ไฟล์ที่พบ 18 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7552)

10.37 MB

โหลดแล้ว : 1,271 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,125 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7505)

เฉลยข้อสอบ วิชา Theory of Structures (เฉลยโดย อ.ดอน สอนกาน)

(By : tumcivil)
เมื่อ :15 ธันวาคม 2561 13:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 25 ธันวาคม 2561 16:13

36.18 MB

โหลดแล้ว : 2,083 ครั้ง
ดูแล้ว : 12,662 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 4


(รหัส 7297)

เฉลยข้อสอบ วิชา Theory of Structures (สภาวิศวกร สำหรับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา)

(By : tumcivil)
เมื่อ :24 สิงหาคม 2561 18:40
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 15 ธันวาคม 2561 16:25

1.45 MB

โหลดแล้ว : 3,016 ครั้ง
ดูแล้ว : 13,292 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 8


(รหัส 7296)

เฉลยข้อสอบ วิชา Reinforced Concrete Design (สภาวิศวกร สำหรับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา)

(By : tumcivil)
เมื่อ :23 สิงหาคม 2561 17:27
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 15 ธันวาคม 2561 16:25

2.87 MB

โหลดแล้ว : 4,100 ครั้ง
ดูแล้ว : 16,925 ครั้ง
ความคิดเห็น : 20
คะแนน : 17


(รหัส 6669)

แนวข้อสอบสามัญวิศวกรโยธา + เฉลย วิชา Structural Design (ศ.ดร.ทักษิณ เทพชาตรี)

(By : tumcivil)
เมื่อ :16 มีนาคม 2560 16:59
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 15 ธันวาคม 2561 16:25

1.43 MB

โหลดแล้ว : 1,337 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,776 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 9


(รหัส 6667)

รวมข้อสอบสามัญวิศวกรโยธา Structure

(By : tumcivil)
เมื่อ :14 มีนาคม 2560 15:04
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 15 ธันวาคม 2561 16:26

8.67 MB

โหลดแล้ว : 2,201 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,913 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 8


(รหัส 6666)

รวมข้อสอบสามัญวิศวกรโยธา Steel Design

(By : tumcivil)
เมื่อ :14 มีนาคม 2560 15:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 15 ธันวาคม 2561 16:26

5.70 MB

โหลดแล้ว : 1,808 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,262 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 5


(รหัส 6665)

รวมข้อสอบสามัญวิศวกรโยธา RC Design

(By : tumcivil)
เมื่อ :14 มีนาคม 2560 14:59
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 15 ธันวาคม 2561 16:26

3.44 MB

โหลดแล้ว : 1,660 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,712 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 5


(รหัส 6664)

รวมข้อสอบสามัญวิศวกรโยธา Foundation

(By : tumcivil)
เมื่อ :14 มีนาคม 2560 14:57
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 15 ธันวาคม 2561 16:26

9.12 MB

โหลดแล้ว : 1,527 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,139 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 7


(รหัส 6663)

รวมข้อสอบสามัญวิศวกรโยธา Water Resource

(By : tumcivil)
เมื่อ :14 มีนาคม 2560 14:54
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 15 ธันวาคม 2561 16:27

4.06 MB

โหลดแล้ว : 1,075 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,168 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 6662)

รวมข้อสอบสามัญวิศวกรโยธา Construction Management

(By : tumcivil)
เมื่อ :14 มีนาคม 2560 14:52
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 15 ธันวาคม 2561 16:27

935.97 KB

โหลดแล้ว : 2,016 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,182 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 6


(รหัส 6661)

รวมข้อสอบสามัญวิศวกรโยธา 200 ข้อ (ของเก่า)

(By : tumcivil)
เมื่อ :14 มีนาคม 2560 14:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 มีนาคม 2560 14:15

4.33 MB

โหลดแล้ว : 1,130 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,297 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 5


(รหัส 4511)

แนวข้อสอบท้องถิ่น – เตรียมสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทุกตำแหน่ง)

(By : ekaraj)
เมื่อ :18 สิงหาคม 2558 18:03
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 15 ธันวาคม 2561 16:27

549.62 KB

โหลดแล้ว : 576 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,149 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 5


(รหัส 4031)

3.96 MB..

โหลดแล้ว : 125 ครั้ง
ดูแล้ว : 723 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 3998)

CU Structure Quiz : Behavior and Design of Steel Structure 2000 Quiz 1 and 2

(By : ekaraj)
เมื่อ :26 ตุลาคม 2557 13:12

2.89 MB..

โหลดแล้ว : 42 ครั้ง
ดูแล้ว : 523 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 3997)

CU Structure Quiz : Behavior and Design of Steel Structure 1999 Quiz 1 and 2

(By : ekaraj)
เมื่อ :22 ตุลาคม 2557 14:50

3.51 MB..

โหลดแล้ว : 34 ครั้ง
ดูแล้ว : 436 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 3996)

CU Structure Quiz : Behavior and Design of Steel Structure 2009 Quiz 1

(By : ekaraj)
เมื่อ :20 ตุลาคม 2557 14:37

3.81 MB..

โหลดแล้ว : 39 ครั้ง
ดูแล้ว : 431 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3995)

CU Structure Quiz : Behavior and Design of Steel Structure 2008 Quiz 1

(By : ekaraj)
เมื่อ :20 ตุลาคม 2557 00:51
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 ตุลาคม 2557 14:37

1.19 MB..

โหลดแล้ว : 42 ครั้ง
ดูแล้ว : 438 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0