ไฟล์ที่พบ 336 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8165)

Practical Civil Engineering - P.K. Jayasree, K Balan and V Rani

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 พฤษภาคม 2564 03:19

48.84 MB..

โหลดแล้ว : 72 ครั้ง
ดูแล้ว : 275 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 8160)

Integrated Construction Information - Peter Brandon and Martin Betts

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 20:11

5.57 MB..

โหลดแล้ว : 21 ครั้ง
ดูแล้ว : 120 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8148)

Excavation Systems - Planning, Design, and Safety - Joe M. Turner

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 02:41

6.22 MB..

โหลดแล้ว : 56 ครั้ง
ดูแล้ว : 192 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8012)

46.71 MB..

โหลดแล้ว : 101 ครั้ง
ดูแล้ว : 494 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7984)

11.40 MB..

โหลดแล้ว : 74 ครั้ง
ดูแล้ว : 512 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7965)

9.08 MB..

โหลดแล้ว : 35 ครั้ง
ดูแล้ว : 300 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7964)

21.50 MB..

โหลดแล้ว : 76 ครั้ง
ดูแล้ว : 446 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7963)

39.63 MB..

โหลดแล้ว : 59 ครั้ง
ดูแล้ว : 361 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7962)

8.26 MB..

โหลดแล้ว : 71 ครั้ง
ดูแล้ว : 363 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7961)

Understanding BIM - The Past, Present and Future - Jonathan Ingram

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 02:20

40.87 MB..

โหลดแล้ว : 57 ครั้ง
ดูแล้ว : 368 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7948)

114.14 MB..

โหลดแล้ว : 63 ครั้ง
ดูแล้ว : 475 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7928)

17.38 MB

โหลดแล้ว : 876 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,453 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7725)

47.75 MB

โหลดแล้ว : 394 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,262 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7691)

30.75 MB..

โหลดแล้ว : 327 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,253 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7690)

37.82 MB..

โหลดแล้ว : 375 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,289 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7689)

127.27 MB..

โหลดแล้ว : 245 ครั้ง
ดูแล้ว : 924 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7688)

171.59 MB..

โหลดแล้ว : 257 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,281 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7672)

7.17 MB..

โหลดแล้ว : 82 ครั้ง
ดูแล้ว : 727 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7669)

19.19 MB

โหลดแล้ว : 347 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,239 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7644)

8.18 MB

โหลดแล้ว : 571 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,035 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2