ไฟล์ที่พบ 7,971 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8150)

Fundamentals of Structural Steel Design - M. L. Gambhir

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 02:43

58.84 MB..

โหลดแล้ว : 57 ครั้ง
ดูแล้ว : 161 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8149)

Foundation and Anchor Design Guide for Metal Building Systems - Alexander Newman

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 02:42

17.77 MB..

โหลดแล้ว : 69 ครั้ง
ดูแล้ว : 237 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8148)

Excavation Systems - Planning, Design, and Safety - Joe M. Turner

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 02:41

6.22 MB..

โหลดแล้ว : 39 ครั้ง
ดูแล้ว : 129 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8147)

Design and Control of Concrete Mixtures - The guide to applications, methods, and materials 15th - Steven H. Kosmatka and Michelle L. Wilson

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 02:39
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 พฤษภาคม 2564 02:39

31.01 MB..

โหลดแล้ว : 23 ครั้ง
ดูแล้ว : 79 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8146)

Concrete Recycling - Research and Practice - François de Larrard and Horacio Colina

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 02:37

100.84 MB..

โหลดแล้ว : 26 ครั้ง
ดูแล้ว : 91 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8145)

Barry’s Advanced Construction of Buildings 4th - Stephen Emmitt

(By : gesuscv)
เมื่อ :11 พฤษภาคม 2564 02:33

75.65 MB..

โหลดแล้ว : 27 ครั้ง
ดูแล้ว : 114 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8144)

เฉลยข้อสอบพร้อมวิธีทำ อินทิเกรต 200 ข้อ

(By : tumcivil)
เมื่อ :10 พฤษภาคม 2564 22:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2564 22:14

9.49 MB

โหลดแล้ว : 112 ครั้ง
ดูแล้ว : 564 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 8142)

เฉลยข้อสอบภาคีวิศวกร วิชา Theory of Structures 258 ข้อ (เฉลยโดย อ.ดอน สอนกาน)

(By : tumcivil)
เมื่อ :02 พฤษภาคม 2564 20:32
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2564 22:13

57.32 MB

โหลดแล้ว : 312 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,440 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8141)

รู้ง่าย เข้าใจไว กฎหมายอาคาร

(By : tumcivil)
เมื่อ :29 เมษายน 2564 15:58
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 29 เมษายน 2564 16:02

24.85 MB

โหลดแล้ว : 167 ครั้ง
ดูแล้ว : 382 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 8140)

Spreadsheet ออกแบบเสาเข็ม กลุ่มรับแรงอัด (Pile Group)

(By : tumcivil)
เมื่อ :27 เมษายน 2564 22:04
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 เมษายน 2564 22:04

1.53 MB

โหลดแล้ว : 361 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,184 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8139)

เฉลยข้อสอบภาคีวิศวกร วิชา Structural Analysis 251 ข้อ (เฉลยโดย อ.ดอน สอนกาน)

(By : tumcivil)
เมื่อ :26 เมษายน 2564 22:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 พฤษภาคม 2564 20:32

50.74 MB

โหลดแล้ว : 323 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,641 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 0


(รหัส 8138)

14.76 MB

โหลดแล้ว : 188 ครั้ง
ดูแล้ว : 964 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 8137)

Segmental Concrete Box Girder Bridges

(By : tumcivil)
เมื่อ :14 เมษายน 2564 20:19

17.99 MB

โหลดแล้ว : 131 ครั้ง
ดูแล้ว : 305 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8136)

14.90 MB

โหลดแล้ว : 137 ครั้ง
ดูแล้ว : 282 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8135)

17.22 MB

โหลดแล้ว : 205 ครั้ง
ดูแล้ว : 427 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8134)

18.44 MB

โหลดแล้ว : 154 ครั้ง
ดูแล้ว : 513 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8133)

19.70 MB

โหลดแล้ว : 393 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,549 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8132)

12.51 MB

โหลดแล้ว : 326 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,276 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 8131)

Analysis, Design and Construction of Foundations

(By : raywat)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2564 07:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 เมษายน 2564 09:31

243.91 MB..

โหลดแล้ว : 220 ครั้ง
ดูแล้ว : 772 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 0


(รหัส 8130)

Basics of Foundation Design 2014 - Bengt H. Fellenius

(By : gesuscv)
เมื่อ :03 กุมภาพันธ์ 2564 21:56

6.60 MB..

โหลดแล้ว : 135 ครั้ง
ดูแล้ว : 673 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0