ไฟล์ที่พบ 196 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7580)

Applied Soil Hydrology

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 00:03

9.72 MB..

โหลดแล้ว : 44 ครั้ง
ดูแล้ว : 181 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7576)

Advanced Water Distribution Modeling and Management

(By : tumcivil)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2562 21:18

32.93 MB..

โหลดแล้ว : 34 ครั้ง
ดูแล้ว : 128 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7560)

13.82 MB

โหลดแล้ว : 298 ครั้ง
ดูแล้ว : 952 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7558)

9.13 MB

โหลดแล้ว : 278 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,006 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7471)

28.89 MB

โหลดแล้ว : 217 ครั้ง
ดูแล้ว : 749 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7425)

เอกสารประกอบการสอน "วิศวกรรมชลประทานเบื้องต้น Introduction to Irrigation Engineering"

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 พฤศจิกายน 2561 18:46
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2561 18:46

8.35 MB

โหลดแล้ว : 267 ครั้ง
ดูแล้ว : 718 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7424)

6.55 MB

โหลดแล้ว : 266 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,101 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7367)

เอกสารประกอบการสอน "อุทกวิทยา (Hydrology)"

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 พฤศจิกายน 2561 14:30
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 พฤศจิกายน 2561 14:33

7.54 MB

โหลดแล้ว : 506 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,642 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 7364)

11.84 MB

โหลดแล้ว : 379 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,475 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7363)

เอกสารประกอบการสอน "กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)"

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 พฤศจิกายน 2561 17:58
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2561 18:06

9.71 MB

โหลดแล้ว : 270 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,128 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7357)

3.68 MB

โหลดแล้ว : 304 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,318 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7267)

2.89 MB..

โหลดแล้ว : 288 ครั้ง
ดูแล้ว : 625 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7254)

Applied Strength of Materials

(By : hephaestus)
เมื่อ :29 มกราคม 2561 13:17
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 มีนาคม 2561 02:53

9.91 MB..

โหลดแล้ว : 154 ครั้ง
ดูแล้ว : 459 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7253)

Applied Strength of Materials

(By : hephaestus)
เมื่อ :29 มกราคม 2561 13:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 มีนาคม 2561 02:53

13.73 MB..

โหลดแล้ว : 87 ครั้ง
ดูแล้ว : 294 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7205)

Dams and Appurtenant Hydraulic Structure 2nd - Ljubomir Tanchev

(By : javiss)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2560 14:25

32.48 MB..

โหลดแล้ว : 251 ครั้ง
ดูแล้ว : 537 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7204)

Hydraulic Structures - Sheng-Hong Chen

(By : javiss)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2560 14:19

19.19 MB..

โหลดแล้ว : 261 ครั้ง
ดูแล้ว : 588 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 3


(รหัส 7202)

Hydraulic Structures - Probabilistic Approaches to Maintenance - Walter O. Wunderlich

(By : javiss)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2560 13:59

30.93 MB..

โหลดแล้ว : 137 ครั้ง
ดูแล้ว : 356 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7198)

26.15 MB..

โหลดแล้ว : 188 ครั้ง
ดูแล้ว : 409 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 2


(รหัส 6730)

19.10 MB..

โหลดแล้ว : 122 ครั้ง
ดูแล้ว : 333 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6697)

ANSI-AWWA C304-07 Design of Prestressed Concrete Cylinder Pipe

(By : gesuscv)
เมื่อ :04 เมษายน 2560 01:50

2.65 MB..

โหลดแล้ว : 95 ครั้ง
ดูแล้ว : 301 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2