ไฟล์ที่พบ 319 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7672)

7.17 MB..

โหลดแล้ว : 49 ครั้ง
ดูแล้ว : 161 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7669)

19.19 MB

โหลดแล้ว : 187 ครั้ง
ดูแล้ว : 736 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7644)

8.18 MB

โหลดแล้ว : 358 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,288 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7630)

Constructability - A Tool for Project Management

(By : popkhee)
เมื่อ :28 กุมภาพันธ์ 2562 12:38

4.13 MB..

โหลดแล้ว : 54 ครั้ง
ดูแล้ว : 137 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7629)

Construction Management Principles and Practice by Alan Griffith and Paul Watson

(By : popkhee)
เมื่อ :28 กุมภาพันธ์ 2562 11:51

7.07 MB..

โหลดแล้ว : 44 ครั้ง
ดูแล้ว : 136 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7625)

Project Planning and Management

(By : popkhee)
เมื่อ :24 กุมภาพันธ์ 2562 00:53

5.53 MB..

โหลดแล้ว : 93 ครั้ง
ดูแล้ว : 271 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7612)

SPON’S ASIA PACIFIC CONSTRUCTION COSTS HANDBOOK

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 21:57
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 21:58

5.73 MB..

โหลดแล้ว : 62 ครั้ง
ดูแล้ว : 159 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7607)

Construction Manager’s BIM Handbook

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 08:59

6.20 MB..

โหลดแล้ว : 59 ครั้ง
ดูแล้ว : 188 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7606)

Construction Program Management – Decision Making and Optimization Techniques

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 01:41

2.80 MB..

โหลดแล้ว : 38 ครั้ง
ดูแล้ว : 141 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7600)

Cost Estimation of Structures in Commercial Buildings

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:57

17.32 MB..

โหลดแล้ว : 44 ครั้ง
ดูแล้ว : 135 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7597)

Building Estimation and Costing

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:39
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 00:39

12.55 MB..

โหลดแล้ว : 132 ครั้ง
ดูแล้ว : 307 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7574)

เอกสารการอบรม "Microsoft Project 2007 เบื้องต้น"

(By : tumcivil)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2562 15:57

4.30 MB

โหลดแล้ว : 399 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,011 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7573)

Microsoft Project 2016 Step by Step

(By : tumcivil)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2562 15:53

42.23 MB..

โหลดแล้ว : 199 ครั้ง
ดูแล้ว : 399 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7475)

7.39 MB

โหลดแล้ว : 724 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,508 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7448)

7.66 MB

โหลดแล้ว : 364 ครั้ง
ดูแล้ว : 939 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7406)

1.96 MB

โหลดแล้ว : 349 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,040 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7379)

3.90 MB..

โหลดแล้ว : 43 ครั้ง
ดูแล้ว : 224 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7377)

10.56 MB..

โหลดแล้ว : 210 ครั้ง
ดูแล้ว : 671 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7375)

เอกสารการสอน "การจัดการทางวิศวกรรม Engineering Management"

(By : tumcivil)
เมื่อ :10 พฤศจิกายน 2561 08:37
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2561 08:38

6.46 MB

โหลดแล้ว : 412 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,540 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7319)

การวิเคราะห์การลงทุนสำหรับโครงการงานวิศวกรรม

(By : tumcivil)
เมื่อ :22 ตุลาคม 2561 10:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 ตุลาคม 2561 10:43

9.20 MB

โหลดแล้ว : 767 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,455 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 9