ไฟล์ที่พบ 219 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7582)

Service Life and Durability of Reinforced Concrete Structures

(By : tumcivil)
เมื่อ :17 กุมภาพันธ์ 2562 00:22

9.11 MB..

โหลดแล้ว : 43 ครั้ง
ดูแล้ว : 441 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7296)

เฉลยข้อสอบ วิชา Reinforced Concrete Design (สภาวิศวกร สำหรับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา)

(By : tumcivil)
เมื่อ :23 สิงหาคม 2561 17:27
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 15 ธันวาคม 2561 16:25

2.87 MB

โหลดแล้ว : 5,086 ครั้ง
ดูแล้ว : 22,418 ครั้ง
ความคิดเห็น : 21
คะแนน : 17


(รหัส 7252)

13.73 MB

โหลดแล้ว : 1,853 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,352 ครั้ง
ความคิดเห็น : 27
คะแนน : 17


(รหัส 7162)

Steel Fiber Reinforced Concrete - Behavior, Modelling and Design - Harvinder Singh

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 กันยายน 2560 00:35

4.28 MB..

โหลดแล้ว : 205 ครั้ง
ดูแล้ว : 682 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7125)

10.94 MB..

โหลดแล้ว : 163 ครั้ง
ดูแล้ว : 668 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7122)

Computational Aspects of Biaxial Stress in Plain and Reinforced Concrete

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 สิงหาคม 2560 12:34

9.91 MB..

โหลดแล้ว : 71 ครั้ง
ดูแล้ว : 494 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7089)

21.02 MB..

โหลดแล้ว : 159 ครั้ง
ดูแล้ว : 690 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7060)

Principles of Reinforced Concrete Design - Zhenhai Guo

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 มิถุนายน 2560 01:33

11.12 MB..

โหลดแล้ว : 495 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,238 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 8


(รหัส 7057)

12.86 MB..

โหลดแล้ว : 124 ครั้ง
ดูแล้ว : 606 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 7056)

2.26 MB..

โหลดแล้ว : 146 ครั้ง
ดูแล้ว : 644 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7012)

Nonlinear Mechanics of Reinforced Concrete - K. Maekawa, A. Pimanmas and H. Okamura

(By : gesuscv)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2560 08:41

43.20 MB..

โหลดแล้ว : 168 ครั้ง
ดูแล้ว : 640 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 6999)

Appraisal and Repair of Reinforced Concrete - R. Holland

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มิถุนายน 2560 01:02

6.01 MB..

โหลดแล้ว : 144 ครั้ง
ดูแล้ว : 680 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 6958)

4.33 MB..

โหลดแล้ว : 100 ครั้ง
ดูแล้ว : 529 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 6950)

11.38 MB..

โหลดแล้ว : 102 ครั้ง
ดูแล้ว : 582 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 6935)

28.59 MB..

โหลดแล้ว : 101 ครั้ง
ดูแล้ว : 601 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6933)

Control of Cracking in Reinforced Concrete Structures

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 พฤษภาคม 2560 18:51

14.17 MB..

โหลดแล้ว : 293 ครั้ง
ดูแล้ว : 932 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 6922)

Corrosion in Reinforced Concrete Structures - Hans Böhni

(By : gesuscv)
เมื่อ :25 พฤษภาคม 2560 20:10

7.90 MB..

โหลดแล้ว : 120 ครั้ง
ดูแล้ว : 579 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6815)

Reinforced Concrete Masonry Construction Inspectors Handbook 7th - John Chrysler

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 พฤษภาคม 2560 00:42

74.32 MB..

โหลดแล้ว : 224 ครั้ง
ดูแล้ว : 800 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 6684)

Reinforced Concrete Design to EuroCode 2 - W. H. Mosley, R. Hulse and J. H. Bungey

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2560 03:53

73.55 MB..

โหลดแล้ว : 201 ครั้ง
ดูแล้ว : 777 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 6386)

1.38 MB..

โหลดแล้ว : 124 ครั้ง
ดูแล้ว : 593 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1