ไฟล์ที่พบ 55 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8055)

Oak RC SDM - โอ๊คอาร์ซี SDM (รุ่นเบต้า ทดลองใช้ - เฉพาะคาน + พื้น) (Updated ครั้งที่ 2 - 12 ตุลาคม 2563)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 ตุลาคม 2563 22:36
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 12 ตุลาคม 2563 16:37

26.26 MB

โหลดแล้ว : 1,095 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,975 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 2


(รหัส 7937)

29.56 MB

โหลดแล้ว : 979 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,479 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 1


(รหัส 7925)

21.61 MB

โหลดแล้ว : 723 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,113 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 1


(รหัส 7891)

37.03 MB

โหลดแล้ว : 1,345 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,231 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 5


(รหัส 7718)

การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น โปรแกรม ETABS

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 16:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 23:01

6.72 MB

โหลดแล้ว : 1,527 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,248 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 1


(รหัส 7717)

Mini Book : การออกแบบ หน้าตัดองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 15:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 22:59

3.85 MB

โหลดแล้ว : 1,208 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,040 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7715)

5.23 MB

โหลดแล้ว : 2,256 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,177 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7704)

47.01 MB

โหลดแล้ว : 2,095 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,381 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 3


(รหัส 7701)

26.10 MB

โหลดแล้ว : 2,289 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,107 ครั้ง
ความคิดเห็น : 17
คะแนน : 5


(รหัส 7654)

คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 มีนาคม 2562 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 31 ธันวาคม 2562 11:31

11.38 MB

โหลดแล้ว : 3,544 ครั้ง
ดูแล้ว : 15,436 ครั้ง
ความคิดเห็น : 20
คะแนน : 3


(รหัส 7652)

46.98 MB

โหลดแล้ว : 1,975 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,294 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 4


(รหัส 7643)

หนังสือคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลังปะลัย (ผศ.ดิลก ศรีนาวิน)

(By : tumcivil)
เมื่อ :08 มีนาคม 2562 21:26
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2562 21:31

10.76 MB

โหลดแล้ว : 1,842 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,874 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 3


(รหัส 7525)

17.53 MB

โหลดแล้ว : 731 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,519 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7519)

11.07 MB

โหลดแล้ว : 101 ครั้ง
ดูแล้ว : 851 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7516)

5.98 MB

โหลดแล้ว : 85 ครั้ง
ดูแล้ว : 599 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7252)

13.73 MB

โหลดแล้ว : 1,853 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,353 ครั้ง
ความคิดเห็น : 27
คะแนน : 17


(รหัส 7177)

51.78 MB..

โหลดแล้ว : 2,215 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,872 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 15