ไฟล์ที่พบ 38 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7608)

Reynolds’s Reinforced Concrete Designer’s Handbook (ELEVENTH EDITION)

(By : admin)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2562 09:30
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2562 09:31

24.75 MB..

โหลดแล้ว : 93 ครั้ง
ดูแล้ว : 187 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7296)

เฉลยข้อสอบ วิชา Reinforced Concrete Design (สภาวิศวกร สำหรับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา)

(By : tumcivil)
เมื่อ :23 สิงหาคม 2561 17:27
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 15 ธันวาคม 2561 16:25

2.87 MB

โหลดแล้ว : 2,048 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,904 ครั้ง
ความคิดเห็น : 16
คะแนน : 15


(รหัส 7252)

13.73 MB

โหลดแล้ว : 1,404 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,311 ครั้ง
ความคิดเห็น : 19
คะแนน : 15


(รหัส 7060)

Principles of Reinforced Concrete Design - Zhenhai Guo

(By : gesuscv)
เมื่อ :21 มิถุนายน 2560 01:33

11.12 MB..

โหลดแล้ว : 449 ครั้ง
ดูแล้ว : 810 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 8


(รหัส 6684)

Reinforced Concrete Design to EuroCode 2 - W. H. Mosley, R. Hulse and J. H. Bungey

(By : gesuscv)
เมื่อ :24 มีนาคม 2560 03:53

73.55 MB..

โหลดแล้ว : 176 ครั้ง
ดูแล้ว : 365 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 6124)

Reinforced Concrete Design 7th - Chu-Kia Wang, Charles G. Salmon and José A. Pincheira

(By : gesuscv)
เมื่อ :28 พฤศจิกายน 2559 19:38

52.76 MB..

โหลดแล้ว : 498 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,026 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 8


(รหัส 5314)

Reinforced Concrete Design to BS 8110 - Simply Explained - A. H. Allen

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 เมษายน 2559 19:57

9.58 MB..

โหลดแล้ว : 158 ครั้ง
ดูแล้ว : 320 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 5311)

Reinforced Concrete Design Handbook - In Accordance with AS 3600-2001

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 เมษายน 2559 19:25

18.23 MB..

โหลดแล้ว : 94 ครั้ง
ดูแล้ว : 221 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 5307)

14.22 MB..

โหลดแล้ว : 240 ครั้ง
ดูแล้ว : 497 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 2


(รหัส 5241)

Reinforced Concrete Design 3rd - Kenneth Leet and Dionisio Bernal

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 เมษายน 2559 00:09

21.06 MB..

โหลดแล้ว : 227 ครั้ง
ดูแล้ว : 531 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 2


(รหัส 5176)

Reinforced Concrete Design 8th - Abi O. Aghayere and George F. Limbrunner

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 มีนาคม 2559 12:02

15.22 MB..

โหลดแล้ว : 269 ครั้ง
ดูแล้ว : 492 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 1


(รหัส 5160)

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก Reinforced Concrete Design (WSD & SDM)

(By : admin)
เมื่อ :01 มีนาคม 2559 01:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 มีนาคม 2559 01:54

9.79 MB

โหลดแล้ว : 5,614 ครั้ง
ดูแล้ว : 12,410 ครั้ง
ความคิดเห็น : 100
คะแนน : 61


(รหัส 4775)

Reinforced Concrete Design Project Five Story Office Building

(By : gesuscv)
เมื่อ :15 ตุลาคม 2558 22:10

13.03 MB..

โหลดแล้ว : 207 ครั้ง
ดูแล้ว : 407 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 4763)

Computer Analysis & Reinforced Concrete Design of Beams - Fady Rostom

(By : gesuscv)
เมื่อ :14 ตุลาคม 2558 22:20

1,021.83 KB..

โหลดแล้ว : 113 ครั้ง
ดูแล้ว : 255 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 4711)

9.16 MB..

โหลดแล้ว : 185 ครั้ง
ดูแล้ว : 367 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 3


(รหัส 4580)

Reinforced Concrete Design Handbook 6th - Shaker El Behairy

(By : gesuscv)
เมื่อ :02 กันยายน 2558 00:04

76.57 MB..

โหลดแล้ว : 254 ครั้ง
ดูแล้ว : 548 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 3


(รหัส 4541)

68.45 MB..

โหลดแล้ว : 167 ครั้ง
ดูแล้ว : 368 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 4538)

Reinforced Concrete Design 4th - W. H. Mosley and J. H. Bungey

(By : gesuscv)
เมื่อ :28 สิงหาคม 2558 18:17

58.61 MB..

โหลดแล้ว : 144 ครั้ง
ดูแล้ว : 348 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 4371)

Reinforced Concrete Design 1st - Pillai and Menon

(By : gesuscv)
เมื่อ :28 มิถุนายน 2558 12:25

23.79 MB..

โหลดแล้ว : 120 ครั้ง
ดูแล้ว : 241 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 4361)

Reinforced Concrete Design to Eurocode 2 - Bill Mosley, John Bungey and Ray Hulse

(By : gesuscv)
เมื่อ :23 มิถุนายน 2558 10:38

56.11 MB..

โหลดแล้ว : 197 ครั้ง
ดูแล้ว : 572 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 4