ไฟล์ที่พบ 82 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7697)

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Demo / ทดลองใช้)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กันยายน 2562 00:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กันยายน 2562 00:25

5.24 MB

โหลดแล้ว : 1,505 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,674 ครั้ง
ความคิดเห็น : 25
คะแนน : 3


(รหัส 7684)

474.11 KB

โหลดแล้ว : 485 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,578 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7655)

โปรแกรม NEO STEEL CONNECTIONS ออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็ก วิธี ASD (รุ่นทดลองใช้ DEMO version )

(By : tumcivil)
เมื่อ :01 เมษายน 2562 10:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 เมษายน 2562 09:51

4.04 MB

โหลดแล้ว : 1,375 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,816 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 3


(รหัส 7597)

Building Estimation and Costing

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:39
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 00:39

12.55 MB..

โหลดแล้ว : 340 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,462 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7221)

19.15 MB..

โหลดแล้ว : 887 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,434 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 3


(รหัส 7206)

โปรแกรม CvET_Truss version 1.00

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2560 17:26
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 มกราคม 2564 22:22

6.19 MB

โหลดแล้ว : 1,269 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,910 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 13


(รหัส 7178)

14.00 MB

โหลดแล้ว : 2,121 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,216 ครั้ง
ความคิดเห็น : 22
คะแนน : 20


(รหัส 7143)

โปรแกรม CCT-TRUSS version 1.80

(By : tumcivil)
เมื่อ :03 กันยายน 2560 11:47
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2560 17:17

4.72 MB

โหลดแล้ว : 2,484 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,503 ครั้ง
ความคิดเห็น : 26
คะแนน : 10


(รหัส 6583)

โปรแกรมตอกเสาเข็ม (TenBlowCount) ( Ver 1.0 )

(By : tumcivil)
เมื่อ :24 กุมภาพันธ์ 2560 10:02

1.12 MB

โหลดแล้ว : 1,688 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,380 ครั้ง
ความคิดเห็น : 22
คะแนน : 11


(รหัส 6113)

DON_Bandai (1.20) ซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์ออกแบบบันไดและคานชานพัก โดยวิธี WSD

(By : admin)
เมื่อ :25 พฤศจิกายน 2559 00:41
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 ธันวาคม 2559 00:10

2.63 MB

โหลดแล้ว : 1,740 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,183 ครั้ง
ความคิดเห็น : 27
คะแนน : 18


(รหัส 6015)

DON_V3 ซอฟต์แวร์สำหรับคำนวณหาหน่วยแรงลมของอาคารสูงปานกลาง ตามมาตรฐาน มยผ.1311-50

(By : admin)
เมื่อ :03 พฤศจิกายน 2559 15:28
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 12 มกราคม 2561 18:02

8.15 MB

โหลดแล้ว : 1,822 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,038 ครั้ง
ความคิดเห็น : 30
คะแนน : 6


(รหัส 6014)

5.42 MB

โหลดแล้ว : 1,414 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,880 ครั้ง
ความคิดเห็น : 22
คะแนน : 7


(รหัส 6013)

DON_V1 ซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหว ตามมาตรฐาน มยผ.1302 วิธีแรงสถิตเทียบเท่า

(By : admin)
เมื่อ :03 พฤศจิกายน 2559 15:16
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 12 มกราคม 2561 17:54

5.49 MB

โหลดแล้ว : 1,371 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,170 ครั้ง
ความคิดเห็น : 20
คะแนน : 10


(รหัส 5998)

1.54 MB..

โหลดแล้ว : 146 ครั้ง
ดูแล้ว : 848 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 5997)

Introduction to Numberical Methods and MATLAB Programming for Engineers - Todd Young and Martin J. Mohlenkamp

(By : gesuscv)
เมื่อ :28 ตุลาคม 2559 19:27
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 ตุลาคม 2559 19:29

1.07 MB..

โหลดแล้ว : 98 ครั้ง
ดูแล้ว : 783 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 5400)

Accelerating MATLAB Performance - 1001 Tips to Speed Up MATLAB Programs - Yair M. Altman

(By : gesuscv)
เมื่อ :04 มิถุนายน 2559 00:26

144.77 MB..

โหลดแล้ว : 105 ครั้ง
ดูแล้ว : 865 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 5162)

โปรแกรม DON_POST (1.00) รุ่นทดลองใช้

(By : tumcivil)
เมื่อ :05 มีนาคม 2559 00:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 มีนาคม 2559 00:38

13.81 MB

โหลดแล้ว : 602 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,262 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 6


(รหัส 4947)

Computer Aided Optimal Design - Structural and Mechanical Systems - Carlos A. Mota Soares

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 พฤศจิกายน 2558 01:15

33.34 MB..

โหลดแล้ว : 74 ครั้ง
ดูแล้ว : 678 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 4926)

Mathematics for Computer Graphics 3rd - John Vince

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 พฤศจิกายน 2558 02:47

2.10 MB..

โหลดแล้ว : 60 ครั้ง
ดูแล้ว : 691 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 4917)

Engineering Graphics - Fundamentals of Graphics Communication 5th - Bertoline and Wiebe

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 พฤศจิกายน 2558 02:02

29.64 MB..

โหลดแล้ว : 57 ครั้ง
ดูแล้ว : 698 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0