ไฟล์ที่พบ 7,971 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 53)

Green Building with Concrete

(By : admin)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2555 22:17
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 25 มกราคม 2556 20:27

6.77 MB..

โหลดแล้ว : 188 ครั้ง
ดูแล้ว : 883 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 52)

9.69 MB

โหลดแล้ว : 1,580 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,581 ครั้ง
ความคิดเห็น : 17
คะแนน : 6


(รหัส 51)

10.18 MB

โหลดแล้ว : 511 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,565 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 5


(รหัส 50)

แบบสนามกีฬาแม่ฟ้าหลวง

(By : admin)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2555 14:41

4.82 MB

โหลดแล้ว : 439 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,827 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 49)

แบบอพาร์ทเมนท์ 3 ชั้นไสตล์ Modern ที่หัวหิน (พร้อมก่อสร้าง)

(By : admin)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2555 14:33
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 กันยายน 2555 18:42

2.18 MB

โหลดแล้ว : 844 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,771 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 3


(รหัส 48)

DESIGN OF CONCRETE MIXTURES

(By : admin)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2555 14:20

12.00 MB

โหลดแล้ว : 274 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,363 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 5


(รหัส 47)

Calculus Concepts - An Applied Approach to the Mathematics of Change, 4th Edition

(By : admin)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2555 10:58
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 04 พฤศจิกายน 2555 04:16

6.37 MB..

โหลดแล้ว : 141 ครั้ง
ดูแล้ว : 740 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 46)

Reinforced Concrete Design of Tall Buildings - Bungale S. Taranath

(By : mk)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2555 10:51
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 กันยายน 2558 02:03

33.01 MB..

โหลดแล้ว : 267 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,031 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 45)

Reinforced Concrete Mechanics & Design 6th (2011) James G. MacGREGOR

(By : mk)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2555 10:44
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 25 มกราคม 2556 20:19

14.37 MB..

โหลดแล้ว : 365 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,166 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 7


(รหัส 44)

Design of Reinforced Concrete 7th Edition 2006- McCormac J.C.

(By : mk)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2555 10:23
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 09 สิงหาคม 2556 01:36

75.14 MB..

โหลดแล้ว : 424 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,099 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 1


(รหัส 43)

รู้ทันสันดาน TENSE

(By : gesuscv)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2555 04:40
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กันยายน 2555 22:42

47.66 MB..

โหลดแล้ว : 451 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,245 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 7


(รหัส 42)

126.89 MB..

โหลดแล้ว : 642 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,522 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 7


(รหัส 41)

Handbook of Machine Foundations - P. Srinivasulu and C. V. Vaidyanathan

(By : admin)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2555 00:58
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 เมษายน 2560 00:13

7.78 MB..

โหลดแล้ว : 363 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,287 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 40)

Design of Structures and Foundation for Vibrating Machines

(By : admin)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2555 00:53
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 25 มีนาคม 2556 23:20

7.43 MB..

โหลดแล้ว : 300 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,133 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 39)

Foundations for Industrial Machines - Handbook for Practising Engineers - K. G. Bhatia

(By : admin)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2555 00:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 29 เมษายน 2560 19:44

16.14 MB..

โหลดแล้ว : 571 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,590 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 7


(รหัส 38)

2.48 MB

โหลดแล้ว : 162 ครั้ง
ดูแล้ว : 928 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 37)

4.18 MB

โหลดแล้ว : 213 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,030 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 36)

บ้านสองชั้นเล็กๆ ที่ชื่อว่า "สายลับจับบ้านเล็ก"

(By : narin50034)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2555 00:07
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กันยายน 2555 22:26

2.89 MB

โหลดแล้ว : 276 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,019 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 35)

คอนโด 36 ชั้น

(By : narin50034)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2555 00:02

30.07 MB

โหลดแล้ว : 652 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,686 ครั้ง
ความคิดเห็น : 14
คะแนน : 6


(รหัส 34)

condo 36 ชั้น cad file By narin50034

(By : narin50034)
เมื่อ :29 สิงหาคม 2555 23:47

30.07 MB

โหลดแล้ว : 598 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,895 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 8