ไฟล์ที่พบ 190 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8136)

14.90 MB

โหลดแล้ว : 19 ครั้ง
ดูแล้ว : 39 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8135)

17.22 MB

โหลดแล้ว : 22 ครั้ง
ดูแล้ว : 48 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8134)

18.44 MB

โหลดแล้ว : 39 ครั้ง
ดูแล้ว : 178 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8133)

19.70 MB

โหลดแล้ว : 320 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,355 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8132)

12.51 MB

โหลดแล้ว : 275 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,101 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7937)

29.56 MB

โหลดแล้ว : 1,034 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,665 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 1


(รหัส 7935)

6.55 MB

โหลดแล้ว : 624 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,409 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7934)

3.77 MB

โหลดแล้ว : 671 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,709 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7933)

7.35 MB

โหลดแล้ว : 589 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,503 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7925)

21.61 MB

โหลดแล้ว : 760 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,301 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 1


(รหัส 7890)

4.81 MB

โหลดแล้ว : 4,174 ครั้ง
ดูแล้ว : 20,251 ครั้ง
ความคิดเห็น : 27
คะแนน : 5


(รหัส 7720)

27.04 MB

โหลดแล้ว : 231 ครั้ง
ดูแล้ว : 941 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7717)

Mini Book : การออกแบบ หน้าตัดองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 15:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 22:59

3.85 MB

โหลดแล้ว : 1,243 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,178 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 3


(รหัส 7715)

5.23 MB

โหลดแล้ว : 2,358 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,653 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7711)

รายการคำนวณ + Spreadsheet การออกแบบก่อสร้างปล่องใต้ดินลึกเพื่อติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 พฤศจิกายน 2562 13:24
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2562 13:24

1.09 MB

โหลดแล้ว : 504 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,798 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7710)

Structural Design for 3,000 T. Oil Tank (Tank Design Calculation)

(By : tumcivil)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2562 23:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2562 13:24

3.81 MB

โหลดแล้ว : 1,066 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,039 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 1


(รหัส 7705)

291.10 MB

โหลดแล้ว : 632 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,368 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7702)

3.82 MB

โหลดแล้ว : 2,781 ครั้ง
ดูแล้ว : 12,717 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 4


(รหัส 7701)

26.10 MB

โหลดแล้ว : 2,386 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,570 ครั้ง
ความคิดเห็น : 18
คะแนน : 5