ไฟล์ที่พบ 73 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7726)

35.85 MB

โหลดแล้ว : 156 ครั้ง
ดูแล้ว : 273 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7680)

ตัวอย่างการออกแบบสะพาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2562 23:48

1.01 MB

โหลดแล้ว : 414 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,027 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7679)

4.53 MB

โหลดแล้ว : 338 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,558 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7678)

3.38 MB

โหลดแล้ว : 335 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,663 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7677)

21.28 MB

โหลดแล้ว : 374 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,050 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7656)

7.94 MB

โหลดแล้ว : 601 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,719 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7651)

1.26 MB

โหลดแล้ว : 185 ครั้ง
ดูแล้ว : 715 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 7650)

คู่มือการออกแบบอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (มยผ.)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 มีนาคม 2562 13:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 มีนาคม 2562 13:35

9.60 MB

โหลดแล้ว : 1,405 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,441 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 4


(รหัส 7649)

คู่มือการก่อสร้างอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (มยผ.)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 มีนาคม 2562 13:31
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 มีนาคม 2562 13:34

4.97 MB

โหลดแล้ว : 1,084 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,248 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7550)

2.00 MB

โหลดแล้ว : 219 ครั้ง
ดูแล้ว : 847 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7549)

4.34 MB

โหลดแล้ว : 251 ครั้ง
ดูแล้ว : 801 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7548)

มยผ.1333-61มาตรฐานความคงทนของอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

(By : tumcivil)
เมื่อ :22 ธันวาคม 2561 17:29
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 ธันวาคม 2561 17:30

2.74 MB

โหลดแล้ว : 213 ครั้ง
ดูแล้ว : 661 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7547)

5.51 MB

โหลดแล้ว : 202 ครั้ง
ดูแล้ว : 656 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7546)

4.94 MB

โหลดแล้ว : 175 ครั้ง
ดูแล้ว : 540 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7545)

3.88 MB

โหลดแล้ว : 125 ครั้ง
ดูแล้ว : 525 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7544)

2.16 MB

โหลดแล้ว : 171 ครั้ง
ดูแล้ว : 630 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7543)

5.18 MB

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 435 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7542)

มยผ. 9902-59 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของเครื่องเล่นในสวนสนุก

(By : tumcivil)
เมื่อ :22 ธันวาคม 2561 17:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 ธันวาคม 2561 17:14

3.35 MB

โหลดแล้ว : 61 ครั้ง
ดูแล้ว : 400 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7541)

3.16 MB

โหลดแล้ว : 49 ครั้ง
ดูแล้ว : 306 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0