ไฟล์ที่พบ 345 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7589)

ANALYSIS AND DESIGN OF MARINE STRUCTURES

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 19:22

17.84 MB..

โหลดแล้ว : 48 ครั้ง
ดูแล้ว : 127 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7284)

43.11 MB..

โหลดแล้ว : 264 ครั้ง
ดูแล้ว : 534 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7280)

7.17 MB..

โหลดแล้ว : 140 ครั้ง
ดูแล้ว : 320 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7279)

Low-Volume Road Engineering - Design, Construction and Maintenance - Robert A. Douglas

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 03:48

14.22 MB..

โหลดแล้ว : 96 ครั้ง
ดูแล้ว : 256 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7278)

30.58 MB..

โหลดแล้ว : 101 ครั้ง
ดูแล้ว : 235 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7269)

Contractors Handbook - Labour-Based Road Works

(By : javiss)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2561 01:51

4.95 MB..

โหลดแล้ว : 212 ครั้ง
ดูแล้ว : 447 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7256)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรางรถไฟ

(By : tumcivil)
เมื่อ :08 มีนาคม 2561 16:44
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 มีนาคม 2561 23:09

3.60 MB

โหลดแล้ว : 711 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,711 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 6


(รหัส 7251)

9.48 MB..

โหลดแล้ว : 80 ครั้ง
ดูแล้ว : 217 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7250)

1.30 MB..

โหลดแล้ว : 42 ครั้ง
ดูแล้ว : 162 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7249)

726.24 KB..

โหลดแล้ว : 40 ครั้ง
ดูแล้ว : 141 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7248)

3.50 MB..

โหลดแล้ว : 59 ครั้ง
ดูแล้ว : 213 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7247)

2.71 MB..

โหลดแล้ว : 44 ครั้ง
ดูแล้ว : 150 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7246)

3.85 MB..

โหลดแล้ว : 36 ครั้ง
ดูแล้ว : 142 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7245)

5.75 MB..

โหลดแล้ว : 42 ครั้ง
ดูแล้ว : 174 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7244)

5.55 MB..

โหลดแล้ว : 39 ครั้ง
ดูแล้ว : 132 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7243)

5.73 MB..

โหลดแล้ว : 30 ครั้ง
ดูแล้ว : 142 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7242)

4.94 MB..

โหลดแล้ว : 36 ครั้ง
ดูแล้ว : 140 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7241)

7.46 MB..

โหลดแล้ว : 46 ครั้ง
ดูแล้ว : 155 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7233)

AISC 303-05 Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges - AISC

(By : javiss)
เมื่อ :02 มกราคม 2561 14:59

579.16 KB..

โหลดแล้ว : 155 ครั้ง
ดูแล้ว : 309 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7232)

A Fatique Primer for Structural Engineers - National Steel Bridge Alliance (NSBA)

(By : javiss)
เมื่อ :02 มกราคม 2561 14:58
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 มกราคม 2561 14:59

3.87 MB..

โหลดแล้ว : 87 ครั้ง
ดูแล้ว : 197 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1