ไฟล์ที่พบ 88 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7614)

23.38 MB

โหลดแล้ว : 466 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,014 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 7544)

2.16 MB

โหลดแล้ว : 98 ครั้ง
ดูแล้ว : 245 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7525)

17.53 MB

โหลดแล้ว : 44 ครั้ง
ดูแล้ว : 269 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7519)

11.07 MB

โหลดแล้ว : 35 ครั้ง
ดูแล้ว : 93 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7517)

7.57 MB

โหลดแล้ว : 58 ครั้ง
ดูแล้ว : 132 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7516)

5.98 MB

โหลดแล้ว : 42 ครั้ง
ดูแล้ว : 94 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7510)

มยผ. 1201-50 ถึง มยผ. 1212-50 มาตรฐานการทดสอบวัสดุในงานคอนกรีต

(By : tumcivil)
เมื่อ :22 ธันวาคม 2561 11:56
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 ธันวาคม 2561 11:56

1.27 MB

โหลดแล้ว : 48 ครั้ง
ดูแล้ว : 156 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7508)

มยผ. 1332-50 มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพิจารณาความคงทน และอายุการใช้งาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :22 ธันวาคม 2561 11:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 ธันวาคม 2561 15:00

706.37 KB

โหลดแล้ว : 37 ครั้ง
ดูแล้ว : 98 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7475)

7.39 MB

โหลดแล้ว : 621 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,081 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7299)

2.42 MB

โหลดแล้ว : 255 ครั้ง
ดูแล้ว : 683 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7295)

3.01 MB

โหลดแล้ว : 261 ครั้ง
ดูแล้ว : 520 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7252)

13.73 MB

โหลดแล้ว : 1,374 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,122 ครั้ง
ความคิดเห็น : 18
คะแนน : 15


(รหัส 7177)

51.78 MB..

โหลดแล้ว : 1,289 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,958 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 13


(รหัส 6903)

13.47 MB

โหลดแล้ว : 540 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,128 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 5


(รหัส 6670)

3.51 MB

โหลดแล้ว : 511 ครั้ง
ดูแล้ว : 981 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 5


(รหัส 6217)

5.57 MB..

โหลดแล้ว : 425 ครั้ง
ดูแล้ว : 838 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 6121)

1.83 MB

โหลดแล้ว : 1,011 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,923 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 9


(รหัส 6112)

CPAC คอนกรีตพิเศษ - CPAC ACADEMY

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 พฤศจิกายน 2559 02:50

9.04 MB..

โหลดแล้ว : 936 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,737 ครั้ง
ความคิดเห็น : 24
คะแนน : 8


(รหัส 6028)

Cement and Applications ปูนซีเมนต์และการประยุกต์ใช้งาน (CPAC)

(By : admin)
เมื่อ :07 พฤศจิกายน 2559 01:27
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 พฤศจิกายน 2559 01:45

7.42 MB..

โหลดแล้ว : 1,106 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,906 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 12


(รหัส 6027)

คู่มือการทดสอบหิน ทราย และคอนกรีต Standard Methods for Testing Aggregate and Concrete (CPAC)

(By : admin)
เมื่อ :07 พฤศจิกายน 2559 01:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 พฤศจิกายน 2559 01:44

5.71 MB..

โหลดแล้ว : 1,109 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,894 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 10