ไฟล์ที่พบ 1,006 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8164)

27.05 MB..

โหลดแล้ว : 44 ครั้ง
ดูแล้ว : 215 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8163)

Building materials - Products, Properties and Systems - M. L. Gambhir and Neha Jamwal

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 พฤษภาคม 2564 02:56

28.11 MB..

โหลดแล้ว : 38 ครั้ง
ดูแล้ว : 164 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8162)

Concrete Technology 5th - M. L. Gambhir

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 พฤษภาคม 2564 02:56

27.06 MB..

โหลดแล้ว : 41 ครั้ง
ดูแล้ว : 169 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8161)

Concrete Technology 3rd - M. L. Gambhir

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 พฤษภาคม 2564 02:55

35.42 MB..

โหลดแล้ว : 28 ครั้ง
ดูแล้ว : 164 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8158)

17.99 MB..

โหลดแล้ว : 51 ครั้ง
ดูแล้ว : 172 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8157)

17.28 MB..

โหลดแล้ว : 26 ครั้ง
ดูแล้ว : 156 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8147)

Design and Control of Concrete Mixtures - The guide to applications, methods, and materials 15th - Steven H. Kosmatka and Michelle L. Wilson

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 02:39
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 พฤษภาคม 2564 02:39

31.01 MB..

โหลดแล้ว : 30 ครั้ง
ดูแล้ว : 135 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8146)

Concrete Recycling - Research and Practice - François de Larrard and Horacio Colina

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 02:37

100.84 MB..

โหลดแล้ว : 37 ครั้ง
ดูแล้ว : 149 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8145)

Barry’s Advanced Construction of Buildings 4th - Stephen Emmitt

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 02:33

75.65 MB..

โหลดแล้ว : 36 ครั้ง
ดูแล้ว : 173 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8115)

Guide to Concrete for Housing - Cement Concrete & Aggregates Australia

(By : gesuscv)
เมื่อ :29 มกราคม 2564 23:40

2.42 MB..

โหลดแล้ว : 47 ครั้ง
ดูแล้ว : 307 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8099)

31.88 MB..

โหลดแล้ว : 37 ครั้ง
ดูแล้ว : 233 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8098)

52.86 MB..

โหลดแล้ว : 95 ครั้ง
ดูแล้ว : 376 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8097)

1.77 MB..

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 376 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8096)

Direct Electric Curing of Concrete - Basic Design - I. D. Kafry

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 19:15

6.90 MB..

โหลดแล้ว : 27 ครั้ง
ดูแล้ว : 196 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8095)

Curing Concrete - Peter C. Taylor

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 19:10

12.84 MB..

โหลดแล้ว : 58 ครั้ง
ดูแล้ว : 289 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8053)

5.91 MB..

โหลดแล้ว : 188 ครั้ง
ดูแล้ว : 873 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 8044)

1.29 MB..

โหลดแล้ว : 55 ครั้ง
ดูแล้ว : 435 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8043)

Quality Assurance and Quality Control for Post-Tensioned Concrete Structures

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กันยายน 2563 12:50

1.43 MB..

โหลดแล้ว : 70 ครั้ง
ดูแล้ว : 398 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8012)

46.71 MB..

โหลดแล้ว : 101 ครั้ง
ดูแล้ว : 494 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7998)

72.44 MB..

โหลดแล้ว : 83 ครั้ง
ดูแล้ว : 446 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0