ไฟล์ที่พบ 7,971 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8133)

19.70 MB

โหลดแล้ว : 393 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,549 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 0


(รหัส 8134)

18.44 MB

โหลดแล้ว : 154 ครั้ง
ดูแล้ว : 513 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8135)

17.22 MB

โหลดแล้ว : 205 ครั้ง
ดูแล้ว : 427 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 5508)

Bali Home - Inspirational Design Ideas - Luca Invernizzi Tettoni

(By : gesuscv)
เมื่อ :07 กรกฏาคม 2559 18:49

33.43 MB..

โหลดแล้ว : 110 ครั้ง
ดูแล้ว : 841 ครั้ง
ความคิดเห็น : 119
คะแนน : 3


(รหัส 109)

ตัวอย่างแบบกำแพงกันดิน

(By : takechi)
เมื่อ :01 กันยายน 2555 18:45
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 29 กันยายน 2555 22:42

86.94 KB

โหลดแล้ว : 1,119 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,679 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 6


(รหัส 273)

Thailand Pipe Table (ตารางท่อ)

(By : raywat)
เมื่อ :04 กันยายน 2555 15:10
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 09 กุมภาพันธ์ 2564 10:02

5.73 MB..

โหลดแล้ว : 261 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,112 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 8137)

Segmental Concrete Box Girder Bridges

(By : tumcivil)
เมื่อ :14 เมษายน 2564 20:19

17.99 MB

โหลดแล้ว : 131 ครั้ง
ดูแล้ว : 305 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 8136)

14.90 MB

โหลดแล้ว : 137 ครั้ง
ดูแล้ว : 282 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 274)

ตารางเหล็ก+สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร

(By : raywat)
เมื่อ :04 กันยายน 2555 15:14
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:10

9.53 MB

โหลดแล้ว : 8,395 ครั้ง
ดูแล้ว : 31,880 ครั้ง
ความคิดเห็น : 67
คะแนน : 36


(รหัส 1687)

วิศวกรรมฐานราก Foundation Engineering

(By : admin)
เมื่อ :16 พฤศจิกายน 2555 22:41
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2555 00:22

11.40 MB

โหลดแล้ว : 12,161 ครั้ง
ดูแล้ว : 36,048 ครั้ง
ความคิดเห็น : 179
คะแนน : 74


(รหัส 6174)

Shallow Foundations: Discussions and Problem Solving

(By : raywat)
เมื่อ :11 ธันวาคม 2559 15:13

23.68 MB..

โหลดแล้ว : 435 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,159 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 4


(รหัส 7297)

เฉลยข้อสอบ วิชา Theory of Structures (สภาวิศวกร สำหรับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา)

(By : tumcivil)
เมื่อ :24 สิงหาคม 2561 18:40
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 15 ธันวาคม 2561 16:25

1.45 MB

โหลดแล้ว : 3,967 ครั้ง
ดูแล้ว : 18,911 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 8


(รหัส 7698)

8.97 MB

โหลดแล้ว : 1,063 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,129 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 2


(รหัส 7700)

คู่มือปฐพีกลศาสตร์ ( Soil Mechanics )

(By : tumcivil)
เมื่อ :25 กันยายน 2562 15:16

24.54 MB

โหลดแล้ว : 2,031 ครั้ง
ดูแล้ว : 8,275 ครั้ง
ความคิดเห็น : 19
คะแนน : 7


(รหัส 52)

9.69 MB

โหลดแล้ว : 1,580 ครั้ง
ดูแล้ว : 9,581 ครั้ง
ความคิดเห็น : 17
คะแนน : 6


(รหัส 8057)

Spreadsheet ออกแบบบ้านพักอาศัยง่ายๆ

(By : tumcivil)
เมื่อ :04 พฤศจิกายน 2563 16:52

5.23 MB

โหลดแล้ว : 4,200 ครั้ง
ดูแล้ว : 24,983 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 2


(รหัส 2931)

21.25 MB..

โหลดแล้ว : 9 ครั้ง
ดูแล้ว : 756 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 5596)

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Design) (ยึดรอยต่อด้วยสกรู&เชื่อม)

(By : admin)
เมื่อ :19 สิงหาคม 2559 01:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 สิงหาคม 2559 01:20

127.75 MB

โหลดแล้ว : 4,670 ครั้ง
ดูแล้ว : 23,039 ครั้ง
ความคิดเห็น : 69
คะแนน : 25


(รหัส 7718)

การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น โปรแกรม ETABS

(By : theviewdesk)
เมื่อ :06 มกราคม 2563 16:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 23:01

6.72 MB

โหลดแล้ว : 2,128 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,283 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 1


(รหัส 2640)

Building Systems for Interior Designers - Corky Binggeli

(By : hephaestus)
เมื่อ :28 มกราคม 2556 09:18
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 มีนาคม 2559 02:37

7.76 MB..

โหลดแล้ว : 147 ครั้ง
ดูแล้ว : 664 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 1