ไฟล์ที่พบ 144 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 3174)

Rectangular Panels with Triangularly Distributed Loads on Tank Walls (EXCEL)

(By : raywat)
เมื่อ :20 กรกฏาคม 2556 13:40

108.00 KB

โหลดแล้ว : 213 ครั้ง
ดูแล้ว : 429 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 3074)

118.33 KB..

โหลดแล้ว : 39 ครั้ง
ดูแล้ว : 196 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3073)

ตารางน้ำ2556 ปากน้ำท่าจีน (สมุทรสาคร)

(By : hephaestus)
เมื่อ :02 พฤษภาคม 2556 11:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 พฤษภาคม 2556 11:15

121.10 KB..

โหลดแล้ว : 32 ครั้ง
ดูแล้ว : 164 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3072)

ตารางน้ำ2556 เกาะสีชัง (ชลบุรี)

(By : hephaestus)
เมื่อ :02 พฤษภาคม 2556 11:09

120.54 KB..

โหลดแล้ว : 22 ครั้ง
ดูแล้ว : 145 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3049)

User Guide to Excel - SPREADSHEETS FOR CONCRETE DESIGN TO BS 8110 and EC2

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 เมษายน 2556 01:26

7.33 MB..

โหลดแล้ว : 488 ครั้ง
ดูแล้ว : 986 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 4


(รหัส 2959)

Influence Lines in Continuous Beams

(By : hephaestus)
เมื่อ :11 มีนาคม 2556 13:45
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 มีนาคม 2556 22:41

131.00 KB..

โหลดแล้ว : 317 ครั้ง
ดูแล้ว : 607 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 2958)

Mat Boundary Spring Generator

(By : hephaestus)
เมื่อ :11 มีนาคม 2556 13:42

142.00 KB..

โหลดแล้ว : 210 ครั้ง
ดูแล้ว : 502 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 2957)

Corbel Design

(By : hephaestus)
เมื่อ :11 มีนาคม 2556 13:36
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 มีนาคม 2556 13:37

150.50 KB..

โหลดแล้ว : 304 ครั้ง
ดูแล้ว : 822 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 2956)

ANALYSIS FOR LATERALLY LOADED PILES

(By : hephaestus)
เมื่อ :11 มีนาคม 2556 13:28

185.50 KB..

โหลดแล้ว : 310 ครั้ง
ดูแล้ว : 656 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 2955)

Pile Group Analysis Program

(By : hephaestus)
เมื่อ :11 มีนาคม 2556 13:26

705.39 KB..

โหลดแล้ว : 208 ครั้ง
ดูแล้ว : 598 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 2954)

Crack Width Calculation - BS 8110

(By : hephaestus)
เมื่อ :11 มีนาคม 2556 10:15

119.00 KB..

โหลดแล้ว : 161 ครั้ง
ดูแล้ว : 464 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 2953)

Beam on Elastic Foundation (Winkler & Hentenyi Method)

(By : hephaestus)
เมื่อ :11 มีนาคม 2556 10:11
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 มีนาคม 2556 10:13

211.50 KB..

โหลดแล้ว : 152 ครั้ง
ดูแล้ว : 398 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 2952)

Vertical Equipment Foundation

(By : hephaestus)
เมื่อ :11 มีนาคม 2556 10:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 มีนาคม 2556 22:42

200.50 KB..

โหลดแล้ว : 141 ครั้ง
ดูแล้ว : 446 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 2951)

Deterministic Shallow Foundation Design Using STP Data

(By : hephaestus)
เมื่อ :11 มีนาคม 2556 09:59

41.00 KB..

โหลดแล้ว : 123 ครั้ง
ดูแล้ว : 331 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 2950)

ตารางการคำนวนค่าทางวิศวกรรมของท่อโครงสร้างเหล็ก

(By : hephaestus)
เมื่อ :11 มีนาคม 2556 09:46
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 มีนาคม 2556 13:21

37.50 KB..

โหลดแล้ว : 609 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,152 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 6


(รหัส 2938)

Spreadsheet ออกแบบรั้วกันดิน

(By : admin)
เมื่อ :05 มีนาคม 2556 19:15

634.00 KB

โหลดแล้ว : 832 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,622 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 10


(รหัส 2937)

Spreadsheet ออกแบบกำแพงกันดิน

(By : admin)
เมื่อ :05 มีนาคม 2556 19:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 มีนาคม 2556 19:13

466.00 KB

โหลดแล้ว : 760 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,558 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 1


(รหัส 2927)

53.15 MB..

โหลดแล้ว : 1,312 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,009 ครั้ง
ความคิดเห็น : 35
คะแนน : 13


(รหัส 2859)

กราฟวงกลมช่วยออกแบบ เสา + คานเหล็ก อย่างง่าย

(By : admin)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2556 01:05
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 เมษายน 2560 09:33

7.33 MB..

โหลดแล้ว : 452 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,074 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 8


(รหัส 2592)

NEOFOOTING

(By : kaewgolf)
เมื่อ :20 มกราคม 2556 09:20

1.62 MB

โหลดแล้ว : 224 ครั้ง
ดูแล้ว : 600 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3