ไฟล์ที่พบ 680 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7922)

The Engineering of Foundations - Rodrigo Salgado

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 มิถุนายน 2563 00:32

132.00 MB..

โหลดแล้ว : 122 ครั้ง
ดูแล้ว : 443 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7921)

Rapid Load Testing on Piles - Interpretation Guidelines - Paul Hölscher, Henk Brassinga, Michael Brown, Peter Middendorp, Maarten Profittlich and Frits van Tol

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 มิถุนายน 2563 00:31
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 มิถุนายน 2563 00:32

3.19 MB..

โหลดแล้ว : 61 ครั้ง
ดูแล้ว : 191 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7920)

6.69 MB..

โหลดแล้ว : 44 ครั้ง
ดูแล้ว : 144 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7919)

Soils and Geotechnology in Construction - Alan J. Lutenegger

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 มิถุนายน 2563 14:54

89.94 MB..

โหลดแล้ว : 79 ครั้ง
ดูแล้ว : 237 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7918)

Helical Piles - A Practical Guide to Design and Installation - Howard A. Perko

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 มิถุนายน 2563 14:53

46.78 MB..

โหลดแล้ว : 70 ครั้ง
ดูแล้ว : 226 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7917)

13.26 MB..

โหลดแล้ว : 49 ครั้ง
ดูแล้ว : 173 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7916)

4.38 MB..

โหลดแล้ว : 41 ครั้ง
ดูแล้ว : 129 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7897)

Computational Geomechanics and Hydraulic Structures - Sheng-Hong Chen

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:19

27.49 MB..

โหลดแล้ว : 26 ครั้ง
ดูแล้ว : 99 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7889)

5.75 MB..

โหลดแล้ว : 68 ครั้ง
ดูแล้ว : 307 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7888)

Advances in Environmental Geotechnics - Yunmin Chen, Xiaowu Tang and Liangtong Zhan

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 เมษายน 2563 14:17

46.92 MB..

โหลดแล้ว : 39 ครั้ง
ดูแล้ว : 256 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7887)

28.90 MB..

โหลดแล้ว : 62 ครั้ง
ดูแล้ว : 270 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7886)

34.49 MB..

โหลดแล้ว : 67 ครั้ง
ดูแล้ว : 261 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7885)

Analysis of Soil Penetration, Theoretical Background

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 เมษายน 2563 14:13

25.53 MB..

โหลดแล้ว : 56 ครั้ง
ดูแล้ว : 305 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7884)

116.01 MB..

โหลดแล้ว : 50 ครั้ง
ดูแล้ว : 230 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7883)

110.30 MB..

โหลดแล้ว : 79 ครั้ง
ดูแล้ว : 315 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7882)

Applied Analysis in Geotechnics - Solution Manual - Fethi Azizi

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 เมษายน 2563 14:06

848.92 KB..

โหลดแล้ว : 49 ครั้ง
ดูแล้ว : 227 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7881)

Analytical and Computer Methods in Foundation Engineering - Joseph E. Bowles

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 เมษายน 2563 14:05

143.30 MB..

โหลดแล้ว : 87 ครั้ง
ดูแล้ว : 358 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7823)

Foundations & Concrete Work

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 เมษายน 2563 00:44

30.83 MB..

โหลดแล้ว : 105 ครั้ง
ดูแล้ว : 381 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7822)

4.57 MB..

โหลดแล้ว : 84 ครั้ง
ดูแล้ว : 372 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7811)

97.05 MB..

โหลดแล้ว : 170 ครั้ง
ดูแล้ว : 641 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0