ไฟล์ที่พบ 178 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7720)

27.04 MB

โหลดแล้ว : 141 ครั้ง
ดูแล้ว : 305 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7717)

Mini Book : การออกแบบ หน้าตัดองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 15:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 22:59

3.85 MB

โหลดแล้ว : 841 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,462 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7715)

5.23 MB

โหลดแล้ว : 1,435 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,279 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7711)

รายการคำนวณ + Spreadsheet การออกแบบก่อสร้างปล่องใต้ดินลึกเพื่อติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 พฤศจิกายน 2562 13:24
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2562 13:24

1.09 MB

โหลดแล้ว : 361 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,614 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7710)

Structural Design for 3,000 T. Oil Tank (Tank Design Calculation)

(By : tumcivil)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2562 23:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2562 13:24

3.81 MB

โหลดแล้ว : 565 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,598 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 7705)

291.10 MB

โหลดแล้ว : 396 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,815 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7702)

3.82 MB

โหลดแล้ว : 1,909 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,795 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 4


(รหัส 7701)

26.10 MB

โหลดแล้ว : 1,545 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,192 ครั้ง
ความคิดเห็น : 14
คะแนน : 5


(รหัส 7697)

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Demo / ทดลองใช้)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กันยายน 2562 00:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กันยายน 2562 00:25

5.24 MB

โหลดแล้ว : 731 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,450 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 3


(รหัส 7680)

ตัวอย่างการออกแบบสะพาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2562 23:48

1.01 MB

โหลดแล้ว : 436 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,348 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7679)

4.53 MB

โหลดแล้ว : 382 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,818 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7678)

3.38 MB

โหลดแล้ว : 364 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,929 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7668)

3.16 MB

โหลดแล้ว : 1,013 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,718 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 4


(รหัส 7666)

8.73 MB

โหลดแล้ว : 944 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,608 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 3


(รหัส 7663)

945.13 KB

โหลดแล้ว : 2,333 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,938 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 3


(รหัส 7655)

โปรแกรม NEO STEEL CONNECTIONS ออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็ก วิธี ASD (รุ่นทดลองใช้ DEMO version )

(By : tumcivil)
เมื่อ :01 เมษายน 2562 10:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 เมษายน 2562 09:51

4.04 MB

โหลดแล้ว : 839 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,461 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 0


(รหัส 7654)

คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 มีนาคม 2562 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 31 ธันวาคม 2562 11:31

11.38 MB

โหลดแล้ว : 2,030 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,545 ครั้ง
ความคิดเห็น : 14
คะแนน : 2