ไฟล์ที่พบ 374 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8050)

13.09 MB..

โหลดแล้ว : 107 ครั้ง
ดูแล้ว : 416 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8049)

Prestressed Concrete Briges - C. Menn

(By : gesuscv)
เมื่อ :08 กันยายน 2563 23:38

19.85 MB..

โหลดแล้ว : 150 ครั้ง
ดูแล้ว : 498 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8048)

12.37 MB..

โหลดแล้ว : 110 ครั้ง
ดูแล้ว : 423 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8042)

Port Designers Handbook - Recommendations and Guidelines - Carl A. Thoresen

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กันยายน 2563 12:49

28.32 MB..

โหลดแล้ว : 102 ครั้ง
ดูแล้ว : 378 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8039)

3.51 MB..

โหลดแล้ว : 68 ครั้ง
ดูแล้ว : 330 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 8026)

2.30 MB..

โหลดแล้ว : 77 ครั้ง
ดูแล้ว : 386 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8020)

Bridge Standards and Procedure Manual - Volume 2 Procedures and Directions

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กันยายน 2563 11:04

3.32 MB..

โหลดแล้ว : 64 ครั้ง
ดูแล้ว : 307 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8019)

Bridge Standards and Procedure Manual - Volume 1 Supplement to CHBDC S6-06

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กันยายน 2563 11:04

4.81 MB..

โหลดแล้ว : 69 ครั้ง
ดูแล้ว : 308 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8014)

Guidelines for the Supplementary Load Testing of Bridges

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 กันยายน 2563 10:30

1.43 MB..

โหลดแล้ว : 42 ครั้ง
ดูแล้ว : 271 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7999)

Buried Flexible Steel Pipe - Design and Structural Analysis - American Society of Civil Engineers (ASCE)

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 สิงหาคม 2563 13:15
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 สิงหาคม 2563 13:18

2.86 MB..

โหลดแล้ว : 74 ครั้ง
ดูแล้ว : 415 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7979)

8.22 MB..

โหลดแล้ว : 81 ครั้ง
ดูแล้ว : 401 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7968)

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 8th (2017)

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 02:46

105.67 MB..

โหลดแล้ว : 106 ครั้ง
ดูแล้ว : 441 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7967)

Bridge Substructure and Foundation Design - Petros P. Xanthakos

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 02:45

34.00 MB..

โหลดแล้ว : 68 ครั้ง
ดูแล้ว : 318 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7966)

Bridge Design - Concepts and Analysis - António Reis and José O. Pedro

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2563 02:44

27.60 MB..

โหลดแล้ว : 114 ครั้ง
ดูแล้ว : 458 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7951)

57.94 MB..

โหลดแล้ว : 75 ครั้ง
ดูแล้ว : 435 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7848)

Technical Guide No. 11 - Modular Precast Concrete Bridges

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 เมษายน 2563 23:51

842.72 KB..

โหลดแล้ว : 119 ครั้ง
ดูแล้ว : 674 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7840)

26.61 MB..

โหลดแล้ว : 56 ครั้ง
ดูแล้ว : 421 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7839)

International Colloquium Stability and Ductility of Steel Structures Volume 1 - E. Batista, P. Vellaso and L. de Lima

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 เมษายน 2563 11:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 16 เมษายน 2563 11:45

28.83 MB..

โหลดแล้ว : 60 ครั้ง
ดูแล้ว : 521 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7838)

10.93 MB..

โหลดแล้ว : 79 ครั้ง
ดูแล้ว : 515 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7837)

Air Structures (Form & Technique) - Will McLean & Pete Silver

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 เมษายน 2563 11:39

13.85 MB..

โหลดแล้ว : 45 ครั้ง
ดูแล้ว : 435 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0