ไฟล์ที่พบ 30 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7545)

3.88 MB

โหลดแล้ว : 107 ครั้ง
ดูแล้ว : 270 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7467)

21.33 MB

โหลดแล้ว : 425 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,106 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7412)

เอกสารประกอบการสอน " วิชาวิศวกรรมสำรวจ Introduction to Surveying "

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2561 19:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2561 10:34

7.30 MB

โหลดแล้ว : 519 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,218 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7376)

6.12 MB..

โหลดแล้ว : 222 ครั้ง
ดูแล้ว : 623 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7176)

เอกสารการสอน " พื้นฐานงานสำรวจ "

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 ตุลาคม 2560 21:29
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 23 ตุลาคม 2560 21:04

8.17 MB

โหลดแล้ว : 1,317 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,751 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 17


(รหัส 6051)

การเจาะสำรวจดิน

(By : takechi)
เมื่อ :16 พฤศจิกายน 2559 08:45

19.79 MB

โหลดแล้ว : 1,144 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,864 ครั้ง
ความคิดเห็น : 28
คะแนน : 11


(รหัส 5590)

72.45 MB..

โหลดแล้ว : 961 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,270 ครั้ง
ความคิดเห็น : 22
คะแนน : 15


(รหัส 5588)

41.58 MB..

โหลดแล้ว : 129 ครั้ง
ดูแล้ว : 399 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 5587)

264.52 KB..

โหลดแล้ว : 150 ครั้ง
ดูแล้ว : 361 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 5586)

200.83 KB..

โหลดแล้ว : 125 ครั้ง
ดูแล้ว : 328 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 5585)

393.37 KB..

โหลดแล้ว : 204 ครั้ง
ดูแล้ว : 463 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 5584)

178.95 KB..

โหลดแล้ว : 138 ครั้ง
ดูแล้ว : 381 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 5583)

4.81 MB..

โหลดแล้ว : 121 ครั้ง
ดูแล้ว : 321 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 5581)

1.91 MB..

โหลดแล้ว : 178 ครั้ง
ดูแล้ว : 395 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 4


(รหัส 5398)

21.81 MB..

โหลดแล้ว : 448 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,175 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 7


(รหัส 4148)

14.28 MB

โหลดแล้ว : 217 ครั้ง
ดูแล้ว : 598 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 0


(รหัส 3958)

การสำรวจ 1 (SURVEYING I)

(By : admin)
เมื่อ :17 กันยายน 2557 00:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กันยายน 2557 00:14

10.38 MB

โหลดแล้ว : 2,651 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,462 ครั้ง
ความคิดเห็น : 56
คะแนน : 22


(รหัส 3870)

7.02 MB..

โหลดแล้ว : 33 ครั้ง
ดูแล้ว : 145 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 3866)

8.06 MB..

โหลดแล้ว : 86 ครั้ง
ดูแล้ว : 266 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 3370)

1.51 MB..

โหลดแล้ว : 482 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,003 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 1