ไฟล์ที่พบ 96 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7654)

คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 มีนาคม 2562 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 มีนาคม 2562 17:50

11.38 MB

โหลดแล้ว : 1,415 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,012 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 1


(รหัส 7653)

390.71 KB

โหลดแล้ว : 428 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,401 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7652)

46.98 MB

โหลดแล้ว : 1,045 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,903 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7643)

หนังสือคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลังปะลัย (ผศ.ดิลก ศรีนาวิน)

(By : tumcivil)
เมื่อ :08 มีนาคม 2562 21:26
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2562 21:31

10.76 MB

โหลดแล้ว : 1,220 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,453 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 2


(รหัส 7636)

หนังสือคู่มือการออกแบบคอนกรีตอัดแรง PRESTRESSED CONCRETE (ดร.นเรศ พันธราธร)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 มีนาคม 2562 12:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 มีนาคม 2562 13:34

54.27 MB

โหลดแล้ว : 1,348 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,259 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 4


(รหัส 7614)

23.38 MB

โหลดแล้ว : 1,286 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,544 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 3


(รหัส 7544)

2.16 MB

โหลดแล้ว : 154 ครั้ง
ดูแล้ว : 466 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7525)

17.53 MB

โหลดแล้ว : 181 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,990 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7519)

11.07 MB

โหลดแล้ว : 59 ครั้ง
ดูแล้ว : 234 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7517)

7.57 MB

โหลดแล้ว : 94 ครั้ง
ดูแล้ว : 327 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7516)

5.98 MB

โหลดแล้ว : 54 ครั้ง
ดูแล้ว : 222 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7510)

มยผ. 1201-50 ถึง มยผ. 1212-50 มาตรฐานการทดสอบวัสดุในงานคอนกรีต

(By : tumcivil)
เมื่อ :22 ธันวาคม 2561 11:56
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 ธันวาคม 2561 11:56

1.27 MB

โหลดแล้ว : 89 ครั้ง
ดูแล้ว : 583 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7508)

มยผ. 1332-50 มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพิจารณาความคงทน และอายุการใช้งาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :22 ธันวาคม 2561 11:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 ธันวาคม 2561 15:00

706.37 KB

โหลดแล้ว : 53 ครั้ง
ดูแล้ว : 244 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7475)

7.39 MB

โหลดแล้ว : 751 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,658 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 7299)

2.42 MB

โหลดแล้ว : 284 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,033 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7295)

3.01 MB

โหลดแล้ว : 315 ครั้ง
ดูแล้ว : 854 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7252)

13.73 MB

โหลดแล้ว : 1,459 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,670 ครั้ง
ความคิดเห็น : 19
คะแนน : 15