ไฟล์ที่พบ 278 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7937)

29.56 MB

โหลดแล้ว : 771 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,729 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 0


(รหัส 7935)

6.55 MB

โหลดแล้ว : 530 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,887 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7934)

3.77 MB

โหลดแล้ว : 549 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,202 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7933)

7.35 MB

โหลดแล้ว : 498 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,001 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7925)

21.61 MB

โหลดแล้ว : 579 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,435 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 1


(รหัส 7891)

37.03 MB

โหลดแล้ว : 1,203 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,582 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 4


(รหัส 7890)

4.81 MB

โหลดแล้ว : 3,315 ครั้ง
ดูแล้ว : 15,860 ครั้ง
ความคิดเห็น : 27
คะแนน : 5


(รหัส 7728)

TJ BARCUT (Shareware) อภินันทนาการในโอกาสครบ 20 ปี TumCivil

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 มกราคม 2563 23:09
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 มกราคม 2563 16:03

32.57 MB

โหลดแล้ว : 1,609 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,977 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 2


(รหัส 7720)

27.04 MB

โหลดแล้ว : 196 ครั้ง
ดูแล้ว : 613 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7718)

การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น โปรแกรม ETABS

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 16:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 23:01

6.72 MB

โหลดแล้ว : 1,227 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,117 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 0


(รหัส 7717)

Mini Book : การออกแบบ หน้าตัดองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 15:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 22:59

3.85 MB

โหลดแล้ว : 1,123 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,565 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7715)

5.23 MB

โหลดแล้ว : 1,930 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,666 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7711)

รายการคำนวณ + Spreadsheet การออกแบบก่อสร้างปล่องใต้ดินลึกเพื่อติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 พฤศจิกายน 2562 13:24
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2562 13:24

1.09 MB

โหลดแล้ว : 438 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,197 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7710)

Structural Design for 3,000 T. Oil Tank (Tank Design Calculation)

(By : tumcivil)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2562 23:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2562 13:24

3.81 MB

โหลดแล้ว : 814 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,346 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 7705)

291.10 MB

โหลดแล้ว : 550 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,715 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7704)

47.01 MB

โหลดแล้ว : 1,805 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,356 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 3


(รหัส 7702)

3.82 MB

โหลดแล้ว : 2,234 ครั้ง
ดูแล้ว : 10,385 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 4


(รหัส 7701)

26.10 MB

โหลดแล้ว : 1,803 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,241 ครั้ง
ความคิดเห็น : 15
คะแนน : 5


(รหัส 7700)

คู่มือปฐพีกลศาสตร์ ( Soil Mechanics )

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 กันยายน 2562 15:16

24.54 MB

โหลดแล้ว : 1,556 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,673 ครั้ง
ความคิดเห็น : 16
คะแนน : 7


(รหัส 7699)

13.29 MB

โหลดแล้ว : 732 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,804 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 4