ไฟล์ที่พบ 965 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7921)

Rapid Load Testing on Piles - Interpretation Guidelines - Paul Hölscher, Henk Brassinga, Michael Brown, Peter Middendorp, Maarten Profittlich and Frits van Tol

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 มิถุนายน 2563 00:31
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 มิถุนายน 2563 00:32

3.19 MB..

โหลดแล้ว : 61 ครั้ง
ดูแล้ว : 186 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7914)

Sustainable Construction Techniques - Sebastian El khouli, Viola John and Martin Zeumer

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 มิถุนายน 2563 03:13

31.72 MB..

โหลดแล้ว : 52 ครั้ง
ดูแล้ว : 142 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7907)

Design Manual - Composite Floor System

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:35

46.25 MB..

โหลดแล้ว : 71 ครั้ง
ดูแล้ว : 185 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7895)

Canadian Wood-Frame House Construction

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤษภาคม 2563 23:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2563 23:43

12.04 MB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 263 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7880)

Iron and Steel - William F. Hosford

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:59

14.50 MB..

โหลดแล้ว : 107 ครั้ง
ดูแล้ว : 388 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7878)

Architects Guidebooks to Structures - Steel Design

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:50

7.43 MB..

โหลดแล้ว : 132 ครั้ง
ดูแล้ว : 439 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7874)

Steel Buildings - The British Constructional Steelwork Association (BCSA)

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:36
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 เมษายน 2563 22:37

11.76 MB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 268 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7872)

5.34 MB..

โหลดแล้ว : 49 ครั้ง
ดูแล้ว : 233 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7870)

Law Rise Building System Manual - Metal Building Manufactures Association (MBMA)

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:30

5.12 MB..

โหลดแล้ว : 54 ครั้ง
ดูแล้ว : 231 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7861)

BSI Erection Manual

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 เมษายน 2563 22:10

3.96 MB..

โหลดแล้ว : 102 ครั้ง
ดูแล้ว : 326 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7853)

13.13 MB..

โหลดแล้ว : 99 ครั้ง
ดูแล้ว : 332 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7852)

Masonry Walls - Specification and Design - Kenneth Thomas

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 เมษายน 2563 01:59

12.96 MB..

โหลดแล้ว : 47 ครั้ง
ดูแล้ว : 236 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7848)

Technical Guide No. 11 - Modular Precast Concrete Bridges

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 เมษายน 2563 23:51

842.72 KB..

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 372 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7847)

Kirby Technical Handbook

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 เมษายน 2563 23:48

26.85 MB..

โหลดแล้ว : 70 ครั้ง
ดูแล้ว : 287 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7834)

Concrete Construction - Practical Problems and Solutions - Akhtar Surahyo

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 เมษายน 2563 01:52

5.60 MB..

โหลดแล้ว : 74 ครั้ง
ดูแล้ว : 311 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7833)

Basics Concrete Construction - Katrin Hanses

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 เมษายน 2563 01:50

9.76 MB..

โหลดแล้ว : 70 ครั้ง
ดูแล้ว : 302 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7823)

Foundations & Concrete Work

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 เมษายน 2563 00:44

30.83 MB..

โหลดแล้ว : 105 ครั้ง
ดูแล้ว : 378 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7822)

4.57 MB..

โหลดแล้ว : 84 ครั้ง
ดูแล้ว : 372 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7814)

Civil Engineering Reference Manual for the PE Exam 14th - Michael R. Lindeburg

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 เมษายน 2563 02:06

38.27 MB..

โหลดแล้ว : 111 ครั้ง
ดูแล้ว : 457 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7804)

20.38 MB..

โหลดแล้ว : 28 ครั้ง
ดูแล้ว : 225 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0