ไฟล์ที่พบ 79 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7661)

Spreadsheet ออกแบบเสาเข็ม(ขนาดเล็ก) ใหญ่ก็คำนวณได้ ประยุกต์กับ Micro Pile ที่ใช้ต่อเติม

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 เมษายน 2562 12:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 25 เมษายน 2562 12:32

642.13 KB

โหลดแล้ว : 1,205 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,686 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7637)

รายการคำนวณอาคารสระฝึกดำน้ำทางยุทธวิธี

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 มีนาคม 2562 11:28
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 มีนาคม 2562 11:51

28.70 MB

โหลดแล้ว : 437 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,828 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7567)

510.85 KB

โหลดแล้ว : 1,011 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,436 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7558)

9.13 MB

โหลดแล้ว : 277 ครั้ง
ดูแล้ว : 995 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7553)

639.54 KB

โหลดแล้ว : 646 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,666 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7528)

31.43 MB

โหลดแล้ว : 112 ครั้ง
ดูแล้ว : 441 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7521)

7.04 MB

โหลดแล้ว : 124 ครั้ง
ดูแล้ว : 386 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7510)

มยผ. 1201-50 ถึง มยผ. 1212-50 มาตรฐานการทดสอบวัสดุในงานคอนกรีต

(By : tumcivil)
เมื่อ :22 ธันวาคม 2561 11:56
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 ธันวาคม 2561 11:56

1.27 MB

โหลดแล้ว : 89 ครั้ง
ดูแล้ว : 583 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7471)

28.89 MB

โหลดแล้ว : 217 ครั้ง
ดูแล้ว : 747 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7468)

5.76 MB

โหลดแล้ว : 579 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,986 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7425)

เอกสารประกอบการสอน "วิศวกรรมชลประทานเบื้องต้น Introduction to Irrigation Engineering"

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 พฤศจิกายน 2561 18:46
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2561 18:46

8.35 MB

โหลดแล้ว : 267 ครั้ง
ดูแล้ว : 717 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7424)

6.55 MB

โหลดแล้ว : 266 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,099 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7367)

เอกสารประกอบการสอน "อุทกวิทยา (Hydrology)"

(By : tumcivil)
เมื่อ :07 พฤศจิกายน 2561 14:30
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 พฤศจิกายน 2561 14:33

7.54 MB

โหลดแล้ว : 502 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,615 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 7178)

14.00 MB

โหลดแล้ว : 1,732 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,847 ครั้ง
ความคิดเห็น : 22
คะแนน : 19


(รหัส 6670)

3.51 MB

โหลดแล้ว : 570 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,375 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 5


(รหัส 6121)

1.83 MB

โหลดแล้ว : 1,161 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,779 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 9


(รหัส 6028)

Cement and Applications ปูนซีเมนต์และการประยุกต์ใช้งาน (CPAC)

(By : admin)
เมื่อ :07 พฤศจิกายน 2559 01:27
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 พฤศจิกายน 2559 01:45

7.42 MB..

โหลดแล้ว : 1,152 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,338 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 13


(รหัส 6027)

คู่มือการทดสอบหิน ทราย และคอนกรีต Standard Methods for Testing Aggregate and Concrete (CPAC)

(By : admin)
เมื่อ :07 พฤศจิกายน 2559 01:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 พฤศจิกายน 2559 01:44

5.71 MB..

โหลดแล้ว : 1,158 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,282 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 10


(รหัส 5996)

354.43 KB

โหลดแล้ว : 924 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,096 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 6


(รหัส 5586)

200.83 KB..

โหลดแล้ว : 130 ครั้ง
ดูแล้ว : 392 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2