ไฟล์ที่พบ 102 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7718)

การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น โปรแกรม ETABS

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 16:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 23:01

6.72 MB

โหลดแล้ว : 723 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,549 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7717)

Mini Book : การออกแบบ หน้าตัดองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 15:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 22:59

3.85 MB

โหลดแล้ว : 869 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,561 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7715)

5.23 MB

โหลดแล้ว : 1,463 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,391 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7704)

47.01 MB

โหลดแล้ว : 1,401 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,838 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 2


(รหัส 7701)

26.10 MB

โหลดแล้ว : 1,559 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,266 ครั้ง
ความคิดเห็น : 14
คะแนน : 5


(รหัส 7697)

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Demo / ทดลองใช้)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กันยายน 2562 00:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กันยายน 2562 00:25

5.24 MB

โหลดแล้ว : 744 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,540 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 3


(รหัส 7654)

คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 มีนาคม 2562 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 31 ธันวาคม 2562 11:31

11.38 MB

โหลดแล้ว : 2,490 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,549 ครั้ง
ความคิดเห็น : 16
คะแนน : 2


(รหัส 7653)

390.71 KB

โหลดแล้ว : 532 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,324 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7652)

46.98 MB

โหลดแล้ว : 1,644 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,544 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 4


(รหัส 7643)

หนังสือคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลังปะลัย (ผศ.ดิลก ศรีนาวิน)

(By : tumcivil)
เมื่อ :08 มีนาคม 2562 21:26
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2562 21:31

10.76 MB

โหลดแล้ว : 1,553 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,320 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 3


(รหัส 7636)

หนังสือคู่มือการออกแบบคอนกรีตอัดแรง PRESTRESSED CONCRETE (ดร.นเรศ พันธราธร)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 มีนาคม 2562 12:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 มีนาคม 2562 13:34

54.27 MB

โหลดแล้ว : 2,028 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,767 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 5


(รหัส 7614)

23.38 MB

โหลดแล้ว : 1,520 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,931 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 3


(รหัส 7544)

2.16 MB

โหลดแล้ว : 182 ครั้ง
ดูแล้ว : 778 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7525)

17.53 MB

โหลดแล้ว : 386 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,553 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7519)

11.07 MB

โหลดแล้ว : 80 ครั้ง
ดูแล้ว : 474 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7517)

7.57 MB

โหลดแล้ว : 126 ครั้ง
ดูแล้ว : 562 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7516)

5.98 MB

โหลดแล้ว : 68 ครั้ง
ดูแล้ว : 348 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0