ไฟล์ที่พบ 542 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 3023)

24.88 KB

โหลดแล้ว : 15 ครั้ง
ดูแล้ว : 916 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3022)

59.42 KB

โหลดแล้ว : 14 ครั้ง
ดูแล้ว : 860 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3021)

329.44 KB

โหลดแล้ว : 29 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,130 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 3020)

131.97 KB

โหลดแล้ว : 60 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,599 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3019)

16.38 KB

โหลดแล้ว : 47 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,104 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3018)

21.31 KB

โหลดแล้ว : 17 ครั้ง
ดูแล้ว : 894 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3017)

23.71 KB

โหลดแล้ว : 58 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,418 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3016)

25.89 KB

โหลดแล้ว : 38 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,150 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3015)

230.84 KB

โหลดแล้ว : 152 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,836 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3014)

27.27 KB

โหลดแล้ว : 32 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,317 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 3013)

ASTM D 854 - 98 Standard Test Method for Specific Gravity of Soils

(By : gesuscv)
เมื่อ :28 มีนาคม 2556 18:34

42.68 KB

โหลดแล้ว : 31 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,146 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3012)

64.00 KB

โหลดแล้ว : 27 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,541 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3010)

24.33 KB

โหลดแล้ว : 23 ครั้ง
ดูแล้ว : 874 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3009)

165.32 KB

โหลดแล้ว : 18 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,050 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3008)

143.58 KB

โหลดแล้ว : 25 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,161 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3007)

ASTM D 693 - 98 Standard Specification for Crush Aggregate for Macadum Pavements

(By : gesuscv)
เมื่อ :28 มีนาคม 2556 12:23

30.03 KB

โหลดแล้ว : 12 ครั้ง
ดูแล้ว : 863 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3006)

ASTM D 692 - 00 Standard Specification for Coarse Aggregate for Bituminous Paving Mixtures

(By : gesuscv)
เมื่อ :28 มีนาคม 2556 12:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 มีนาคม 2556 12:21

14.31 KB

โหลดแล้ว : 20 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,054 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 2996)

54.80 KB

โหลดแล้ว : 17 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,091 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 2995)

ASTM D 517 - 98 Standard Specification for Asphalt Plank

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มีนาคม 2556 23:18

24.19 KB

โหลดแล้ว : 9 ครั้ง
ดูแล้ว : 891 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 2994)

ASTM D 490 - 92 (Reapproved 1997) Standard Specification for Road Tar

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มีนาคม 2556 23:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 มีนาคม 2556 23:16

11.40 KB

โหลดแล้ว : 11 ครั้ง
ดูแล้ว : 890 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0