ไฟล์ที่พบ 184 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7937)

29.56 MB

โหลดแล้ว : 773 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,739 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 0


(รหัส 7935)

6.55 MB

โหลดแล้ว : 532 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,896 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7934)

3.77 MB

โหลดแล้ว : 554 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,213 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7933)

7.35 MB

โหลดแล้ว : 498 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,011 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7925)

21.61 MB

โหลดแล้ว : 583 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,443 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 1


(รหัส 7890)

4.81 MB

โหลดแล้ว : 3,324 ครั้ง
ดูแล้ว : 15,891 ครั้ง
ความคิดเห็น : 27
คะแนน : 5


(รหัส 7720)

27.04 MB

โหลดแล้ว : 196 ครั้ง
ดูแล้ว : 619 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7717)

Mini Book : การออกแบบ หน้าตัดองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 15:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 22:59

3.85 MB

โหลดแล้ว : 1,124 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,572 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7715)

5.23 MB

โหลดแล้ว : 1,939 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,696 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7711)

รายการคำนวณ + Spreadsheet การออกแบบก่อสร้างปล่องใต้ดินลึกเพื่อติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 พฤศจิกายน 2562 13:24
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2562 13:24

1.09 MB

โหลดแล้ว : 441 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,204 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7710)

Structural Design for 3,000 T. Oil Tank (Tank Design Calculation)

(By : tumcivil)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2562 23:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2562 13:24

3.81 MB

โหลดแล้ว : 835 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,500 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 7705)

291.10 MB

โหลดแล้ว : 552 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,727 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7702)

3.82 MB

โหลดแล้ว : 2,256 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,504 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 4


(รหัส 7701)

26.10 MB

โหลดแล้ว : 1,812 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,276 ครั้ง
ความคิดเห็น : 15
คะแนน : 5


(รหัส 7697)

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Demo / ทดลองใช้)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กันยายน 2562 00:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กันยายน 2562 00:25

5.24 MB

โหลดแล้ว : 951 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,111 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 3


(รหัส 7680)

ตัวอย่างการออกแบบสะพาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2562 23:48

1.01 MB

โหลดแล้ว : 504 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,989 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7679)

4.53 MB

โหลดแล้ว : 448 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,367 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1