ไฟล์ที่พบ 157 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7619)

SYSTEM DYNAMICS Modeling, Simulation, and Control of Mechatronic Systems

(By : admin)
เมื่อ :24 กุมภาพันธ์ 2562 00:22

7.74 MB..

โหลดแล้ว : 16 ครั้ง
ดูแล้ว : 155 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7586)

Proceedings of the First International Conference on Theoretical, Applied and Experimental Mechanics

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 00:46
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2562 00:46

50.49 MB..

โหลดแล้ว : 13 ครั้ง
ดูแล้ว : 131 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7113)

HVAC Design Guide for Tall Commercial Buildings - Donald E. Ross

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 สิงหาคม 2560 00:55

1.61 MB..

โหลดแล้ว : 209 ครั้ง
ดูแล้ว : 507 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7112)

ASHRAE Laboratory Design Guide - Ian B.D. McIntosh, Chad B. Dorgan, Charles E. Dorgan

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 สิงหาคม 2560 00:54

13.07 MB..

โหลดแล้ว : 110 ครั้ง
ดูแล้ว : 357 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7074)

Civil Engineering Systems Analysis - Luis Amador-Jimenez

(By : gesuscv)
เมื่อ :28 กรกฏาคม 2560 23:02

11.28 MB..

โหลดแล้ว : 192 ครั้ง
ดูแล้ว : 477 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 6668)

ความรู้เบื้องต้นวิศวกรรมงานระบบ

(By : tumcivil)
เมื่อ :16 มีนาคม 2560 15:05
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 16 มีนาคม 2560 15:06

23.75 MB..

โหลดแล้ว : 1,601 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,176 ครั้ง
ความคิดเห็น : 27
คะแนน : 13


(รหัส 6620)

Structural Engineering of Transmission Lines - Peter Catchpole and Buck Fife

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 มีนาคม 2560 19:39

26.78 MB..

โหลดแล้ว : 192 ครั้ง
ดูแล้ว : 465 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 6605)

99.24 MB..

โหลดแล้ว : 208 ครั้ง
ดูแล้ว : 490 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 6518)

Practical Grounding, Bonding, Shielding and Surge Protection

(By : gesuscv)
เมื่อ :12 กุมภาพันธ์ 2560 21:23

12.68 MB..

โหลดแล้ว : 113 ครั้ง
ดูแล้ว : 394 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 6517)

Earthquake Protection of Building Equipment and Systems

(By : gesuscv)
เมื่อ :12 กุมภาพันธ์ 2560 21:12

51.36 MB..

โหลดแล้ว : 135 ครั้ง
ดูแล้ว : 427 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 6497)

Building Engineering and Systems Design 2nd - Frederick S. Merritt and James Ambrose

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กุมภาพันธ์ 2560 01:04

23.28 MB..

โหลดแล้ว : 325 ครั้ง
ดูแล้ว : 788 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 2


(รหัส 6439)

Audel HVAC Fundamentals - Volume 3 Air-Conditioning, Heat Pumps, and Distribution Systems 4th - James E. Brumbaugh

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มกราคม 2560 20:06
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 มกราคม 2560 20:19

13.72 MB..

โหลดแล้ว : 111 ครั้ง
ดูแล้ว : 357 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6438)

Audel HVAC Fundamentals - Volume 2 Heating Systems Components, Gas and Oil Burners and Automatic Controls 4th - James E. Brumbaugh

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มกราคม 2560 20:04
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 มกราคม 2560 20:17

21.09 MB..

โหลดแล้ว : 99 ครั้ง
ดูแล้ว : 343 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6436)

12.88 MB..

โหลดแล้ว : 103 ครั้ง
ดูแล้ว : 349 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6373)

3.83 MB..

โหลดแล้ว : 64 ครั้ง
ดูแล้ว : 322 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6315)

3.44 MB..

โหลดแล้ว : 171 ครั้ง
ดูแล้ว : 460 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6314)

AWWA MANUAL M11 Steel Pipe - A Guide for Design and Installation 3rd - American Water Works Association (AWWA)

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 มกราคม 2560 23:32
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มกราคม 2560 23:33

7.38 MB..

โหลดแล้ว : 135 ครั้ง
ดูแล้ว : 467 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 6313)

Pipeline Planning and Construction Field Manual - E. Shashi Menon

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 มกราคม 2560 23:16

38.82 MB..

โหลดแล้ว : 183 ครั้ง
ดูแล้ว : 532 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 6272)

Deepwater Foundations and Pipeline Geomechanics - William O. McCarron

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 มกราคม 2560 02:51

41.83 MB..

โหลดแล้ว : 168 ครั้ง
ดูแล้ว : 534 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 4


(รหัส 6178)

An Introduction to Building Services - Christopher A. Howard

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 ธันวาคม 2559 19:12

11.65 MB..

โหลดแล้ว : 183 ครั้ง
ดูแล้ว : 504 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1