ไฟล์ที่พบ 739 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8270)

27.53 MB..

โหลดแล้ว : 58 ครั้ง
ดูแล้ว : 210 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8251)

297.19 MB..

โหลดแล้ว : 35 ครั้ง
ดูแล้ว : 143 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8250)

Advancements in Geotechnical Engineering - Hany Shehata and Mona Badr

(By : gesuscv)
เมื่อ :23 มีนาคม 2565 03:09

64.43 MB..

โหลดแล้ว : 19 ครั้ง
ดูแล้ว : 161 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8249)

34.09 MB..

โหลดแล้ว : 19 ครั้ง
ดูแล้ว : 127 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8248)

17.02 MB..

โหลดแล้ว : 14 ครั้ง
ดูแล้ว : 106 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8247)

49.41 MB..

โหลดแล้ว : 27 ครั้ง
ดูแล้ว : 163 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8246)

18.16 MB..

โหลดแล้ว : 14 ครั้ง
ดูแล้ว : 112 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8245)

Manual of Geotechnical Laboratory Soil Testing - Bashir Ahmed Mir

(By : gesuscv)
เมื่อ :23 มีนาคม 2565 03:02

45.51 MB..

โหลดแล้ว : 25 ครั้ง
ดูแล้ว : 156 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8227)

Spreadsheet ตรวจสอบฐานถังไนโตรเจน

(By : tumcivil)
เมื่อ :18 ตุลาคม 2564 09:48

1.03 MB

โหลดแล้ว : 218 ครั้ง
ดูแล้ว : 766 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8226)

Spreadsheet EASY CALCULATION FOR SINGLE PILE CAPACITY (Bangkok Clay Only)

(By : tumcivil)
เมื่อ :08 ตุลาคม 2564 14:47

875.34 KB

โหลดแล้ว : 694 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,804 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8183)

136.36 MB..

โหลดแล้ว : 126 ครั้ง
ดูแล้ว : 536 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8175)

Ground Motion and Engineering Seismology - A. S. Cakmak

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2564 02:06

50.48 MB..

โหลดแล้ว : 40 ครั้ง
ดูแล้ว : 287 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8156)

12.16 MB..

โหลดแล้ว : 68 ครั้ง
ดูแล้ว : 525 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8152)

45.11 MB..

โหลดแล้ว : 141 ครั้ง
ดูแล้ว : 775 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8140)

Spreadsheet ออกแบบเสาเข็ม กลุ่มรับแรงอัด (Pile Group) (อัพเดท 13-10-64)

(By : tumcivil)
เมื่อ :27 เมษายน 2564 22:04
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 ตุลาคม 2564 22:15

1.53 MB

โหลดแล้ว : 1,032 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,617 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8131)

Analysis, Design and Construction of Foundations

(By : raywat)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2564 07:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 เมษายน 2564 09:31

243.91 MB..

โหลดแล้ว : 298 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,312 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 0


(รหัส 8130)

Basics of Foundation Design 2014 - Bengt H. Fellenius

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2564 21:56

6.60 MB..

โหลดแล้ว : 162 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,054 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8129)

Basics of Foundation Design 2011 - Bengt H. Fellenius

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2564 21:55

8.91 MB..

โหลดแล้ว : 62 ครั้ง
ดูแล้ว : 662 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8128)

978.54 KB..

โหลดแล้ว : 80 ครั้ง
ดูแล้ว : 701 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8127)

Shallow Foundations and Soil Constitutive Laws - Swami Saran

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2564 11:01

13.65 MB..

โหลดแล้ว : 116 ครั้ง
ดูแล้ว : 763 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0