ไฟล์ที่พบ 33 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7701)

26.10 MB

โหลดแล้ว : 1,168 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,692 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 3


(รหัส 7697)

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Demo / ทดลองใช้)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กันยายน 2562 00:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กันยายน 2562 00:25

5.24 MB

โหลดแล้ว : 488 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,018 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7669)

19.19 MB

โหลดแล้ว : 285 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,226 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7545)

3.88 MB

โหลดแล้ว : 119 ครั้ง
ดูแล้ว : 463 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7467)

21.33 MB

โหลดแล้ว : 486 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,452 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7412)

เอกสารประกอบการสอน " วิชาวิศวกรรมสำรวจ Introduction to Surveying "

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2561 19:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2561 10:34

7.30 MB

โหลดแล้ว : 873 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,794 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7376)

6.12 MB..

โหลดแล้ว : 240 ครั้ง
ดูแล้ว : 817 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7176)

เอกสารการสอน " พื้นฐานงานสำรวจ "

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 ตุลาคม 2560 21:29
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 23 ตุลาคม 2560 21:04

8.17 MB

โหลดแล้ว : 1,546 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,194 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 18


(รหัส 6051)

การเจาะสำรวจดิน

(By : takechi)
เมื่อ :16 พฤศจิกายน 2559 08:45

19.79 MB

โหลดแล้ว : 1,185 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,516 ครั้ง
ความคิดเห็น : 28
คะแนน : 11


(รหัส 5590)

72.45 MB..

โหลดแล้ว : 1,028 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,684 ครั้ง
ความคิดเห็น : 22
คะแนน : 15


(รหัส 5588)

41.58 MB..

โหลดแล้ว : 143 ครั้ง
ดูแล้ว : 526 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 5587)

264.52 KB..

โหลดแล้ว : 162 ครั้ง
ดูแล้ว : 481 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 5586)

200.83 KB..

โหลดแล้ว : 134 ครั้ง
ดูแล้ว : 452 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 5585)

393.37 KB..

โหลดแล้ว : 225 ครั้ง
ดูแล้ว : 635 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 5584)

178.95 KB..

โหลดแล้ว : 151 ครั้ง
ดูแล้ว : 553 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 5583)

4.81 MB..

โหลดแล้ว : 137 ครั้ง
ดูแล้ว : 470 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 5581)

1.91 MB..

โหลดแล้ว : 191 ครั้ง
ดูแล้ว : 503 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 4


(รหัส 5398)

21.81 MB..

โหลดแล้ว : 488 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,530 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 7


(รหัส 4148)

14.28 MB

โหลดแล้ว : 234 ครั้ง
ดูแล้ว : 925 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 0


(รหัส 3958)

การสำรวจ 1 (SURVEYING I)

(By : admin)
เมื่อ :17 กันยายน 2557 00:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กันยายน 2557 00:14

10.38 MB

โหลดแล้ว : 2,939 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,801 ครั้ง
ความคิดเห็น : 57
คะแนน : 23