ไฟล์ที่พบ 35 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7924)

3.10 MB

โหลดแล้ว : 447 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,194 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7733)

9.22 MB

โหลดแล้ว : 728 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,887 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7701)

26.10 MB

โหลดแล้ว : 1,817 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,290 ครั้ง
ความคิดเห็น : 15
คะแนน : 5


(รหัส 7697)

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Demo / ทดลองใช้)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กันยายน 2562 00:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กันยายน 2562 00:25

5.24 MB

โหลดแล้ว : 951 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,118 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 3


(รหัส 7669)

19.19 MB

โหลดแล้ว : 331 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,915 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7545)

3.88 MB

โหลดแล้ว : 138 ครั้ง
ดูแล้ว : 741 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7467)

21.33 MB

โหลดแล้ว : 556 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,016 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7412)

เอกสารประกอบการสอน " วิชาวิศวกรรมสำรวจ Introduction to Surveying "

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2561 19:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2561 10:34

7.30 MB

โหลดแล้ว : 1,109 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,255 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7376)

6.12 MB..

โหลดแล้ว : 266 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,140 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7176)

เอกสารการสอน " พื้นฐานงานสำรวจ "

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 ตุลาคม 2560 21:29
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 23 ตุลาคม 2560 21:04

8.17 MB

โหลดแล้ว : 1,715 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,192 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 18


(รหัส 6051)

การเจาะสำรวจดิน

(By : takechi)
เมื่อ :16 พฤศจิกายน 2559 08:45

19.79 MB

โหลดแล้ว : 1,250 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,118 ครั้ง
ความคิดเห็น : 29
คะแนน : 11


(รหัส 5590)

72.45 MB..

โหลดแล้ว : 1,150 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,462 ครั้ง
ความคิดเห็น : 24
คะแนน : 15


(รหัส 5588)

41.58 MB..

โหลดแล้ว : 163 ครั้ง
ดูแล้ว : 736 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 5587)

264.52 KB..

โหลดแล้ว : 192 ครั้ง
ดูแล้ว : 680 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 5586)

200.83 KB..

โหลดแล้ว : 149 ครั้ง
ดูแล้ว : 644 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 5585)

393.37 KB..

โหลดแล้ว : 246 ครั้ง
ดูแล้ว : 863 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 5584)

178.95 KB..

โหลดแล้ว : 176 ครั้ง
ดูแล้ว : 792 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 5583)

4.81 MB..

โหลดแล้ว : 160 ครั้ง
ดูแล้ว : 671 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 5581)

1.91 MB..

โหลดแล้ว : 204 ครั้ง
ดูแล้ว : 684 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 4


(รหัส 5398)

21.81 MB..

โหลดแล้ว : 545 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,012 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 7