ไฟล์ที่พบ 7,467 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 1044)

ตัวอย่างประมาณราคางานอาคาร.

(By : takechi)
เมื่อ :02 ตุลาคม 2555 08:43

580.00 KB

โหลดแล้ว : 2,358 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,521 ครั้ง
ความคิดเห็น : 33
คะแนน : 21


(รหัส 3145)

5.91 MB..

โหลดแล้ว : 2,326 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,147 ครั้ง
ความคิดเห็น : 47
คะแนน : 28


(รหัส 3142)

เอกสารการสอนติวระดับภาคีวิศวกร เรื่องการวิเคราะห์โครงสร้าง (Structural Analysis)

(By : admin)
เมื่อ :07 มิถุนายน 2556 02:32
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 เมษายน 2560 09:29

12.77 MB..

โหลดแล้ว : 2,262 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,164 ครั้ง
ความคิดเห็น : 43
คะแนน : 25


(รหัส 5966)

Spreadsheet โปรแกรมวางแผนงานและประเมินผลงานก่อสร้าง

(By : admin)
เมื่อ :26 ตุลาคม 2559 01:18
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 ตุลาคม 2559 18:33

13.25 MB

โหลดแล้ว : 2,233 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,649 ครั้ง
ความคิดเห็น : 41
คะแนน : 13


(รหัส 2896)

ปฐพีกลศาสตร์และวิศวกรรมฐานราก

(By : admin)
เมื่อ :19 กุมภาพันธ์ 2556 23:42

9.81 MB..

โหลดแล้ว : 2,161 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,345 ครั้ง
ความคิดเห็น : 25
คะแนน : 25


(รหัส 5154)

Design Manual of Sheet Pile Wall - Siam Yamato Steel

(By : gesuscv)
เมื่อ :09 กุมภาพันธ์ 2559 23:37

17.81 MB..

โหลดแล้ว : 2,158 ครั้ง
ดูแล้ว : 5,210 ครั้ง
ความคิดเห็น : 31
คะแนน : 15


(รหัส 7296)

เฉลยข้อสอบ วิชา Reinforced Concrete Design (สภาวิศวกร สำหรับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา)

(By : tumcivil)
เมื่อ :23 สิงหาคม 2561 17:27
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 15 ธันวาคม 2561 16:25

2.87 MB

โหลดแล้ว : 2,126 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,350 ครั้ง
ความคิดเห็น : 16
คะแนน : 15


(รหัส 1462)

คู่มือการใช้ Primavera 6 สำหรับบริหารและควบคุมโครงการ (ผศ.ยุทธนา)

(By : admin)
เมื่อ :08 พฤศจิกายน 2555 23:25
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 26 สิงหาคม 2557 15:24

26.18 MB..

โหลดแล้ว : 2,123 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,409 ครั้ง
ความคิดเห็น : 61
คะแนน : 24


(รหัส 3442)

12.47 MB

โหลดแล้ว : 2,116 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,734 ครั้ง
ความคิดเห็น : 34
คะแนน : 19


(รหัส 7061)

เอกสารการสอนวิชาวิเคราะห์โครงสร้าง Structural Analysis

(By : tumcivil)
เมื่อ :12 กรกฏาคม 2560 16:58
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 02 สิงหาคม 2560 04:50

8.52 MB

โหลดแล้ว : 2,097 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,365 ครั้ง
ความคิดเห็น : 18
คะแนน : 18


(รหัส 5089)

เอกสารการบรรยายเรื่อง “การออกแบบโครงสร้างอาคารสูง” ของจุฬาฯ (พ.ศ.2535)

(By : admin)
เมื่อ :29 ธันวาคม 2558 00:44
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 29 ธันวาคม 2558 00:55

75.87 MB

โหลดแล้ว : 2,083 ครั้ง
ดูแล้ว : 6,336 ครั้ง
ความคิดเห็น : 58
คะแนน : 22


(รหัส 76)

Steel Truss Design Handbook-SYS

(By : hephaestus)
เมื่อ :31 สิงหาคม 2555 12:52
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 สิงหาคม 2557 00:52

4.13 MB..

โหลดแล้ว : 2,079 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,309 ครั้ง
ความคิดเห็น : 35
คะแนน : 16


(รหัส 1342)

คำศัพท์ช่าง ศัพท์วิศวกรรมโยธา

(By : tumcivil)
เมื่อ :01 พฤศจิกายน 2555 23:48

2.01 MB

โหลดแล้ว : 2,044 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,680 ครั้ง
ความคิดเห็น : 23
คะแนน : 19


(รหัส 2909)

คอนกรีตเทคโนโลยี Concrete Technology (CPAC)

(By : admin)
เมื่อ :26 กุมภาพันธ์ 2556 16:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 พฤศจิกายน 2559 01:44

6.04 MB..

โหลดแล้ว : 2,003 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,032 ครั้ง
ความคิดเห็น : 19
คะแนน : 12


(รหัส 5711)

แผนภูมิและสูตรคำนวณคาน

(By : admin)
เมื่อ :08 กันยายน 2559 23:48

560.75 KB

โหลดแล้ว : 1,980 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,913 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 15


(รหัส 5596)

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Design) (ยึดรอยต่อด้วยสกรู&เชื่อม)

(By : admin)
เมื่อ :19 สิงหาคม 2559 01:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 สิงหาคม 2559 01:20

127.75 MB

โหลดแล้ว : 1,966 ครั้ง
ดูแล้ว : 7,307 ครั้ง
ความคิดเห็น : 50
คะแนน : 21


(รหัส 6012)

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบฐานรากอย่างเดียว ออกแบบได้ 20 กรณี

(By : admin)
เมื่อ :03 พฤศจิกายน 2559 00:54
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 03 พฤศจิกายน 2559 00:55

5.20 MB

โหลดแล้ว : 1,964 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,134 ครั้ง
ความคิดเห็น : 19
คะแนน : 13


(รหัส 3181)

เอกสารการสอนการวิเคราะห์โครงสร้าง 2 (Structural Analysis II)

(By : admin)
เมื่อ :23 กรกฏาคม 2556 22:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 สิงหาคม 2556 22:32

8.52 MB

โหลดแล้ว : 1,842 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,902 ครั้ง
ความคิดเห็น : 17
คะแนน : 15


(รหัส 3961)

เอกสารการสอน วิชาวิศวกรรมฐานราก Foundation Engineering

(By : admin)
เมื่อ :01 ตุลาคม 2557 00:39
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 ตุลาคม 2557 00:50

8.75 MB

โหลดแล้ว : 1,802 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,894 ครั้ง
ความคิดเห็น : 30
คะแนน : 13


(รหัส 3011)

7.61 MB

โหลดแล้ว : 1,784 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,473 ครั้ง
ความคิดเห็น : 26
คะแนน : 12