ไฟล์ที่พบ 57 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7467)

21.33 MB

โหลดแล้ว : 262 ครั้ง
ดูแล้ว : 606 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7412)

เอกสารประกอบการสอน " วิชาวิศวกรรมสำรวจ Introduction to Surveying "

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2561 19:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2561 10:34

7.30 MB

โหลดแล้ว : 359 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,422 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7377)

10.56 MB..

โหลดแล้ว : 164 ครั้ง
ดูแล้ว : 443 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7305)

Practical Manual of Land Development 4th - Barbara Colley

(By : gesuscv)
เมื่อ :01 ตุลาคม 2561 13:28

7.07 MB..

โหลดแล้ว : 148 ครั้ง
ดูแล้ว : 275 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7176)

เอกสารการสอน " พื้นฐานงานสำรวจ "

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 ตุลาคม 2560 21:29
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 23 ตุลาคม 2560 21:04

8.17 MB

โหลดแล้ว : 1,241 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,379 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 17


(รหัส 6299)

15.36 MB..

โหลดแล้ว : 214 ครั้ง
ดูแล้ว : 369 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 6298)

Surveying - Principles and Applications 9th - Barry Kavanagh and Tom Mastin

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 มกราคม 2560 14:53
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มกราคม 2560 14:54

20.76 MB..

โหลดแล้ว : 175 ครั้ง
ดูแล้ว : 287 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 2


(รหัส 5894)

Graphic Standards Field Guide to Home Inspections - Stephen Gladstone

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 ตุลาคม 2559 22:52

24.17 MB..

โหลดแล้ว : 137 ครั้ง
ดูแล้ว : 236 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 5698)

87.60 MB..

โหลดแล้ว : 153 ครั้ง
ดูแล้ว : 288 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 5677)

Land Development Handbook - Planning, Engineering and Surveying 2nd

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 กันยายน 2559 00:38

28.49 MB..

โหลดแล้ว : 146 ครั้ง
ดูแล้ว : 248 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 5658)

57.14 MB..

โหลดแล้ว : 118 ครั้ง
ดูแล้ว : 211 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 5588)

41.58 MB..

โหลดแล้ว : 122 ครั้ง
ดูแล้ว : 296 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 5587)

264.52 KB..

โหลดแล้ว : 140 ครั้ง
ดูแล้ว : 258 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 5586)

200.83 KB..

โหลดแล้ว : 118 ครั้ง
ดูแล้ว : 219 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 5585)

393.37 KB..

โหลดแล้ว : 193 ครั้ง
ดูแล้ว : 361 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 5584)

178.95 KB..

โหลดแล้ว : 132 ครั้ง
ดูแล้ว : 245 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 5583)

4.81 MB..

โหลดแล้ว : 112 ครั้ง
ดูแล้ว : 213 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 5582)

4.03 MB..

โหลดแล้ว : 107 ครั้ง
ดูแล้ว : 209 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 4


(รหัส 5581)

1.91 MB..

โหลดแล้ว : 171 ครั้ง
ดูแล้ว : 283 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 4


(รหัส 5475)

5.32 MB..

โหลดแล้ว : 98 ครั้ง
ดูแล้ว : 149 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 4