ไฟล์ที่พบ 271 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7678)

3.38 MB

โหลดแล้ว : 348 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,756 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7668)

3.16 MB

โหลดแล้ว : 981 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,498 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 4


(รหัส 7666)

8.73 MB

โหลดแล้ว : 910 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,400 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 3


(รหัส 7663)

945.13 KB

โหลดแล้ว : 2,107 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,691 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 2


(รหัส 7661)

Spreadsheet ออกแบบเสาเข็ม(ขนาดเล็ก) ใหญ่ก็คำนวณได้ ประยุกต์กับ Micro Pile ที่ใช้ต่อเติม

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 เมษายน 2562 12:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 25 เมษายน 2562 12:32

642.13 KB

โหลดแล้ว : 1,763 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,022 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7655)

โปรแกรม NEO STEEL CONNECTIONS ออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็ก วิธี ASD (รุ่นทดลองใช้ DEMO version )

(By : tumcivil)
เมื่อ :01 เมษายน 2562 10:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 เมษายน 2562 09:51

4.04 MB

โหลดแล้ว : 810 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,167 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 0


(รหัส 7654)

คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 มีนาคม 2562 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 31 ธันวาคม 2562 11:31

11.38 MB

โหลดแล้ว : 1,935 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,102 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 2


(รหัส 7652)

46.98 MB

โหลดแล้ว : 1,574 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,144 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 4


(รหัส 7650)

คู่มือการออกแบบอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (มยผ.)

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 มีนาคม 2562 13:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 มีนาคม 2562 13:35

9.60 MB

โหลดแล้ว : 1,434 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,607 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 4


(รหัส 7648)

9.57 MB

โหลดแล้ว : 471 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,020 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7647)

9.85 MB

โหลดแล้ว : 246 ครั้ง
ดูแล้ว : 633 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7642)

8.93 MB

โหลดแล้ว : 1,580 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,465 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 3


(รหัส 7636)

หนังสือคู่มือการออกแบบคอนกรีตอัดแรง PRESTRESSED CONCRETE (ดร.นเรศ พันธราธร)

(By : tumcivil)
เมื่อ :06 มีนาคม 2562 12:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 มีนาคม 2562 13:34

54.27 MB

โหลดแล้ว : 1,917 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,097 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 5


(รหัส 7613)

24.28 MB..

โหลดแล้ว : 1,451 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,884 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 1


(รหัส 7562)

511.13 KB

โหลดแล้ว : 719 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,682 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7561)

Steel Structures in Infrastructure Projectsโครงสร้างเหล็กในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

(By : tumcivil)
เมื่อ :02 มกราคม 2562 14:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 มกราคม 2562 14:26

3.81 MB

โหลดแล้ว : 555 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,243 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7560)

13.82 MB

โหลดแล้ว : 353 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,303 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7556)

Review on Tension, Compression,and Flexural Steel Member Design

(By : tumcivil)
เมื่อ :28 ธันวาคม 2561 18:06

5.68 MB

โหลดแล้ว : 239 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,276 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7555)

252.45 KB

โหลดแล้ว : 161 ครั้ง
ดูแล้ว : 562 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7550)

2.00 MB

โหลดแล้ว : 220 ครั้ง
ดูแล้ว : 859 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1