ไฟล์ที่พบ 306 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7475)

7.39 MB

โหลดแล้ว : 364 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,369 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7448)

7.66 MB

โหลดแล้ว : 194 ครั้ง
ดูแล้ว : 452 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7406)

1.96 MB

โหลดแล้ว : 243 ครั้ง
ดูแล้ว : 617 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7379)

3.90 MB..

โหลดแล้ว : 36 ครั้ง
ดูแล้ว : 97 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7377)

10.56 MB..

โหลดแล้ว : 164 ครั้ง
ดูแล้ว : 443 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7375)

เอกสารการสอน "การจัดการทางวิศวกรรม Engineering Management"

(By : tumcivil)
เมื่อ :10 พฤศจิกายน 2561 08:37
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2561 08:38

6.46 MB

โหลดแล้ว : 305 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,175 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7319)

การวิเคราะห์การลงทุนสำหรับโครงการงานวิศวกรรม

(By : tumcivil)
เมื่อ :22 ตุลาคม 2561 10:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 ตุลาคม 2561 10:43

9.20 MB

โหลดแล้ว : 601 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,573 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 9


(รหัส 7301)

4.33 MB..

โหลดแล้ว : 66 ครั้ง
ดูแล้ว : 152 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 7300)

Quality Management in Construction Projects 2nd - Abdul Razzak Rumane

(By : javiss)
เมื่อ :29 กันยายน 2561 12:12

16.31 MB..

โหลดแล้ว : 108 ครั้ง
ดูแล้ว : 182 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7290)

Recommendations for the Inspection, Maintenance and Management of Car Park Structures - ICE

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 14:26

16.02 MB..

โหลดแล้ว : 106 ครั้ง
ดูแล้ว : 179 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7289)

2.52 MB..

โหลดแล้ว : 244 ครั้ง
ดูแล้ว : 389 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7288)

10.18 MB..

โหลดแล้ว : 206 ครั้ง
ดูแล้ว : 342 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7287)

47.40 MB..

โหลดแล้ว : 113 ครั้ง
ดูแล้ว : 213 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7286)

Construction Inspection Handbook - Total Quality Management - James J. O Brien

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 14:11

46.23 MB..

โหลดแล้ว : 294 ครั้ง
ดูแล้ว : 568 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 4


(รหัส 7280)

7.17 MB..

โหลดแล้ว : 128 ครั้ง
ดูแล้ว : 216 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7262)

Contracting for Engineering and Construction Projects 5th - Peter Marsh

(By : javiss)
เมื่อ :18 มีนาคม 2561 00:23

5.11 MB..

โหลดแล้ว : 146 ครั้ง
ดูแล้ว : 233 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 4


(รหัส 7261)

Construction Management for Industrial Projects - Mohamed A. El-Reedy

(By : javiss)
เมื่อ :18 มีนาคม 2561 00:09

7.19 MB..

โหลดแล้ว : 197 ครั้ง
ดูแล้ว : 288 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7260)

Construction Project Scheduling and Control 3rd - Saleh Mubarak

(By : javiss)
เมื่อ :18 มีนาคม 2561 00:01

8.47 MB..

โหลดแล้ว : 292 ครั้ง
ดูแล้ว : 512 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 4


(รหัส 7259)

Construction Project Management - An integrated approach - Peter Fewings

(By : javiss)
เมื่อ :17 มีนาคม 2561 23:56

1.69 MB..

โหลดแล้ว : 145 ครั้ง
ดูแล้ว : 231 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7222)

Project Scheduling and Management for Construction 4th - David R. Pierce,Jr

(By : javiss)
เมื่อ :01 มกราคม 2561 20:27

55.29 MB..

โหลดแล้ว : 274 ครั้ง
ดูแล้ว : 408 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 4