ไฟล์ที่พบ 159 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 4399)

ประสบการณ์งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะและโครงสร้างใต้ดินในประเทศไทย

(By : hephaestus)
เมื่อ :07 กรกฏาคม 2558 10:35
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 กรกฏาคม 2558 12:41

56.61 MB..

โหลดแล้ว : 12 ครั้ง
ดูแล้ว : 970 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 3


(รหัส 1615)

551.59 KB..

โหลดแล้ว : 17 ครั้ง
ดูแล้ว : 450 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 1614)

483.25 KB..

โหลดแล้ว : 15 ครั้ง
ดูแล้ว : 450 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 1613)

AWS F3.1-89 Guide for Welding Fume Control

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤศจิกายน 2555 04:25

1.18 MB..

โหลดแล้ว : 22 ครั้ง
ดูแล้ว : 451 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 1612)

AWS F2.2-89 Lens Shade Selector

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤศจิกายน 2555 04:23

72.92 KB..

โหลดแล้ว : 10 ครั้ง
ดูแล้ว : 435 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 1611)

AWS F1.3-91 Sampling Strategy Guide for Evaluating Contaminants in the Welding Environment

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤศจิกายน 2555 04:21

748.93 KB..

โหลดแล้ว : 10 ครั้ง
ดูแล้ว : 397 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 1610)

576.32 KB..

โหลดแล้ว : 10 ครั้ง
ดูแล้ว : 411 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 1609)

AWS F1.1-92 Method for Sampling Airborne Particulates Generated by Welding and Allied Processes

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤศจิกายน 2555 04:18

541.68 KB..

โหลดแล้ว : 9 ครั้ง
ดูแล้ว : 410 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 1608)

AWS D16.4:1999 Specification for the Qualification of Robotic Arc Welding Personnel

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤศจิกายน 2555 04:16

673.07 KB..

โหลดแล้ว : 10 ครั้ง
ดูแล้ว : 437 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 1607)

AWS D16.2/D16.2M:2001 Guide for Components of Robotic and Automatic arc Welding Installtions

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤศจิกายน 2555 04:15

1.11 MB..

โหลดแล้ว : 7 ครั้ง
ดูแล้ว : 413 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 1606)

AWS D15.1-2001 Railroad Welding Specification-Cars and Locomotives

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤศจิกายน 2555 04:12

16.98 MB..

โหลดแล้ว : 27 ครั้ง
ดูแล้ว : 463 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 1605)

AWS D14.6-96 Specification for Welding of Rotating Elements of Equipment

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤศจิกายน 2555 04:05

4.52 MB..

โหลดแล้ว : 8 ครั้ง
ดูแล้ว : 474 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 1604)

AWS D14.5-97 Specification for Welded of Presses Components

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤศจิกายน 2555 04:00

7.29 MB..

โหลดแล้ว : 8 ครั้ง
ดูแล้ว : 465 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 1603)

AWS D14.4-97 Specification for Welded Joints in Machinery and Equipment

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤศจิกายน 2555 03:56

5.47 MB..

โหลดแล้ว : 16 ครั้ง
ดูแล้ว : 415 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 1602)

AWS D14.4-77 Classification and Application of Welded Joints for Machinery and Equipment

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤศจิกายน 2555 03:53

4.33 MB..

โหลดแล้ว : 8 ครั้ง
ดูแล้ว : 430 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 1601)

AWS D14.3-94 Specification for Welding Earthmoving and Construction Equipment

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤศจิกายน 2555 03:50

3.42 MB..

โหลดแล้ว : 10 ครั้ง
ดูแล้ว : 500 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 1600)

AWS D14.2-93 Specification for Metal Cutting Machine Tool Weldments

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤศจิกายน 2555 03:47

1.83 MB..

โหลดแล้ว : 10 ครั้ง
ดูแล้ว : 445 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 1599)

6.46 MB..

โหลดแล้ว : 22 ครั้ง
ดูแล้ว : 542 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 1598)

AWS D11.2-89 Guide for Welding Iron Castings

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤศจิกายน 2555 03:30

9.02 MB..

โหลดแล้ว : 12 ครั้ง
ดูแล้ว : 413 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 1597)

699.38 KB..

โหลดแล้ว : 11 ครั้ง
ดูแล้ว : 418 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0