ไฟล์ที่พบ 323 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7691)

30.75 MB..

โหลดแล้ว : 120 ครั้ง
ดูแล้ว : 297 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7690)

37.82 MB..

โหลดแล้ว : 131 ครั้ง
ดูแล้ว : 283 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7689)

127.27 MB..

โหลดแล้ว : 92 ครั้ง
ดูแล้ว : 219 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7688)

171.59 MB..

โหลดแล้ว : 101 ครั้ง
ดูแล้ว : 303 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7672)

7.17 MB..

โหลดแล้ว : 58 ครั้ง
ดูแล้ว : 233 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7669)

19.19 MB

โหลดแล้ว : 241 ครั้ง
ดูแล้ว : 964 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7644)

8.18 MB

โหลดแล้ว : 382 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,463 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7630)

Constructability - A Tool for Project Management

(By : popkhee)
เมื่อ :28 กุมภาพันธ์ 2562 12:38

4.13 MB..

โหลดแล้ว : 56 ครั้ง
ดูแล้ว : 167 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7629)

Construction Management Principles and Practice by Alan Griffith and Paul Watson

(By : popkhee)
เมื่อ :28 กุมภาพันธ์ 2562 11:51

7.07 MB..

โหลดแล้ว : 46 ครั้ง
ดูแล้ว : 178 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7625)

Project Planning and Management

(By : popkhee)
เมื่อ :24 กุมภาพันธ์ 2562 00:53

5.53 MB..

โหลดแล้ว : 103 ครั้ง
ดูแล้ว : 321 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7612)

SPON’S ASIA PACIFIC CONSTRUCTION COSTS HANDBOOK

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 21:57
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 21:58

5.73 MB..

โหลดแล้ว : 69 ครั้ง
ดูแล้ว : 194 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7607)

Construction Manager’s BIM Handbook

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 08:59

6.20 MB..

โหลดแล้ว : 66 ครั้ง
ดูแล้ว : 229 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7606)

Construction Program Management – Decision Making and Optimization Techniques

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 01:41

2.80 MB..

โหลดแล้ว : 39 ครั้ง
ดูแล้ว : 168 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7600)

Cost Estimation of Structures in Commercial Buildings

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:57

17.32 MB..

โหลดแล้ว : 49 ครั้ง
ดูแล้ว : 176 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7597)

Building Estimation and Costing

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:39
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 00:39

12.55 MB..

โหลดแล้ว : 159 ครั้ง
ดูแล้ว : 380 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7574)

เอกสารการอบรม "Microsoft Project 2007 เบื้องต้น"

(By : tumcivil)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2562 15:57

4.30 MB

โหลดแล้ว : 430 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,120 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7573)

Microsoft Project 2016 Step by Step

(By : tumcivil)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2562 15:53

42.23 MB..

โหลดแล้ว : 248 ครั้ง
ดูแล้ว : 545 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7475)

7.39 MB

โหลดแล้ว : 751 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,664 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 7448)

7.66 MB

โหลดแล้ว : 411 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,082 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7406)

1.96 MB

โหลดแล้ว : 362 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,126 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0