ไฟล์ที่พบ 54 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7937)

29.56 MB

โหลดแล้ว : 773 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,739 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 0


(รหัส 7890)

4.81 MB

โหลดแล้ว : 3,324 ครั้ง
ดูแล้ว : 15,890 ครั้ง
ความคิดเห็น : 27
คะแนน : 5


(รหัส 7668)

3.16 MB

โหลดแล้ว : 1,130 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,298 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 4


(รหัส 7654)

คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 มีนาคม 2562 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 31 ธันวาคม 2562 11:31

11.38 MB

โหลดแล้ว : 3,132 ครั้ง
ดูแล้ว : 13,464 ครั้ง
ความคิดเห็น : 20
คะแนน : 3


(รหัส 7642)

8.93 MB

โหลดแล้ว : 1,971 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,553 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 3


(รหัส 7613)

24.28 MB..

โหลดแล้ว : 1,719 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,883 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 1


(รหัส 7561)

Steel Structures in Infrastructure Projectsโครงสร้างเหล็กในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :02 มกราคม 2562 14:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 มกราคม 2562 14:26

3.81 MB

โหลดแล้ว : 591 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,705 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7556)

Review on Tension, Compression,and Flexural Steel Member Design

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 ธันวาคม 2561 18:06

5.68 MB

โหลดแล้ว : 244 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,691 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7555)

252.45 KB

โหลดแล้ว : 181 ครั้ง
ดูแล้ว : 748 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7536)

2.84 MB

โหลดแล้ว : 117 ครั้ง
ดูแล้ว : 590 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7523)

16.43 MB

โหลดแล้ว : 32 ครั้ง
ดูแล้ว : 425 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7507)

1.51 MB

โหลดแล้ว : 554 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,611 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 0


(รหัส 7506)

1.23 MB

โหลดแล้ว : 263 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,616 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7467)

21.33 MB

โหลดแล้ว : 555 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,014 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7318)

คู่มือการออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป ระบบโครงถัก Steel Truss SM520

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 ตุลาคม 2561 03:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:33

9.20 MB

โหลดแล้ว : 799 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,507 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7252)

13.73 MB

โหลดแล้ว : 1,774 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,841 ครั้ง
ความคิดเห็น : 27
คะแนน : 17


(รหัส 7208)

การบรรยายเรื่อง การออกแบบโครงสร้างสะพานส่วนล่าง

(By : tumcivil)
เมื่อ :10 ธันวาคม 2560 12:53
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 ธันวาคม 2560 10:07

1.25 MB

โหลดแล้ว : 512 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,516 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 5


(รหัส 7196)

5.87 MB

โหลดแล้ว : 1,305 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,545 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 6


(รหัส 7177)

51.78 MB..

โหลดแล้ว : 2,021 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,703 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 15


(รหัส 7117)

Steel Truss Design Handbook - คู่มือการออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป

(By : takechi)
เมื่อ :24 สิงหาคม 2560 11:07
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:35

7.46 MB

โหลดแล้ว : 1,640 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,529 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 14