ไฟล์ที่พบ 344 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7284)

43.11 MB..

โหลดแล้ว : 250 ครั้ง
ดูแล้ว : 439 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7280)

7.17 MB..

โหลดแล้ว : 128 ครั้ง
ดูแล้ว : 216 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7279)

Low-Volume Road Engineering - Design, Construction and Maintenance - Robert A. Douglas

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 03:48

14.22 MB..

โหลดแล้ว : 91 ครั้ง
ดูแล้ว : 169 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7278)

30.58 MB..

โหลดแล้ว : 92 ครั้ง
ดูแล้ว : 153 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7269)

Contractors Handbook - Labour-Based Road Works

(By : javiss)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2561 01:51

4.95 MB..

โหลดแล้ว : 197 ครั้ง
ดูแล้ว : 348 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7256)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรางรถไฟ

(By : tumcivil)
เมื่อ :08 มีนาคม 2561 16:44
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 มีนาคม 2561 23:09

3.60 MB

โหลดแล้ว : 654 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,237 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 6


(รหัส 7251)

9.48 MB..

โหลดแล้ว : 79 ครั้ง
ดูแล้ว : 138 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7250)

1.30 MB..

โหลดแล้ว : 40 ครั้ง
ดูแล้ว : 91 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7249)

726.24 KB..

โหลดแล้ว : 37 ครั้ง
ดูแล้ว : 65 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7248)

3.50 MB..

โหลดแล้ว : 56 ครั้ง
ดูแล้ว : 145 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7247)

2.71 MB..

โหลดแล้ว : 42 ครั้ง
ดูแล้ว : 79 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7246)

3.85 MB..

โหลดแล้ว : 35 ครั้ง
ดูแล้ว : 70 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7245)

5.75 MB..

โหลดแล้ว : 41 ครั้ง
ดูแล้ว : 83 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7244)

5.55 MB..

โหลดแล้ว : 38 ครั้ง
ดูแล้ว : 69 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7243)

5.73 MB..

โหลดแล้ว : 30 ครั้ง
ดูแล้ว : 65 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7242)

4.94 MB..

โหลดแล้ว : 33 ครั้ง
ดูแล้ว : 71 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7241)

7.46 MB..

โหลดแล้ว : 46 ครั้ง
ดูแล้ว : 98 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7233)

AISC 303-05 Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges - AISC

(By : javiss)
เมื่อ :02 มกราคม 2561 14:59

579.16 KB..

โหลดแล้ว : 146 ครั้ง
ดูแล้ว : 220 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7232)

A Fatique Primer for Structural Engineers - National Steel Bridge Alliance (NSBA)

(By : javiss)
เมื่อ :02 มกราคม 2561 14:58
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 มกราคม 2561 14:59

3.87 MB..

โหลดแล้ว : 81 ครั้ง
ดูแล้ว : 128 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7227)

Design of Modern Steel Railway Bridges - John F. Unsworth

(By : javiss)
เมื่อ :02 มกราคม 2561 13:35

12.88 MB..

โหลดแล้ว : 184 ครั้ง
ดูแล้ว : 301 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3