ไฟล์ที่พบ 25 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7420)

เอกสารคำสอนวิชา " Contract Specification & Laws for Engineers "

(By : tumcivil)
เมื่อ :18 พฤศจิกายน 2561 12:57

10.98 MB

โหลดแล้ว : 464 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,430 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7298)

18.16 MB..

โหลดแล้ว : 615 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,940 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 4


(รหัส 4335)

วิศวกรรมฐานราก Foundation Engineering

(By : admin)
เมื่อ :18 มิถุนายน 2558 23:03
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 12 มกราคม 2559 23:06

15.08 MB..

โหลดแล้ว : 1,391 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,201 ครั้ง
ความคิดเห็น : 28
คะแนน : 14


(รหัส 3961)

เอกสารการสอน วิชาวิศวกรรมฐานราก Foundation Engineering

(By : admin)
เมื่อ :01 ตุลาคม 2557 00:39
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 ตุลาคม 2557 00:50

8.75 MB

โหลดแล้ว : 1,832 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,116 ครั้ง
ความคิดเห็น : 30
คะแนน : 13


(รหัส 3807)

คู่มือการใช้งาน ETABS 9.7

(By : tumcivil)
เมื่อ :22 มิถุนายน 2557 09:54

9.56 MB

โหลดแล้ว : 3,704 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,581 ครั้ง
ความคิดเห็น : 68
คะแนน : 17


(รหัส 3291)

เอกสารประกอบการสอน (PPT) Dynamics of Structures

(By : admin)
เมื่อ :11 ตุลาคม 2556 10:17
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 ตุลาคม 2556 10:18

10.58 MB

โหลดแล้ว : 434 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,035 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 4


(รหัส 3290)

Numberical Methods for Civil Engineers

(By : admin)
เมื่อ :11 ตุลาคม 2556 09:47
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 ตุลาคม 2556 10:18

4.28 MB

โหลดแล้ว : 154 ครั้ง
ดูแล้ว : 422 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 3061)

การสร้างโมเดลใน SAP2000 เบื้องต้น

(By : admin)
เมื่อ :22 เมษายน 2556 16:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 สิงหาคม 2557 17:29

1.68 MB..

โหลดแล้ว : 1,021 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,729 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 9


(รหัส 2857)

คู่มือ STAAD.Pro v8i ภาษาไทย

(By : admin)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2556 00:26
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 สิงหาคม 2557 17:28

13.14 MB..

โหลดแล้ว : 6,298 ครั้ง
ดูแล้ว : 13,542 ครั้ง
ความคิดเห็น : 121
คะแนน : 59


(รหัส 2559)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (WSD+SDM)

(By : admin)
เมื่อ :09 มกราคม 2556 01:06
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:38

5.68 MB

โหลดแล้ว : 8,196 ครั้ง
ดูแล้ว : 17,886 ครั้ง
ความคิดเห็น : 140
คะแนน : 82


(รหัส 2558)

การออกแบบโครงสร้างเหล็ก Steel Design

(By : mk)
เมื่อ :08 มกราคม 2556 09:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 สิงหาคม 2557 17:28

10.18 MB..

โหลดแล้ว : 9,261 ครั้ง
ดูแล้ว : 19,318 ครั้ง
ความคิดเห็น : 160
คะแนน : 73


(รหัส 1688)

Numerical Methods for Civil Engineers (MATLAB)

(By : admin)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2555 01:51
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 สิงหาคม 2557 17:27

2.17 MB

โหลดแล้ว : 315 ครั้ง
ดูแล้ว : 647 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 3


(รหัส 1687)

วิศวกรรมฐานราก Foundation Engineering

(By : admin)
เมื่อ :16 พฤศจิกายน 2555 22:41
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2555 00:22

11.40 MB

โหลดแล้ว : 8,831 ครั้ง
ดูแล้ว : 20,839 ครั้ง
ความคิดเห็น : 173
คะแนน : 73


(รหัส 1682)

การใช้ MATLAB สำหรับงานทางวิศวกรรม

(By : admin)
เมื่อ :16 พฤศจิกายน 2555 02:14

2.59 MB

โหลดแล้ว : 286 ครั้ง
ดูแล้ว : 666 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 1


(รหัส 1620)

คู่มือปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanic) เล่มใหม่ (ปรับปรุงล่าสุด)

(By : admin)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2555 18:05
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2555 09:52

6.24 MB

โหลดแล้ว : 5,534 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,325 ครั้ง
ความคิดเห็น : 97
คะแนน : 35


(รหัส 1418)

การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว บทที่ 3 แรงสถิตเทียบเท่า (ทฤษฎี + ปฏิบัติ)

(By : admin)
เมื่อ :06 พฤศจิกายน 2555 15:37
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 สิงหาคม 2557 17:27

16.01 MB

โหลดแล้ว : 1,341 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,571 ครั้ง
ความคิดเห็น : 22
คะแนน : 13


(รหัส 1256)

เอกสารคำสอนวิชา Engineering Statics

(By : admin)
เมื่อ :23 ตุลาคม 2555 19:24

13.59 MB

โหลดแล้ว : 905 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,003 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 10


(รหัส 1255)

คู่มือปฏิบัติการทดสอบวัสดุ

(By : admin)
เมื่อ :23 ตุลาคม 2555 19:16

2.44 MB

โหลดแล้ว : 686 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,442 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 11


(รหัส 1254)

เอกสารคำสอนวิชา การทดสอบวัสดุ: บรรยาย

(By : admin)
เมื่อ :23 ตุลาคม 2555 19:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 23 ตุลาคม 2555 19:17

4.92 MB

โหลดแล้ว : 674 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,338 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 11


(รหัส 1253)

6.62 MB

โหลดแล้ว : 1,316 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,572 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 11