ไฟล์ที่พบ 16 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7680)

ตัวอย่างการออกแบบสะพาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2562 23:48

1.01 MB

โหลดแล้ว : 324 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,374 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7555)

252.45 KB

โหลดแล้ว : 148 ครั้ง
ดูแล้ว : 471 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7407)

8.03 MB

โหลดแล้ว : 489 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,686 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7208)

การบรรยายเรื่อง การออกแบบโครงสร้างสะพานส่วนล่าง

(By : tumcivil)
เมื่อ :10 ธันวาคม 2560 12:53
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 ธันวาคม 2560 10:07

1.25 MB

โหลดแล้ว : 446 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,083 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 4


(รหัส 6670)

3.51 MB

โหลดแล้ว : 577 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,489 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 5


(รหัส 5088)

การออกแบบสะพาน

(By : admin)
เมื่อ :28 ธันวาคม 2558 12:12

44.20 MB

โหลดแล้ว : 2,873 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,271 ครั้ง
ความคิดเห็น : 62
คะแนน : 20


(รหัส 4113)

13.84 MB..

โหลดแล้ว : 1,218 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,833 ครั้ง
ความคิดเห็น : 36
คะแนน : 18


(รหัส 3834)

21.46 MB

โหลดแล้ว : 743 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,468 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 5


(รหัส 3250)

813.97 KB..

โหลดแล้ว : 419 ครั้ง
ดูแล้ว : 985 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 891)

การคำนวณและออกแบบสะพานรถไฟ

(By : gnemrvc)
เมื่อ :26 กันยายน 2555 21:22

56.38 MB

โหลดแล้ว : 428 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,177 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 3


(รหัส 773)

ขั้นตอนการก่อสร้างสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 กันยายน 2555 01:10
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 กันยายน 2556 16:28

3.12 MB..

โหลดแล้ว : 473 ครั้ง
ดูแล้ว : 885 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 6


(รหัส 388)

Bridge and Highway Structure Rehabilitation and Repair - Mohiuddin A. Khan

(By : yotayota)
เมื่อ :07 กันยายน 2555 15:47
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 มีนาคม 2559 00:18

11.38 MB..

โหลดแล้ว : 230 ครั้ง
ดูแล้ว : 528 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 3


(รหัส 384)

Bridge Engineering

(By : yotayota)
เมื่อ :07 กันยายน 2555 11:12

14.71 MB..

โหลดแล้ว : 145 ครั้ง
ดูแล้ว : 442 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 270)

45.72 MB

โหลดแล้ว : 334 ครั้ง
ดูแล้ว : 684 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 4


(รหัส 63)

7.74 MB

โหลดแล้ว : 272 ครั้ง
ดูแล้ว : 870 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 59)

8.00 MB

โหลดแล้ว : 470 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,202 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 5