ไฟล์ที่พบ 93 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7654)

คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 มีนาคม 2562 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 มีนาคม 2562 17:50

11.38 MB

โหลดแล้ว : 1,205 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,343 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 1


(รหัส 7653)

390.71 KB

โหลดแล้ว : 384 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,241 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7652)

46.98 MB

โหลดแล้ว : 859 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,389 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7643)

หนังสือคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลังปะลัย (ผศ.ดิลก ศรีนาวิน)

(By : tumcivil)
เมื่อ :08 มีนาคม 2562 21:26
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2562 21:31

10.76 MB

โหลดแล้ว : 1,137 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,179 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 2


(รหัส 7636)

หนังสือคู่มือการออกแบบคอนกรีตอัดแรง PRESTRESSED CONCRETE (ดร.นเรศ พันธราธร)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 มีนาคม 2562 12:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 มีนาคม 2562 13:34

54.27 MB

โหลดแล้ว : 1,105 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,287 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 4


(รหัส 7614)

23.38 MB

โหลดแล้ว : 1,190 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,257 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 3


(รหัส 7544)

2.16 MB

โหลดแล้ว : 148 ครั้ง
ดูแล้ว : 410 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7525)

17.53 MB

โหลดแล้ว : 131 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,310 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7519)

11.07 MB

โหลดแล้ว : 52 ครั้ง
ดูแล้ว : 182 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7517)

7.57 MB

โหลดแล้ว : 87 ครั้ง
ดูแล้ว : 259 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7516)

5.98 MB

โหลดแล้ว : 51 ครั้ง
ดูแล้ว : 186 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7510)

มยผ. 1201-50 ถึง มยผ. 1212-50 มาตรฐานการทดสอบวัสดุในงานคอนกรีต

(By : tumcivil)
เมื่อ :22 ธันวาคม 2561 11:56
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 ธันวาคม 2561 11:56

1.27 MB

โหลดแล้ว : 74 ครั้ง
ดูแล้ว : 409 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7508)

มยผ. 1332-50 มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพิจารณาความคงทน และอายุการใช้งาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :22 ธันวาคม 2561 11:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 ธันวาคม 2561 15:00

706.37 KB

โหลดแล้ว : 49 ครั้ง
ดูแล้ว : 196 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7475)

7.39 MB

โหลดแล้ว : 724 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,508 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7299)

2.42 MB

โหลดแล้ว : 276 ครั้ง
ดูแล้ว : 885 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7295)

3.01 MB

โหลดแล้ว : 297 ครั้ง
ดูแล้ว : 695 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7252)

13.73 MB

โหลดแล้ว : 1,427 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,492 ครั้ง
ความคิดเห็น : 19
คะแนน : 15


(รหัส 7177)

51.78 MB..

โหลดแล้ว : 1,411 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,607 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 14


(รหัส 6903)

13.47 MB

โหลดแล้ว : 562 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,305 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 5


(รหัส 6670)

3.51 MB

โหลดแล้ว : 547 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,258 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 5