ไฟล์ที่พบ 141 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 6705)

Design of Steel-to-Concrete Joints Design Manual I & II

(By : gesuscv)
เมื่อ :09 เมษายน 2560 20:51

12.03 MB..

โหลดแล้ว : 434 ครั้ง
ดูแล้ว : 700 ครั้ง
ความคิดเห็น : 14
คะแนน : 9


(รหัส 6122)

Spreadsheet เพื่อออกแบบงานดึงท่อ HDD

(By : admin)
เมื่อ :28 พฤศจิกายน 2559 10:30

289.50 KB

โหลดแล้ว : 525 ครั้ง
ดูแล้ว : 890 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 5


(รหัส 6121)

1.83 MB

โหลดแล้ว : 966 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,687 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 9


(รหัส 6114)

10.12 MB

โหลดแล้ว : 935 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,230 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 7


(รหัส 6096)

Roads and Highways - Career Paths Construction II

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 พฤศจิกายน 2559 00:34

24.92 MB..

โหลดแล้ว : 205 ครั้ง
ดูแล้ว : 388 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 3


(รหัส 6012)

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบฐานรากอย่างเดียว ออกแบบได้ 20 กรณี

(By : admin)
เมื่อ :03 พฤศจิกายน 2559 00:54
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 03 พฤศจิกายน 2559 00:55

5.20 MB

โหลดแล้ว : 1,658 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,134 ครั้ง
ความคิดเห็น : 17
คะแนน : 13


(รหัส 5996)

354.43 KB

โหลดแล้ว : 758 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,263 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 5


(รหัส 5966)

Spreadsheet โปรแกรมวางแผนงานและประเมินผลงานก่อสร้าง

(By : admin)
เมื่อ :26 ตุลาคม 2559 01:18
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 ตุลาคม 2559 18:33

13.25 MB

โหลดแล้ว : 2,027 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,830 ครั้ง
ความคิดเห็น : 41
คะแนน : 13


(รหัส 5897)

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบคานประกอบเหล็กรูปพรรณ

(By : admin)
เมื่อ :12 ตุลาคม 2559 00:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 25 ตุลาคม 2559 17:38

4.64 MB

โหลดแล้ว : 630 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,218 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 5


(รหัส 5821)

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบบันไดชานพักลอย + บันไดเวียน (WSD + SDM)

(By : admin)
เมื่อ :29 กันยายน 2559 15:39
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 ตุลาคม 2559 21:41

5.52 MB

โหลดแล้ว : 748 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,253 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 8


(รหัส 5596)

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Design) (ยึดรอยต่อด้วยสกรู&เชื่อม)

(By : admin)
เมื่อ :19 สิงหาคม 2559 01:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 สิงหาคม 2559 01:20

127.75 MB

โหลดแล้ว : 1,847 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,691 ครั้ง
ความคิดเห็น : 47
คะแนน : 20


(รหัส 5159)

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Design) (Updated 8-03-59)

(By : admin)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2559 23:59
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2559 00:42

108.62 MB

โหลดแล้ว : 2,791 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,012 ครั้ง
ความคิดเห็น : 63
คะแนน : 24


(รหัส 5158)

145.06 MB

โหลดแล้ว : 701 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,015 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 6


(รหัส 5157)

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบพื้นอัดแรงคอนกรีตเสริมเหล็ก ทฤษฎีหน่วยแรงใช้งาน (WSD)

(By : admin)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2559 23:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2559 23:47

140.34 MB

โหลดแล้ว : 764 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,196 ครั้ง
ความคิดเห็น : 17
คะแนน : 13


(รหัส 5083)

90.40 MB

โหลดแล้ว : 2,388 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,362 ครั้ง
ความคิดเห็น : 77
คะแนน : 26


(รหัส 5082)

89.82 MB

โหลดแล้ว : 2,277 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,598 ครั้ง
ความคิดเห็น : 54
คะแนน : 29


(รหัส 3210)

RC & Steel roof design (WSD & ASD)

(By : kaewgolf)
เมื่อ :06 สิงหาคม 2556 06:50

6.74 MB

โหลดแล้ว : 3,990 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,673 ครั้ง
ความคิดเห็น : 117
คะแนน : 46


(รหัส 3174)

Rectangular Panels with Triangularly Distributed Loads on Tank Walls (EXCEL)

(By : raywat)
เมื่อ :20 กรกฏาคม 2556 13:40

108.00 KB

โหลดแล้ว : 206 ครั้ง
ดูแล้ว : 324 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 3074)

118.33 KB..

โหลดแล้ว : 39 ครั้ง
ดูแล้ว : 107 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3073)

ตารางน้ำ2556 ปากน้ำท่าจีน (สมุทรสาคร)

(By : hephaestus)
เมื่อ :02 พฤษภาคม 2556 11:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 พฤษภาคม 2556 11:15

121.10 KB..

โหลดแล้ว : 30 ครั้ง
ดูแล้ว : 71 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0