ไฟล์ที่พบ 179 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7506)

1.23 MB

โหลดแล้ว : 256 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,407 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7467)

21.33 MB

โหลดแล้ว : 532 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,818 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7425)

เอกสารประกอบการสอน "วิศวกรรมชลประทานเบื้องต้น Introduction to Irrigation Engineering"

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 พฤศจิกายน 2561 18:46
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2561 18:46

8.35 MB

โหลดแล้ว : 383 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,446 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7423)

2.80 MB

โหลดแล้ว : 313 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,426 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7407)

8.03 MB

โหลดแล้ว : 543 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,414 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7350)

1.94 MB

โหลดแล้ว : 1,522 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,558 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7336)

เอกสารการบรรยาย "การออกแบบและก่อสร้างอาคารที่สูงที่สุดฯ MahaNakhon Tower"

(By : tumcivil)
เมื่อ :04 พฤศจิกายน 2561 13:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 04 พฤศจิกายน 2561 13:55

7.56 MB

โหลดแล้ว : 446 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,834 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7330)

12.91 MB

โหลดแล้ว : 942 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,788 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7318)

คู่มือการออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป ระบบโครงถัก Steel Truss SM520

(By : tumcivil)
เมื่อ :20 ตุลาคม 2561 03:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:33

9.20 MB

โหลดแล้ว : 671 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,595 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7299)

2.42 MB

โหลดแล้ว : 358 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,922 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7295)

3.01 MB

โหลดแล้ว : 698 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,147 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 4


(รหัส 7292)

3.34 MB

โหลดแล้ว : 254 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,082 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 4


(รหัส 7264)

5.35 MB

โหลดแล้ว : 601 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,176 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 2


(รหัส 7252)

13.73 MB

โหลดแล้ว : 1,612 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,838 ครั้ง
ความคิดเห็น : 26
คะแนน : 16


(รหัส 7209)

การออกแบบอาคาร (Building Design)

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 ธันวาคม 2560 10:06

5.43 MB

โหลดแล้ว : 811 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,135 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 5


(รหัส 7208)

การบรรยายเรื่อง การออกแบบโครงสร้างสะพานส่วนล่าง

(By : tumcivil)
เมื่อ :10 ธันวาคม 2560 12:53
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 ธันวาคม 2560 10:07

1.25 MB

โหลดแล้ว : 493 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,362 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 5


(รหัส 7196)

5.87 MB

โหลดแล้ว : 1,240 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,207 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 6


(รหัส 7178)

14.00 MB

โหลดแล้ว : 1,897 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,384 ครั้ง
ความคิดเห็น : 22
คะแนน : 20


(รหัส 7177)

51.78 MB..

โหลดแล้ว : 1,899 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,754 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 15


(รหัส 7117)

Steel Truss Design Handbook - คู่มือการออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป

(By : takechi)
เมื่อ :24 สิงหาคม 2560 11:07
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:35

7.46 MB

โหลดแล้ว : 1,587 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,260 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 14