ไฟล์ที่พบ 912 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7475)

7.39 MB

โหลดแล้ว : 364 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,369 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7468)

5.76 MB

โหลดแล้ว : 346 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,125 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7380)

Civil Engineering Materials - Neil Jackson and Ravindra K. Dhir.pdf

(By : gesuscv)
เมื่อ :10 พฤศจิกายน 2561 13:42

51.20 MB..

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 283 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7379)

3.90 MB..

โหลดแล้ว : 36 ครั้ง
ดูแล้ว : 97 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7377)

10.56 MB..

โหลดแล้ว : 164 ครั้ง
ดูแล้ว : 443 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7314)

23.77 MB..

โหลดแล้ว : 111 ครั้ง
ดูแล้ว : 228 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7306)

The 8th International Workshop on Connections in Steel Structures

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 ตุลาคม 2561 03:53

37.63 MB..

โหลดแล้ว : 180 ครั้ง
ดูแล้ว : 317 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7304)

Civil Engineering Systems - Andrew B. Templeman

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 กันยายน 2561 02:32

33.34 MB..

โหลดแล้ว : 111 ครั้ง
ดูแล้ว : 198 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 7299)

2.42 MB

โหลดแล้ว : 220 ครั้ง
ดูแล้ว : 495 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7295)

3.01 MB

โหลดแล้ว : 223 ครั้ง
ดูแล้ว : 356 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7290)

Recommendations for the Inspection, Maintenance and Management of Car Park Structures - ICE

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 14:26

16.02 MB..

โหลดแล้ว : 106 ครั้ง
ดูแล้ว : 179 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7287)

47.40 MB..

โหลดแล้ว : 113 ครั้ง
ดูแล้ว : 213 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7286)

Construction Inspection Handbook - Total Quality Management - James J. O Brien

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 14:11

46.23 MB..

โหลดแล้ว : 294 ครั้ง
ดูแล้ว : 568 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 4


(รหัส 7283)

Formwork - A Practical Guide - P. S. McAdam and G. W. Lee

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 13:36

8.29 MB..

โหลดแล้ว : 343 ครั้ง
ดูแล้ว : 521 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 3


(รหัส 7282)

Formwork For Modern, Efficient Concrete Construction - Rohan Rupasinghe and Éanna Nolan

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 13:33

1.97 MB..

โหลดแล้ว : 246 ครั้ง
ดูแล้ว : 391 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7280)

7.17 MB..

โหลดแล้ว : 128 ครั้ง
ดูแล้ว : 216 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7279)

Low-Volume Road Engineering - Design, Construction and Maintenance - Robert A. Douglas

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 03:48

14.22 MB..

โหลดแล้ว : 91 ครั้ง
ดูแล้ว : 169 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7278)

30.58 MB..

โหลดแล้ว : 92 ครั้ง
ดูแล้ว : 153 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7277)

Road Construction (Enthusiast Color Series) - Robert Genat

(By : javiss)
เมื่อ :05 มิถุนายน 2561 03:55

14.43 MB..

โหลดแล้ว : 208 ครั้ง
ดูแล้ว : 341 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7272)

Welding Aluminum - Theory and Practice - The Aluminum Association

(By : javiss)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2561 02:05

832.63 KB..

โหลดแล้ว : 124 ครั้ง
ดูแล้ว : 218 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2