ไฟล์ที่พบ 333 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8012)

46.71 MB..

โหลดแล้ว : 58 ครั้ง
ดูแล้ว : 147 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7984)

11.40 MB..

โหลดแล้ว : 49 ครั้ง
ดูแล้ว : 201 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7965)

9.08 MB..

โหลดแล้ว : 22 ครั้ง
ดูแล้ว : 102 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7964)

21.50 MB..

โหลดแล้ว : 39 ครั้ง
ดูแล้ว : 136 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7963)

39.63 MB..

โหลดแล้ว : 40 ครั้ง
ดูแล้ว : 148 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7962)

8.26 MB..

โหลดแล้ว : 46 ครั้ง
ดูแล้ว : 134 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7961)

Understanding BIM - The Past, Present and Future - Jonathan Ingram

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 02:20

40.87 MB..

โหลดแล้ว : 33 ครั้ง
ดูแล้ว : 132 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7948)

114.14 MB..

โหลดแล้ว : 45 ครั้ง
ดูแล้ว : 207 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7928)

17.38 MB

โหลดแล้ว : 743 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,708 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7725)

47.75 MB

โหลดแล้ว : 343 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,845 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7691)

30.75 MB..

โหลดแล้ว : 303 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,025 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7690)

37.82 MB..

โหลดแล้ว : 342 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,020 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7689)

127.27 MB..

โหลดแล้ว : 218 ครั้ง
ดูแล้ว : 718 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7688)

171.59 MB..

โหลดแล้ว : 229 ครั้ง
ดูแล้ว : 975 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7672)

7.17 MB..

โหลดแล้ว : 76 ครั้ง
ดูแล้ว : 543 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7669)

19.19 MB

โหลดแล้ว : 330 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,912 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7644)

8.18 MB

โหลดแล้ว : 465 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,481 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7630)

Constructability - A Tool for Project Management

(By : popkhee)
เมื่อ :28 กุมภาพันธ์ 2562 12:38

4.13 MB..

โหลดแล้ว : 84 ครั้ง
ดูแล้ว : 394 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7629)

Construction Management Principles and Practice by Alan Griffith and Paul Watson

(By : popkhee)
เมื่อ :28 กุมภาพันธ์ 2562 11:51

7.07 MB..

โหลดแล้ว : 63 ครั้ง
ดูแล้ว : 471 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7625)

Project Planning and Management

(By : popkhee)
เมื่อ :24 กุมภาพันธ์ 2562 00:53

5.53 MB..

โหลดแล้ว : 168 ครั้ง
ดูแล้ว : 687 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1