ไฟล์ที่พบ 288 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8140)

Spreadsheet ออกแบบเสาเข็ม กลุ่มรับแรงอัด (Pile Group)

(By : tumcivil)
เมื่อ :27 เมษายน 2564 22:04
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 เมษายน 2564 22:04

1.53 MB

โหลดแล้ว : 360 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,183 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8136)

14.90 MB

โหลดแล้ว : 136 ครั้ง
ดูแล้ว : 280 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8135)

17.22 MB

โหลดแล้ว : 204 ครั้ง
ดูแล้ว : 425 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8134)

18.44 MB

โหลดแล้ว : 153 ครั้ง
ดูแล้ว : 511 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8133)

19.70 MB

โหลดแล้ว : 392 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,548 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8132)

12.51 MB

โหลดแล้ว : 326 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,276 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 8061)

โปรแกรม CvET_Frame version 1.00 (2564)

(By : tumcivil)
เมื่อ :26 มกราคม 2564 22:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 มกราคม 2564 16:28

2.59 MB

โหลดแล้ว : 168 ครั้ง
ดูแล้ว : 846 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 8057)

Spreadsheet ออกแบบบ้านพักอาศัยง่ายๆ

(By : tumcivil)
เมื่อ :04 พฤศจิกายน 2563 16:52

5.23 MB

โหลดแล้ว : 4,200 ครั้ง
ดูแล้ว : 24,982 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 2


(รหัส 8055)

Oak RC SDM - โอ๊คอาร์ซี SDM (รุ่นเบต้า ทดลองใช้ - เฉพาะคาน + พื้น) (Updated ครั้งที่ 2 - 12 ตุลาคม 2563)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 ตุลาคม 2563 22:36
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 12 ตุลาคม 2563 16:37

26.26 MB

โหลดแล้ว : 1,136 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,282 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 2


(รหัส 7937)

29.56 MB

โหลดแล้ว : 1,068 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,772 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 1


(รหัส 7935)

6.55 MB

โหลดแล้ว : 633 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,463 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7934)

3.77 MB

โหลดแล้ว : 682 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,763 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7933)

7.35 MB

โหลดแล้ว : 602 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,578 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7925)

21.61 MB

โหลดแล้ว : 784 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,406 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 1


(รหัส 7891)

37.03 MB

โหลดแล้ว : 1,396 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,506 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 5


(รหัส 7890)

4.81 MB

โหลดแล้ว : 4,284 ครั้ง
ดูแล้ว : 21,028 ครั้ง
ความคิดเห็น : 27
คะแนน : 5


(รหัส 7728)

TJ BARCUT (Shareware) อภินันทนาการในโอกาสครบ 20 ปี TumCivil

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 มกราคม 2563 23:09
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 ตุลาคม 2563 23:21

177.84 MB

โหลดแล้ว : 2,425 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,744 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 3


(รหัส 7720)

27.04 MB

โหลดแล้ว : 233 ครั้ง
ดูแล้ว : 978 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7718)

การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น โปรแกรม ETABS

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 16:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 23:01

6.72 MB

โหลดแล้ว : 2,128 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,279 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 1