ไฟล์ที่พบ 374 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8050)

13.09 MB..

โหลดแล้ว : 121 ครั้ง
ดูแล้ว : 685 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8049)

Prestressed Concrete Briges - C. Menn

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 กันยายน 2563 23:38

19.85 MB..

โหลดแล้ว : 190 ครั้ง
ดูแล้ว : 856 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8048)

12.37 MB..

โหลดแล้ว : 136 ครั้ง
ดูแล้ว : 773 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8042)

Port Designers Handbook - Recommendations and Guidelines - Carl A. Thoresen

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กันยายน 2563 12:49

28.32 MB..

โหลดแล้ว : 118 ครั้ง
ดูแล้ว : 657 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8039)

3.51 MB..

โหลดแล้ว : 79 ครั้ง
ดูแล้ว : 590 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 8026)

2.30 MB..

โหลดแล้ว : 91 ครั้ง
ดูแล้ว : 639 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8020)

Bridge Standards and Procedure Manual - Volume 2 Procedures and Directions

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กันยายน 2563 11:04

3.32 MB..

โหลดแล้ว : 79 ครั้ง
ดูแล้ว : 621 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8019)

Bridge Standards and Procedure Manual - Volume 1 Supplement to CHBDC S6-06

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กันยายน 2563 11:04

4.81 MB..

โหลดแล้ว : 88 ครั้ง
ดูแล้ว : 634 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8014)

Guidelines for the Supplementary Load Testing of Bridges

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กันยายน 2563 10:30

1.43 MB..

โหลดแล้ว : 52 ครั้ง
ดูแล้ว : 533 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7999)

Buried Flexible Steel Pipe - Design and Structural Analysis - American Society of Civil Engineers (ASCE)

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2563 13:15
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 สิงหาคม 2563 13:18

2.86 MB..

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 720 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7979)

8.22 MB..

โหลดแล้ว : 90 ครั้ง
ดูแล้ว : 645 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7968)

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 8th (2017)

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 02:46

105.67 MB..

โหลดแล้ว : 201 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,044 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7967)

Bridge Substructure and Foundation Design - Petros P. Xanthakos

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 02:45

34.00 MB..

โหลดแล้ว : 84 ครั้ง
ดูแล้ว : 600 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7966)

Bridge Design - Concepts and Analysis - António Reis and José O. Pedro

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 02:44

27.60 MB..

โหลดแล้ว : 142 ครั้ง
ดูแล้ว : 754 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7951)

57.94 MB..

โหลดแล้ว : 95 ครั้ง
ดูแล้ว : 763 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7848)

Technical Guide No. 11 - Modular Precast Concrete Bridges

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 เมษายน 2563 23:51

842.72 KB..

โหลดแล้ว : 130 ครั้ง
ดูแล้ว : 931 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7840)

26.61 MB..

โหลดแล้ว : 63 ครั้ง
ดูแล้ว : 598 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7839)

International Colloquium Stability and Ductility of Steel Structures Volume 1 - E. Batista, P. Vellaso and L. de Lima

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 เมษายน 2563 11:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 16 เมษายน 2563 11:45

28.83 MB..

โหลดแล้ว : 68 ครั้ง
ดูแล้ว : 803 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7838)

10.93 MB..

โหลดแล้ว : 88 ครั้ง
ดูแล้ว : 723 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7837)

Air Structures (Form & Technique) - Will McLean & Pete Silver

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 เมษายน 2563 11:39

13.85 MB..

โหลดแล้ว : 51 ครั้ง
ดูแล้ว : 605 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0