ไฟล์ที่พบ 146 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 6253)

Design of Reinforced Concrete Structures - N. Subramanian

(By : gesuscv)
เมื่อ :31 ธันวาคม 2559 03:06

36.72 MB..

โหลดแล้ว : 254 ครั้ง
ดูแล้ว : 885 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 1


(รหัส 6252)

fib Model Code for Concrete Structures 2010

(By : gesuscv)
เมื่อ :31 ธันวาคม 2559 03:02

15.07 MB..

โหลดแล้ว : 69 ครั้ง
ดูแล้ว : 420 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6175)

10.69 MB..

โหลดแล้ว : 193 ครั้ง
ดูแล้ว : 550 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 0


(รหัส 6149)

4.21 MB..

โหลดแล้ว : 104 ครั้ง
ดูแล้ว : 551 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 6140)

Computational Modelling of Concrete Structures Volume 1 EURO-C 2014

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 ธันวาคม 2559 01:52

38.63 MB..

โหลดแล้ว : 169 ครั้ง
ดูแล้ว : 592 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6101)

CEB Bulletin 242 Ductility of Reinforced Concrete Structures

(By : gesuscv)
เมื่อ :20 พฤศจิกายน 2559 15:41

72.58 MB..

โหลดแล้ว : 80 ครั้ง
ดูแล้ว : 473 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6091)

Prestressed Concrete Structures - Amlan K Sengupta and Devdas Menon (IIT MADRAS)

(By : gesuscv)
เมื่อ :18 พฤศจิกายน 2559 22:01

11.11 MB..

โหลดแล้ว : 188 ครั้ง
ดูแล้ว : 625 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6081)

DURABLE CONCRETE STRUCTURES (Guidelines) - COMITE EURO-INTERNATIONAL DU BETON

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2559 22:45

20.49 MB..

โหลดแล้ว : 76 ครั้ง
ดูแล้ว : 403 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6058)

Computational Modelling of Concrete Structures EURO-C 2003

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 พฤศจิกายน 2559 15:19

90.76 MB..

โหลดแล้ว : 96 ครั้ง
ดูแล้ว : 434 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 6056)

FIB 50 Concrete Structures for Oil and Gas Fields in Hostile Marine Environments

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 พฤศจิกายน 2559 14:58

22.51 MB..

โหลดแล้ว : 61 ครั้ง
ดูแล้ว : 447 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6053)

FIB 47 Environmental Design of Concrete Structures - General Principles

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 พฤศจิกายน 2559 14:49

3.56 MB..

โหลดแล้ว : 57 ครั้ง
ดูแล้ว : 401 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6052)

FIB 46 Fire Design of Concrete Structures - Structural Behaviour and Assessment

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 พฤศจิกายน 2559 14:46

23.59 MB..

โหลดแล้ว : 55 ครั้ง
ดูแล้ว : 382 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6050)

8.68 MB..

โหลดแล้ว : 107 ครั้ง
ดูแล้ว : 470 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 6049)

2.56 MB..

โหลดแล้ว : 149 ครั้ง
ดูแล้ว : 519 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 6025)

FIB 45 Practitioners Guide to Finite Element Modelling of Reinforced Concrete Structures

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 พฤศจิกายน 2559 23:30

41.56 MB..

โหลดแล้ว : 107 ครั้ง
ดูแล้ว : 529 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6024)

FIB 44 Concrete Structure Management - Guide to Ownership and Good Practice

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 พฤศจิกายน 2559 23:23

24.13 MB..

โหลดแล้ว : 80 ครั้ง
ดูแล้ว : 355 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6018)

FIB 38 Fire Design of Concrete Structures - Materials, Structures and Modelling

(By : gesuscv)
เมื่อ :04 พฤศจิกายน 2559 01:12

16.21 MB..

โหลดแล้ว : 71 ครั้ง
ดูแล้ว : 416 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 6016)

FIB 36 2006 fib Awards for Outstanding Concrete Structures

(By : gesuscv)
เมื่อ :04 พฤศจิกายน 2559 01:08

9.28 MB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 384 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 6010)

21.47 MB..

โหลดแล้ว : 92 ครั้ง
ดูแล้ว : 382 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 5992)

FIB 22 Monitoring and Safety Evaluation of Existing Concrete Structures

(By : gesuscv)
เมื่อ :28 ตุลาคม 2559 17:50

26.46 MB..

โหลดแล้ว : 56 ครั้ง
ดูแล้ว : 446 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1