ไฟล์ที่พบ 108 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8135)

17.22 MB

โหลดแล้ว : 22 ครั้ง
ดูแล้ว : 48 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8055)

Oak RC SDM - โอ๊คอาร์ซี SDM (รุ่นเบต้า ทดลองใช้ - เฉพาะคาน + พื้น) (Updated ครั้งที่ 2 - 12 ตุลาคม 2563)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 ตุลาคม 2563 22:36
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 12 ตุลาคม 2563 16:37

26.26 MB

โหลดแล้ว : 1,123 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,184 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 2


(รหัส 7937)

29.56 MB

โหลดแล้ว : 1,034 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,665 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 1


(รหัส 7925)

21.61 MB

โหลดแล้ว : 760 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,300 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 1


(รหัส 7924)

3.10 MB

โหลดแล้ว : 542 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,930 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7891)

37.03 MB

โหลดแล้ว : 1,385 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,425 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 5


(รหัส 7718)

การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น โปรแกรม ETABS

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 16:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 23:01

6.72 MB

โหลดแล้ว : 2,032 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,913 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 1


(รหัส 7717)

Mini Book : การออกแบบ หน้าตัดองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 15:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 22:59

3.85 MB

โหลดแล้ว : 1,243 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,178 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 3


(รหัส 7715)

5.23 MB

โหลดแล้ว : 2,358 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,652 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7704)

47.01 MB

โหลดแล้ว : 2,508 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,661 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 3


(รหัส 7701)

26.10 MB

โหลดแล้ว : 2,386 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,570 ครั้ง
ความคิดเห็น : 18
คะแนน : 5


(รหัส 7697)

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Demo / ทดลองใช้)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กันยายน 2562 00:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กันยายน 2562 00:25

5.24 MB

โหลดแล้ว : 1,190 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,615 ครั้ง
ความคิดเห็น : 18
คะแนน : 3


(รหัส 7654)

คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 มีนาคม 2562 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 31 ธันวาคม 2562 11:31

11.38 MB

โหลดแล้ว : 3,675 ครั้ง
ดูแล้ว : 16,042 ครั้ง
ความคิดเห็น : 20
คะแนน : 3


(รหัส 7653)

390.71 KB

โหลดแล้ว : 618 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,188 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7652)

46.98 MB

โหลดแล้ว : 2,015 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,536 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 4


(รหัส 7643)

หนังสือคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลังปะลัย (ผศ.ดิลก ศรีนาวิน)

(By : tumcivil)
เมื่อ :08 มีนาคม 2562 21:26
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2562 21:31

10.76 MB

โหลดแล้ว : 1,862 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,084 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 3


(รหัส 7636)

หนังสือคู่มือการออกแบบคอนกรีตอัดแรง PRESTRESSED CONCRETE (ดร.นเรศ พันธราธร)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 มีนาคม 2562 12:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 มีนาคม 2562 13:34

54.27 MB

โหลดแล้ว : 2,908 ครั้ง
ดูแล้ว : 12,402 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 6