ไฟล์ที่พบ 333 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8012)

46.71 MB..

โหลดแล้ว : 79 ครั้ง
ดูแล้ว : 265 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7984)

11.40 MB..

โหลดแล้ว : 58 ครั้ง
ดูแล้ว : 292 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7965)

9.08 MB..

โหลดแล้ว : 25 ครั้ง
ดูแล้ว : 161 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7964)

21.50 MB..

โหลดแล้ว : 48 ครั้ง
ดูแล้ว : 210 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7963)

39.63 MB..

โหลดแล้ว : 47 ครั้ง
ดูแล้ว : 224 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7962)

8.26 MB..

โหลดแล้ว : 52 ครั้ง
ดูแล้ว : 202 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7961)

Understanding BIM - The Past, Present and Future - Jonathan Ingram

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 02:20

40.87 MB..

โหลดแล้ว : 39 ครั้ง
ดูแล้ว : 196 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7948)

114.14 MB..

โหลดแล้ว : 49 ครั้ง
ดูแล้ว : 282 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7928)

17.38 MB

โหลดแล้ว : 789 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,907 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7725)

47.75 MB

โหลดแล้ว : 348 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,954 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7691)

30.75 MB..

โหลดแล้ว : 309 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,083 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7690)

37.82 MB..

โหลดแล้ว : 349 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,082 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7689)

127.27 MB..

โหลดแล้ว : 224 ครั้ง
ดูแล้ว : 777 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7688)

171.59 MB..

โหลดแล้ว : 235 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,053 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7672)

7.17 MB..

โหลดแล้ว : 79 ครั้ง
ดูแล้ว : 596 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7669)

19.19 MB

โหลดแล้ว : 336 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,008 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7644)

8.18 MB

โหลดแล้ว : 508 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,646 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7630)

Constructability - A Tool for Project Management

(By : popkhee)
เมื่อ :28 กุมภาพันธ์ 2562 12:38

4.13 MB..

โหลดแล้ว : 86 ครั้ง
ดูแล้ว : 429 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7629)

Construction Management Principles and Practice by Alan Griffith and Paul Watson

(By : popkhee)
เมื่อ :28 กุมภาพันธ์ 2562 11:51

7.07 MB..

โหลดแล้ว : 65 ครั้ง
ดูแล้ว : 515 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7625)

Project Planning and Management

(By : popkhee)
เมื่อ :24 กุมภาพันธ์ 2562 00:53

5.53 MB..

โหลดแล้ว : 173 ครั้ง
ดูแล้ว : 745 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1