ไฟล์ที่พบ 79 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7692)

Contractor’s Handbook for Labour-Based Road Works

(By : tumcivil)
เมื่อ :31 กรกฏาคม 2562 00:41

4.95 MB

โหลดแล้ว : 259 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,378 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7628)

A Practical Guide to Adopting BIM in Construction Projects by Bimal Kumar

(By : popkhee)
เมื่อ :28 กุมภาพันธ์ 2562 11:43

5.34 MB..

โหลดแล้ว : 40 ครั้ง
ดูแล้ว : 190 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7607)

Construction Manager’s BIM Handbook

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 08:59

6.20 MB..

โหลดแล้ว : 66 ครั้ง
ดูแล้ว : 229 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7604)

Design Engineer’s Handbook

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 01:31

19.29 MB..

โหลดแล้ว : 107 ครั้ง
ดูแล้ว : 335 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7598)

Building Surveys and Reports

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:44

12.35 MB..

โหลดแล้ว : 54 ครั้ง
ดูแล้ว : 179 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7594)

Plane and Geodetic Surveying

(By : tumcivil)
เมื่อ :18 กุมภาพันธ์ 2562 01:40

2.40 MB..

โหลดแล้ว : 41 ครั้ง
ดูแล้ว : 180 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7588)

Construction Inspection Manual 8th Edition

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 19:16

11.56 MB..

โหลดแล้ว : 87 ครั้ง
ดูแล้ว : 217 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7467)

21.33 MB

โหลดแล้ว : 456 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,239 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7421)

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Revit Architecture ภายใต้แนวคิด BIM (Building Information Modeling)

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 พฤศจิกายน 2561 00:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:02

11.20 MB

โหลดแล้ว : 647 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,418 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7412)

เอกสารประกอบการสอน " วิชาวิศวกรรมสำรวจ Introduction to Surveying "

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2561 19:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2561 10:34

7.30 MB

โหลดแล้ว : 567 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,541 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7377)

10.56 MB..

โหลดแล้ว : 219 ครั้ง
ดูแล้ว : 717 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7305)

Practical Manual of Land Development 4th - Barbara Colley

(By : gesuscv)
เมื่อ :01 ตุลาคม 2561 13:28

7.07 MB..

โหลดแล้ว : 154 ครั้ง
ดูแล้ว : 435 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7176)

เอกสารการสอน " พื้นฐานงานสำรวจ "

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 ตุลาคม 2560 21:29
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 23 ตุลาคม 2560 21:04

8.17 MB

โหลดแล้ว : 1,342 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,950 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 17


(รหัส 6846)

BIM in Small-Scale Sustainable Design - François Lévy

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2560 19:36
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:02

120.24 MB..

โหลดแล้ว : 156 ครั้ง
ดูแล้ว : 435 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 2


(รหัส 6299)

15.36 MB..

โหลดแล้ว : 234 ครั้ง
ดูแล้ว : 540 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 6298)

Surveying - Principles and Applications 9th - Barry Kavanagh and Tom Mastin

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 มกราคม 2560 14:53
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มกราคม 2560 14:54

20.76 MB..

โหลดแล้ว : 191 ครั้ง
ดูแล้ว : 440 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 2


(รหัส 6167)

Construction Managers BIM Handbook - John Eynon

(By : gesuscv)
เมื่อ :10 ธันวาคม 2559 12:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:03

6.20 MB..

โหลดแล้ว : 258 ครั้ง
ดูแล้ว : 544 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 5911)

The BIM Managers Handbook - Guidance for Professionals in Architecture, Engineering and Construction - Dominik Holzer

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 ตุลาคม 2559 14:33
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:03

14.97 MB..

โหลดแล้ว : 133 ครั้ง
ดูแล้ว : 328 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 4


(รหัส 5894)

Graphic Standards Field Guide to Home Inspections - Stephen Gladstone

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 ตุลาคม 2559 22:52

24.17 MB..

โหลดแล้ว : 139 ครั้ง
ดูแล้ว : 388 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 5698)

87.60 MB..

โหลดแล้ว : 156 ครั้ง
ดูแล้ว : 422 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2