ไฟล์ที่พบ 283 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8132)

12.51 MB

โหลดแล้ว : 100 ครั้ง
ดูแล้ว : 536 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 8061)

โปรแกรม CvET_Frame version 1.00 (2564)

(By : tumcivil)
เมื่อ :26 มกราคม 2564 22:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 มกราคม 2564 16:28

2.59 MB

โหลดแล้ว : 107 ครั้ง
ดูแล้ว : 539 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 8057)

Spreadsheet ออกแบบบ้านพักอาศัยง่ายๆ

(By : tumcivil)
เมื่อ :04 พฤศจิกายน 2563 16:52

5.23 MB

โหลดแล้ว : 3,928 ครั้ง
ดูแล้ว : 23,252 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 2


(รหัส 8055)

Oak RC SDM - โอ๊คอาร์ซี SDM (รุ่นเบต้า ทดลองใช้ - เฉพาะคาน + พื้น) (Updated ครั้งที่ 2 - 12 ตุลาคม 2563)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 ตุลาคม 2563 22:36
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 12 ตุลาคม 2563 16:37

26.26 MB

โหลดแล้ว : 1,096 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,985 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 2


(รหัส 7937)

29.56 MB

โหลดแล้ว : 980 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,491 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 1


(รหัส 7935)

6.55 MB

โหลดแล้ว : 609 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,301 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7934)

3.77 MB

โหลดแล้ว : 657 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,613 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7933)

7.35 MB

โหลดแล้ว : 573 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,414 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7925)

21.61 MB

โหลดแล้ว : 724 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,117 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 1


(รหัส 7891)

37.03 MB

โหลดแล้ว : 1,347 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,238 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 5


(รหัส 7890)

4.81 MB

โหลดแล้ว : 3,976 ครั้ง
ดูแล้ว : 19,123 ครั้ง
ความคิดเห็น : 27
คะแนน : 5


(รหัส 7728)

TJ BARCUT (Shareware) อภินันทนาการในโอกาสครบ 20 ปี TumCivil

(By : tumcivil)
เมื่อ :11 มกราคม 2563 23:09
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 ตุลาคม 2563 23:21

177.84 MB

โหลดแล้ว : 2,290 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,044 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 3


(รหัส 7720)

27.04 MB

โหลดแล้ว : 229 ครั้ง
ดูแล้ว : 876 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7718)

การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น โปรแกรม ETABS

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 16:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 23:01

6.72 MB

โหลดแล้ว : 1,532 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,269 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 1


(รหัส 7717)

Mini Book : การออกแบบ หน้าตัดองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 15:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 22:59

3.85 MB

โหลดแล้ว : 1,210 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,046 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7715)

5.23 MB

โหลดแล้ว : 2,260 ครั้ง
ดูแล้ว : 11,191 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 7711)

รายการคำนวณ + Spreadsheet การออกแบบก่อสร้างปล่องใต้ดินลึกเพื่อติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :13 พฤศจิกายน 2562 13:24
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2562 13:24

1.09 MB

โหลดแล้ว : 497 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,698 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 0


(รหัส 7710)

Structural Design for 3,000 T. Oil Tank (Tank Design Calculation)

(By : tumcivil)
เมื่อ :12 พฤศจิกายน 2562 23:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2562 13:24

3.81 MB

โหลดแล้ว : 1,012 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,576 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 1


(รหัส 7705)

291.10 MB

โหลดแล้ว : 614 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,233 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0