ไฟล์ที่พบ 359 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7848)

Technical Guide No. 11 - Modular Precast Concrete Bridges

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 เมษายน 2563 23:51

842.72 KB..

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 372 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7840)

26.61 MB..

โหลดแล้ว : 47 ครั้ง
ดูแล้ว : 239 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7839)

International Colloquium Stability and Ductility of Steel Structures Volume 1 - E. Batista, P. Vellaso and L. de Lima

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 เมษายน 2563 11:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 16 เมษายน 2563 11:45

28.83 MB..

โหลดแล้ว : 49 ครั้ง
ดูแล้ว : 259 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7838)

10.93 MB..

โหลดแล้ว : 59 ครั้ง
ดูแล้ว : 279 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7837)

Air Structures (Form & Technique) - Will McLean & Pete Silver

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 เมษายน 2563 11:39

13.85 MB..

โหลดแล้ว : 41 ครั้ง
ดูแล้ว : 248 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7836)

Deployable Structures (Form & Technique) - Esther Rivas Adrover

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 เมษายน 2563 11:38

9.50 MB..

โหลดแล้ว : 36 ครั้ง
ดูแล้ว : 249 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7827)

Reliability-Based Design of Utility Pole Structures (ASCE & SEI) - Habib J. Dagher

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 เมษายน 2563 01:23

1.65 MB..

โหลดแล้ว : 49 ครั้ง
ดูแล้ว : 255 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7826)

30.80 MB..

โหลดแล้ว : 95 ครั้ง
ดูแล้ว : 394 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7825)

5.68 MB..

โหลดแล้ว : 53 ครั้ง
ดูแล้ว : 254 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7824)

Design and Construction of LNG Storage Tanks - Josef Rötzer

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 เมษายน 2563 01:12

5.75 MB..

โหลดแล้ว : 82 ครั้ง
ดูแล้ว : 360 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7800)

Underground Gas Storage Facilities - Design and Implementation - Orin Flanigan

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 มีนาคม 2563 00:34

8.88 MB..

โหลดแล้ว : 80 ครั้ง
ดูแล้ว : 496 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7799)

786.24 KB..

โหลดแล้ว : 57 ครั้ง
ดูแล้ว : 397 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7778)

Earthquake Resistant Design of Buildings - Mehmet E. Uz and Muhammad N.S. Hadi

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 มีนาคม 2563 04:08

72.48 KB..

โหลดแล้ว : 145 ครั้ง
ดูแล้ว : 446 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7771)

12.80 MB..

โหลดแล้ว : 51 ครั้ง
ดูแล้ว : 330 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7589)

ANALYSIS AND DESIGN OF MARINE STRUCTURES

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 19:22

17.84 MB..

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 550 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7284)

43.11 MB..

โหลดแล้ว : 292 ครั้ง
ดูแล้ว : 836 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7280)

7.17 MB..

โหลดแล้ว : 165 ครั้ง
ดูแล้ว : 610 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7279)

Low-Volume Road Engineering - Design, Construction and Maintenance - Robert A. Douglas

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 03:48

14.22 MB..

โหลดแล้ว : 119 ครั้ง
ดูแล้ว : 506 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7278)

30.58 MB..

โหลดแล้ว : 118 ครั้ง
ดูแล้ว : 508 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 7269)

Contractors Handbook - Labour-Based Road Works

(By : javiss)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2561 01:51

4.95 MB..

โหลดแล้ว : 282 ครั้ง
ดูแล้ว : 790 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3