ไฟล์ที่พบ 91 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 621)

Timber Pile Design and Construction Manual

(By : gnemrvc)
เมื่อ :11 กันยายน 2555 13:45

3.95 MB

โหลดแล้ว : 128 ครั้ง
ดูแล้ว : 727 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 583)

Moving Load on Bridge SAP2000

(By : admin)
เมื่อ :10 กันยายน 2555 14:19
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 กันยายน 2555 15:10

506.81 KB

โหลดแล้ว : 453 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,300 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 582)

ETABS-Example 01 RC Building Seismic Load (Equivalent)

(By : admin)
เมื่อ :10 กันยายน 2555 14:15
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 กันยายน 2555 15:09

4.74 MB

โหลดแล้ว : 551 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,634 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 3


(รหัส 523)

1.55 MB

โหลดแล้ว : 921 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,512 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 428)

รายการคำนวณหาขนาด Foundation Bolts

(By : raywat)
เมื่อ :08 กันยายน 2555 11:23

257.71 KB

โหลดแล้ว : 860 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,920 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 14


(รหัส 357)

2.70 MB

โหลดแล้ว : 732 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,805 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 4


(รหัส 169)

BCA - Worked Examples Design of Concrete Building

(By : hephaestus)
เมื่อ :02 กันยายน 2555 09:50

6.99 MB..

โหลดแล้ว : 193 ครั้ง
ดูแล้ว : 667 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 76)

Steel Truss Design Handbook-SYS

(By : hephaestus)
เมื่อ :31 สิงหาคม 2555 12:52
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 สิงหาคม 2557 00:52

4.13 MB..

โหลดแล้ว : 2,258 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,043 ครั้ง
ความคิดเห็น : 35
คะแนน : 16


(รหัส 48)

DESIGN OF CONCRETE MIXTURES

(By : admin)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2555 14:20

12.00 MB

โหลดแล้ว : 270 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,283 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 5


(รหัส 18)

1.49 MB

โหลดแล้ว : 596 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,553 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 6


(รหัส 2)

ตัวอย่างผลการเจาะทดสอบดิน Log of Boring

(By : admin)
เมื่อ :19 สิงหาคม 2555 00:42

4.34 MB

โหลดแล้ว : 612 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,872 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 6