ไฟล์ที่พบ 141 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 6227)

Modern Earthquake Engineering - Offshore and Land-based Structures - Junbo Jia

(By : gesuscv)
เมื่อ :28 ธันวาคม 2559 01:53

35.44 MB..

โหลดแล้ว : 113 ครั้ง
ดูแล้ว : 671 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6135)

Earthquake Geotechnical Engineering Volume 3 - P. Seco e Pinto

(By : gesuscv)
เมื่อ :01 ธันวาคม 2559 21:31

66.77 MB..

โหลดแล้ว : 86 ครั้ง
ดูแล้ว : 721 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6134)

Earthquake Geotechnical Engineering Volume 2 - P. Seco e Pinto

(By : gesuscv)
เมื่อ :01 ธันวาคม 2559 21:21

63.43 MB..

โหลดแล้ว : 80 ครั้ง
ดูแล้ว : 730 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6078)

49.77 MB..

โหลดแล้ว : 58 ครั้ง
ดูแล้ว : 670 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6076)

Advances in Earthquake Engineering for Urban Risk Reduction - S. Tanvir Wasti and Guney Ozcebe

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2559 21:13

14.60 MB..

โหลดแล้ว : 47 ครั้ง
ดูแล้ว : 616 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6075)

Fundamental Concepts of Earthquake Engineering - Roberto Villaverde

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2559 20:12

25.76 MB..

โหลดแล้ว : 149 ครั้ง
ดูแล้ว : 751 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 6073)

14.79 MB..

โหลดแล้ว : 160 ครั้ง
ดูแล้ว : 835 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 6065)

Introduction to Computational Earthquake Engineering 2nd - Muneo Hori

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2559 13:49

4.53 MB..

โหลดแล้ว : 68 ครั้ง
ดูแล้ว : 675 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6064)

Introduction to Earthquake Engineering 2nd - Shunzo Okamoto

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2559 13:47

62.69 MB..

โหลดแล้ว : 55 ครั้ง
ดูแล้ว : 623 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6063)

Earthquake Engineering - New Research - Takumi Miura and Yuuki Ikeda

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2559 13:40

12.16 MB..

โหลดแล้ว : 94 ครั้ง
ดูแล้ว : 725 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 6062)

Geotechnical Earthquake Engineering - Ikuo Towhata

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2559 13:38

36.69 MB..

โหลดแล้ว : 85 ครั้ง
ดูแล้ว : 732 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 6043)

4.64 MB..

โหลดแล้ว : 83 ครั้ง
ดูแล้ว : 685 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 6042)

35.49 MB..

โหลดแล้ว : 110 ครั้ง
ดูแล้ว : 675 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 5981)

1.43 MB

โหลดแล้ว : 210 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,280 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 5976)

การคำนวณแรงลมสถิตเทียบเท่าโดยวิธีการอย่างง่าย สำหรับอาคารสูงปานกลาง

(By : admin)
เมื่อ :27 ตุลาคม 2559 02:07
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 ตุลาคม 2559 10:19

885.89 KB

โหลดแล้ว : 180 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,075 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 5885)

Geotechnical Earthquake Engineering Handbook - Robert W. Day

(By : gesuscv)
เมื่อ :10 ตุลาคม 2559 17:47

22.41 MB..

โหลดแล้ว : 109 ครั้ง
ดูแล้ว : 596 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 5706)

30.20 MB..

โหลดแล้ว : 134 ครั้ง
ดูแล้ว : 725 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 5649)

7.54 MB..

โหลดแล้ว : 68 ครั้ง
ดูแล้ว : 597 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 5603)

Earthquake-Resistant Design for Architects

(By : gesuscv)
เมื่อ :19 สิงหาคม 2559 22:08

17.71 MB..

โหลดแล้ว : 93 ครั้ง
ดูแล้ว : 638 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 5602)

9.32 MB..

โหลดแล้ว : 110 ครั้ง
ดูแล้ว : 770 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0