ไฟล์ที่พบ 916 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7605)

Fibers as Structural Element for the Reinforcement of Concrete

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 01:36

7.21 MB..

โหลดแล้ว : 24 ครั้ง
ดูแล้ว : 36 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7588)

Construction Inspection Manual 8th Edition

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 19:16

11.56 MB..

โหลดแล้ว : 41 ครั้ง
ดูแล้ว : 63 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7584)

Structural Performance of Masonry Elements Mortar Coating Layers Influence

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 00:29

5.48 MB..

โหลดแล้ว : 9 ครั้ง
ดูแล้ว : 19 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7582)

Service Life and Durability of Reinforced Concrete Structures

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 00:22

9.11 MB..

โหลดแล้ว : 15 ครั้ง
ดูแล้ว : 33 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7475)

7.39 MB

โหลดแล้ว : 621 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,081 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7468)

5.76 MB

โหลดแล้ว : 503 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,584 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7380)

Civil Engineering Materials - Neil Jackson and Ravindra K. Dhir.pdf

(By : gesuscv)
เมื่อ :10 พฤศจิกายน 2561 13:42

51.20 MB..

โหลดแล้ว : 121 ครั้ง
ดูแล้ว : 400 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7379)

3.90 MB..

โหลดแล้ว : 40 ครั้ง
ดูแล้ว : 154 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7377)

10.56 MB..

โหลดแล้ว : 194 ครั้ง
ดูแล้ว : 561 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7314)

23.77 MB..

โหลดแล้ว : 116 ครั้ง
ดูแล้ว : 282 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7306)

The 8th International Workshop on Connections in Steel Structures

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 ตุลาคม 2561 03:53

37.63 MB..

โหลดแล้ว : 199 ครั้ง
ดูแล้ว : 411 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7304)

Civil Engineering Systems - Andrew B. Templeman

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 กันยายน 2561 02:32

33.34 MB..

โหลดแล้ว : 117 ครั้ง
ดูแล้ว : 250 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 7299)

2.42 MB

โหลดแล้ว : 255 ครั้ง
ดูแล้ว : 683 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7295)

3.01 MB

โหลดแล้ว : 261 ครั้ง
ดูแล้ว : 520 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7290)

Recommendations for the Inspection, Maintenance and Management of Car Park Structures - ICE

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 14:26

16.02 MB..

โหลดแล้ว : 108 ครั้ง
ดูแล้ว : 218 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7287)

47.40 MB..

โหลดแล้ว : 119 ครั้ง
ดูแล้ว : 270 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7286)

Construction Inspection Handbook - Total Quality Management - James J. O Brien

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 14:11

46.23 MB..

โหลดแล้ว : 307 ครั้ง
ดูแล้ว : 640 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 4


(รหัส 7283)

Formwork - A Practical Guide - P. S. McAdam and G. W. Lee

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 13:36

8.29 MB..

โหลดแล้ว : 364 ครั้ง
ดูแล้ว : 590 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 3


(รหัส 7282)

Formwork For Modern, Efficient Concrete Construction - Rohan Rupasinghe and Éanna Nolan

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 13:33

1.97 MB..

โหลดแล้ว : 258 ครั้ง
ดูแล้ว : 439 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7280)

7.17 MB..

โหลดแล้ว : 134 ครั้ง
ดูแล้ว : 277 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2