ไฟล์ที่พบ 173 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7705)

291.10 MB

โหลดแล้ว : 130 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,228 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7702)

3.82 MB

โหลดแล้ว : 1,377 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,581 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 2


(รหัส 7701)

26.10 MB

โหลดแล้ว : 1,001 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,126 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 3


(รหัส 7697)

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Demo / ทดลองใช้)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กันยายน 2562 00:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กันยายน 2562 00:25

5.24 MB

โหลดแล้ว : 428 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,628 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 7680)

ตัวอย่างการออกแบบสะพาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2562 23:48

1.01 MB

โหลดแล้ว : 330 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,417 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7679)

4.53 MB

โหลดแล้ว : 262 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,087 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7678)

3.38 MB

โหลดแล้ว : 250 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,252 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7668)

3.16 MB

โหลดแล้ว : 774 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,680 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7666)

8.73 MB

โหลดแล้ว : 755 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,666 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7663)

945.13 KB

โหลดแล้ว : 1,581 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,822 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 1


(รหัส 7655)

โปรแกรม NEO STEEL CONNECTIONS ออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็ก วิธี ASD (รุ่นทดลองใช้ DEMO version )

(By : tumcivil)
เมื่อ :01 เมษายน 2562 10:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 เมษายน 2562 09:51

4.04 MB

โหลดแล้ว : 692 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,349 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 0


(รหัส 7654)

คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 มีนาคม 2562 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 มีนาคม 2562 17:50

11.38 MB

โหลดแล้ว : 1,631 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,721 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 1


(รหัส 7652)

46.98 MB

โหลดแล้ว : 1,343 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,997 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 2


(รหัส 7650)

คู่มือการออกแบบอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (มยผ.)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 มีนาคม 2562 13:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 มีนาคม 2562 13:35

9.60 MB

โหลดแล้ว : 1,274 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,861 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7648)

9.57 MB

โหลดแล้ว : 436 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,638 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7647)

9.85 MB

โหลดแล้ว : 217 ครั้ง
ดูแล้ว : 484 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7642)

8.93 MB

โหลดแล้ว : 1,354 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,822 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1