ไฟล์ที่พบ 43 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7654)

คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 มีนาคม 2562 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 มีนาคม 2562 17:50

11.38 MB

โหลดแล้ว : 1,205 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,343 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 1


(รหัส 7652)

46.98 MB

โหลดแล้ว : 859 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,389 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7643)

หนังสือคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลังปะลัย (ผศ.ดิลก ศรีนาวิน)

(By : tumcivil)
เมื่อ :08 มีนาคม 2562 21:26
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2562 21:31

10.76 MB

โหลดแล้ว : 1,137 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,179 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 2


(รหัส 7525)

17.53 MB

โหลดแล้ว : 131 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,310 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7519)

11.07 MB

โหลดแล้ว : 52 ครั้ง
ดูแล้ว : 182 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7516)

5.98 MB

โหลดแล้ว : 51 ครั้ง
ดูแล้ว : 186 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7252)

13.73 MB

โหลดแล้ว : 1,427 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,492 ครั้ง
ความคิดเห็น : 19
คะแนน : 15


(รหัส 7177)

51.78 MB..

โหลดแล้ว : 1,411 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,607 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 14


(รหัส 5441)

ตัวอย่างงานวิเคราะห์ STAAD.Pro อาคารรูปโดม (อ.ชาย แสงไสว)

(By : admin)
เมื่อ :22 มิถุนายน 2559 00:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 มิถุนายน 2559 00:37

32.61 MB

โหลดแล้ว : 978 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,299 ครั้ง
ความคิดเห็น : 16
คะแนน : 13


(รหัส 5162)

โปรแกรม DON_POST (1.00) รุ่นทดลองใช้

(By : tumcivil)
เมื่อ :05 มีนาคม 2559 00:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 มีนาคม 2559 00:38

13.81 MB

โหลดแล้ว : 284 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,058 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 6


(รหัส 5160)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก Reinforced Concrete Design (WSD & SDM)

(By : admin)
เมื่อ :01 มีนาคม 2559 01:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:54

9.79 MB

โหลดแล้ว : 5,751 ครั้ง
ดูแล้ว : 12,907 ครั้ง
ความคิดเห็น : 101
คะแนน : 61


(รหัส 5158)

145.06 MB

โหลดแล้ว : 742 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,488 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 6


(รหัส 5157)

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบพื้นอัดแรงคอนกรีตเสริมเหล็ก ทฤษฎีหน่วยแรงใช้งาน (WSD)

(By : admin)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2559 23:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2559 23:47

140.34 MB

โหลดแล้ว : 799 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,745 ครั้ง
ความคิดเห็น : 18
คะแนน : 13


(รหัส 5088)

การออกแบบสะพาน

(By : admin)
เมื่อ :28 ธันวาคม 2558 12:12

44.20 MB

โหลดแล้ว : 2,721 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,005 ครั้ง
ความคิดเห็น : 62
คะแนน : 20


(รหัส 5083)

90.40 MB

โหลดแล้ว : 2,750 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,220 ครั้ง
ความคิดเห็น : 79
คะแนน : 27


(รหัส 5082)

89.82 MB

โหลดแล้ว : 2,653 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,716 ครั้ง
ความคิดเห็น : 54
คะแนน : 29


(รหัส 4911)

1.49 MB

โหลดแล้ว : 733 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,573 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 5


(รหัส 4621)

2.17 MB

โหลดแล้ว : 213 ครั้ง
ดูแล้ว : 493 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 4620)

2.44 MB

โหลดแล้ว : 108 ครั้ง
ดูแล้ว : 296 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 4151)

44.72 MB..

โหลดแล้ว : 583 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,502 ครั้ง
ความคิดเห็น : 24
คะแนน : 5