ไฟล์ที่พบ 345 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7589)

ANALYSIS AND DESIGN OF MARINE STRUCTURES

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 19:22

17.84 MB..

โหลดแล้ว : 87 ครั้ง
ดูแล้ว : 460 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7284)

43.11 MB..

โหลดแล้ว : 280 ครั้ง
ดูแล้ว : 742 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7280)

7.17 MB..

โหลดแล้ว : 157 ครั้ง
ดูแล้ว : 532 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7279)

Low-Volume Road Engineering - Design, Construction and Maintenance - Robert A. Douglas

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 03:48

14.22 MB..

โหลดแล้ว : 110 ครั้ง
ดูแล้ว : 425 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7278)

30.58 MB..

โหลดแล้ว : 111 ครั้ง
ดูแล้ว : 435 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7269)

Contractors Handbook - Labour-Based Road Works

(By : javiss)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2561 01:51

4.95 MB..

โหลดแล้ว : 254 ครั้ง
ดูแล้ว : 666 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7256)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรางรถไฟ

(By : tumcivil)
เมื่อ :08 มีนาคม 2561 16:44
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 มีนาคม 2561 23:09

3.60 MB

โหลดแล้ว : 808 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,004 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 6


(รหัส 7251)

9.48 MB..

โหลดแล้ว : 84 ครั้ง
ดูแล้ว : 408 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7250)

1.30 MB..

โหลดแล้ว : 46 ครั้ง
ดูแล้ว : 346 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7249)

726.24 KB..

โหลดแล้ว : 43 ครั้ง
ดูแล้ว : 301 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7248)

3.50 MB..

โหลดแล้ว : 62 ครั้ง
ดูแล้ว : 375 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7247)

2.71 MB..

โหลดแล้ว : 48 ครั้ง
ดูแล้ว : 321 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7246)

3.85 MB..

โหลดแล้ว : 41 ครั้ง
ดูแล้ว : 304 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7245)

5.75 MB..

โหลดแล้ว : 50 ครั้ง
ดูแล้ว : 377 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7244)

5.55 MB..

โหลดแล้ว : 43 ครั้ง
ดูแล้ว : 301 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7243)

5.73 MB..

โหลดแล้ว : 33 ครั้ง
ดูแล้ว : 287 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7242)

4.94 MB..

โหลดแล้ว : 39 ครั้ง
ดูแล้ว : 312 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7241)

7.46 MB..

โหลดแล้ว : 50 ครั้ง
ดูแล้ว : 301 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7233)

AISC 303-05 Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges - AISC

(By : javiss)
เมื่อ :02 มกราคม 2561 14:59

579.16 KB..

โหลดแล้ว : 163 ครั้ง
ดูแล้ว : 488 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7232)

A Fatique Primer for Structural Engineers - National Steel Bridge Alliance (NSBA)

(By : javiss)
เมื่อ :02 มกราคม 2561 14:58
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 มกราคม 2561 14:59

3.87 MB..

โหลดแล้ว : 91 ครั้ง
ดูแล้ว : 360 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1