ไฟล์ที่พบ 271 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7728)

TJ BARCUT (Shareware) อภินันทนาการในโอกาสครบ 20 ปี TumCivil

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 มกราคม 2563 23:09
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 มกราคม 2563 16:03

32.57 MB

โหลดแล้ว : 1,064 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,464 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7720)

27.04 MB

โหลดแล้ว : 141 ครั้ง
ดูแล้ว : 308 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7718)

การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น โปรแกรม ETABS

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 16:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 23:01

6.72 MB

โหลดแล้ว : 707 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,506 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7717)

Mini Book : การออกแบบ หน้าตัดองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 15:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 22:59

3.85 MB

โหลดแล้ว : 858 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,517 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7715)

5.23 MB

โหลดแล้ว : 1,450 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,348 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7711)

รายการคำนวณ + Spreadsheet การออกแบบก่อสร้างปล่องใต้ดินลึกเพื่อติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 พฤศจิกายน 2562 13:24
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2562 13:24

1.09 MB

โหลดแล้ว : 365 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,637 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7710)

Structural Design for 3,000 T. Oil Tank (Tank Design Calculation)

(By : tumcivil)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2562 23:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2562 13:24

3.81 MB

โหลดแล้ว : 569 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,638 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 7705)

291.10 MB

โหลดแล้ว : 399 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,848 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7704)

47.01 MB

โหลดแล้ว : 1,385 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,777 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 2


(รหัส 7702)

3.82 MB

โหลดแล้ว : 1,913 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,835 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 4


(รหัส 7701)

26.10 MB

โหลดแล้ว : 1,554 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,237 ครั้ง
ความคิดเห็น : 14
คะแนน : 5


(รหัส 7700)

คู่มือปฐพีกลศาสตร์ ( Soil Mechanics )

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 กันยายน 2562 15:16

24.54 MB

โหลดแล้ว : 1,220 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,915 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 7


(รหัส 7699)

13.29 MB

โหลดแล้ว : 681 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,386 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 4


(รหัส 7698)

8.97 MB

โหลดแล้ว : 751 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,403 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7697)

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Demo / ทดลองใช้)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กันยายน 2562 00:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 กันยายน 2562 00:25

5.24 MB

โหลดแล้ว : 738 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,492 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 3


(รหัส 7680)

ตัวอย่างการออกแบบสะพาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2562 23:48

1.01 MB

โหลดแล้ว : 438 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,371 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7679)

4.53 MB

โหลดแล้ว : 384 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,836 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1