ไฟล์ที่พบ 542 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 3023)

24.88 KB

โหลดแล้ว : 13 ครั้ง
ดูแล้ว : 719 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3022)

59.42 KB

โหลดแล้ว : 12 ครั้ง
ดูแล้ว : 694 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3021)

329.44 KB

โหลดแล้ว : 26 ครั้ง
ดูแล้ว : 857 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 3020)

131.97 KB

โหลดแล้ว : 54 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,252 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3019)

16.38 KB

โหลดแล้ว : 44 ครั้ง
ดูแล้ว : 885 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3018)

21.31 KB

โหลดแล้ว : 15 ครั้ง
ดูแล้ว : 709 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3017)

23.71 KB

โหลดแล้ว : 52 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,071 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3016)

25.89 KB

โหลดแล้ว : 34 ครั้ง
ดูแล้ว : 904 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3015)

230.84 KB

โหลดแล้ว : 127 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,266 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3014)

27.27 KB

โหลดแล้ว : 28 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,025 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 3013)

ASTM D 854 - 98 Standard Test Method for Specific Gravity of Soils

(By : gesuscv)
เมื่อ :28 มีนาคม 2556 18:34

42.68 KB

โหลดแล้ว : 24 ครั้ง
ดูแล้ว : 843 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3012)

64.00 KB

โหลดแล้ว : 21 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,269 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3010)

24.33 KB

โหลดแล้ว : 20 ครั้ง
ดูแล้ว : 700 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3009)

165.32 KB

โหลดแล้ว : 13 ครั้ง
ดูแล้ว : 833 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3008)

143.58 KB

โหลดแล้ว : 20 ครั้ง
ดูแล้ว : 922 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3007)

ASTM D 693 - 98 Standard Specification for Crush Aggregate for Macadum Pavements

(By : gesuscv)
เมื่อ :28 มีนาคม 2556 12:23

30.03 KB

โหลดแล้ว : 11 ครั้ง
ดูแล้ว : 683 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3006)

ASTM D 692 - 00 Standard Specification for Coarse Aggregate for Bituminous Paving Mixtures

(By : gesuscv)
เมื่อ :28 มีนาคม 2556 12:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 มีนาคม 2556 12:21

14.31 KB

โหลดแล้ว : 19 ครั้ง
ดูแล้ว : 855 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 2996)

54.80 KB

โหลดแล้ว : 12 ครั้ง
ดูแล้ว : 828 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 2995)

ASTM D 517 - 98 Standard Specification for Asphalt Plank

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มีนาคม 2556 23:18

24.19 KB

โหลดแล้ว : 9 ครั้ง
ดูแล้ว : 690 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 2994)

ASTM D 490 - 92 (Reapproved 1997) Standard Specification for Road Tar

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มีนาคม 2556 23:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 มีนาคม 2556 23:16

11.40 KB

โหลดแล้ว : 11 ครั้ง
ดูแล้ว : 663 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0