ไฟล์ที่พบ 7,971 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 8090)

Structural Dynamics in Earthquake And Blast Resistant Design - B. K. Raghu Prasad

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 18:55

41.82 MB..

โหลดแล้ว : 47 ครั้ง
ดูแล้ว : 286 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8091)

Forensic Structural Engineering Handbook 2nd - Robert T. Ratay

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 19:07

14.18 MB..

โหลดแล้ว : 51 ครั้ง
ดูแล้ว : 233 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8092)

32.60 MB..

โหลดแล้ว : 45 ครั้ง
ดูแล้ว : 215 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8093)

Seismic Analysis of Structures and Equipment - Praveen K. Malhotra

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 19:08

13.70 MB..

โหลดแล้ว : 48 ครั้ง
ดูแล้ว : 206 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8095)

Curing Concrete - Peter C. Taylor

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 19:10

12.84 MB..

โหลดแล้ว : 52 ครั้ง
ดูแล้ว : 259 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8096)

Direct Electric Curing of Concrete - Basic Design - I. D. Kafry

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 19:15

6.90 MB..

โหลดแล้ว : 26 ครั้ง
ดูแล้ว : 169 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8097)

1.77 MB..

โหลดแล้ว : 89 ครั้ง
ดูแล้ว : 315 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8098)

52.86 MB..

โหลดแล้ว : 87 ครั้ง
ดูแล้ว : 324 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8099)

31.88 MB..

โหลดแล้ว : 35 ครั้ง
ดูแล้ว : 205 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8100)

4.27 MB..

โหลดแล้ว : 60 ครั้ง
ดูแล้ว : 286 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8101)

Developments in the Formulation and Reinforcement of Concrete 2nd- Sidney Mindess

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 19:42

23.87 MB..

โหลดแล้ว : 45 ครั้ง
ดูแล้ว : 212 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8103)

IBC 2018 International Building Code 2018 - International Code Council (ICC)

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 19:44

25.84 MB..

โหลดแล้ว : 59 ครั้ง
ดูแล้ว : 251 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8104)

87.70 MB..

โหลดแล้ว : 99 ครั้ง
ดูแล้ว : 374 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8105)

Significant changes to the International Building Code (2015 Edition)

(By : gesuscv)
เมื่อ :27 มกราคม 2564 19:48

20.40 MB..

โหลดแล้ว : 59 ครั้ง
ดูแล้ว : 247 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8106)

5.54 MB..

โหลดแล้ว : 41 ครั้ง
ดูแล้ว : 198 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8107)

2.68 MB..

โหลดแล้ว : 84 ครั้ง
ดูแล้ว : 319 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8108)

40.89 MB..

โหลดแล้ว : 44 ครั้ง
ดูแล้ว : 220 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8111)

Design of Structural Elements to Eurocodes - William M. C. McKenzie

(By : gesuscv)
เมื่อ :29 มกราคม 2564 22:14

8.88 MB..

โหลดแล้ว : 37 ครั้ง
ดูแล้ว : 241 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8112)

Reinforced Concrete Design - W. H. Mosley and J. H. Bungey

(By : gesuscv)
เมื่อ :29 มกราคม 2564 22:16

20.19 MB..

โหลดแล้ว : 87 ครั้ง
ดูแล้ว : 384 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 8113)

Reinforced Concrete Design 4th (Low-Priced Edition) - W. H. Mosley and J. H. Bungey

(By : gesuscv)
เมื่อ :29 มกราคม 2564 22:16

22.69 MB..

โหลดแล้ว : 110 ครั้ง
ดูแล้ว : 368 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0