ไฟล์ที่พบ 88 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7934)

3.77 MB

โหลดแล้ว : 638 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,526 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7733)

9.22 MB

โหลดแล้ว : 820 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,263 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7723)

ปั๊มและระบบสูบน้ำ

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 มกราคม 2563 10:08

10.78 MB

โหลดแล้ว : 687 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,288 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7715)

5.23 MB

โหลดแล้ว : 2,191 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,832 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7707)

Comparison Excel solver-Midaco-ABC.jpg

(By : pithanp)
เมื่อ :31 ตุลาคม 2562 09:46

123.02 KB

โหลดแล้ว : 155 ครั้ง
ดูแล้ว : 791 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7700)

คู่มือปฐพีกลศาสตร์ ( Soil Mechanics )

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 กันยายน 2562 15:16

24.54 MB

โหลดแล้ว : 1,827 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,045 ครั้ง
ความคิดเห็น : 16
คะแนน : 7


(รหัส 7699)

13.29 MB

โหลดแล้ว : 846 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,189 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 4


(รหัส 7697)

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Demo / ทดลองใช้)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กันยายน 2562 00:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กันยายน 2562 00:25

5.24 MB

โหลดแล้ว : 1,087 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,976 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 3


(รหัส 7661)

Spreadsheet ออกแบบเสาเข็ม(ขนาดเล็ก) ใหญ่ก็คำนวณได้ ประยุกต์กับ Micro Pile ที่ใช้ต่อเติม

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 เมษายน 2562 12:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 25 เมษายน 2562 12:32

642.13 KB

โหลดแล้ว : 2,710 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,405 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 0


(รหัส 7637)

รายการคำนวณอาคารสระฝึกดำน้ำทางยุทธวิธี

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 มีนาคม 2562 11:28
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 มีนาคม 2562 11:51

28.70 MB

โหลดแล้ว : 585 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,175 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 7567)

510.85 KB

โหลดแล้ว : 1,566 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,016 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 7558)

9.13 MB

โหลดแล้ว : 378 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,997 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7553)

639.54 KB

โหลดแล้ว : 1,444 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,139 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7528)

31.43 MB

โหลดแล้ว : 175 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,121 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7521)

7.04 MB

โหลดแล้ว : 180 ครั้ง
ดูแล้ว : 847 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7510)

มยผ. 1201-50 ถึง มยผ. 1212-50 มาตรฐานการทดสอบวัสดุในงานคอนกรีต

(By : tumcivil)
เมื่อ :22 ธันวาคม 2561 11:56
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 ธันวาคม 2561 11:56

1.27 MB

โหลดแล้ว : 226 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,540 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7471)

28.89 MB

โหลดแล้ว : 373 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,145 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7468)

5.76 MB

โหลดแล้ว : 688 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,143 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7425)

เอกสารประกอบการสอน "วิศวกรรมชลประทานเบื้องต้น Introduction to Irrigation Engineering"

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 พฤศจิกายน 2561 18:46
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2561 18:46

8.35 MB

โหลดแล้ว : 455 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,124 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0