ไฟล์ที่พบ 200 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7723)

ปั๊มและระบบสูบน้ำ

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 มกราคม 2563 10:08

10.78 MB

โหลดแล้ว : 516 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,301 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 3


(รหัส 7722)

หลักการชลประทาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 มกราคม 2563 10:04

10.00 MB

โหลดแล้ว : 178 ครั้ง
ดูแล้ว : 459 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7696)

4.07 MB..

โหลดแล้ว : 124 ครั้ง
ดูแล้ว : 608 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7695)

ASCE 15-98 - Standard Practice for Direct Design of Buried Precast Concrete Pipe Using Standard Installations (SIDD) - American Society of Civil Engineers(ASCE)

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 กันยายน 2562 13:59
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 กันยายน 2562 14:01

3.02 MB..

โหลดแล้ว : 87 ครั้ง
ดูแล้ว : 552 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7580)

Applied Soil Hydrology

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 00:03

9.72 MB..

โหลดแล้ว : 65 ครั้ง
ดูแล้ว : 345 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7576)

Advanced Water Distribution Modeling and Management

(By : tumcivil)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2562 21:18

32.93 MB..

โหลดแล้ว : 44 ครั้ง
ดูแล้ว : 232 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7560)

13.82 MB

โหลดแล้ว : 358 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,369 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7558)

9.13 MB

โหลดแล้ว : 333 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,483 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7471)

28.89 MB

โหลดแล้ว : 280 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,252 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7425)

เอกสารประกอบการสอน "วิศวกรรมชลประทานเบื้องต้น Introduction to Irrigation Engineering"

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 พฤศจิกายน 2561 18:46
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2561 18:46

8.35 MB

โหลดแล้ว : 360 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,279 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7424)

6.55 MB

โหลดแล้ว : 306 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,594 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7367)

เอกสารประกอบการสอน "อุทกวิทยา (Hydrology)"

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 พฤศจิกายน 2561 14:30
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 พฤศจิกายน 2561 14:33

7.54 MB

โหลดแล้ว : 662 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,534 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 7364)

11.84 MB

โหลดแล้ว : 474 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,420 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7363)

เอกสารประกอบการสอน "กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)"

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 พฤศจิกายน 2561 17:58
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2561 18:06

9.71 MB

โหลดแล้ว : 315 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,982 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7357)

3.68 MB

โหลดแล้ว : 349 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,881 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7267)

2.89 MB..

โหลดแล้ว : 308 ครั้ง
ดูแล้ว : 769 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7254)

Applied Strength of Materials

(By : hephaestus)
เมื่อ :29 มกราคม 2561 13:17
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 มีนาคม 2561 02:53

9.91 MB..

โหลดแล้ว : 166 ครั้ง
ดูแล้ว : 593 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7253)

Applied Strength of Materials

(By : hephaestus)
เมื่อ :29 มกราคม 2561 13:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 มีนาคม 2561 02:53

13.73 MB..

โหลดแล้ว : 93 ครั้ง
ดูแล้ว : 402 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7205)

Dams and Appurtenant Hydraulic Structure 2nd - Ljubomir Tanchev

(By : javiss)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2560 14:25

32.48 MB..

โหลดแล้ว : 269 ครั้ง
ดูแล้ว : 690 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7204)

Hydraulic Structures - Sheng-Hong Chen

(By : javiss)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2560 14:19

19.19 MB..

โหลดแล้ว : 274 ครั้ง
ดูแล้ว : 716 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 3