ไฟล์ที่พบ 185 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7937)

29.56 MB

โหลดแล้ว : 925 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,295 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 1


(รหัส 7935)

6.55 MB

โหลดแล้ว : 598 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,225 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7934)

3.77 MB

โหลดแล้ว : 638 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,526 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7933)

7.35 MB

โหลดแล้ว : 546 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,310 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7925)

21.61 MB

โหลดแล้ว : 687 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,903 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 1


(รหัส 7890)

4.81 MB

โหลดแล้ว : 3,805 ครั้ง
ดูแล้ว : 18,193 ครั้ง
ความคิดเห็น : 27
คะแนน : 5


(รหัส 7720)

27.04 MB

โหลดแล้ว : 216 ครั้ง
ดูแล้ว : 813 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7717)

Mini Book : การออกแบบ หน้าตัดองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 15:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 22:59

3.85 MB

โหลดแล้ว : 1,186 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,923 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7715)

5.23 MB

โหลดแล้ว : 2,191 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,832 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7711)

รายการคำนวณ + Spreadsheet การออกแบบก่อสร้างปล่องใต้ดินลึกเพื่อติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 พฤศจิกายน 2562 13:24
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2562 13:24

1.09 MB

โหลดแล้ว : 482 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,557 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7710)

Structural Design for 3,000 T. Oil Tank (Tank Design Calculation)

(By : tumcivil)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2562 23:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2562 13:24

3.81 MB

โหลดแล้ว : 970 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,313 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 7705)

291.10 MB

โหลดแล้ว : 605 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,114 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7702)

3.82 MB

โหลดแล้ว : 2,604 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,961 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 4


(รหัส 7701)

26.10 MB

โหลดแล้ว : 2,157 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,607 ครั้ง
ความคิดเห็น : 17
คะแนน : 5


(รหัส 7697)

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Demo / ทดลองใช้)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กันยายน 2562 00:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กันยายน 2562 00:25

5.24 MB

โหลดแล้ว : 1,087 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,976 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 3


(รหัส 7680)

ตัวอย่างการออกแบบสะพาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2562 23:48

1.01 MB

โหลดแล้ว : 546 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,285 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1