ไฟล์ที่พบ 93 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7654)

คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 มีนาคม 2562 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 มีนาคม 2562 17:50

11.38 MB

โหลดแล้ว : 875 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,388 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 7653)

390.71 KB

โหลดแล้ว : 296 ครั้ง
ดูแล้ว : 974 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7652)

46.98 MB

โหลดแล้ว : 641 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,850 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7643)

หนังสือคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลังปะลัย (ผศ.ดิลก ศรีนาวิน)

(By : tumcivil)
เมื่อ :08 มีนาคม 2562 21:26
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2562 21:31

10.76 MB

โหลดแล้ว : 1,006 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,771 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 2


(รหัส 7636)

หนังสือคู่มือการออกแบบคอนกรีตอัดแรง PRESTRESSED CONCRETE (ดร.นเรศ พันธราธร)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 มีนาคม 2562 12:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 มีนาคม 2562 13:34

54.27 MB

โหลดแล้ว : 902 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,685 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 4


(รหัส 7614)

23.38 MB

โหลดแล้ว : 1,082 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,930 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 3


(รหัส 7544)

2.16 MB

โหลดแล้ว : 134 ครั้ง
ดูแล้ว : 349 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7525)

17.53 MB

โหลดแล้ว : 89 ครั้ง
ดูแล้ว : 706 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7519)

11.07 MB

โหลดแล้ว : 46 ครั้ง
ดูแล้ว : 142 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7517)

7.57 MB

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 195 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7516)

5.98 MB

โหลดแล้ว : 49 ครั้ง
ดูแล้ว : 144 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7510)

มยผ. 1201-50 ถึง มยผ. 1212-50 มาตรฐานการทดสอบวัสดุในงานคอนกรีต

(By : tumcivil)
เมื่อ :22 ธันวาคม 2561 11:56
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 ธันวาคม 2561 11:56

1.27 MB

โหลดแล้ว : 67 ครั้ง
ดูแล้ว : 283 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7508)

มยผ. 1332-50 มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพิจารณาความคงทน และอายุการใช้งาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :22 ธันวาคม 2561 11:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 ธันวาคม 2561 15:00

706.37 KB

โหลดแล้ว : 46 ครั้ง
ดูแล้ว : 155 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7475)

7.39 MB

โหลดแล้ว : 677 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,275 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7299)

2.42 MB

โหลดแล้ว : 267 ครั้ง
ดูแล้ว : 784 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7295)

3.01 MB

โหลดแล้ว : 278 ครั้ง
ดูแล้ว : 599 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7252)

13.73 MB

โหลดแล้ว : 1,404 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,311 ครั้ง
ความคิดเห็น : 19
คะแนน : 15


(รหัส 7177)

51.78 MB..

โหลดแล้ว : 1,356 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,328 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 14


(รหัส 6903)

13.47 MB

โหลดแล้ว : 548 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,213 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 5


(รหัส 6670)

3.51 MB

โหลดแล้ว : 530 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,161 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 5