ไฟล์ที่พบ 630 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7453)

การคำนวณหาความยาว sheet pile แบบสมดุลเเรง

(By : pithanp)
เมื่อ :01 ธันวาคม 2561 08:43
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 ธันวาคม 2561 11:22

564.78 KB

โหลดแล้ว : 206 ครั้ง
ดูแล้ว : 936 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7419)

Engineering soil tests

(By : tumcivil)
เมื่อ :18 พฤศจิกายน 2561 10:40

4.10 MB

โหลดแล้ว : 280 ครั้ง
ดูแล้ว : 907 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7378)

82.09 MB..

โหลดแล้ว : 54 ครั้ง
ดูแล้ว : 153 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7377)

10.56 MB..

โหลดแล้ว : 164 ครั้ง
ดูแล้ว : 443 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7376)

6.12 MB..

โหลดแล้ว : 174 ครั้ง
ดูแล้ว : 423 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7264)

5.35 MB

โหลดแล้ว : 384 ครั้ง
ดูแล้ว : 727 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 7258)

The Mechanics of Soils and Foundations 2nd - John Atkinson

(By : javiss)
เมื่อ :17 มีนาคม 2561 23:44

4.87 MB..

โหลดแล้ว : 253 ครั้ง
ดูแล้ว : 420 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 4


(รหัส 7161)

Tall Building Foundation Design - Harry G. Poulos

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 กันยายน 2560 00:33

56.11 MB..

โหลดแล้ว : 436 ครั้ง
ดูแล้ว : 667 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7151)

Soil Mechanics - Laboratory Manual 6th - Braja M. Das

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 กันยายน 2560 12:05

6.33 MB..

โหลดแล้ว : 348 ครั้ง
ดูแล้ว : 579 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7075)

Shallow Foundations - Bearing Capacity and Settlement 3rd - Braja M. Das

(By : gesuscv)
เมื่อ :28 กรกฏาคม 2560 23:06

24.56 MB..

โหลดแล้ว : 346 ครั้ง
ดูแล้ว : 555 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 5


(รหัส 7069)

11.38 MB..

โหลดแล้ว : 112 ครั้ง
ดูแล้ว : 173 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6957)

8.87 MB..

โหลดแล้ว : 263 ครั้ง
ดูแล้ว : 398 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 6910)

Engineering Geology and Geotechnics - F. G. Bell

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 พฤษภาคม 2560 03:43

15.46 MB..

โหลดแล้ว : 213 ครั้ง
ดูแล้ว : 329 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 4


(รหัส 6909)

Civil Engineering - Foundations and Retaining Structures - Alan Williams

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 พฤษภาคม 2560 03:38

3.49 MB..

โหลดแล้ว : 211 ครั้ง
ดูแล้ว : 322 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 6827)

Limit Analysis in Soil Mechanics - W. F. Chen and X. L. Liu

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 พฤษภาคม 2560 19:22

62.17 MB..

โหลดแล้ว : 104 ครั้ง
ดูแล้ว : 178 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 6826)

Fundamentals of Soil Mechanics for Sedimentary and Residual Soils - Laurence D. Wesley

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 พฤษภาคม 2560 19:16

7.46 MB..

โหลดแล้ว : 134 ครั้ง
ดูแล้ว : 207 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 6825)

Soil Mechanics 6th - R. F. Craig

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 พฤษภาคม 2560 19:14

8.08 MB..

โหลดแล้ว : 157 ครั้ง
ดูแล้ว : 240 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 6824)

Experimental Soil Mechanics - Jean-Pierre Bardet

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 พฤษภาคม 2560 19:13

73.79 MB..

โหลดแล้ว : 104 ครั้ง
ดูแล้ว : 181 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 6823)

Soil Mechanics - Concepts and Applications 2nd & SOLUTIONS MANUAL - William Powrie

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 พฤษภาคม 2560 19:03

27.36 MB..

โหลดแล้ว : 203 ครั้ง
ดูแล้ว : 373 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 3


(รหัส 6814)

Foundation on Expansive Soil - F. H. Chen

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 พฤษภาคม 2560 00:33

9.34 MB..

โหลดแล้ว : 144 ครั้ง
ดูแล้ว : 218 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1