ไฟล์ที่พบ 153 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 1032)

Factory 1 โรงงาน 60 x 84 Sq.m.

(By : takechi)
เมื่อ :01 ตุลาคม 2555 23:31
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 ตุลาคม 2555 01:57

3.51 MB

โหลดแล้ว : 431 ครั้ง
ดูแล้ว : 750 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 6


(รหัส 986)

ถังแคปซูล ไฟเบอร์กลาส

(By : takechi)
เมื่อ :30 กันยายน 2555 16:17

171.37 KB

โหลดแล้ว : 118 ครั้ง
ดูแล้ว : 287 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 985)

Aluminium Composite & Curtain wall

(By : takechi)
เมื่อ :30 กันยายน 2555 15:40
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 กันยายน 2555 20:05

2.67 MB

โหลดแล้ว : 240 ครั้ง
ดูแล้ว : 526 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 984)

Tennis

(By : takechi)
เมื่อ :30 กันยายน 2555 02:10
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 กันยายน 2555 13:21

1.64 MB

โหลดแล้ว : 94 ครั้ง
ดูแล้ว : 251 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 983)

ผังบริเวณพืชสวนโลก

(By : takechi)
เมื่อ :30 กันยายน 2555 01:58

15.55 MB

โหลดแล้ว : 118 ครั้ง
ดูแล้ว : 277 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 982)

แบบห้องน้ำคนชรา

(By : takechi)
เมื่อ :30 กันยายน 2555 01:52

1.11 MB

โหลดแล้ว : 153 ครั้ง
ดูแล้ว : 516 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 981)

โรงอาหารควอลตี้

(By : takechi)
เมื่อ :30 กันยายน 2555 01:51

3.32 MB

โหลดแล้ว : 151 ครั้ง
ดูแล้ว : 352 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 980)

แบบ T

(By : takechi)
เมื่อ :30 กันยายน 2555 01:39

1.95 MB

โหลดแล้ว : 71 ครั้ง
ดูแล้ว : 225 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 979)

ผังดาราเทวี เชียงใหม่

(By : takechi)
เมื่อ :30 กันยายน 2555 01:36

10.01 MB

โหลดแล้ว : 133 ครั้ง
ดูแล้ว : 314 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 978)

บล็อคบันไดเหล็ก

(By : takechi)
เมื่อ :30 กันยายน 2555 01:31

8.44 MB

โหลดแล้ว : 319 ครั้ง
ดูแล้ว : 673 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 4


(รหัส 977)

โครงการสะเมิง เชียงใหม่

(By : takechi)
เมื่อ :30 กันยายน 2555 01:28

2.84 MB

โหลดแล้ว : 121 ครั้ง
ดูแล้ว : 288 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 976)

Box Culvert

(By : takechi)
เมื่อ :30 กันยายน 2555 01:25

221.06 KB

โหลดแล้ว : 122 ครั้ง
ดูแล้ว : 311 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 975)

ท่าจอดเรื่อโดยสาร

(By : takechi)
เมื่อ :30 กันยายน 2555 01:16

859.47 KB

โหลดแล้ว : 156 ครั้ง
ดูแล้ว : 408 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 974)

โรงงานน่ำแข็งเล็ก

(By : takechi)
เมื่อ :30 กันยายน 2555 01:15

346.95 KB

โหลดแล้ว : 214 ครั้ง
ดูแล้ว : 436 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 973)

Sanitary & Fire Fighting

(By : takechi)
เมื่อ :30 กันยายน 2555 01:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 ตุลาคม 2555 21:08

11.83 MB

โหลดแล้ว : 228 ครั้ง
ดูแล้ว : 475 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 3


(รหัส 972)

รวมบล๊อคปูพื้น

(By : takechi)
เมื่อ :30 กันยายน 2555 01:10

548.09 KB

โหลดแล้ว : 214 ครั้ง
ดูแล้ว : 459 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 4


(รหัส 971)

แบบบ้านผู้สูงอายุ

(By : takechi)
เมื่อ :30 กันยายน 2555 01:09

666.00 KB

โหลดแล้ว : 130 ครั้ง
ดูแล้ว : 291 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 970)

รวม Fitting

(By : takechi)
เมื่อ :30 กันยายน 2555 01:06
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 กันยายน 2555 13:25

305.13 KB

โหลดแล้ว : 225 ครั้ง
ดูแล้ว : 460 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 969)

7.11 MB

โหลดแล้ว : 292 ครั้ง
ดูแล้ว : 586 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 968)

แบบสัญญา Quattro

(By : takechi)
เมื่อ :30 กันยายน 2555 00:49
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 กันยายน 2555 13:25

39.24 MB

โหลดแล้ว : 135 ครั้ง
ดูแล้ว : 343 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 2