ไฟล์ที่พบ 55 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7937)

29.56 MB

โหลดแล้ว : 925 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,295 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 1


(รหัส 7890)

4.81 MB

โหลดแล้ว : 3,805 ครั้ง
ดูแล้ว : 18,193 ครั้ง
ความคิดเห็น : 27
คะแนน : 5


(รหัส 7668)

3.16 MB

โหลดแล้ว : 1,180 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,545 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 4


(รหัส 7654)

คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 มีนาคม 2562 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 31 ธันวาคม 2562 11:31

11.38 MB

โหลดแล้ว : 3,408 ครั้ง
ดูแล้ว : 14,770 ครั้ง
ความคิดเห็น : 20
คะแนน : 3


(รหัส 7642)

8.93 MB

โหลดแล้ว : 2,278 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,780 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 3


(รหัส 7613)

24.28 MB..

โหลดแล้ว : 1,841 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,456 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 1


(รหัส 7561)

Steel Structures in Infrastructure Projectsโครงสร้างเหล็กในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :02 มกราคม 2562 14:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 มกราคม 2562 14:26

3.81 MB

โหลดแล้ว : 604 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,868 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7556)

Review on Tension, Compression,and Flexural Steel Member Design

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 ธันวาคม 2561 18:06

5.68 MB

โหลดแล้ว : 264 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,952 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7555)

252.45 KB

โหลดแล้ว : 187 ครั้ง
ดูแล้ว : 824 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7536)

2.84 MB

โหลดแล้ว : 126 ครั้ง
ดูแล้ว : 690 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7523)

16.43 MB

โหลดแล้ว : 34 ครั้ง
ดูแล้ว : 496 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7507)

1.51 MB

โหลดแล้ว : 573 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,861 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 0


(รหัส 7506)

1.23 MB

โหลดแล้ว : 270 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,773 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7467)

21.33 MB

โหลดแล้ว : 580 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,205 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7318)

คู่มือการออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป ระบบโครงถัก Steel Truss SM520

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 ตุลาคม 2561 03:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:33

9.20 MB

โหลดแล้ว : 883 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,109 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7252)

13.73 MB

โหลดแล้ว : 1,841 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,196 ครั้ง
ความคิดเห็น : 27
คะแนน : 17


(รหัส 7208)

การบรรยายเรื่อง การออกแบบโครงสร้างสะพานส่วนล่าง

(By : tumcivil)
เมื่อ :10 ธันวาคม 2560 12:53
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 ธันวาคม 2560 10:07

1.25 MB

โหลดแล้ว : 543 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,682 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 5


(รหัส 7196)

5.87 MB

โหลดแล้ว : 1,344 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,807 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 6


(รหัส 7177)

51.78 MB..

โหลดแล้ว : 2,163 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,587 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 15