ไฟล์ที่พบ 30 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7545)

3.88 MB

โหลดแล้ว : 90 ครั้ง
ดูแล้ว : 198 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7467)

21.33 MB

โหลดแล้ว : 390 ครั้ง
ดูแล้ว : 948 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7412)

เอกสารประกอบการสอน " วิชาวิศวกรรมสำรวจ Introduction to Surveying "

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2561 19:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2561 10:34

7.30 MB

โหลดแล้ว : 456 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,880 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7376)

6.12 MB..

โหลดแล้ว : 206 ครั้ง
ดูแล้ว : 541 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7176)

เอกสารการสอน " พื้นฐานงานสำรวจ "

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 ตุลาคม 2560 21:29
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 23 ตุลาคม 2560 21:04

8.17 MB

โหลดแล้ว : 1,275 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,556 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 17


(รหัส 6051)

การเจาะสำรวจดิน

(By : takechi)
เมื่อ :16 พฤศจิกายน 2559 08:45

19.79 MB

โหลดแล้ว : 1,114 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,563 ครั้ง
ความคิดเห็น : 28
คะแนน : 11


(รหัส 5590)

72.45 MB..

โหลดแล้ว : 937 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,153 ครั้ง
ความคิดเห็น : 22
คะแนน : 15


(รหัส 5588)

41.58 MB..

โหลดแล้ว : 126 ครั้ง
ดูแล้ว : 339 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 5587)

264.52 KB..

โหลดแล้ว : 145 ครั้ง
ดูแล้ว : 311 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 5586)

200.83 KB..

โหลดแล้ว : 123 ครั้ง
ดูแล้ว : 268 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 5585)

393.37 KB..

โหลดแล้ว : 201 ครั้ง
ดูแล้ว : 409 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 5584)

178.95 KB..

โหลดแล้ว : 136 ครั้ง
ดูแล้ว : 316 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 5583)

4.81 MB..

โหลดแล้ว : 117 ครั้ง
ดูแล้ว : 256 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 5581)

1.91 MB..

โหลดแล้ว : 174 ครั้ง
ดูแล้ว : 338 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 4


(รหัส 5398)

21.81 MB..

โหลดแล้ว : 435 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,032 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 6


(รหัส 4148)

14.28 MB

โหลดแล้ว : 212 ครั้ง
ดูแล้ว : 490 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 0


(รหัส 3958)

การสำรวจ 1 (SURVEYING I)

(By : admin)
เมื่อ :17 กันยายน 2557 00:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กันยายน 2557 00:14

10.38 MB

โหลดแล้ว : 2,573 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,105 ครั้ง
ความคิดเห็น : 56
คะแนน : 22


(รหัส 3870)

7.02 MB..

โหลดแล้ว : 33 ครั้ง
ดูแล้ว : 105 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 3866)

8.06 MB..

โหลดแล้ว : 84 ครั้ง
ดูแล้ว : 209 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 3370)

1.51 MB..

โหลดแล้ว : 478 ครั้ง
ดูแล้ว : 941 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 1