ไฟล์ที่พบ 86 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7733)

9.22 MB

โหลดแล้ว : 617 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,474 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7723)

ปั๊มและระบบสูบน้ำ

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 มกราคม 2563 10:08

10.78 MB

โหลดแล้ว : 609 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,759 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 3


(รหัส 7715)

5.23 MB

โหลดแล้ว : 1,737 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,834 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7707)

Comparison Excel solver-Midaco-ABC.jpg

(By : pithanp)
เมื่อ :31 ตุลาคม 2562 09:46

123.02 KB

โหลดแล้ว : 146 ครั้ง
ดูแล้ว : 605 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7700)

คู่มือปฐพีกลศาสตร์ ( Soil Mechanics )

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 กันยายน 2562 15:16

24.54 MB

โหลดแล้ว : 1,401 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,904 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 7


(รหัส 7699)

13.29 MB

โหลดแล้ว : 709 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,629 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 4


(รหัส 7697)

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Demo / ทดลองใช้)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กันยายน 2562 00:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กันยายน 2562 00:25

5.24 MB

โหลดแล้ว : 888 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,530 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 3


(รหัส 7661)

Spreadsheet ออกแบบเสาเข็ม(ขนาดเล็ก) ใหญ่ก็คำนวณได้ ประยุกต์กับ Micro Pile ที่ใช้ต่อเติม

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 เมษายน 2562 12:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 25 เมษายน 2562 12:32

642.13 KB

โหลดแล้ว : 2,195 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,973 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7637)

รายการคำนวณอาคารสระฝึกดำน้ำทางยุทธวิธี

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 มีนาคม 2562 11:28
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 มีนาคม 2562 11:51

28.70 MB

โหลดแล้ว : 551 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,845 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 7567)

510.85 KB

โหลดแล้ว : 1,422 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,145 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 7558)

9.13 MB

โหลดแล้ว : 359 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,689 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7553)

639.54 KB

โหลดแล้ว : 1,179 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,302 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7528)

31.43 MB

โหลดแล้ว : 154 ครั้ง
ดูแล้ว : 861 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7521)

7.04 MB

โหลดแล้ว : 158 ครั้ง
ดูแล้ว : 648 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7510)

มยผ. 1201-50 ถึง มยผ. 1212-50 มาตรฐานการทดสอบวัสดุในงานคอนกรีต

(By : tumcivil)
เมื่อ :22 ธันวาคม 2561 11:56
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 ธันวาคม 2561 11:56

1.27 MB

โหลดแล้ว : 161 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,709 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7471)

28.89 MB

โหลดแล้ว : 315 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,503 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7468)

5.76 MB

โหลดแล้ว : 669 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,819 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7425)

เอกสารประกอบการสอน "วิศวกรรมชลประทานเบื้องต้น Introduction to Irrigation Engineering"

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 พฤศจิกายน 2561 18:46
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2561 18:46

8.35 MB

โหลดแล้ว : 402 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,593 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7424)

6.55 MB

โหลดแล้ว : 326 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,792 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7367)

เอกสารประกอบการสอน "อุทกวิทยา (Hydrology)"

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 พฤศจิกายน 2561 14:30
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 พฤศจิกายน 2561 14:33

7.54 MB

โหลดแล้ว : 741 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,369 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2