ไฟล์ที่พบ 256 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7680)

ตัวอย่างการออกแบบสะพาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2562 23:48

1.01 MB

โหลดแล้ว : 256 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,027 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7679)

4.53 MB

โหลดแล้ว : 181 ครั้ง
ดูแล้ว : 656 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7678)

3.38 MB

โหลดแล้ว : 176 ครั้ง
ดูแล้ว : 893 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7668)

3.16 MB

โหลดแล้ว : 628 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,186 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7666)

8.73 MB

โหลดแล้ว : 608 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,225 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7663)

945.13 KB

โหลดแล้ว : 1,277 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,579 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 7661)

Spreadsheet ออกแบบเสาเข็ม(ขนาดเล็ก) ใหญ่ก็คำนวณได้ ประยุกต์กับ Micro Pile ที่ใช้ต่อเติม

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 เมษายน 2562 12:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 25 เมษายน 2562 12:32

642.13 KB

โหลดแล้ว : 1,217 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,713 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7655)

โปรแกรม NEO STEEL CONNECTIONS ออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็ก วิธี ASD (รุ่นทดลองใช้ DEMO version )

(By : tumcivil)
เมื่อ :01 เมษายน 2562 10:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 เมษายน 2562 09:51

4.04 MB

โหลดแล้ว : 618 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,993 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 0


(รหัส 7654)

คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 มีนาคม 2562 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 มีนาคม 2562 17:50

11.38 MB

โหลดแล้ว : 1,425 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,033 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 1


(รหัส 7652)

46.98 MB

โหลดแล้ว : 1,051 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,916 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7650)

คู่มือการออกแบบอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (มยผ.)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 มีนาคม 2562 13:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 มีนาคม 2562 13:35

9.60 MB

โหลดแล้ว : 1,155 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,472 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 3


(รหัส 7648)

9.57 MB

โหลดแล้ว : 409 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,473 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7647)

9.85 MB

โหลดแล้ว : 198 ครั้ง
ดูแล้ว : 408 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7642)

8.93 MB

โหลดแล้ว : 1,211 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,189 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 7636)

หนังสือคู่มือการออกแบบคอนกรีตอัดแรง PRESTRESSED CONCRETE (ดร.นเรศ พันธราธร)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 มีนาคม 2562 12:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 มีนาคม 2562 13:34

54.27 MB

โหลดแล้ว : 1,361 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,296 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 4


(รหัส 7613)

24.28 MB..

โหลดแล้ว : 1,121 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,788 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7562)

511.13 KB

โหลดแล้ว : 605 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,916 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0