ไฟล์ที่พบ 205 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8040)

489.00 KB..

โหลดแล้ว : 121 ครั้ง
ดูแล้ว : 662 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8030)

Practical Channel Hydraulics - Roughness, Conveyance and Afflux

(By : gesuscv)
เมื่อ :06 กันยายน 2563 13:02

173.34 MB..

โหลดแล้ว : 52 ครั้ง
ดูแล้ว : 389 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8029)

53.66 MB..

โหลดแล้ว : 71 ครั้ง
ดูแล้ว : 509 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7999)

Buried Flexible Steel Pipe - Design and Structural Analysis - American Society of Civil Engineers (ASCE)

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2563 13:15
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 สิงหาคม 2563 13:18

2.86 MB..

โหลดแล้ว : 89 ครั้ง
ดูแล้ว : 595 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7897)

Computational Geomechanics and Hydraulic Structures - Sheng-Hong Chen

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2563 04:19

27.49 MB..

โหลดแล้ว : 43 ครั้ง
ดูแล้ว : 411 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7723)

ปั๊มและระบบสูบน้ำ

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 มกราคม 2563 10:08

10.78 MB

โหลดแล้ว : 809 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,014 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7722)

หลักการชลประทาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 มกราคม 2563 10:04

10.00 MB

โหลดแล้ว : 302 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,395 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7696)

4.07 MB..

โหลดแล้ว : 145 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,011 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7695)

ASCE 15-98 - Standard Practice for Direct Design of Buried Precast Concrete Pipe Using Standard Installations (SIDD) - American Society of Civil Engineers(ASCE)

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 กันยายน 2562 13:59
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 กันยายน 2562 14:01

3.02 MB..

โหลดแล้ว : 100 ครั้ง
ดูแล้ว : 908 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7580)

Applied Soil Hydrology

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 00:03

9.72 MB..

โหลดแล้ว : 81 ครั้ง
ดูแล้ว : 713 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7576)

Advanced Water Distribution Modeling and Management

(By : tumcivil)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2562 21:18

32.93 MB..

โหลดแล้ว : 66 ครั้ง
ดูแล้ว : 581 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7560)

13.82 MB

โหลดแล้ว : 428 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,032 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7558)

9.13 MB

โหลดแล้ว : 397 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,215 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7471)

28.89 MB

โหลดแล้ว : 416 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,702 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7425)

เอกสารประกอบการสอน "วิศวกรรมชลประทานเบื้องต้น Introduction to Irrigation Engineering"

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 พฤศจิกายน 2561 18:46
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2561 18:46

8.35 MB

โหลดแล้ว : 500 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,570 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7424)

6.55 MB

โหลดแล้ว : 361 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,228 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7367)

เอกสารประกอบการสอน "อุทกวิทยา (Hydrology)"

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 พฤศจิกายน 2561 14:30
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 พฤศจิกายน 2561 14:33

7.54 MB

โหลดแล้ว : 961 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,732 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 7364)

11.84 MB

โหลดแล้ว : 630 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,949 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7363)

เอกสารประกอบการสอน "กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)"

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 พฤศจิกายน 2561 17:58
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2561 18:06

9.71 MB

โหลดแล้ว : 432 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,538 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7357)

3.68 MB

โหลดแล้ว : 502 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,095 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0