ไฟล์ที่พบ 1,024 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8358)

การควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 มีนาคม 2566 20:35

7.51 MB

โหลดแล้ว : 432 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,583 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 8301)

4.04 MB

โหลดแล้ว : 599 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,022 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8296)

Building Maintenance Technology - Lee How Son and George C. S. Yuen

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 มิถุนายน 2565 01:12

29.58 MB..

โหลดแล้ว : 118 ครั้ง
ดูแล้ว : 815 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8295)

Building Technology 5th - Ivor H. Seeley

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 มิถุนายน 2565 01:11

58.64 MB..

โหลดแล้ว : 123 ครั้ง
ดูแล้ว : 560 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8290)

6.16 MB..

โหลดแล้ว : 71 ครั้ง
ดูแล้ว : 414 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8286)

4.33 MB

โหลดแล้ว : 461 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,040 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 8279)

53.48 MB..

โหลดแล้ว : 70 ครั้ง
ดูแล้ว : 464 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8276)

14.32 MB..

โหลดแล้ว : 64 ครั้ง
ดูแล้ว : 496 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8261)

Contracts for Construction and Engineering Projects 2nd - Donald Charrett

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2565 11:47

65.25 MB..

โหลดแล้ว : 66 ครั้ง
ดูแล้ว : 463 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 8260)

189.90 MB..

โหลดแล้ว : 75 ครั้ง
ดูแล้ว : 482 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8259)

The Construction Technology Handbook - Hugh Seaton

(By : gesuscv)
เมื่อ :23 มีนาคม 2565 23:28

1.79 MB..

โหลดแล้ว : 68 ครั้ง
ดูแล้ว : 477 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8258)

76.40 MB..

โหลดแล้ว : 76 ครั้ง
ดูแล้ว : 469 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8257)

Fiber Concrete In Construction - Bernhard Wietek

(By : gesuscv)
เมื่อ :23 มีนาคม 2565 23:26

12.05 MB..

โหลดแล้ว : 47 ครั้ง
ดูแล้ว : 442 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8256)

Concrete Gravity and Arch Dams on Rock Foundation

(By : gesuscv)
เมื่อ :23 มีนาคม 2565 23:25

53.23 MB..

โหลดแล้ว : 37 ครั้ง
ดูแล้ว : 398 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8255)

Seawater in Concrete Mix - Hidenori Hamada, Nobuaki Otsuki and Takahiro Nishida

(By : gesuscv)
เมื่อ :23 มีนาคม 2565 22:26

125.38 MB..

โหลดแล้ว : 25 ครั้ง
ดูแล้ว : 337 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8254)

65.38 MB..

โหลดแล้ว : 26 ครั้ง
ดูแล้ว : 389 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8253)

26.09 MB..

โหลดแล้ว : 87 ครั้ง
ดูแล้ว : 481 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8242)

2.66 MB..

โหลดแล้ว : 32 ครั้ง
ดูแล้ว : 394 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8164)

27.05 MB..

โหลดแล้ว : 127 ครั้ง
ดูแล้ว : 915 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8163)

Building materials - Products, Properties and Systems - M. L. Gambhir and Neha Jamwal

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 พฤษภาคม 2564 02:56

28.11 MB..

โหลดแล้ว : 83 ครั้ง
ดูแล้ว : 898 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0