ไฟล์ที่พบ 91 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 5767)

37.62 MB

โหลดแล้ว : 1,159 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,769 ครั้ง
ความคิดเห็น : 19
คะแนน : 10


(รหัส 5442)

รายการคำนวณโครงสร้าง โบสถ์ปทุมมหาพุทธเจดีย์ (อ.ชาย แสงไสว)

(By : admin)
เมื่อ :22 มิถุนายน 2559 00:30
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 มิถุนายน 2559 00:36

15.18 MB

โหลดแล้ว : 1,690 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,104 ครั้ง
ความคิดเห็น : 27
คะแนน : 18


(รหัส 5441)

ตัวอย่างงานวิเคราะห์ STAAD.Pro อาคารรูปโดม (อ.ชาย แสงไสว)

(By : admin)
เมื่อ :22 มิถุนายน 2559 00:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 มิถุนายน 2559 00:37

32.61 MB

โหลดแล้ว : 1,258 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,006 ครั้ง
ความคิดเห็น : 17
คะแนน : 13


(รหัส 5398)

21.81 MB..

โหลดแล้ว : 568 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,206 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 7


(รหัส 4913)

6.94 MB

โหลดแล้ว : 643 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,851 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 4


(รหัส 4912)

2.09 MB

โหลดแล้ว : 626 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,815 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 4


(รหัส 4911)

1.49 MB

โหลดแล้ว : 1,022 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,083 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 6


(รหัส 4171)

19.40 MB

โหลดแล้ว : 320 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,128 ครั้ง
ความคิดเห็น : 16
คะแนน : 2


(รหัส 4166)

รายการคำนวณวิศวกรรมโครงสร้าง-สถานีบริการน้ำมัน-ปตท.2

(By : admin)
เมื่อ :10 พฤษภาคม 2558 00:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2558 00:16

8.51 MB..

โหลดแล้ว : 728 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,672 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 4


(รหัส 4165)

รายการคำนวณวิศวกรรมโครงสร้าง-สถานีบริการน้ำมัน-ปตท.1

(By : admin)
เมื่อ :10 พฤษภาคม 2558 00:09
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2558 00:16

21.23 MB..

โหลดแล้ว : 1,179 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,265 ครั้ง
ความคิดเห็น : 25
คะแนน : 9


(รหัส 4004)

รายการคำนวณอาคารพักอาศัย 2 ชั้น ปี 2534 รุ่นโบราณ

(By : admin)
เมื่อ :04 พฤศจิกายน 2557 18:46
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 04 พฤศจิกายน 2557 18:46

21.81 MB

โหลดแล้ว : 783 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,119 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 6


(รหัส 3959)

การออกแบบและคำนวณประตูระบายน้ำ

(By : admin)
เมื่อ :29 กันยายน 2557 00:27
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 29 กันยายน 2557 00:36

2.90 MB

โหลดแล้ว : 672 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,523 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 6


(รหัส 3945)

รายการคำนวณ Steel Structure and Glass Structure

(By : admin)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2557 00:27

1.79 MB..

โหลดแล้ว : 966 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,949 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 5


(รหัส 3942)

9.95 MB..

โหลดแล้ว : 13 ครั้ง
ดูแล้ว : 925 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3941)

รายการคำนวณ Cantilevered Glass Fin Design

(By : admin)
เมื่อ :28 สิงหาคม 2557 16:43

11.73 MB..

โหลดแล้ว : 382 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,482 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 3938)

รายการคำนวณ Pre-cast Panel Calculation (Concept)

(By : admin)
เมื่อ :28 สิงหาคม 2557 01:07

3.90 MB..

โหลดแล้ว : 697 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,889 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 3937)

2.12 MB..

โหลดแล้ว : 375 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,237 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 4


(รหัส 3936)

รายการคำนวณ Shop Front Glass Facade Design

(By : admin)
เมื่อ :27 สิงหาคม 2557 15:44
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 สิงหาคม 2557 01:12

3.51 MB..

โหลดแล้ว : 426 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,490 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 3834)

21.46 MB

โหลดแล้ว : 856 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,716 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 5


(รหัส 3833)

รายการวิเคราะห์และออกแบบคันดินถม EMBANKMENT

(By : admin)
เมื่อ :19 กรกฏาคม 2557 00:21
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กรกฏาคม 2557 00:23

30.28 MB

โหลดแล้ว : 854 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,587 ครั้ง
ความคิดเห็น : 18
คะแนน : 7