ไฟล์ที่พบ 991 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8053)

5.91 MB..

โหลดแล้ว : 132 ครั้ง
ดูแล้ว : 475 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 8044)

1.29 MB..

โหลดแล้ว : 47 ครั้ง
ดูแล้ว : 203 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8043)

Quality Assurance and Quality Control for Post-Tensioned Concrete Structures

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กันยายน 2563 12:50

1.43 MB..

โหลดแล้ว : 50 ครั้ง
ดูแล้ว : 190 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8012)

46.71 MB..

โหลดแล้ว : 79 ครั้ง
ดูแล้ว : 265 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7998)

72.44 MB..

โหลดแล้ว : 71 ครั้ง
ดูแล้ว : 275 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7984)

11.40 MB..

โหลดแล้ว : 58 ครั้ง
ดูแล้ว : 292 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7983)

93.24 MB..

โหลดแล้ว : 50 ครั้ง
ดูแล้ว : 245 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7980)

311.86 MB..

โหลดแล้ว : 0 ครั้ง
ดูแล้ว : 293 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7965)

9.08 MB..

โหลดแล้ว : 25 ครั้ง
ดูแล้ว : 161 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7964)

21.50 MB..

โหลดแล้ว : 48 ครั้ง
ดูแล้ว : 210 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7963)

39.63 MB..

โหลดแล้ว : 47 ครั้ง
ดูแล้ว : 224 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7962)

8.26 MB..

โหลดแล้ว : 52 ครั้ง
ดูแล้ว : 202 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7961)

Understanding BIM - The Past, Present and Future - Jonathan Ingram

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 02:20

40.87 MB..

โหลดแล้ว : 39 ครั้ง
ดูแล้ว : 196 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7960)

43.74 MB..

โหลดแล้ว : 26 ครั้ง
ดูแล้ว : 139 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7958)

Technical Report No.71 - Concrete Petrography - The Concrete Society(CS)

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 สิงหาคม 2563 03:23

19.56 MB..

โหลดแล้ว : 19 ครั้ง
ดูแล้ว : 115 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7957)

2.52 MB..

โหลดแล้ว : 25 ครั้ง
ดูแล้ว : 134 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7956)

1.08 MB..

โหลดแล้ว : 22 ครั้ง
ดูแล้ว : 105 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7955)

17.83 MB..

โหลดแล้ว : 53 ครั้ง
ดูแล้ว : 259 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7954)

Wood in Civil Engineering - Giovanna Concu

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 สิงหาคม 2563 01:51

7.80 MB..

โหลดแล้ว : 56 ครั้ง
ดูแล้ว : 223 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7953)

14.48 MB..

โหลดแล้ว : 65 ครั้ง
ดูแล้ว : 302 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0