ไฟล์ที่พบ 78 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7628)

A Practical Guide to Adopting BIM in Construction Projects by Bimal Kumar

(By : popkhee)
เมื่อ :28 กุมภาพันธ์ 2562 11:43

5.34 MB..

โหลดแล้ว : 51 ครั้ง
ดูแล้ว : 344 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7607)

Construction Manager’s BIM Handbook

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 08:59

6.20 MB..

โหลดแล้ว : 93 ครั้ง
ดูแล้ว : 420 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7604)

Design Engineer’s Handbook

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 01:31

19.29 MB..

โหลดแล้ว : 140 ครั้ง
ดูแล้ว : 552 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7598)

Building Surveys and Reports

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:44

12.35 MB..

โหลดแล้ว : 67 ครั้ง
ดูแล้ว : 331 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7594)

Plane and Geodetic Surveying

(By : tumcivil)
เมื่อ :18 กุมภาพันธ์ 2562 01:40

2.40 MB..

โหลดแล้ว : 53 ครั้ง
ดูแล้ว : 334 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7588)

Construction Inspection Manual 8th Edition

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 19:16

11.56 MB..

โหลดแล้ว : 111 ครั้ง
ดูแล้ว : 386 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7467)

21.33 MB

โหลดแล้ว : 518 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,633 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7421)

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Revit Architecture ภายใต้แนวคิด BIM (Building Information Modeling)

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 พฤศจิกายน 2561 00:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:02

11.20 MB

โหลดแล้ว : 947 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,393 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7412)

เอกสารประกอบการสอน " วิชาวิศวกรรมสำรวจ Introduction to Surveying "

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2561 19:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2561 10:34

7.30 MB

โหลดแล้ว : 979 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,943 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7377)

10.56 MB..

โหลดแล้ว : 238 ครั้ง
ดูแล้ว : 842 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7305)

Practical Manual of Land Development 4th - Barbara Colley

(By : gesuscv)
เมื่อ :01 ตุลาคม 2561 13:28

7.07 MB..

โหลดแล้ว : 163 ครั้ง
ดูแล้ว : 547 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7176)

เอกสารการสอน " พื้นฐานงานสำรวจ "

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 ตุลาคม 2560 21:29
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 23 ตุลาคม 2560 21:04

8.17 MB

โหลดแล้ว : 1,615 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,072 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 18


(รหัส 6846)

BIM in Small-Scale Sustainable Design - François Lévy

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2560 19:36
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:02

120.24 MB..

โหลดแล้ว : 165 ครั้ง
ดูแล้ว : 555 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 2


(รหัส 6299)

15.36 MB..

โหลดแล้ว : 238 ครั้ง
ดูแล้ว : 633 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 6298)

Surveying - Principles and Applications 9th - Barry Kavanagh and Tom Mastin

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 มกราคม 2560 14:53
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มกราคม 2560 14:54

20.76 MB..

โหลดแล้ว : 198 ครั้ง
ดูแล้ว : 542 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 2


(รหัส 6167)

Construction Managers BIM Handbook - John Eynon

(By : gesuscv)
เมื่อ :10 ธันวาคม 2559 12:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:03

6.20 MB..

โหลดแล้ว : 268 ครั้ง
ดูแล้ว : 661 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 5911)

The BIM Managers Handbook - Guidance for Professionals in Architecture, Engineering and Construction - Dominik Holzer

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 ตุลาคม 2559 14:33
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:03

14.97 MB..

โหลดแล้ว : 140 ครั้ง
ดูแล้ว : 414 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 4


(รหัส 5894)

Graphic Standards Field Guide to Home Inspections - Stephen Gladstone

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 ตุลาคม 2559 22:52

24.17 MB..

โหลดแล้ว : 142 ครั้ง
ดูแล้ว : 476 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 5698)

87.60 MB..

โหลดแล้ว : 164 ครั้ง
ดูแล้ว : 513 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 5677)

Land Development Handbook - Planning, Engineering and Surveying 2nd

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 กันยายน 2559 00:38

28.49 MB..

โหลดแล้ว : 166 ครั้ง
ดูแล้ว : 483 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2