ไฟล์ที่พบ 16 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7680)

ตัวอย่างการออกแบบสะพาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2562 23:48

1.01 MB

โหลดแล้ว : 562 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,394 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7555)

252.45 KB

โหลดแล้ว : 189 ครั้ง
ดูแล้ว : 849 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7407)

8.03 MB

โหลดแล้ว : 585 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,840 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7208)

การบรรยายเรื่อง การออกแบบโครงสร้างสะพานส่วนล่าง

(By : tumcivil)
เมื่อ :10 ธันวาคม 2560 12:53
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 ธันวาคม 2560 10:07

1.25 MB

โหลดแล้ว : 555 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,748 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 5


(รหัส 6670)

3.51 MB

โหลดแล้ว : 733 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,043 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 5


(รหัส 5088)

การออกแบบสะพาน

(By : admin)
เมื่อ :28 ธันวาคม 2558 12:12

44.20 MB

โหลดแล้ว : 3,977 ครั้ง
ดูแล้ว : 16,136 ครั้ง
ความคิดเห็น : 65
คะแนน : 20


(รหัส 4113)

13.84 MB..

โหลดแล้ว : 1,355 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,847 ครั้ง
ความคิดเห็น : 38
คะแนน : 18


(รหัส 3834)

21.46 MB

โหลดแล้ว : 857 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,719 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 5


(รหัส 3250)

813.97 KB..

โหลดแล้ว : 500 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,274 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 891)

การคำนวณและออกแบบสะพานรถไฟ

(By : gnemrvc)
เมื่อ :26 กันยายน 2555 21:22

56.38 MB

โหลดแล้ว : 499 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,681 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 3


(รหัส 773)

ขั้นตอนการก่อสร้างสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 กันยายน 2555 01:10
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 กันยายน 2556 16:28

3.12 MB..

โหลดแล้ว : 530 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,265 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 6


(รหัส 388)

Bridge and Highway Structure Rehabilitation and Repair - Mohiuddin A. Khan

(By : yotayota)
เมื่อ :07 กันยายน 2555 15:47
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 มีนาคม 2559 00:18

11.38 MB..

โหลดแล้ว : 244 ครั้ง
ดูแล้ว : 806 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 3


(รหัส 384)

Bridge Engineering

(By : yotayota)
เมื่อ :07 กันยายน 2555 11:12

14.71 MB..

โหลดแล้ว : 169 ครั้ง
ดูแล้ว : 766 ครั้ง
ความคิดเห็น : 17
คะแนน : 1


(รหัส 270)

45.72 MB

โหลดแล้ว : 378 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,046 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 4


(รหัส 63)

7.74 MB

โหลดแล้ว : 325 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,462 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 59)

8.00 MB

โหลดแล้ว : 535 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,993 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 5