ไฟล์ที่พบ 349 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7704)

47.01 MB

โหลดแล้ว : 333 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,979 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7672)

7.17 MB..

โหลดแล้ว : 61 ครั้ง
ดูแล้ว : 277 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7575)

คู่มือ "การใช้โปรแกรม Microsoft Office 2010"

(By : tumcivil)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2562 16:06

25.35 MB

โหลดแล้ว : 147 ครั้ง
ดูแล้ว : 404 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7574)

เอกสารการอบรม "Microsoft Project 2007 เบื้องต้น"

(By : tumcivil)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2562 15:57

4.30 MB

โหลดแล้ว : 467 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,229 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7573)

Microsoft Project 2016 Step by Step

(By : tumcivil)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2562 15:53

42.23 MB..

โหลดแล้ว : 296 ครั้ง
ดูแล้ว : 695 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7572)

หนังสือ AutoCAD Plant 3D 2016 ภาษาไทย

(By : tumcivil)
เมื่อ :14 กุมภาพันธ์ 2562 00:51
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2562 16:27

11.48 MB

โหลดแล้ว : 591 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,270 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7448)

7.66 MB

โหลดแล้ว : 444 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,224 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7421)

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Revit Architecture ภายใต้แนวคิด BIM (Building Information Modeling)

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 พฤศจิกายน 2561 00:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:02

11.20 MB

โหลดแล้ว : 740 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,158 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 7298)

18.16 MB..

โหลดแล้ว : 677 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,342 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 4


(รหัส 7273)

Steel Structures (AISC) - Emphasizing LRFD Specification in Mathcad - San Seyla

(By : javiss)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2561 02:15

2.93 MB..

โหลดแล้ว : 175 ครั้ง
ดูแล้ว : 509 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7267)

2.89 MB..

โหลดแล้ว : 296 ครั้ง
ดูแล้ว : 669 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7199)

Mechanics of Composite Materials with MATLAB - George Z. Voyiadjis

(By : javiss)
เมื่อ :16 พฤศจิกายน 2560 03:05

1.62 MB..

โหลดแล้ว : 87 ครั้ง
ดูแล้ว : 305 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7110)

8.66 MB..

โหลดแล้ว : 193 ครั้ง
ดูแล้ว : 536 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7056)

2.26 MB..

โหลดแล้ว : 128 ครั้ง
ดูแล้ว : 367 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7053)

SAP 2000 (Version 19) - Steel Frame Design Manual (AISC 360-05 & IBC 2006)

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มิถุนายน 2560 07:07

5.84 MB..

โหลดแล้ว : 334 ครั้ง
ดูแล้ว : 890 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 5


(รหัส 7052)

1.81 MB..

โหลดแล้ว : 334 ครั้ง
ดูแล้ว : 809 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 7051)

ETABS 2016 - Steel Frame Design Manual (AISC 360-10)

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มิถุนายน 2560 07:04

4.74 MB..

โหลดแล้ว : 253 ครั้ง
ดูแล้ว : 625 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 5


(รหัส 7050)

ETABS 2016 - Composite Column Design Manual (AISC 360-10)

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มิถุนายน 2560 07:03

3.96 MB..

โหลดแล้ว : 156 ครั้ง
ดูแล้ว : 460 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 7049)

ETABS 2016 - Composite Beam Design Manual (AISC 360-10)

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มิถุนายน 2560 07:02

4.80 MB..

โหลดแล้ว : 142 ครั้ง
ดูแล้ว : 416 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 7048)

ETABS 2016 - Concrete Frame Design Manual (ACI 318-08 & IBC 2009)

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มิถุนายน 2560 07:00

1.37 MB..

โหลดแล้ว : 163 ครั้ง
ดูแล้ว : 510 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3