ไฟล์ที่พบ 709 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8045)

Soil Mechanics Laboratory Manual - Yasser M. S. Almadhoun

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กันยายน 2563 12:51

2.79 MB..

โหลดแล้ว : 141 ครั้ง
ดูแล้ว : 567 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8037)

Geotechnical Engineering Procedures for Foundation Design of Buildings and Structures

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กันยายน 2563 12:16

3.10 MB..

โหลดแล้ว : 70 ครั้ง
ดูแล้ว : 357 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8036)

Rheological Fundamentals of Soil Mechanics - S.S. Vyalov

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กันยายน 2563 12:15

9.06 MB..

โหลดแล้ว : 33 ครั้ง
ดูแล้ว : 217 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8035)

Rock Dynamics and Geophysical Exploration

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 กันยายน 2563 14:32

21.04 MB..

โหลดแล้ว : 35 ครั้ง
ดูแล้ว : 230 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8034)

Principles of Testing Soils, Rocks and Concrete - T.S Nagara

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 กันยายน 2563 14:30

10.42 MB..

โหลดแล้ว : 52 ครั้ง
ดูแล้ว : 242 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8033)

25.83 MB..

โหลดแล้ว : 62 ครั้ง
ดูแล้ว : 270 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8032)

Soil Mechanics Fundamentals - Muni Budhu

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 กันยายน 2563 14:28

73.71 MB..

โหลดแล้ว : 75 ครั้ง
ดูแล้ว : 339 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8031)

Soil Mechanics Fundamentals (Metric version) - Muni Budhu

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 กันยายน 2563 14:18

5.44 MB

โหลดแล้ว : 119 ครั้ง
ดูแล้ว : 399 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8028)

Fundamentals of Soil Mechanics - Donald W. Taylor

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 กันยายน 2563 12:59

56.27 MB..

โหลดแล้ว : 63 ครั้ง
ดูแล้ว : 275 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8027)

Soil Mechanics Fundamentals (Imperial version) - Muni Budhu

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 กันยายน 2563 12:58
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 กันยายน 2563 13:28

8.67 MB..

โหลดแล้ว : 96 ครั้ง
ดูแล้ว : 366 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8025)

Fundamentals of Soil Mechanics - M. Siddique Qureshi and Aziz Akber

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 กันยายน 2563 12:38

15.36 MB..

โหลดแล้ว : 57 ครั้ง
ดูแล้ว : 275 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8023)

Applied Analysis in Geotechnics - Fethi Azizi

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 กันยายน 2563 12:35

42.20 MB..

โหลดแล้ว : 63 ครั้ง
ดูแล้ว : 287 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8022)

29.26 MB..

โหลดแล้ว : 69 ครั้ง
ดูแล้ว : 367 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8010)

Geotechnics of Roads - Fundamentals - Bernardo Caicedo

(By : gesuscv)
เมื่อ :04 กันยายน 2563 04:07

15.43 MB..

โหลดแล้ว : 93 ครั้ง
ดูแล้ว : 391 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8009)

The Mechanics of Soils and Foundations 2nd - John Atkinson

(By : gesuscv)
เมื่อ :04 กันยายน 2563 04:01

4.32 MB..

โหลดแล้ว : 50 ครั้ง
ดูแล้ว : 286 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8008)

Subsurface Drainage for Slope Stabilization - Kevin Forrester

(By : gesuscv)
เมื่อ :04 กันยายน 2563 04:01

11.06 MB..

โหลดแล้ว : 81 ครั้ง
ดูแล้ว : 353 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8007)

Soft Ground Improvement - In Lowland and Other Environments

(By : gesuscv)
เมื่อ :04 กันยายน 2563 04:00

12.24 MB..

โหลดแล้ว : 81 ครั้ง
ดูแล้ว : 351 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8006)

Slope Stability, Retaining Walls, and Foundations

(By : gesuscv)
เมื่อ :04 กันยายน 2563 02:27

16.61 MB..

โหลดแล้ว : 150 ครั้ง
ดูแล้ว : 471 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8003)

82.93 MB..

โหลดแล้ว : 100 ครั้ง
ดูแล้ว : 386 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8002)

68.17 MB..

โหลดแล้ว : 66 ครั้ง
ดูแล้ว : 281 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0