ไฟล์ที่พบ 77 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7567)

510.85 KB

โหลดแล้ว : 592 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,547 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7558)

9.13 MB

โหลดแล้ว : 213 ครั้ง
ดูแล้ว : 690 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7553)

639.54 KB

โหลดแล้ว : 389 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,112 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7528)

31.43 MB

โหลดแล้ว : 58 ครั้ง
ดูแล้ว : 163 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7521)

7.04 MB

โหลดแล้ว : 77 ครั้ง
ดูแล้ว : 157 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7510)

มยผ. 1201-50 ถึง มยผ. 1212-50 มาตรฐานการทดสอบวัสดุในงานคอนกรีต

(By : tumcivil)
เมื่อ :22 ธันวาคม 2561 11:56
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 ธันวาคม 2561 11:56

1.27 MB

โหลดแล้ว : 48 ครั้ง
ดูแล้ว : 156 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7471)

28.89 MB

โหลดแล้ว : 167 ครั้ง
ดูแล้ว : 464 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7468)

5.76 MB

โหลดแล้ว : 503 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,584 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7425)

เอกสารประกอบการสอน "วิศวกรรมชลประทานเบื้องต้น Introduction to Irrigation Engineering"

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 พฤศจิกายน 2561 18:46
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2561 18:46

8.35 MB

โหลดแล้ว : 196 ครั้ง
ดูแล้ว : 432 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7424)

6.55 MB

โหลดแล้ว : 225 ครั้ง
ดูแล้ว : 705 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7367)

เอกสารประกอบการสอน "อุทกวิทยา (Hydrology)"

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 พฤศจิกายน 2561 14:30
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 พฤศจิกายน 2561 14:33

7.54 MB

โหลดแล้ว : 389 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,640 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7178)

14.00 MB

โหลดแล้ว : 1,643 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,319 ครั้ง
ความคิดเห็น : 22
คะแนน : 19


(รหัส 6670)

3.51 MB

โหลดแล้ว : 511 ครั้ง
ดูแล้ว : 981 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 5


(รหัส 6121)

1.83 MB

โหลดแล้ว : 1,011 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,923 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 9


(รหัส 6028)

Cement and Applications ปูนซีเมนต์และการประยุกต์ใช้งาน (CPAC)

(By : admin)
เมื่อ :07 พฤศจิกายน 2559 01:27
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 พฤศจิกายน 2559 01:45

7.42 MB..

โหลดแล้ว : 1,106 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,906 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 12


(รหัส 6027)

คู่มือการทดสอบหิน ทราย และคอนกรีต Standard Methods for Testing Aggregate and Concrete (CPAC)

(By : admin)
เมื่อ :07 พฤศจิกายน 2559 01:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 พฤศจิกายน 2559 01:44

5.71 MB..

โหลดแล้ว : 1,109 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,894 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 10


(รหัส 5996)

354.43 KB

โหลดแล้ว : 788 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,455 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 5


(รหัส 5586)

200.83 KB..

โหลดแล้ว : 123 ครั้ง
ดูแล้ว : 268 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 5398)

21.81 MB..

โหลดแล้ว : 435 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,032 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 6


(รหัส 5126)

29.71 MB..

โหลดแล้ว : 682 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,313 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 6