ไฟล์ที่พบ 144 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 6889)

1.48 MB..

โหลดแล้ว : 194 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,424 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 6887)

332.15 KB..

โหลดแล้ว : 163 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,260 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6855)

Detailing for Steel Construction 3rd - American Institute of Steel Construction (AISC)

(By : gesuscv)
เมื่อ :13 พฤษภาคม 2560 00:09

13.33 MB..

โหลดแล้ว : 462 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,074 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 6


(รหัส 6738)

Time-Saver Standards for Site Construction Details Manual

(By : gesuscv)
เมื่อ :23 เมษายน 2560 15:50

122.29 MB..

โหลดแล้ว : 226 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,437 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 6735)

Standard Structural Details Manual for Upgrading Projects 9th (2002)

(By : gesuscv)
เมื่อ :23 เมษายน 2560 13:07

22.83 MB..

โหลดแล้ว : 304 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,530 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 4


(รหัส 6586)

STRUCTURES DETAILING MANUAL VOLUME 2 (2014) - FLORIDA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 กุมภาพันธ์ 2560 02:18

8.98 MB..

โหลดแล้ว : 196 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,337 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 6544)

DETAIL Practice Plaster, Render, Paint and Coatings - Details Products Case studies

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2560 19:04

8.61 MB..

โหลดแล้ว : 138 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,235 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 6543)

Detail in Contemporary Office Design - Drew Plunkett and Olga Reid

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2560 19:00

36.56 MB..

โหลดแล้ว : 133 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,119 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 4


(รหัส 6536)

NCHRP REPORT 645 - Blast-Resistant Highway Bridges - Design and Detailing Guidelines

(By : gesuscv)
เมื่อ :16 กุมภาพันธ์ 2560 13:33

7.07 MB..

โหลดแล้ว : 91 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,271 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 6341)

15.57 MB..

โหลดแล้ว : 199 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,251 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 6260)

Handbook of Structural Steel Connection Design and Details 3rd - Akbar R. Tamboli

(By : gesuscv)
เมื่อ :31 ธันวาคม 2559 12:27

48.64 MB..

โหลดแล้ว : 452 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,689 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 5


(รหัส 6258)

DETAIL Practice Pedestrian Bridges - Ramps, Walkways, Structures - Andreas Keil

(By : gesuscv)
เมื่อ :31 ธันวาคม 2559 12:17

45.93 MB..

โหลดแล้ว : 205 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,406 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 6256)

24.00 MB..

โหลดแล้ว : 393 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,664 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 2


(รหัส 6212)

The Detail in Wood Construction

(By : gesuscv)
เมื่อ :17 ธันวาคม 2559 03:27

108.09 MB..

โหลดแล้ว : 194 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,308 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 0


(รหัส 6152)

Detailing for Landscape Architects - Aesthetics, Function, Constructibility

(By : gesuscv)
เมื่อ :05 ธันวาคม 2559 14:23

12.36 MB..

โหลดแล้ว : 269 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,359 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 5


(รหัส 6041)

Detailing for Steel Design

(By : takechi)
เมื่อ :14 พฤศจิกายน 2559 09:49

46.24 MB

โหลดแล้ว : 631 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,586 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 7


(รหัส 5823)

Design of Latticed Steel Transmission Structures: Standard ASCE/SEI 10-15

(By : raywat)
เมื่อ :04 ตุลาคม 2559 07:36

3.05 MB..

โหลดแล้ว : 244 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,309 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 2


(รหัส 5800)

The Architectural Detail - Edward R. Ford

(By : gesuscv)
เมื่อ :26 กันยายน 2559 22:44

40.53 MB..

โหลดแล้ว : 137 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,239 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 4


(รหัส 5631)

USER GUIDE : IBS Catalogue for Precast Building System Vol.1

(By : admin)
เมื่อ :24 สิงหาคม 2559 14:42

42.08 MB..

โหลดแล้ว : 189 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,595 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 5553)

104.31 MB..

โหลดแล้ว : 463 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,081 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 7