ไฟล์ที่พบ 170 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7299)

2.42 MB

โหลดแล้ว : 289 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,093 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7295)

3.01 MB

โหลดแล้ว : 324 ครั้ง
ดูแล้ว : 960 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7292)

3.34 MB

โหลดแล้ว : 231 ครั้ง
ดูแล้ว : 592 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 7264)

5.35 MB

โหลดแล้ว : 512 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,347 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 2


(รหัส 7252)

13.73 MB

โหลดแล้ว : 1,477 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,759 ครั้ง
ความคิดเห็น : 19
คะแนน : 15


(รหัส 7209)

การออกแบบอาคาร (Building Design)

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 ธันวาคม 2560 10:06

5.43 MB

โหลดแล้ว : 693 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,529 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 5


(รหัส 7208)

การบรรยายเรื่อง การออกแบบโครงสร้างสะพานส่วนล่าง

(By : tumcivil)
เมื่อ :10 ธันวาคม 2560 12:53
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 ธันวาคม 2560 10:07

1.25 MB

โหลดแล้ว : 439 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,021 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 4


(รหัส 7196)

5.87 MB

โหลดแล้ว : 1,076 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,195 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 6


(รหัส 7178)

14.00 MB

โหลดแล้ว : 1,750 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,928 ครั้ง
ความคิดเห็น : 22
คะแนน : 19


(รหัส 7177)

51.78 MB..

โหลดแล้ว : 1,567 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,332 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 14


(รหัส 7117)

Steel Truss Design Handbook - คู่มือการออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป

(By : takechi)
เมื่อ :24 สิงหาคม 2560 11:07
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:35

7.46 MB

โหลดแล้ว : 1,462 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,660 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 13


(รหัส 7001)

1.77 MB

โหลดแล้ว : 403 ครั้ง
ดูแล้ว : 839 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 6


(รหัส 6902)

8.71 MB

โหลดแล้ว : 1,087 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,465 ครั้ง
ความคิดเห็น : 14
คะแนน : 11


(รหัส 6901)

1.90 MB

โหลดแล้ว : 713 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,633 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 5


(รหัส 6670)

3.51 MB

โหลดแล้ว : 575 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,430 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 5


(รหัส 6584)

1.18 MB

โหลดแล้ว : 963 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,780 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 11


(รหัส 6223)

2.17 MB

โหลดแล้ว : 290 ครั้ง
ดูแล้ว : 827 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 4


(รหัส 6141)

168.16 KB

โหลดแล้ว : 763 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,389 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 8


(รหัส 6121)

1.83 MB

โหลดแล้ว : 1,190 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,971 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 9


(รหัส 5996)

354.43 KB

โหลดแล้ว : 953 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,249 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 6