ไฟล์ที่พบ 155 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7113)

HVAC Design Guide for Tall Commercial Buildings - Donald E. Ross

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 สิงหาคม 2560 00:55

1.61 MB..

โหลดแล้ว : 197 ครั้ง
ดูแล้ว : 294 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7112)

ASHRAE Laboratory Design Guide - Ian B.D. McIntosh, Chad B. Dorgan, Charles E. Dorgan

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 สิงหาคม 2560 00:54

13.07 MB..

โหลดแล้ว : 103 ครั้ง
ดูแล้ว : 175 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7074)

Civil Engineering Systems Analysis - Luis Amador-Jimenez

(By : gesuscv)
เมื่อ :28 กรกฏาคม 2560 23:02

11.28 MB..

โหลดแล้ว : 181 ครั้ง
ดูแล้ว : 284 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 6668)

ความรู้เบื้องต้นวิศวกรรมงานระบบ

(By : tumcivil)
เมื่อ :16 มีนาคม 2560 15:05
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 16 มีนาคม 2560 15:06

23.75 MB..

โหลดแล้ว : 1,382 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,905 ครั้ง
ความคิดเห็น : 26
คะแนน : 13


(รหัส 6620)

Structural Engineering of Transmission Lines - Peter Catchpole and Buck Fife

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 มีนาคม 2560 19:39

26.78 MB..

โหลดแล้ว : 183 ครั้ง
ดูแล้ว : 283 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 6605)

99.24 MB..

โหลดแล้ว : 197 ครั้ง
ดูแล้ว : 311 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 6518)

Practical Grounding, Bonding, Shielding and Surge Protection

(By : gesuscv)
เมื่อ :12 กุมภาพันธ์ 2560 21:23

12.68 MB..

โหลดแล้ว : 107 ครั้ง
ดูแล้ว : 199 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 6517)

Earthquake Protection of Building Equipment and Systems

(By : gesuscv)
เมื่อ :12 กุมภาพันธ์ 2560 21:12

51.36 MB..

โหลดแล้ว : 121 ครั้ง
ดูแล้ว : 234 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 6497)

Building Engineering and Systems Design 2nd - Frederick S. Merritt and James Ambrose

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กุมภาพันธ์ 2560 01:04

23.28 MB..

โหลดแล้ว : 306 ครั้ง
ดูแล้ว : 529 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 2


(รหัส 6439)

Audel HVAC Fundamentals - Volume 3 Air-Conditioning, Heat Pumps, and Distribution Systems 4th - James E. Brumbaugh

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มกราคม 2560 20:06
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 มกราคม 2560 20:19

13.72 MB..

โหลดแล้ว : 106 ครั้ง
ดูแล้ว : 177 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6438)

Audel HVAC Fundamentals - Volume 2 Heating Systems Components, Gas and Oil Burners and Automatic Controls 4th - James E. Brumbaugh

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 มกราคม 2560 20:04
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 มกราคม 2560 20:17

21.09 MB..

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 161 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6436)

12.88 MB..

โหลดแล้ว : 99 ครั้ง
ดูแล้ว : 180 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6373)

3.83 MB..

โหลดแล้ว : 55 ครั้ง
ดูแล้ว : 104 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6315)

3.44 MB..

โหลดแล้ว : 153 ครั้ง
ดูแล้ว : 246 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6314)

AWWA MANUAL M11 Steel Pipe - A Guide for Design and Installation 3rd - American Water Works Association (AWWA)

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 มกราคม 2560 23:32
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มกราคม 2560 23:33

7.38 MB..

โหลดแล้ว : 124 ครั้ง
ดูแล้ว : 226 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 6313)

Pipeline Planning and Construction Field Manual - E. Shashi Menon

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 มกราคม 2560 23:16

38.82 MB..

โหลดแล้ว : 170 ครั้ง
ดูแล้ว : 295 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 6272)

Deepwater Foundations and Pipeline Geomechanics - William O. McCarron

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 มกราคม 2560 02:51

41.83 MB..

โหลดแล้ว : 156 ครั้ง
ดูแล้ว : 285 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 4


(รหัส 6178)

An Introduction to Building Services - Christopher A. Howard

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 ธันวาคม 2559 19:12

11.65 MB..

โหลดแล้ว : 171 ครั้ง
ดูแล้ว : 302 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 5850)

HVAC Duct System Inspection Guide

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 ตุลาคม 2559 23:49

1.85 MB..

โหลดแล้ว : 171 ครั้ง
ดูแล้ว : 293 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 5832)

Electromechanical Devices & Components Illustrated Sourcebook - Brian S. Elliott

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 ตุลาคม 2559 00:14

8.27 MB..

โหลดแล้ว : 106 ครั้ง
ดูแล้ว : 159 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0