ไฟล์ที่พบ 179 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7654)

คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 มีนาคม 2562 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 31 ธันวาคม 2562 11:31

11.38 MB

โหลดแล้ว : 2,798 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,924 ครั้ง
ความคิดเห็น : 19
คะแนน : 3


(รหัส 7652)

46.98 MB

โหลดแล้ว : 1,725 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,938 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 4


(รหัส 7650)

คู่มือการออกแบบอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (มยผ.)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 มีนาคม 2562 13:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 มีนาคม 2562 13:35

9.60 MB

โหลดแล้ว : 1,512 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,143 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 4


(รหัส 7648)

9.57 MB

โหลดแล้ว : 499 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,323 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7647)

9.85 MB

โหลดแล้ว : 262 ครั้ง
ดูแล้ว : 717 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7642)

8.93 MB

โหลดแล้ว : 1,764 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,530 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 3


(รหัส 7636)

หนังสือคู่มือการออกแบบคอนกรีตอัดแรง PRESTRESSED CONCRETE (ดร.นเรศ พันธราธร)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 มีนาคม 2562 12:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 มีนาคม 2562 13:34

54.27 MB

โหลดแล้ว : 2,182 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,563 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 6


(รหัส 7613)

24.28 MB..

โหลดแล้ว : 1,589 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,104 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 1


(รหัส 7561)

Steel Structures in Infrastructure Projectsโครงสร้างเหล็กในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :02 มกราคม 2562 14:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 มกราคม 2562 14:26

3.81 MB

โหลดแล้ว : 570 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,494 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7556)

Review on Tension, Compression,and Flexural Steel Member Design

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 ธันวาคม 2561 18:06

5.68 MB

โหลดแล้ว : 240 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,525 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7555)

252.45 KB

โหลดแล้ว : 171 ครั้ง
ดูแล้ว : 643 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7550)

2.00 MB

โหลดแล้ว : 231 ครั้ง
ดูแล้ว : 938 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7549)

4.34 MB

โหลดแล้ว : 267 ครั้ง
ดูแล้ว : 895 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7536)

2.84 MB

โหลดแล้ว : 108 ครั้ง
ดูแล้ว : 498 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7534)

8.49 MB

โหลดแล้ว : 87 ครั้ง
ดูแล้ว : 513 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7533)

มยผ. 8301 มาตรฐานการออกแบบเส้นทางหนีไฟ

(By : admin)
เมื่อ :22 ธันวาคม 2561 16:31
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 ธันวาคม 2561 16:49

3.17 MB

โหลดแล้ว : 3 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,314 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7527)

มยผ. 1302-52 มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

(By : tumcivil)
เมื่อ :22 ธันวาคม 2561 14:47
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 ธันวาคม 2561 14:54

2.73 MB

โหลดแล้ว : 103 ครั้ง
ดูแล้ว : 632 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7523)

16.43 MB

โหลดแล้ว : 31 ครั้ง
ดูแล้ว : 352 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7511)

มยผ. 1301-54 มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการ สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

(By : tumcivil)
เมื่อ :22 ธันวาคม 2561 12:00
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 ธันวาคม 2561 12:00

8.87 MB

โหลดแล้ว : 106 ครั้ง
ดูแล้ว : 871 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7507)

1.51 MB

โหลดแล้ว : 526 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,343 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 0