ไฟล์ที่พบ 250 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7668)

3.16 MB

โหลดแล้ว : 421 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,504 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7666)

8.73 MB

โหลดแล้ว : 424 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,630 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7663)

945.13 KB

โหลดแล้ว : 979 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,440 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7661)

Spreadsheet ออกแบบเสาเข็ม(ขนาดเล็ก) ใหญ่ก็คำนวณได้ ประยุกต์กับ Micro Pile ที่ใช้ต่อเติม

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 เมษายน 2562 12:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 25 เมษายน 2562 12:32

642.13 KB

โหลดแล้ว : 949 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,860 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7655)

โปรแกรม NEO STEEL CONNECTIONS ออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็ก วิธี ASD (รุ่นทดลองใช้ DEMO version )

(By : tumcivil)
เมื่อ :01 เมษายน 2562 10:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 เมษายน 2562 09:51

4.04 MB

โหลดแล้ว : 537 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,611 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 0


(รหัส 7654)

คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 มีนาคม 2562 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 มีนาคม 2562 17:50

11.38 MB

โหลดแล้ว : 1,194 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,311 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 1


(รหัส 7652)

46.98 MB

โหลดแล้ว : 847 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,364 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7650)

คู่มือการออกแบบอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (มยผ.)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 มีนาคม 2562 13:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 มีนาคม 2562 13:35

9.60 MB

โหลดแล้ว : 1,029 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,069 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 3


(รหัส 7648)

9.57 MB

โหลดแล้ว : 392 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,365 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7647)

9.85 MB

โหลดแล้ว : 181 ครั้ง
ดูแล้ว : 347 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7642)

8.93 MB

โหลดแล้ว : 1,116 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,777 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 7636)

หนังสือคู่มือการออกแบบคอนกรีตอัดแรง PRESTRESSED CONCRETE (ดร.นเรศ พันธราธร)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 มีนาคม 2562 12:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 มีนาคม 2562 13:34

54.27 MB

โหลดแล้ว : 1,091 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,252 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 4


(รหัส 7613)

24.28 MB..

โหลดแล้ว : 1,018 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,430 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7562)

511.13 KB

โหลดแล้ว : 571 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,772 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7561)

Steel Structures in Infrastructure Projectsโครงสร้างเหล็กในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :02 มกราคม 2562 14:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 มกราคม 2562 14:26

3.81 MB

โหลดแล้ว : 481 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,627 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7560)

13.82 MB

โหลดแล้ว : 282 ครั้ง
ดูแล้ว : 829 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 7556)

Review on Tension, Compression,and Flexural Steel Member Design

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 ธันวาคม 2561 18:06

5.68 MB

โหลดแล้ว : 205 ครั้ง
ดูแล้ว : 656 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7555)

252.45 KB

โหลดแล้ว : 133 ครั้ง
ดูแล้ว : 337 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7550)

2.00 MB

โหลดแล้ว : 193 ครั้ง
ดูแล้ว : 620 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7549)

4.34 MB

โหลดแล้ว : 218 ครั้ง
ดูแล้ว : 541 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0