ไฟล์ที่พบ 51 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7718)

การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น โปรแกรม ETABS

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 16:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 23:01

6.72 MB

โหลดแล้ว : 708 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,508 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7717)

Mini Book : การออกแบบ หน้าตัดองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 15:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 22:59

3.85 MB

โหลดแล้ว : 858 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,517 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7715)

5.23 MB

โหลดแล้ว : 1,450 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,349 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7704)

47.01 MB

โหลดแล้ว : 1,386 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,780 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 2


(รหัส 7701)

26.10 MB

โหลดแล้ว : 1,554 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,237 ครั้ง
ความคิดเห็น : 14
คะแนน : 5


(รหัส 7654)

คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 มีนาคม 2562 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 31 ธันวาคม 2562 11:31

11.38 MB

โหลดแล้ว : 2,437 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,216 ครั้ง
ความคิดเห็น : 15
คะแนน : 2


(รหัส 7652)

46.98 MB

โหลดแล้ว : 1,637 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,515 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 4


(รหัส 7643)

หนังสือคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลังปะลัย (ผศ.ดิลก ศรีนาวิน)

(By : tumcivil)
เมื่อ :08 มีนาคม 2562 21:26
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 มีนาคม 2562 21:31

10.76 MB

โหลดแล้ว : 1,551 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,303 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 3


(รหัส 7525)

17.53 MB

โหลดแล้ว : 384 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,534 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7519)

11.07 MB

โหลดแล้ว : 80 ครั้ง
ดูแล้ว : 473 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7516)

5.98 MB

โหลดแล้ว : 68 ครั้ง
ดูแล้ว : 348 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7252)

13.73 MB

โหลดแล้ว : 1,582 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,630 ครั้ง
ความคิดเห็น : 26
คะแนน : 16


(รหัส 7177)

51.78 MB..

โหลดแล้ว : 1,803 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,192 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 15


(รหัส 5441)

ตัวอย่างงานวิเคราะห์ STAAD.Pro อาคารรูปโดม (อ.ชาย แสงไสว)

(By : admin)
เมื่อ :22 มิถุนายน 2559 00:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 มิถุนายน 2559 00:37

32.61 MB

โหลดแล้ว : 1,111 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,130 ครั้ง
ความคิดเห็น : 17
คะแนน : 13


(รหัส 5162)

โปรแกรม DON_POST (1.00) รุ่นทดลองใช้

(By : tumcivil)
เมื่อ :05 มีนาคม 2559 00:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 มีนาคม 2559 00:38

13.81 MB

โหลดแล้ว : 392 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,092 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 6


(รหัส 5160)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก Reinforced Concrete Design (WSD & SDM)

(By : admin)
เมื่อ :01 มีนาคม 2559 01:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:54

9.79 MB

โหลดแล้ว : 6,635 ครั้ง
ดูแล้ว : 16,914 ครั้ง
ความคิดเห็น : 103
คะแนน : 63


(รหัส 5158)

145.06 MB

โหลดแล้ว : 875 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,117 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 6