ไฟล์ที่พบ 384 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8266)

11.74 MB..

โหลดแล้ว : 40 ครั้ง
ดูแล้ว : 159 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8252)

34.66 MB..

โหลดแล้ว : 26 ครั้ง
ดูแล้ว : 144 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8241)

Design and Construction of Highway Bridges - K. S. Rakshit

(By : gesuscv)
เมื่อ :23 มีนาคม 2565 02:57

28.98 MB..

โหลดแล้ว : 42 ครั้ง
ดูแล้ว : 142 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8240)

49.43 MB..

โหลดแล้ว : 24 ครั้ง
ดูแล้ว : 134 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8239)

29.15 MB..

โหลดแล้ว : 25 ครั้ง
ดูแล้ว : 124 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8238)

12.26 MB..

โหลดแล้ว : 20 ครั้ง
ดูแล้ว : 127 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8237)

38.33 MB..

โหลดแล้ว : 33 ครั้ง
ดูแล้ว : 128 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8236)

Risk-based Bridge Engineering - Khaled M. Mahmoud

(By : gesuscv)
เมื่อ :22 มีนาคม 2565 23:33

180.64 MB..

โหลดแล้ว : 19 ครั้ง
ดูแล้ว : 110 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8235)

Engineering Aspects of Howrah Bridge at Kolkata (1943) - Amitabha Ghoshal

(By : gesuscv)
เมื่อ :22 มีนาคม 2565 23:30
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 มีนาคม 2565 23:33

18.03 MB..

โหลดแล้ว : 15 ครั้ง
ดูแล้ว : 144 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8234)

Highway Safety Analytics and Modeling - Dominique Lord, Xiao Qin and Srinivas Geedipally

(By : gesuscv)
เมื่อ :22 มีนาคม 2565 23:29
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 มีนาคม 2565 23:33

11.55 MB..

โหลดแล้ว : 19 ครั้ง
ดูแล้ว : 127 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8050)

13.09 MB..

โหลดแล้ว : 127 ครั้ง
ดูแล้ว : 842 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8049)

Prestressed Concrete Briges - C. Menn

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 กันยายน 2563 23:38

19.85 MB..

โหลดแล้ว : 205 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,039 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8048)

12.37 MB..

โหลดแล้ว : 148 ครั้ง
ดูแล้ว : 971 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8042)

Port Designers Handbook - Recommendations and Guidelines - Carl A. Thoresen

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กันยายน 2563 12:49

28.32 MB..

โหลดแล้ว : 126 ครั้ง
ดูแล้ว : 802 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8039)

3.51 MB..

โหลดแล้ว : 83 ครั้ง
ดูแล้ว : 781 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 8026)

2.30 MB..

โหลดแล้ว : 94 ครั้ง
ดูแล้ว : 808 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8020)

Bridge Standards and Procedure Manual - Volume 2 Procedures and Directions

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กันยายน 2563 11:04

3.32 MB..

โหลดแล้ว : 91 ครั้ง
ดูแล้ว : 807 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8019)

Bridge Standards and Procedure Manual - Volume 1 Supplement to CHBDC S6-06

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กันยายน 2563 11:04

4.81 MB..

โหลดแล้ว : 96 ครั้ง
ดูแล้ว : 802 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8014)

Guidelines for the Supplementary Load Testing of Bridges

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กันยายน 2563 10:30

1.43 MB..

โหลดแล้ว : 55 ครั้ง
ดูแล้ว : 687 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7999)

Buried Flexible Steel Pipe - Design and Structural Analysis - American Society of Civil Engineers (ASCE)

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2563 13:15
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 สิงหาคม 2563 13:18

2.86 MB..

โหลดแล้ว : 107 ครั้ง
ดูแล้ว : 941 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0