ไฟล์ที่พบ 192 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7471)

28.89 MB

โหลดแล้ว : 89 ครั้ง
ดูแล้ว : 213 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7425)

เอกสารประกอบการสอน "วิศวกรรมชลประทานเบื้องต้น Introduction to Irrigation Engineering"

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 พฤศจิกายน 2561 18:46
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2561 18:46

8.35 MB

โหลดแล้ว : 144 ครั้ง
ดูแล้ว : 286 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7424)

6.55 MB

โหลดแล้ว : 177 ครั้ง
ดูแล้ว : 527 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7367)

เอกสารประกอบการสอน "อุทกวิทยา (Hydrology)"

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 พฤศจิกายน 2561 14:30
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 พฤศจิกายน 2561 14:33

7.54 MB

โหลดแล้ว : 308 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,187 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7364)

11.84 MB

โหลดแล้ว : 278 ครั้ง
ดูแล้ว : 913 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7363)

เอกสารประกอบการสอน "กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)"

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 พฤศจิกายน 2561 17:58
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2561 18:06

9.71 MB

โหลดแล้ว : 193 ครั้ง
ดูแล้ว : 487 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7357)

3.68 MB

โหลดแล้ว : 228 ครั้ง
ดูแล้ว : 850 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7267)

2.89 MB..

โหลดแล้ว : 250 ครั้ง
ดูแล้ว : 417 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7254)

Applied Strength of Materials

(By : hephaestus)
เมื่อ :29 มกราคม 2561 13:17
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 มีนาคม 2561 02:53

9.91 MB..

โหลดแล้ว : 135 ครั้ง
ดูแล้ว : 279 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7253)

Applied Strength of Materials

(By : hephaestus)
เมื่อ :29 มกราคม 2561 13:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 มีนาคม 2561 02:53

13.73 MB..

โหลดแล้ว : 72 ครั้ง
ดูแล้ว : 140 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7205)

Dams and Appurtenant Hydraulic Structure 2nd - Ljubomir Tanchev

(By : javiss)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2560 14:25

32.48 MB..

โหลดแล้ว : 224 ครั้ง
ดูแล้ว : 369 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7204)

Hydraulic Structures - Sheng-Hong Chen

(By : javiss)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2560 14:19

19.19 MB..

โหลดแล้ว : 241 ครั้ง
ดูแล้ว : 418 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 3


(รหัส 7202)

Hydraulic Structures - Probabilistic Approaches to Maintenance - Walter O. Wunderlich

(By : javiss)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2560 13:59

30.93 MB..

โหลดแล้ว : 127 ครั้ง
ดูแล้ว : 216 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7198)

26.15 MB..

โหลดแล้ว : 175 ครั้ง
ดูแล้ว : 270 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 2


(รหัส 6730)

19.10 MB..

โหลดแล้ว : 111 ครั้ง
ดูแล้ว : 191 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6697)

ANSI-AWWA C304-07 Design of Prestressed Concrete Cylinder Pipe

(By : gesuscv)
เมื่อ :04 เมษายน 2560 01:50

2.65 MB..

โหลดแล้ว : 86 ครั้ง
ดูแล้ว : 152 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 6609)

Guidelines for Evaluating Water in Pit Slope Stability - Geoff Beale and John Read

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 มีนาคม 2560 04:35

81.29 MB..

โหลดแล้ว : 113 ครั้ง
ดูแล้ว : 225 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 3


(รหัส 6607)

HYDROLOGY - A Science for Engineers

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 มีนาคม 2560 04:00

22.47 MB..

โหลดแล้ว : 218 ครั้ง
ดูแล้ว : 327 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 6345)

29.12 MB..

โหลดแล้ว : 100 ครั้ง
ดูแล้ว : 200 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6344)

25.94 MB..

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 164 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1