ไฟล์ที่พบ 271 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7728)

TJ BARCUT (Shareware) อภินันทนาการในโอกาสครบ 20 ปี TumCivil

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 มกราคม 2563 23:09
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 มกราคม 2563 16:03

32.57 MB

โหลดแล้ว : 572 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,281 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 7720)

27.04 MB

โหลดแล้ว : 92 ครั้ง
ดูแล้ว : 154 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7718)

5.04 MB

โหลดแล้ว : 341 ครั้ง
ดูแล้ว : 555 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7717)

5.04 MB

โหลดแล้ว : 537 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,346 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7715)

5.23 MB

โหลดแล้ว : 1,168 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,059 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7711)

รายการคำนวณ + Spreadsheet การออกแบบก่อสร้างปล่องใต้ดินลึกเพื่อติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 พฤศจิกายน 2562 13:24
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2562 13:24

1.09 MB

โหลดแล้ว : 330 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,234 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7710)

Structural Design for 3,000 T. Oil Tank (Tank Design Calculation)

(By : tumcivil)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2562 23:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2562 13:24

3.81 MB

โหลดแล้ว : 514 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,097 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 7705)

291.10 MB

โหลดแล้ว : 337 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,276 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7704)

47.01 MB

โหลดแล้ว : 1,137 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,417 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 2


(รหัส 7702)

3.82 MB

โหลดแล้ว : 1,747 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,064 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 2


(รหัส 7701)

26.10 MB

โหลดแล้ว : 1,389 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,488 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 4


(รหัส 7700)

คู่มือปฐพีกลศาสตร์ ( Soil Mechanics )

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 กันยายน 2562 15:16

24.54 MB

โหลดแล้ว : 1,101 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,137 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 6


(รหัส 7699)

13.29 MB

โหลดแล้ว : 640 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,052 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 4


(รหัส 7698)

8.97 MB

โหลดแล้ว : 690 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,939 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7697)

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Demo / ทดลองใช้)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กันยายน 2562 00:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กันยายน 2562 00:25

5.24 MB

โหลดแล้ว : 624 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,730 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 3


(รหัส 7680)

ตัวอย่างการออกแบบสะพาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2562 23:48

1.01 MB

โหลดแล้ว : 414 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,010 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7679)

4.53 MB

โหลดแล้ว : 336 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,547 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1