ไฟล์ที่พบ 34 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7733)

9.22 MB

โหลดแล้ว : 409 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,604 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7701)

26.10 MB

โหลดแล้ว : 1,559 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,266 ครั้ง
ความคิดเห็น : 14
คะแนน : 5


(รหัส 7697)

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Demo / ทดลองใช้)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กันยายน 2562 00:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กันยายน 2562 00:25

5.24 MB

โหลดแล้ว : 744 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,539 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 3


(รหัส 7669)

19.19 MB

โหลดแล้ว : 305 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,606 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7545)

3.88 MB

โหลดแล้ว : 128 ครั้ง
ดูแล้ว : 587 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7467)

21.33 MB

โหลดแล้ว : 523 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,724 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7412)

เอกสารประกอบการสอน " วิชาวิศวกรรมสำรวจ Introduction to Surveying "

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2561 19:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2561 10:34

7.30 MB

โหลดแล้ว : 1,007 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,349 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7376)

6.12 MB..

โหลดแล้ว : 251 ครั้ง
ดูแล้ว : 951 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7176)

เอกสารการสอน " พื้นฐานงานสำรวจ "

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 ตุลาคม 2560 21:29
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 23 ตุลาคม 2560 21:04

8.17 MB

โหลดแล้ว : 1,642 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,427 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 18


(รหัส 6051)

การเจาะสำรวจดิน

(By : takechi)
เมื่อ :16 พฤศจิกายน 2559 08:45

19.79 MB

โหลดแล้ว : 1,204 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,829 ครั้ง
ความคิดเห็น : 28
คะแนน : 11


(รหัส 5590)

72.45 MB..

โหลดแล้ว : 1,078 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,961 ครั้ง
ความคิดเห็น : 23
คะแนน : 15


(รหัส 5588)

41.58 MB..

โหลดแล้ว : 154 ครั้ง
ดูแล้ว : 608 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 5587)

264.52 KB..

โหลดแล้ว : 172 ครั้ง
ดูแล้ว : 544 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 5586)

200.83 KB..

โหลดแล้ว : 139 ครั้ง
ดูแล้ว : 533 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 5585)

393.37 KB..

โหลดแล้ว : 231 ครั้ง
ดูแล้ว : 727 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 5584)

178.95 KB..

โหลดแล้ว : 160 ครั้ง
ดูแล้ว : 620 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 5583)

4.81 MB..

โหลดแล้ว : 147 ครั้ง
ดูแล้ว : 558 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 5581)

1.91 MB..

โหลดแล้ว : 196 ครั้ง
ดูแล้ว : 572 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 4


(รหัส 5398)

21.81 MB..

โหลดแล้ว : 514 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,748 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 7


(รหัส 4148)

14.28 MB

โหลดแล้ว : 250 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,123 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 0