ไฟล์ที่พบ 219 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7942)

Design Handbook for Reinforced Concrete Elements - A.S. Beletich and P.J. Uno

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 สิงหาคม 2563 23:09

9.54 MB..

โหลดแล้ว : 114 ครั้ง
ดูแล้ว : 402 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7940)

9.58 MB..

โหลดแล้ว : 134 ครั้ง
ดูแล้ว : 695 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7937)

29.56 MB

โหลดแล้ว : 979 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,479 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 1


(รหัส 7909)

12.84 MB..

โหลดแล้ว : 95 ครั้ง
ดูแล้ว : 532 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7825)

5.68 MB..

โหลดแล้ว : 63 ครั้ง
ดูแล้ว : 502 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7791)

Reinforced Concrete Structures - Analysis and Design - David A. Fanella

(By : gesuscv)
เมื่อ :12 มีนาคม 2563 23:44

12.76 MB..

โหลดแล้ว : 238 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,183 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7790)

3.70 MB..

โหลดแล้ว : 149 ครั้ง
ดูแล้ว : 778 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7786)

Practical Design of Reinforced Concrete Buildings - Syed Mehdi Ashraf

(By : gesuscv)
เมื่อ :12 มีนาคม 2563 03:34

121.05 MB..

โหลดแล้ว : 168 ครั้ง
ดูแล้ว : 745 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7783)

32.60 MB..

โหลดแล้ว : 88 ครั้ง
ดูแล้ว : 622 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7780)

24.55 MB..

โหลดแล้ว : 238 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,231 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 7765)

24.47 MB

โหลดแล้ว : 113 ครั้ง
ดูแล้ว : 475 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7764)

20.05 MB

โหลดแล้ว : 117 ครั้ง
ดูแล้ว : 573 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7763)

Design of Reinforced Concrete Structures Volume 1 Second Edition By Mashhour Ghoneim and Mahmoud El Mihilmy

(By : ekaraj)
เมื่อ :02 มีนาคม 2563 14:10
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 มีนาคม 2563 14:21

11.60 MB

โหลดแล้ว : 135 ครั้ง
ดูแล้ว : 674 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7762)

Design Guide For Reinforced Concrete Diaphragms 2019 by CRSI.pdf

(By : ekaraj)
เมื่อ :27 กุมภาพันธ์ 2563 18:08
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 18:10

24.23 MB

โหลดแล้ว : 173 ครั้ง
ดูแล้ว : 707 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7759)

Advanced Materials and Techniques for Reinforced Concrete Structures 2nd - Mohamed Abdallah El-Reedy

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 กุมภาพันธ์ 2563 01:26

35.79 MB..

โหลดแล้ว : 116 ครั้ง
ดูแล้ว : 695 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 7746)

Slender Reinforced Concrete Columns - ACI And Etabs Procedure - Hassan Hammami

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 กุมภาพันธ์ 2563 23:56

6.47 MB..

โหลดแล้ว : 185 ครั้ง
ดูแล้ว : 906 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7662)

ACI SP-17(14): The Reinforced Concrete Design Handbook

(By : raywat)
เมื่อ :28 เมษายน 2562 18:59

144.22 MB

โหลดแล้ว : 510 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,749 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 0


(รหัส 7617)

CATHODIC Protection of Steel in Concrete by P. M. Chess

(By : popkhee)
เมื่อ :23 กุมภาพันธ์ 2562 09:55

5.99 MB..

โหลดแล้ว : 45 ครั้ง
ดูแล้ว : 589 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7608)

Reynolds’s Reinforced Concrete Designer’s Handbook (ELEVENTH EDITION)

(By : admin)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 09:30
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:31

24.75 MB..

โหลดแล้ว : 183 ครั้ง
ดูแล้ว : 856 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7600)

Cost Estimation of Structures in Commercial Buildings

(By : tumcivil)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 00:57

17.32 MB..

โหลดแล้ว : 83 ครั้ง
ดูแล้ว : 621 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1