ไฟล์ที่พบ 57 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8136)

14.90 MB

โหลดแล้ว : 19 ครั้ง
ดูแล้ว : 38 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8132)

12.51 MB

โหลดแล้ว : 275 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,101 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7937)

29.56 MB

โหลดแล้ว : 1,034 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,665 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 1


(รหัส 7890)

4.81 MB

โหลดแล้ว : 4,174 ครั้ง
ดูแล้ว : 20,251 ครั้ง
ความคิดเห็น : 27
คะแนน : 5


(รหัส 7668)

3.16 MB

โหลดแล้ว : 1,222 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,778 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 4


(รหัส 7654)

คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 มีนาคม 2562 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 31 ธันวาคม 2562 11:31

11.38 MB

โหลดแล้ว : 3,675 ครั้ง
ดูแล้ว : 16,042 ครั้ง
ความคิดเห็น : 20
คะแนน : 3


(รหัส 7642)

8.93 MB

โหลดแล้ว : 2,497 ครั้ง
ดูแล้ว : 12,742 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 3


(รหัส 7613)

24.28 MB..

โหลดแล้ว : 1,924 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,909 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 1


(รหัส 7561)

Steel Structures in Infrastructure Projectsโครงสร้างเหล็กในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :02 มกราคม 2562 14:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 มกราคม 2562 14:26

3.81 MB

โหลดแล้ว : 613 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,965 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7556)

Review on Tension, Compression,and Flexural Steel Member Design

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 ธันวาคม 2561 18:06

5.68 MB

โหลดแล้ว : 266 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,039 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7555)

252.45 KB

โหลดแล้ว : 193 ครั้ง
ดูแล้ว : 910 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7536)

2.84 MB

โหลดแล้ว : 127 ครั้ง
ดูแล้ว : 748 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7523)

16.43 MB

โหลดแล้ว : 36 ครั้ง
ดูแล้ว : 553 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7507)

1.51 MB

โหลดแล้ว : 590 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,056 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 0


(รหัส 7506)

1.23 MB

โหลดแล้ว : 272 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,856 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7467)

21.33 MB

โหลดแล้ว : 594 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,329 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7318)

คู่มือการออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป ระบบโครงถัก Steel Truss SM520

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 ตุลาคม 2561 03:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:33

9.20 MB

โหลดแล้ว : 948 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,598 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7252)

13.73 MB

โหลดแล้ว : 1,865 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,493 ครั้ง
ความคิดเห็น : 27
คะแนน : 17


(รหัส 7208)

การบรรยายเรื่อง การออกแบบโครงสร้างสะพานส่วนล่าง

(By : tumcivil)
เมื่อ :10 ธันวาคม 2560 12:53
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 ธันวาคม 2560 10:07

1.25 MB

โหลดแล้ว : 561 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,830 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 5