ไฟล์ที่พบ 343 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7448)

7.66 MB

โหลดแล้ว : 194 ครั้ง
ดูแล้ว : 450 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7421)

11.20 MB

โหลดแล้ว : 236 ครั้ง
ดูแล้ว : 447 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7298)

18.16 MB..

โหลดแล้ว : 544 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,283 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7273)

Steel Structures (AISC) - Emphasizing LRFD Specification in Mathcad - San Seyla

(By : javiss)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2561 02:15

2.93 MB..

โหลดแล้ว : 152 ครั้ง
ดูแล้ว : 271 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7267)

2.89 MB..

โหลดแล้ว : 250 ครั้ง
ดูแล้ว : 417 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7199)

Mechanics of Composite Materials with MATLAB - George Z. Voyiadjis

(By : javiss)
เมื่อ :16 พฤศจิกายน 2560 03:05

1.62 MB..

โหลดแล้ว : 74 ครั้ง
ดูแล้ว : 124 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7110)

8.66 MB..

โหลดแล้ว : 157 ครั้ง
ดูแล้ว : 273 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7056)

2.26 MB..

โหลดแล้ว : 121 ครั้ง
ดูแล้ว : 194 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7053)

SAP 2000 (Version 19) - Steel Frame Design Manual (AISC 360-05 & IBC 2006)

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มิถุนายน 2560 07:07

5.84 MB..

โหลดแล้ว : 270 ครั้ง
ดูแล้ว : 459 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 5


(รหัส 7052)

1.81 MB..

โหลดแล้ว : 263 ครั้ง
ดูแล้ว : 445 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 7051)

ETABS 2016 - Steel Frame Design Manual (AISC 360-10)

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มิถุนายน 2560 07:04

4.74 MB..

โหลดแล้ว : 201 ครั้ง
ดูแล้ว : 335 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 5


(รหัส 7050)

ETABS 2016 - Composite Column Design Manual (AISC 360-10)

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มิถุนายน 2560 07:03

3.96 MB..

โหลดแล้ว : 125 ครั้ง
ดูแล้ว : 223 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 7049)

ETABS 2016 - Composite Beam Design Manual (AISC 360-10)

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มิถุนายน 2560 07:02

4.80 MB..

โหลดแล้ว : 116 ครั้ง
ดูแล้ว : 200 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 7048)

ETABS 2016 - Concrete Frame Design Manual (ACI 318-08 & IBC 2009)

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มิถุนายน 2560 07:00

1.37 MB..

โหลดแล้ว : 127 ครั้ง
ดูแล้ว : 258 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7047)

ETABS 2016 - Concrete Frame Design Manual (ACI 318-14)

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มิถุนายน 2560 06:59

4.45 MB..

โหลดแล้ว : 152 ครั้ง
ดูแล้ว : 241 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 4


(รหัส 7046)

ETABS 2016 - Shear Wall Design Manual (ACI 318-14)

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มิถุนายน 2560 06:56

3.94 MB..

โหลดแล้ว : 140 ครั้ง
ดูแล้ว : 246 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7045)

ETABS 2016 - Lateral Loads Manual

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มิถุนายน 2560 06:55

4.86 MB..

โหลดแล้ว : 127 ครั้ง
ดูแล้ว : 246 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7044)

ETABS 2016 - Post-Tensioned Slab Design Manual

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มิถุนายน 2560 06:53

9.89 MB..

โหลดแล้ว : 161 ครั้ง
ดูแล้ว : 265 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7043)

ETABS 2016 - Reinforced Slab Design Manual

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มิถุนายน 2560 06:52

8.13 MB..

โหลดแล้ว : 164 ครั้ง
ดูแล้ว : 281 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7042)

ETABS 2016 - Introductory Tutorial - Parts I & II

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มิถุนายน 2560 06:50

7.62 MB..

โหลดแล้ว : 128 ครั้ง
ดูแล้ว : 204 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2