ไฟล์ที่พบ 180 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7925)

21.61 MB

โหลดแล้ว : 306 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,553 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7890)

4.81 MB

โหลดแล้ว : 2,741 ครั้ง
ดูแล้ว : 13,688 ครั้ง
ความคิดเห็น : 23
คะแนน : 5


(รหัส 7720)

27.04 MB

โหลดแล้ว : 174 ครั้ง
ดูแล้ว : 484 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7717)

Mini Book : การออกแบบ หน้าตัดองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 15:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 22:59

3.85 MB

โหลดแล้ว : 1,047 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,255 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7715)

5.23 MB

โหลดแล้ว : 1,737 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,834 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7711)

รายการคำนวณ + Spreadsheet การออกแบบก่อสร้างปล่องใต้ดินลึกเพื่อติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 พฤศจิกายน 2562 13:24
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2562 13:24

1.09 MB

โหลดแล้ว : 411 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,997 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7710)

Structural Design for 3,000 T. Oil Tank (Tank Design Calculation)

(By : tumcivil)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2562 23:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2562 13:24

3.81 MB

โหลดแล้ว : 615 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,123 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 7705)

291.10 MB

โหลดแล้ว : 497 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,424 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7702)

3.82 MB

โหลดแล้ว : 2,075 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,487 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 4


(รหัส 7701)

26.10 MB

โหลดแล้ว : 1,691 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,835 ครั้ง
ความคิดเห็น : 14
คะแนน : 5


(รหัส 7697)

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Demo / ทดลองใช้)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กันยายน 2562 00:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กันยายน 2562 00:25

5.24 MB

โหลดแล้ว : 888 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,530 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 3


(รหัส 7680)

ตัวอย่างการออกแบบสะพาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2562 23:48

1.01 MB

โหลดแล้ว : 485 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,770 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7679)

4.53 MB

โหลดแล้ว : 421 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,145 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7678)

3.38 MB

โหลดแล้ว : 395 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,212 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7668)

3.16 MB

โหลดแล้ว : 1,097 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,125 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 4


(รหัส 7666)

8.73 MB

โหลดแล้ว : 992 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,931 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 3


(รหัส 7663)

945.13 KB

โหลดแล้ว : 2,823 ครั้ง
ดูแล้ว : 12,829 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 3