ไฟล์ที่พบ 52 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7668)

3.16 MB

โหลดแล้ว : 1,013 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,718 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 4


(รหัส 7654)

คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 มีนาคม 2562 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 31 ธันวาคม 2562 11:31

11.38 MB

โหลดแล้ว : 2,030 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,545 ครั้ง
ความคิดเห็น : 14
คะแนน : 2


(รหัส 7642)

8.93 MB

โหลดแล้ว : 1,642 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,896 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 3


(รหัส 7613)

24.28 MB..

โหลดแล้ว : 1,498 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,212 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 1


(รหัส 7561)

Steel Structures in Infrastructure Projectsโครงสร้างเหล็กในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :02 มกราคม 2562 14:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 มกราคม 2562 14:26

3.81 MB

โหลดแล้ว : 559 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,358 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7556)

Review on Tension, Compression,and Flexural Steel Member Design

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 ธันวาคม 2561 18:06

5.68 MB

โหลดแล้ว : 239 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,398 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7555)

252.45 KB

โหลดแล้ว : 164 ครั้ง
ดูแล้ว : 592 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7536)

2.84 MB

โหลดแล้ว : 103 ครั้ง
ดูแล้ว : 461 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7523)

16.43 MB

โหลดแล้ว : 31 ครั้ง
ดูแล้ว : 313 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7507)

1.51 MB

โหลดแล้ว : 505 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,163 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 0


(รหัส 7506)

1.23 MB

โหลดแล้ว : 246 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,274 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7467)

21.33 MB

โหลดแล้ว : 521 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,709 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7318)

คู่มือการออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป ระบบโครงถัก Steel Truss SM520

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 ตุลาคม 2561 03:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:33

9.20 MB

โหลดแล้ว : 608 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,249 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7252)

13.73 MB

โหลดแล้ว : 1,577 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,587 ครั้ง
ความคิดเห็น : 26
คะแนน : 16


(รหัส 7208)

การบรรยายเรื่อง การออกแบบโครงสร้างสะพานส่วนล่าง

(By : tumcivil)
เมื่อ :10 ธันวาคม 2560 12:53
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 ธันวาคม 2560 10:07

1.25 MB

โหลดแล้ว : 481 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,284 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 5


(รหัส 7196)

5.87 MB

โหลดแล้ว : 1,198 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,020 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 6


(รหัส 7177)

51.78 MB..

โหลดแล้ว : 1,797 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,130 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 15


(รหัส 7117)

Steel Truss Design Handbook - คู่มือการออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป

(By : takechi)
เมื่อ :24 สิงหาคม 2560 11:07
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:35

7.46 MB

โหลดแล้ว : 1,546 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,090 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 14


(รหัส 6901)

1.90 MB

โหลดแล้ว : 743 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,106 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 5


(รหัส 5596)

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Design) (ยึดรอยต่อด้วยสกรู&เชื่อม)

(By : admin)
เมื่อ :19 สิงหาคม 2559 01:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 สิงหาคม 2559 01:20

127.75 MB

โหลดแล้ว : 2,960 ครั้ง
ดูแล้ว : 13,107 ครั้ง
ความคิดเห็น : 56
คะแนน : 24