ไฟล์ที่พบ 342 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8214)

5.79 MB..

โหลดแล้ว : 38 ครั้ง
ดูแล้ว : 84 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8205)

6.46 MB..

โหลดแล้ว : 26 ครั้ง
ดูแล้ว : 81 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8202)

81.71 MB..

โหลดแล้ว : 36 ครั้ง
ดูแล้ว : 72 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8201)

71.43 MB..

โหลดแล้ว : 34 ครั้ง
ดูแล้ว : 73 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8198)

1.96 MB..

โหลดแล้ว : 26 ครั้ง
ดูแล้ว : 63 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8194)

5.65 MB..

โหลดแล้ว : 22 ครั้ง
ดูแล้ว : 56 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8165)

Practical Civil Engineering - P.K. Jayasree, K Balan and V Rani

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 พฤษภาคม 2564 03:19

48.84 MB..

โหลดแล้ว : 106 ครั้ง
ดูแล้ว : 521 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 3


(รหัส 8160)

Integrated Construction Information - Peter Brandon and Martin Betts

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 20:11

5.57 MB..

โหลดแล้ว : 37 ครั้ง
ดูแล้ว : 289 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8148)

Excavation Systems - Planning, Design, and Safety - Joe M. Turner

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 02:41

6.22 MB..

โหลดแล้ว : 89 ครั้ง
ดูแล้ว : 354 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8012)

46.71 MB..

โหลดแล้ว : 115 ครั้ง
ดูแล้ว : 659 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7984)

11.40 MB..

โหลดแล้ว : 85 ครั้ง
ดูแล้ว : 629 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7965)

9.08 MB..

โหลดแล้ว : 40 ครั้ง
ดูแล้ว : 404 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7964)

21.50 MB..

โหลดแล้ว : 88 ครั้ง
ดูแล้ว : 592 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7963)

39.63 MB..

โหลดแล้ว : 72 ครั้ง
ดูแล้ว : 498 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7962)

8.26 MB..

โหลดแล้ว : 80 ครั้ง
ดูแล้ว : 473 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7961)

Understanding BIM - The Past, Present and Future - Jonathan Ingram

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 02:20

40.87 MB..

โหลดแล้ว : 61 ครั้ง
ดูแล้ว : 463 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7948)

114.14 MB..

โหลดแล้ว : 67 ครั้ง
ดูแล้ว : 577 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7928)

17.38 MB

โหลดแล้ว : 934 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,867 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 7725)

47.75 MB

โหลดแล้ว : 416 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,427 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7691)

30.75 MB..

โหลดแล้ว : 341 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,435 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1