ไฟล์ที่พบ 53 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7890)

4.81 MB

โหลดแล้ว : 2,740 ครั้ง
ดูแล้ว : 13,685 ครั้ง
ความคิดเห็น : 23
คะแนน : 5


(รหัส 7668)

3.16 MB

โหลดแล้ว : 1,097 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,125 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 4


(รหัส 7654)

คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 มีนาคม 2562 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 31 ธันวาคม 2562 11:31

11.38 MB

โหลดแล้ว : 2,957 ครั้ง
ดูแล้ว : 12,636 ครั้ง
ความคิดเห็น : 19
คะแนน : 3


(รหัส 7642)

8.93 MB

โหลดแล้ว : 1,830 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,847 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 3


(รหัส 7613)

24.28 MB..

โหลดแล้ว : 1,647 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,383 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 1


(รหัส 7561)

Steel Structures in Infrastructure Projectsโครงสร้างเหล็กในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :02 มกราคม 2562 14:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 มกราคม 2562 14:26

3.81 MB

โหลดแล้ว : 577 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,569 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7556)

Review on Tension, Compression,and Flexural Steel Member Design

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 ธันวาคม 2561 18:06

5.68 MB

โหลดแล้ว : 243 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,598 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7555)

252.45 KB

โหลดแล้ว : 173 ครั้ง
ดูแล้ว : 674 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7536)

2.84 MB

โหลดแล้ว : 112 ครั้ง
ดูแล้ว : 525 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7523)

16.43 MB

โหลดแล้ว : 32 ครั้ง
ดูแล้ว : 382 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7507)

1.51 MB

โหลดแล้ว : 536 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,444 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 0


(รหัส 7506)

1.23 MB

โหลดแล้ว : 259 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,489 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7467)

21.33 MB

โหลดแล้ว : 546 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,902 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7318)

คู่มือการออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป ระบบโครงถัก Steel Truss SM520

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 ตุลาคม 2561 03:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:33

9.20 MB

โหลดแล้ว : 726 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,880 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7252)

13.73 MB

โหลดแล้ว : 1,632 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,966 ครั้ง
ความคิดเห็น : 26
คะแนน : 16


(รหัส 7208)

การบรรยายเรื่อง การออกแบบโครงสร้างสะพานส่วนล่าง

(By : tumcivil)
เมื่อ :10 ธันวาคม 2560 12:53
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 ธันวาคม 2560 10:07

1.25 MB

โหลดแล้ว : 500 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,415 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 5


(รหัส 7196)

5.87 MB

โหลดแล้ว : 1,273 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,345 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 6


(รหัส 7177)

51.78 MB..

โหลดแล้ว : 1,943 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,071 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 15


(รหัส 7117)

Steel Truss Design Handbook - คู่มือการออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป

(By : takechi)
เมื่อ :24 สิงหาคม 2560 11:07
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:35

7.46 MB

โหลดแล้ว : 1,608 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,364 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 14


(รหัส 6901)

1.90 MB

โหลดแล้ว : 761 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,413 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 5