ไฟล์ที่พบ 99 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7704)

47.01 MB

โหลดแล้ว : 333 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,979 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7701)

26.10 MB

โหลดแล้ว : 900 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,845 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 3


(รหัส 7697)

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Demo / ทดลองใช้)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กันยายน 2562 00:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กันยายน 2562 00:25

5.24 MB

โหลดแล้ว : 407 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,479 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7654)

คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 มีนาคม 2562 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 มีนาคม 2562 17:50

11.38 MB

โหลดแล้ว : 1,606 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,615 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 1


(รหัส 7653)

390.71 KB

โหลดแล้ว : 460 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,535 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7652)

46.98 MB

โหลดแล้ว : 1,326 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,900 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 2


(รหัส 7643)

หนังสือคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลังปะลัย (ผศ.ดิลก ศรีนาวิน)

(By : tumcivil)
เมื่อ :08 มีนาคม 2562 21:26
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2562 21:31

10.76 MB

โหลดแล้ว : 1,380 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,067 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 3


(รหัส 7636)

หนังสือคู่มือการออกแบบคอนกรีตอัดแรง PRESTRESSED CONCRETE (ดร.นเรศ พันธราธร)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 มีนาคม 2562 12:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 มีนาคม 2562 13:34

54.27 MB

โหลดแล้ว : 1,552 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,168 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 4


(รหัส 7614)

23.38 MB

โหลดแล้ว : 1,351 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,826 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 3


(รหัส 7544)

2.16 MB

โหลดแล้ว : 161 ครั้ง
ดูแล้ว : 521 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7525)

17.53 MB

โหลดแล้ว : 218 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,606 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7519)

11.07 MB

โหลดแล้ว : 69 ครั้ง
ดูแล้ว : 302 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7517)

7.57 MB

โหลดแล้ว : 103 ครั้ง
ดูแล้ว : 397 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7516)

5.98 MB

โหลดแล้ว : 63 ครั้ง
ดูแล้ว : 264 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7510)

มยผ. 1201-50 ถึง มยผ. 1212-50 มาตรฐานการทดสอบวัสดุในงานคอนกรีต

(By : tumcivil)
เมื่อ :22 ธันวาคม 2561 11:56
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 ธันวาคม 2561 11:56

1.27 MB

โหลดแล้ว : 104 ครั้ง
ดูแล้ว : 827 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7508)

มยผ. 1332-50 มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพิจารณาความคงทน และอายุการใช้งาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :22 ธันวาคม 2561 11:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 ธันวาคม 2561 15:00

706.37 KB

โหลดแล้ว : 57 ครั้ง
ดูแล้ว : 293 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7475)

7.39 MB

โหลดแล้ว : 784 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,839 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1