59 ครั้ง
ดูแล้ว : 469 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8128)

978.54 KB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 531 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8127)

Shallow Foundations and Soil Constitutive Laws - Swami Saran

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2564 11:01

13.65 MB..

โหลดแล้ว : 100 ครั้ง
ดูแล้ว : 549 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8126)

Rock Mechanics - An Introduction - Nagaratnam Sivakugan, Sanjay Kumar Shukla and Braja M. Das

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2564 11:01

5.34 MB..

โหลดแล้ว : 92 ครั้ง
ดูแล้ว : 533 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8125)

Principles of Geotechnical Engineering 9th - Braja Das and Nagaratnam Sivakugan

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2564 11:00

91.57 MB..

โหลดแล้ว : 178 ครั้ง
ดูแล้ว : 901 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8124)

Principles of Foundation Engineering 7th - Braja M. Das

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2564 10:59

194.78 MB..

โหลดแล้ว : 150 ครั้ง
ดูแล้ว : 636 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8123)

Principles of Geotechnical Engineering 8th - Braja Das and Khaled Sobhan

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2564 10:57

40.19 MB..

โหลดแล้ว : 93 ครั้ง
ดูแล้ว : 468 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8122)

Introduction to Geotechnical Engineering 2nd - Braja M. Das and Nagaratnam Sivakugan

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2564 10:56

27.07 MB..

โหลดแล้ว : 88 ครั้ง
ดูแล้ว : 482 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8120)

13.89 MB..

โหลดแล้ว : 78 ครั้ง
ดูแล้ว : 489 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8119)

49.89 MB..

โหลดแล้ว : 86 ครั้ง
ดูแล้ว : 657 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8118)

Soil Mechanics and Foundation Engineering 2nd - P. Purushothama Raj

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 กุมภาพันธ์ 2564 01:57

11.43 MB..

โหลดแล้ว : 133 ครั้ง
ดูแล้ว : 626 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0