ไฟล์ที่พบ 88 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7934)

3.77 MB

โหลดแล้ว : 671 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,710 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7733)

9.22 MB

โหลดแล้ว : 928 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,784 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7723)

ปั๊มและระบบสูบน้ำ

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 มกราคม 2563 10:08

10.78 MB

โหลดแล้ว : 758 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,708 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7715)

5.23 MB

โหลดแล้ว : 2,358 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,653 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7707)

Comparison Excel solver-Midaco-ABC.jpg

(By : pithanp)
เมื่อ :31 ตุลาคม 2562 09:46

123.02 KB

โหลดแล้ว : 157 ครั้ง
ดูแล้ว : 865 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7700)

คู่มือปฐพีกลศาสตร์ ( Soil Mechanics )

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 กันยายน 2562 15:16

24.54 MB

โหลดแล้ว : 1,992 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,054 ครั้ง
ความคิดเห็น : 19
คะแนน : 7


(รหัส 7699)

13.29 MB

โหลดแล้ว : 871 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,411 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 4


(รหัส 7697)

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Demo / ทดลองใช้)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กันยายน 2562 00:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กันยายน 2562 00:25

5.24 MB

โหลดแล้ว : 1,190 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,615 ครั้ง
ความคิดเห็น : 18
คะแนน : 3


(รหัส 7661)

Spreadsheet ออกแบบเสาเข็ม(ขนาดเล็ก) ใหญ่ก็คำนวณได้ ประยุกต์กับ Micro Pile ที่ใช้ต่อเติม

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 เมษายน 2562 12:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 25 เมษายน 2562 12:32

642.13 KB

โหลดแล้ว : 3,006 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,877 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 0


(รหัส 7637)

รายการคำนวณอาคารสระฝึกดำน้ำทางยุทธวิธี

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 มีนาคม 2562 11:28
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 มีนาคม 2562 11:51

28.70 MB

โหลดแล้ว : 605 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,341 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 7567)

510.85 KB

โหลดแล้ว : 1,638 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,611 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 7558)

9.13 MB

โหลดแล้ว : 389 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,109 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7553)

639.54 KB

โหลดแล้ว : 1,595 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,221 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7528)

31.43 MB

โหลดแล้ว : 180 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,232 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7521)

7.04 MB

โหลดแล้ว : 190 ครั้ง
ดูแล้ว : 930 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7510)

มยผ. 1201-50 ถึง มยผ. 1212-50 มาตรฐานการทดสอบวัสดุในงานคอนกรีต

(By : tumcivil)
เมื่อ :22 ธันวาคม 2561 11:56
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 ธันวาคม 2561 11:56

1.27 MB

โหลดแล้ว : 251 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,917 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7471)

28.89 MB

โหลดแล้ว : 400 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,516 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7468)

5.76 MB

โหลดแล้ว : 695 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,281 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7425)

เอกสารประกอบการสอน "วิศวกรรมชลประทานเบื้องต้น Introduction to Irrigation Engineering"

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 พฤศจิกายน 2561 18:46
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2561 18:46

8.35 MB

โหลดแล้ว : 490 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,422 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0