ไฟล์ที่พบ 173 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7336)

เอกสารการบรรยาย "การออกแบบและก่อสร้างอาคารที่สูงที่สุดฯ MahaNakhon Tower"

(By : tumcivil)
เมื่อ :04 พฤศจิกายน 2561 13:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 04 พฤศจิกายน 2561 13:55

7.56 MB

โหลดแล้ว : 387 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,146 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7330)

12.91 MB

โหลดแล้ว : 644 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,384 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 7318)

คู่มือการออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป ระบบโครงถัก Steel Truss SM520

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 ตุลาคม 2561 03:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:33

9.20 MB

โหลดแล้ว : 485 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,545 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7299)

2.42 MB

โหลดแล้ว : 311 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,547 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7295)

3.01 MB

โหลดแล้ว : 334 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,068 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7292)

3.34 MB

โหลดแล้ว : 234 ครั้ง
ดูแล้ว : 641 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 7264)

5.35 MB

โหลดแล้ว : 526 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,444 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 2


(รหัส 7252)

13.73 MB

โหลดแล้ว : 1,497 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,877 ครั้ง
ความคิดเห็น : 19
คะแนน : 15


(รหัส 7209)

การออกแบบอาคาร (Building Design)

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 ธันวาคม 2560 10:06

5.43 MB

โหลดแล้ว : 716 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,618 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 5


(รหัส 7208)

การบรรยายเรื่อง การออกแบบโครงสร้างสะพานส่วนล่าง

(By : tumcivil)
เมื่อ :10 ธันวาคม 2560 12:53
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 ธันวาคม 2560 10:07

1.25 MB

โหลดแล้ว : 448 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,090 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 4


(รหัส 7196)

5.87 MB

โหลดแล้ว : 1,098 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,308 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 6


(รหัส 7178)

14.00 MB

โหลดแล้ว : 1,774 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,090 ครั้ง
ความคิดเห็น : 22
คะแนน : 19


(รหัส 7177)

51.78 MB..

โหลดแล้ว : 1,614 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,607 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 14


(รหัส 7117)

Steel Truss Design Handbook - คู่มือการออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป

(By : takechi)
เมื่อ :24 สิงหาคม 2560 11:07
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:35

7.46 MB

โหลดแล้ว : 1,482 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,752 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 13


(รหัส 7001)

1.77 MB

โหลดแล้ว : 405 ครั้ง
ดูแล้ว : 871 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 6


(รหัส 6902)

8.71 MB

โหลดแล้ว : 1,101 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,565 ครั้ง
ความคิดเห็น : 14
คะแนน : 11


(รหัส 6901)

1.90 MB

โหลดแล้ว : 719 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,698 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 5


(รหัส 6670)

3.51 MB

โหลดแล้ว : 578 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,518 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 5


(รหัส 6584)

1.18 MB

โหลดแล้ว : 974 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,869 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 11


(รหัส 6223)

2.17 MB

โหลดแล้ว : 295 ครั้ง
ดูแล้ว : 888 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 4