ไฟล์ที่พบ 313 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7612)

SPON’S ASIA PACIFIC CONSTRUCTION COSTS HANDBOOK

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 21:57
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 21:58

5.73 MB..

โหลดแล้ว : 37 ครั้ง
ดูแล้ว : 55 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7607)

Construction Manager’s BIM Handbook

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 08:59

6.20 MB..

โหลดแล้ว : 33 ครั้ง
ดูแล้ว : 61 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7606)

Construction Program Management – Decision Making and Optimization Techniques

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 01:41

2.80 MB..

โหลดแล้ว : 23 ครั้ง
ดูแล้ว : 52 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7600)

Cost Estimation of Structures in Commercial Buildings

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:57

17.32 MB..

โหลดแล้ว : 19 ครั้ง
ดูแล้ว : 41 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7597)

Building Estimation and Costing

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:39
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 00:39

12.55 MB..

โหลดแล้ว : 35 ครั้ง
ดูแล้ว : 71 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7574)

เอกสารการอบรม "Microsoft Project 2007 เบื้องต้น"

(By : tumcivil)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2562 15:57

4.30 MB

โหลดแล้ว : 243 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,518 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7573)

Microsoft Project 2016 Step by Step

(By : tumcivil)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2562 15:53

42.23 MB..

โหลดแล้ว : 81 ครั้ง
ดูแล้ว : 135 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7475)

7.39 MB

โหลดแล้ว : 621 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,081 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7448)

7.66 MB

โหลดแล้ว : 293 ครั้ง
ดูแล้ว : 710 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7406)

1.96 MB

โหลดแล้ว : 302 ครั้ง
ดูแล้ว : 841 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7379)

3.90 MB..

โหลดแล้ว : 40 ครั้ง
ดูแล้ว : 154 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7377)

10.56 MB..

โหลดแล้ว : 194 ครั้ง
ดูแล้ว : 561 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7375)

เอกสารการสอน "การจัดการทางวิศวกรรม Engineering Management"

(By : tumcivil)
เมื่อ :10 พฤศจิกายน 2561 08:37
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2561 08:38

6.46 MB

โหลดแล้ว : 371 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,377 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7319)

การวิเคราะห์การลงทุนสำหรับโครงการงานวิศวกรรม

(By : tumcivil)
เมื่อ :22 ตุลาคม 2561 10:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 ตุลาคม 2561 10:43

9.20 MB

โหลดแล้ว : 703 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,099 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 9


(รหัส 7301)

4.33 MB..

โหลดแล้ว : 71 ครั้ง
ดูแล้ว : 208 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 7300)

Quality Management in Construction Projects 2nd - Abdul Razzak Rumane

(By : javiss)
เมื่อ :29 กันยายน 2561 12:12

16.31 MB..

โหลดแล้ว : 124 ครั้ง
ดูแล้ว : 252 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7290)

Recommendations for the Inspection, Maintenance and Management of Car Park Structures - ICE

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 14:26

16.02 MB..

โหลดแล้ว : 108 ครั้ง
ดูแล้ว : 218 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7289)

2.52 MB..

โหลดแล้ว : 252 ครั้ง
ดูแล้ว : 445 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7288)

10.18 MB..

โหลดแล้ว : 216 ครั้ง
ดูแล้ว : 401 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7287)

47.40 MB..

โหลดแล้ว : 119 ครั้ง
ดูแล้ว : 270 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2