ไฟล์ที่พบ 317 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7644)

8.18 MB

โหลดแล้ว : 312 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,098 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7630)

Constructability - A Tool for Project Management

(By : popkhee)
เมื่อ :28 กุมภาพันธ์ 2562 12:38

4.13 MB..

โหลดแล้ว : 45 ครั้ง
ดูแล้ว : 98 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7629)

Construction Management Principles and Practice by Alan Griffith and Paul Watson

(By : popkhee)
เมื่อ :28 กุมภาพันธ์ 2562 11:51

7.07 MB..

โหลดแล้ว : 38 ครั้ง
ดูแล้ว : 94 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7625)

Project Planning and Management

(By : popkhee)
เมื่อ :24 กุมภาพันธ์ 2562 00:53

5.53 MB..

โหลดแล้ว : 71 ครั้ง
ดูแล้ว : 206 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7612)

SPON’S ASIA PACIFIC CONSTRUCTION COSTS HANDBOOK

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 21:57
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 21:58

5.73 MB..

โหลดแล้ว : 53 ครั้ง
ดูแล้ว : 119 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7607)

Construction Manager’s BIM Handbook

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 08:59

6.20 MB..

โหลดแล้ว : 54 ครั้ง
ดูแล้ว : 138 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7606)

Construction Program Management – Decision Making and Optimization Techniques

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 01:41

2.80 MB..

โหลดแล้ว : 36 ครั้ง
ดูแล้ว : 98 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7600)

Cost Estimation of Structures in Commercial Buildings

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:57

17.32 MB..

โหลดแล้ว : 37 ครั้ง
ดูแล้ว : 99 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7597)

Building Estimation and Costing

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:39
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 00:39

12.55 MB..

โหลดแล้ว : 119 ครั้ง
ดูแล้ว : 236 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7574)

เอกสารการอบรม "Microsoft Project 2007 เบื้องต้น"

(By : tumcivil)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2562 15:57

4.30 MB

โหลดแล้ว : 367 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,900 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7573)

Microsoft Project 2016 Step by Step

(By : tumcivil)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2562 15:53

42.23 MB..

โหลดแล้ว : 155 ครั้ง
ดูแล้ว : 287 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7475)

7.39 MB

โหลดแล้ว : 675 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,270 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7448)

7.66 MB

โหลดแล้ว : 328 ครั้ง
ดูแล้ว : 826 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7406)

1.96 MB

โหลดแล้ว : 336 ครั้ง
ดูแล้ว : 951 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7379)

3.90 MB..

โหลดแล้ว : 42 ครั้ง
ดูแล้ว : 183 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7377)

10.56 MB..

โหลดแล้ว : 204 ครั้ง
ดูแล้ว : 610 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7375)

เอกสารการสอน "การจัดการทางวิศวกรรม Engineering Management"

(By : tumcivil)
เมื่อ :10 พฤศจิกายน 2561 08:37
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2561 08:38

6.46 MB

โหลดแล้ว : 399 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,472 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7319)

การวิเคราะห์การลงทุนสำหรับโครงการงานวิศวกรรม

(By : tumcivil)
เมื่อ :22 ตุลาคม 2561 10:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 ตุลาคม 2561 10:43

9.20 MB

โหลดแล้ว : 746 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,289 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 9


(รหัส 7301)

4.33 MB..

โหลดแล้ว : 71 ครั้ง
ดูแล้ว : 237 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 7300)

Quality Management in Construction Projects 2nd - Abdul Razzak Rumane

(By : javiss)
เมื่อ :29 กันยายน 2561 12:12

16.31 MB..

โหลดแล้ว : 127 ครั้ง
ดูแล้ว : 279 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3