ไฟล์ที่พบ 219 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 862)

Practitioners Guide to Finite Element Modelling of Reinforced Concrete Structures

(By : raywat)
เมื่อ :21 กันยายน 2555 11:50

27.05 MB

โหลดแล้ว : 85 ครั้ง
ดูแล้ว : 501 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 707)

Reinforced Concrete Structures Formulas and Tables

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 กันยายน 2555 02:35
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 ธันวาคม 2555 00:34

383.07 KB..

โหลดแล้ว : 193 ครั้ง
ดูแล้ว : 727 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 3


(รหัส 662)

Reinforced Concrete Design

(By : gesuscv)
เมื่อ :14 กันยายน 2555 02:00
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 09 ธันวาคม 2555 18:57

9.58 MB..

โหลดแล้ว : 64 ครั้ง
ดูแล้ว : 595 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 611)

2.73 MB

โหลดแล้ว : 65 ครั้ง
ดูแล้ว : 469 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 540)

Seismic Performance and Fragility Curves for Reinforced Concrete Frame and Shear Wall Residential Buildings in Puerto Rico

(By : raywat)
เมื่อ :09 กันยายน 2555 09:31
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 กันยายน 2555 22:54

4.31 MB..

โหลดแล้ว : 56 ครั้ง
ดูแล้ว : 495 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 512)

Reinforced Concrete Analysis and Design - S. S. Ray

(By : raywat)
เมื่อ :08 กันยายน 2555 23:09
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2559 02:10

12.61 MB..

โหลดแล้ว : 189 ครั้ง
ดูแล้ว : 734 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 511)

Design of Reinforced Concrete Arch Highway Bridge

(By : yotayota)
เมื่อ :08 กันยายน 2555 23:09
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 กันยายน 2555 23:48

2.01 MB

โหลดแล้ว : 44 ครั้ง
ดูแล้ว : 521 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 508)

Reinforced Concrete A Fundamental Approach ACI 318-05 Code - Edward G. Nawy

(By : raywat)
เมื่อ :08 กันยายน 2555 23:03
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 มีนาคม 2559 17:01

23.57 MB..

โหลดแล้ว : 122 ครั้ง
ดูแล้ว : 568 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 382)

ACI 318-63 Building Code Requirements for Reinforced Concrete

(By : raywat)
เมื่อ :07 กันยายน 2555 09:59

29.66 MB

โหลดแล้ว : 117 ครั้ง
ดูแล้ว : 863 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 381)

ACI Design Handbook ACI SP-17(09) - Design of Structural Reinforced Concrete Elements in Accordance with ACI 318-05

(By : raywat)
เมื่อ :07 กันยายน 2555 09:09
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 มิถุนายน 2557 14:10

4.90 MB

โหลดแล้ว : 851 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,462 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 10


(รหัส 211)

Reinforced Concrete Designer's Handbook

(By : chang_noolek)
เมื่อ :03 กันยายน 2555 21:57
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 09 ธันวาคม 2555 18:53

14.51 MB..

โหลดแล้ว : 110 ครั้ง
ดูแล้ว : 691 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 1


(รหัส 183)

SAFE Reinforced Concrete Design Manual

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 กันยายน 2555 19:04

1.84 MB..

โหลดแล้ว : 162 ครั้ง
ดูแล้ว : 613 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 179)

Reinforced Concrete Slabs 2Ed - Robert Park and William L.Gamble

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 กันยายน 2555 18:27

29.95 MB..

โหลดแล้ว : 296 ครั้ง
ดูแล้ว : 820 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 175)

Reinforced Concrete

(By : gnemrvc)
เมื่อ :02 กันยายน 2555 15:22

5.75 MB..

โหลดแล้ว : 131 ครั้ง
ดูแล้ว : 699 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 174)

Reinforced Concrete

(By : gnemrvc)
เมื่อ :02 กันยายน 2555 15:15

5.75 MB..

โหลดแล้ว : 53 ครั้ง
ดูแล้ว : 509 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 135)

AISC Steel Design Guide Series 22 - Facade Attachments to Steel Framed Buildings

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 กันยายน 2555 01:04

8.47 MB..

โหลดแล้ว : 138 ครั้ง
ดูแล้ว : 653 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 46)

Reinforced Concrete Design of Tall Buildings - Bungale S. Taranath

(By : mk)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2555 10:51
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 กันยายน 2558 02:03

33.01 MB..

โหลดแล้ว : 260 ครั้ง
ดูแล้ว : 980 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 45)

Reinforced Concrete Mechanics & Design 6th (2011) James G. MacGREGOR

(By : mk)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2555 10:44
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 25 มกราคม 2556 20:19

14.37 MB..

โหลดแล้ว : 363 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,095 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 7


(รหัส 44)

Design of Reinforced Concrete 7th Edition 2006- McCormac J.C.

(By : mk)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2555 10:23
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 09 สิงหาคม 2556 01:36

75.14 MB..

โหลดแล้ว : 421 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,028 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 1