ไฟล์ที่พบ 172 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7702)

3.82 MB

โหลดแล้ว : 1,253 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,216 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 2


(รหัส 7701)

26.10 MB

โหลดแล้ว : 900 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,845 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 3


(รหัส 7697)

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Demo / ทดลองใช้)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กันยายน 2562 00:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กันยายน 2562 00:25

5.24 MB

โหลดแล้ว : 407 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,479 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7680)

ตัวอย่างการออกแบบสะพาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2562 23:48

1.01 MB

โหลดแล้ว : 319 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,339 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7679)

4.53 MB

โหลดแล้ว : 252 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,023 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7678)

3.38 MB

โหลดแล้ว : 238 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,192 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7668)

3.16 MB

โหลดแล้ว : 757 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,610 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7666)

8.73 MB

โหลดแล้ว : 735 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,592 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7663)

945.13 KB

โหลดแล้ว : 1,531 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,570 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 1


(รหัส 7655)

โปรแกรม NEO STEEL CONNECTIONS ออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็ก วิธี ASD (รุ่นทดลองใช้ DEMO version )

(By : tumcivil)
เมื่อ :01 เมษายน 2562 10:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 เมษายน 2562 09:51

4.04 MB

โหลดแล้ว : 686 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,290 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 0


(รหัส 7654)

คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 มีนาคม 2562 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 มีนาคม 2562 17:50

11.38 MB

โหลดแล้ว : 1,606 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,616 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 1


(รหัส 7652)

46.98 MB

โหลดแล้ว : 1,326 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,900 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 2


(รหัส 7650)

คู่มือการออกแบบอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (มยผ.)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 มีนาคม 2562 13:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 มีนาคม 2562 13:35

9.60 MB

โหลดแล้ว : 1,261 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,802 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7648)

9.57 MB

โหลดแล้ว : 433 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,598 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7647)

9.85 MB

โหลดแล้ว : 217 ครั้ง
ดูแล้ว : 477 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7642)

8.93 MB

โหลดแล้ว : 1,341 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,720 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 7636)

หนังสือคู่มือการออกแบบคอนกรีตอัดแรง PRESTRESSED CONCRETE (ดร.นเรศ พันธราธร)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 มีนาคม 2562 12:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 มีนาคม 2562 13:34

54.27 MB

โหลดแล้ว : 1,553 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,171 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 4