ไฟล์ที่พบ 78 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7628)

A Practical Guide to Adopting BIM in Construction Projects by Bimal Kumar

(By : popkhee)
เมื่อ :28 กุมภาพันธ์ 2562 11:43

5.34 MB..

โหลดแล้ว : 83 ครั้ง
ดูแล้ว : 952 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7607)

Construction Manager’s BIM Handbook

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 08:59

6.20 MB..

โหลดแล้ว : 155 ครั้ง
ดูแล้ว : 970 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7604)

Design Engineer’s Handbook

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 01:31

19.29 MB..

โหลดแล้ว : 172 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,034 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7598)

Building Surveys and Reports

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:44

12.35 MB..

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 790 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7594)

Plane and Geodetic Surveying

(By : tumcivil)
เมื่อ :18 กุมภาพันธ์ 2562 01:40

2.40 MB..

โหลดแล้ว : 93 ครั้ง
ดูแล้ว : 856 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7588)

Construction Inspection Manual 8th Edition

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 19:16

11.56 MB..

โหลดแล้ว : 155 ครั้ง
ดูแล้ว : 870 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7467)

21.33 MB

โหลดแล้ว : 631 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,628 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7421)

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Revit Architecture ภายใต้แนวคิด BIM (Building Information Modeling)

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 พฤศจิกายน 2561 00:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:02

11.20 MB

โหลดแล้ว : 1,701 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,282 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 3


(รหัส 7412)

เอกสารประกอบการสอน " วิชาวิศวกรรมสำรวจ Introduction to Surveying "

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2561 19:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2561 10:34

7.30 MB

โหลดแล้ว : 1,325 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,281 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 2


(รหัส 7377)

10.56 MB..

โหลดแล้ว : 274 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,271 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7305)

Practical Manual of Land Development 4th - Barbara Colley

(By : gesuscv)
เมื่อ :01 ตุลาคม 2561 13:28

7.07 MB..

โหลดแล้ว : 181 ครั้ง
ดูแล้ว : 964 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7176)

เอกสารการสอน " พื้นฐานงานสำรวจ "

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 ตุลาคม 2560 21:29
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 23 ตุลาคม 2560 21:04

8.17 MB

โหลดแล้ว : 1,867 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,616 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 18


(รหัส 6846)

BIM in Small-Scale Sustainable Design - François Lévy

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2560 19:36
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:02

120.24 MB..

โหลดแล้ว : 192 ครั้ง
ดูแล้ว : 999 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 2


(รหัส 6299)

15.36 MB..

โหลดแล้ว : 280 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,137 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 3


(รหัส 6298)

Surveying - Principles and Applications 9th - Barry Kavanagh and Tom Mastin

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 มกราคม 2560 14:53
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มกราคม 2560 14:54

20.76 MB..

โหลดแล้ว : 237 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,019 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 2


(รหัส 6167)

Construction Managers BIM Handbook - John Eynon

(By : gesuscv)
เมื่อ :10 ธันวาคม 2559 12:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:03

6.20 MB..

โหลดแล้ว : 289 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,188 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 5911)

The BIM Managers Handbook - Guidance for Professionals in Architecture, Engineering and Construction - Dominik Holzer

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 ตุลาคม 2559 14:33
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:03

14.97 MB..

โหลดแล้ว : 158 ครั้ง
ดูแล้ว : 889 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 4


(รหัส 5894)

Graphic Standards Field Guide to Home Inspections - Stephen Gladstone

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 ตุลาคม 2559 22:52

24.17 MB..

โหลดแล้ว : 157 ครั้ง
ดูแล้ว : 855 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 5698)

87.60 MB..

โหลดแล้ว : 187 ครั้ง
ดูแล้ว : 925 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 5677)

Land Development Handbook - Planning, Engineering and Surveying 2nd

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 กันยายน 2559 00:38

28.49 MB..

โหลดแล้ว : 188 ครั้ง
ดูแล้ว : 907 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2